גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ביה"ד הרבני בעקבות העליון: "לחייב אב בתשלום מזונות רק כשזה מקדם את טובת הילדים"

ביה"ד הרבני בחיפה ביטל את המזונות שנדרש לשלם אב לילדה שעברה את גיל 6 ונמצאת במשמורת משותפת ● הסיבה: כושר ההשתכרות של האם גבוה בהרבה מכושר האב ● בכך צעד ביה"ד צעד משמעותי לעבר "מהפכת השוויון בנטל המזונות" שהנהיג העליון

תשלום דמי מזונות משותפים / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב
תשלום דמי מזונות משותפים / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

"יש לחייב את האב בתשלום מזונות, רק כאשר חיוב זה מקדם את טובת הילדים. במצב של משמורת משותפת, וכאשר תשלום של האב לאישה יגרור רווחה גדולה בבית אחד ודלות בבית אחר, אין לחייב את האב בתשלום מזונות הילדים".

הקביעה העקרונית-שוויונית הזאת לא יצאה מבתי המשפט לענייני משפחה הפעם, אלא מעוגנת בפסק דין חדש של דייני בית הדין הרבני בחיפה, הרב יוסף יגודה, הרב סיני לוי והרב יעקב שרעבי. בפסק הדין, החריג בנוף פסקי הדין של בתי הדין הרבניים, פטרו הדיינים אב מתשלום מזונות בעבור בתו שעברה את גיל 6, מאחר שהאם מרוויחה משמעותית יותר ממנו, וזמני השהות של שני ההורים עם שני ילדיהם הקטינים זהים.

במסגרת הכרעתם שמו הרבנים את טובת הילד במרכז. "חובת התשלום למזונות הילדים אינה שטר חוב ללא תוכן. מדובר על תשלום שנועד להביא אוכל לפי הטף, לטובתם של הילדים. ההשלכה של הבנה זו היא שחובת בית הדין לבחון האם חיוב האב בתשלומים מטיב עם ילדיו, מקבלי הצדקה, או שאינו מטיב עמם", כותבים הדיינים בפסק הדין, וקובעים כי "לדעתנו, במקרים רבים חיוב מלא של האב, ובעיקר במשמורת משותפת, אינו מטיב על הילדים אלא מזיק להם. לאור ההבנה שחיוב מזונות אינו גזרת הכתוב, אלא תקנה שמהותה כפיה על הצדקה אך מעבר לדיני הצדקה הרגילים, אין לחייב מזונות אשר אין בהם טובתם של הילדים".

בתי הדין הרבניים בעקבות פסיקת העליון

בפסק הדין המנומק עושים הדיינים צעד משמעותי לעבר הפנמת מסר השוויוניות שהוטמע בבתי המשפט האזרחיים בתחום המזונות במסגרת "מהפכת השוויון בנטל המזונות". המהפכה נולדה בעקבות פסק דינו של בית המשפט העליון, שקבע לראשונה שוויון מלא בין הורים בעלי יכולות כלכליות דומות בנטל המזונות לילדים בני 6 עד 15 - והולידה שלל פרשנויות בפסיקת בתי המשפט לענייני משפחה ובתי המשפט המחוזיים בנוגע למשמעויותיה, היקפיה והנוסחאות המתמטיות שנלוות לה. עם הזמן המסר של שוויון בין ההורים בנסיבות המסוימות שנכנסות לגדרי פסק הדין חלחל אל בתי המשפט האזרחיים והופנם.

אולם עד כה בתי הדין הרבניים לא היו שותפים לתהליך ההפנמה והקבלה של המהפכה בערכאות האזרחיות. בפסיקות שונות של בתי הדין הרבניים ברחבי הארץ בחרו הדיינים להתעלם מקיומה של המהפכה ולהמשיך לפסוק לפי מיטב שיפוטם, ובפסיקות אחרות התייחסו אליו בספקנות.

דיינים שונים אף מתחו ביקורת חריפה על פסיקת בית המשפט העליון וטענו כי היא תעשה יותר נזק מתועלת. כך למשל, בפסק דין חריף במיוחד שניתן אשתקד בבית הדין הרבני האזורי בבאר-שבע, ציינו הדיינים כי בתי הדין הרבניים אינם כפופים להלכת העליון בנושא השוויוניות במזונות, והוסיפי כי הלכת העליון תפגע בנשים ובילדים. "כשם שעול המזונות שהוטל על האבות בעבר על-ידי בתי המשפט היה גדול מנשוא, כך ההקצנה אל העבר האחר בשם תפיסות הצדק והשוויון הכלליות של השיטה המשפטית תוביל אימהות וילדים לחרפת רעב", כתב בית הדין הרבני אז.

כעת המטוטלת של בית הדין הרבני נעה לכיוון ההפוך, ודיינים שונים מתחילים להפנים את עיקרי המהפכה ואת הצדדים החיוביים שבה, כאשר במסגרת פסק הדין הרבני החיפאי נקבע כי לא בכל מקרה יחויב אב במזונות ילדיו.

"אנו עדים לשינוי במציאות החיים"

אל שולחנם של הדיינים הגיעה השאלה - האם יש להגדיל את חיוב המזונות הזמניים שהוטלו על האב בעבור שני ילדיו הקטינים, כאשר זמני השהות של ההורים על ילדיהם זהים. האב, צוין, מקבל קצבת אבטלה בגובה של כ-6,000 שקל, והאם עובדת ומשתכרת כ-14.5 אלף שקל נטו.

בהחלטה שניתנה באפריל השנה חויב האב במזונות בגובה של 750 שקל עבור הבן (בן ה-3) ו-500 שקל עבור הבת (שעברה את גיל 6), השתתפות בדמי מדור לשני הילדים יחדיו ומחצית מהוצאות החינוך והבריאות. עוד נקבע כי על האב לדאוג לביגוד להחלפה לילדים כאשר הם בביתו, כך שהוא יישא גם בנטל חלק מעלויות הביגוד וההנעלה.

האם ביקשה מבית הדין הרבני להגדיל את חיוב המזונות על האב, בעוד האב ביקש לבטל את חיובו במזונות הבת ולהותיר את החיוב לבן כפי שנקבע.

דייני בית הדין הרבני ניצלו את ההזדמנות להציג גישה עקרונית בנוגע למזונות בעת חלוקת זמני שהות שווים בין הורים. ראשית ציינו הדיינים כי "אין ספק שבעשורים האחרונים אנו עדים לשינוי במציאות החיים. שינוי המציאות בא לידי ביטוי בשני מרכיבים: האחד - כיום, השתכרותן של נשים רבות דומה או אף גבוהה מהשתכרותם של האבות באותן משפחות. השני - משפחות רבות יותר מקיימות לאחר הגירושים הסדרי שהות בהם הילדים שוהים זמנים משמעותיים יותר אצל כל אחד מההורים, וזאת בשונה משהיה מקובל בעבר, כאשר ככלל הייתה נקבעת משמורת אצל אחד ההורים, וההורה השני מקיים הסדרי ראיה בלבד".

הגם שהמציאות השתנתה, הדיינים מציינים בפסק דינם כי "אין חולק כי לא נמצא בתקנה מתקנות הדורות - לא בגמרא ואף לא בתקנות הרבנות הראשית - חיוב על אם לזון את ילדיה". הדיינים מוסיפים ומציינים כי קיימת מחלוקות בין פוסקים רבניים שונים באשר ליכולת להטיל על אם חיוב במזונות, וכי אף שהכלל קובע כי חיוב מזונות הילדים מוטל על כתפי האב, ישנן שיטות לפיהן יש חיוב אף על האם לפרנס ילדיה, מדין צדקה.

"לדעתנו, אין מקום לבסס חיוב להוציא ממון מן האם ולשלם לאב מדיני הצדקה (למעט במצבים קיצוניים בהם האב אינו יכול לפרנס את הילדים כלל, מכל מקור שהוא, והם במשמורתו המלאה או אף החלקית, והדבר נדרש להם)", כותבים הדיינים, אך מיד מוסיפים כי "למרות האמור, אנו סבורים כי במשמורת משותפת, חיוב האב יושפע באופן משמעותי מהכנסותיה של האם".

הדיינים הוסיפו עוד כי "חובת בית הדין לדון עצמו כאפוטרופוס לילדים ולשאול - האם אכן חיוב של האב ישפר את מצבם של הילדים, או שאילו היה נשאל אפוטרופוס שהיה בית הדין מעמיד להם, היה משיב האפוטרופוס - אל תחייבו את האב בתשלום נוסף, משום שחיוב נוסף, בעיקר במשמורת משותפת, פוגע ברווחתם של הילדים".

עוד נכתב בפסק הדין כי "זו יכולה להיחשב טעות לא הגיונית להוציא מהקופה המצומצמת בבית האב שבו שוהים הילדים מחצית השבוע, להקשות עליו להאכיל אותם בשעה שהם שוהים אצלו, וזאת כדי להעשיר את בית האם מעבר לצרכים".

במקרה הפרטי שהגיע אל שולחן הדיינים, נקבע כי חובת האב כלפי הבן שהוא מ"קטיני קטינים" - ילדים עד גיל 6 - לתשלום המזונות הבסיסיים, היא חובה שאינה נגזרת משכרה של האם, והסכום של 750 שקל תואם את ההנחה שחיוב האב הוא אבסולוטי בתקופה זו.

לגבי הבת, שעברה את גיל 6, בית הדין סבור כי אין מקום לחייב את האיש בתשלום מזונות לאם. למרות זאת, בית הדין הותיר את חיוב מחצית מהוצאות החינוך והבריאות של הבת על האב. עוד הוסיף בית הדין על חיוב המזונות את חיוב האב למדור הבן בהיקף של 400 שקל. 

עוד כתבות

מיצג מחאה במרכז תל אביב – "שולחן הסדר הנטוש" / צילום: מטה המאבק להצלת עולם התרבות, האירועים והמופעים

שולחן הסדר הנטוש: מיצג מחאה הוקם במרכז תל אביב כנגד מצבם הקשה של העצמאים בישראל

המיצג היה באורך של עשרות מטרים ולאורכו מוקמו 100 כיסאות ריקים המיצגים את הענפים השונים של העצמאים אשר ננטשו ערב חג הפסח ע"י ממשלת ישראל

אריק יואן מנכ"ל זום /  REUTERS/Carlo Allegri

זהירות, זום! מה כל כך מסוכן באפליקציה הפופולרית של ימי הקורונה?

אפליקציית שיחות הווידאו הפופלרית כבר הפכה לסוג של מוצר צריכה בסיסי בכל בית ומשרד, ולאחת החברות הבודדות ששורדות את ההתרסקות בנאסד"ק • האם למרות אזהרת שימוש של ה-FBI היא תשנה את דפוסי העבודה וחיי שלנו שלנו, לתמיד? ● האזינו

קניון tlv/ צילום:auev fvi

עוד מכה לשוק האופנה: רשות התחרות לא תאשר מו״מ משותף מול הקניונים

רשות התחרות מוציאה לרשתות האופנה והמסחר כרטיס צהוב: ההתאגדות מול חברות הקניונים עלולה להיות הסדר כובל אסור

רוני חזקיהו / צילום: תמר מצפי

עוד קרן אשראי בדרך: 6 מיליארד שקל לעסקים גדולים

קרן אשראי נוספת תספק הלוואות לעסקים בעלי מחזור של 200 מיליון שקלים ומעלה בערבות מדינה חלקית ● חשיפת המדינה לקרן הוגבלה ל-720 מיליון שקל

מישל סיבוני, מנכ''ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים / צילום: "פלאש 90".

"הביצועים של הראל ראויים להערכה בגלל שאיכות נשמרת בעקביות ולאורך זמן"

כך אמר ראש מחלקת המחקר בלאומי שוקי הון, אייל דבי, על קבוצת הביטוח הראל, שמציגה "צמיחה אדירה בנכסים" ● "זה לא דבר של מה בכך, שהרי מכאן נגזרת בסופו של יום השורה התחתונה"

מחסום משטרתי בבני ברק / צילום: Ammar Awad, רויטרס

עוצר פסח: יציאה מהבתים תיאסר מ-15:00, עשרות מחסומים נפרסו ברחבי הארץ

הפעילות המשטרתית בכבישים וביישובים תוגבר עוד יותר לקראת כניסתן לתוקף של המגבלות בערב החג, שבמסגרתן האזרחים מתבקשים שלא לעזוב את מקום מגוריהם מחשש להתפשטות הקורונה ● רשת המחסומים תתרחב מהצפון ועד הדרום, ומפרי ההנחיות יסתכנו בקנסות ● העוצר - עד מחר ב-7:00

דירת 4 חדרים בלוד / צילום: יח"צ

עסקה בעיצומם של ימי המגפה: כמה עלתה דירת 4 חדרים בלוד

אילו נכסים נוספים נמכרו והושכרו לאחרונה בערד ורמת גן?

טקס הסיום באוניברסיטה היפנית בצל הקורונה / צילום: BBT UNIVERSITY, רויטרס

תואר באמצע המגפה: כך נראה טקס סיום של אוניברסיטה בטוקיו

בעוד טקסי סיום של רבות מהאוניברסיטאות מסביב לעולם בוטלו כדי למנוע התקהלויות, במוסד אקדמי אחד בטוקיו מצאו דרך לקיים חלוקת תעודת רשמית בהשתתפות הסטודנטים

משה כחלון / צילום: רפי קוץ

תדברו על זה בליל הסדר: הגרלה מחודשת ל-418 דירות מחיר למשתכן

אחרי שבהגרלות קודמות של מחיר למשתכן לא היה להן ביקוש, משרד הבינוי והשיכון מוציא להגרלה חוזרת 418 דירות ב-11 ערים

חיטוי של בית קולנוע בווהאן בסוף השבוע האחרון / צילום: Aly Song, רויטרס

הסינים יוצאים מהסגר אך מגלים שהם שבויים של החובות שצברו במהלכו

אם הביקוש העולמי למוצרים סיניים לא יעלה בחודשים הבאים, קיצוצי השכר יישארו, ומכירות העסקים הקטנים ימשיכו לרדת, חדלות הפירעון תטפס וההפסדים יחלחלו לבנקים ולחברות ההלוואות

חדווה בר / צילום: יונתן בלום

דאגה בבנק ישראל: נסיקה חדה בשיעור הצ'קים החוזרים והמבוטלים בשל משבר הקורונה

שיעור הצ'קים החוזרים זינק ב-140% - מכ-2.5% מסך הצ'קים שהוצגו לפירעון בשגרה לכ-6% ● במקביל הוכפל כמעט פי חמישה שיעור הצ'קים המבוטלים, מ-0.35% ל-2% ● בנק ישראל מתריע: "יש לכך השלכות שיכולות להוביל לסנקציות"

אמזון./ צילום:  צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

נכנסת לתחרות המקומית: אמזון במבצע ראשון בישראל

ענקית הקמעונאות יוצאת במבצע התקף לאתר המקומי שלה בישראל במסגרתו תעניק 10% הנחה על כל קנייה, בהגבלה לסכום של עד 20 דולר לכל קנייה בשילוח מקומי ●  מדובר ביוזמה של אמזון ולא מבצע של ספק זה או אחר

משלוח של כמיליון ביצים שנחת בישראל / צילום: לסר

מיליון ביצים נחתו בישראל - מתי הן יגיעו לסופרמרקט שלכם?

אחרי החוסרים החריגים, כמיליון ביצים נחתו הלילה בישראל ופוזרו הבוקר ברשתות המזון, ומשלוח נוסף צפוי להגיע גם מחר ● אלא שברשתות המזון כבר מבהירים כי המשלוח הנוכחי לא יאפשר למלא את החוסרים האדירים שקיימים היום

דדי גלעד / צילום: Tyto Care

טייטו קר גייסה 50 מיליון דולר כדי לתת שירותים רפואיים מרחוק

החברה פיתחה מכשיר לבדיקת ריאות, לב, גרון ואוזניים שמאפשר לאדם לצלם את עצמו ולשלוח לרופא ● בחברה מתכננים לייצר פי שלושה יותר מכשירים מהתכנון כתוצאה מביקושים גבוהים בשל נגיף הקורונה

בורסת ניו יורק / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

יום מסחר תנודתי בוול סטריט: מדד דאו ג'ונס מחק 900 נקודות וננעל בירידות

רכבת ההרים במדדים בוול סטריט הסתיימה בטריטוריה האדומה, ושלושת המדדים המובילים איבדו 0.3%-0.1%, לאחר שבמשך היום נרשמו עליות של יותר מ-3% ● בארה"ב פועלים לאישור סיוע נוסף לעסקים קטנים

עסקים סגורים בתל אביב / צילום: איל יצהר, גלובס

לא פטור מלא: הממשלה אישרה הנחה של 25% בארנונה לעסקים

ההנחה משקפת 3 חודשי פטור מתשלום, אך לא פטור מלא כפי שביקשו ארגוני העצמאים במו"מ ● לטובת מתן ההנחה יועמד תקציב בסך כ-2.8 מיליארד שקל לצורך שיפוי הרשויות המקומיות

חוסן כלכלי / צילום: איל יצהר, גלובס

מדד החוסן הכלכלי של גלובס: מה עשתה הקורונה לכיס שלנו, ומה להערכת הישראלים היא עוד תעשה

"גלובס" ומכון שילוב משיקים מדד דו-שבועי לבדיקת הדופק הכלכלי: ההכנסות של למעלה מ-60% ממשקי הבית כבר נפגעו, כ-40% מהאזרחים מעריכים שמצבם הכלכלי יורע וכרבע לא יוכלו לעמוד בחודש הבא בהוצאה בלתי צפויה • אצל העצמאים, התמונה חריפה עוד יותר: 85% איבדו מהכנסתם

קירה רדינסקי / צילום: איל יצהר, גלובס

ד"ר קירה רדינסקי רוצה את שיתוף הפעולה שלכם כדי לחזות מה יהיה המקום הבא שבו תתפרץ המגפה

המדענית שהתפרסמה כמי שפתחה יכולות לניבוי העתיד, רוצה לחזות עכשיו באמצעות הסטארט אפ שייסדה את היישוב הבא שבו תתפרץ הקורונה, מייעצת למשרד הבריאות ואף מצויה בקרב קרדיטים סוער עם מכון ויצמן ● מנכ"ל החברה יונתן עמיר: "המטרה היא לתמוך בהחלטות כמו איפה להחמיר את הסגר"

צעיר עם מסיכה ועם הטלפון שלו בתל אביב / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מגפת הקורונה צריכה ללמד אותנו גם שיעור בצניעות

במלחמתם במידע כוזב, עיתונאים ובודקי עובדות עלולים להתמכר לאשליה ההפוכה: שהעובדות הוודאיות על המגפה נמצאות במספרים הרשמיים ובעמדות של המומחים ● לפעמים מוטב להודות בצניעות, שלא על כל הסוגיות יש כבר תשובה חד־משמעית

גיא בלוך, מנכ"ל ברינגג  / צילום: ג'ואל שטראוס

חברת הלוגיסטיקה הישראלית ברינגג גייסה 30 מיליון דולר והשיקה פלטפורמת ניהול משלוחים חינמית

את הגיוס הובילה קרן הצמיחה של ויולה ● השתתפו בסבב הגיוס חלק מהמשקיעים הקיימים בחברה: זרוע ההשקעות של סימנס Next47, זרוע ההשקעות של ענקית הענן סיילספורס, ו-OG ונצ'רס ● הגיוס הנוכחי מביא את סך גיוסי החברה ל-83 מיליון דולר