גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

תחזית מידרוג: קצב מכירת הדירות יגבר ב-2020, והמחירים יעלו; הריבית תמשיך להכביד על חברות הביטוח

2019 עומדת להסתיים כששני אפיקי ההשקעה המרכזיים בשוקי ההון בארץ ובעולם – מניות ואג"ח – הניבו למשקיעים תשואות מרשימות ● במבט קדימה, במידרוג מעריכים בסבירות גבוהה שגם השנה הקרובה תהיה חיובית ● אלה התחזיות של מידרוג לסקטורים המרכזיים בבורסה בת"א

תחזיות לשווקים ב- 2020 / צילום: shutterstock, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי
תחזיות לשווקים ב- 2020 / צילום: shutterstock, עיבוד תמונה: טלי בוגדנובסקי

בנייה למגורים: עלייה בקצב מכירת הדירות וזחילה למעלה של המחירים

מגמת ההאטה בקצב מכירת הדירות, אשר החלה ב-2016 על רקע מכרזי "מחיר למשתכן" והתגברה בשנים שלאחריה, התהפכה בחודשים האחרונים. זאת על רקע הסטגנציה הממשלתית בכל הקשור לשוק הדיור המושפע מתהליך הבחירות המתמשך וההערכות לפיהן מחירי הדיור אינם צפויים לרדת.

במידרוג מעריכים כי בשנת 2020 תתגבר מגמת העלייה בקצב מכירת הדירות ובהתאם צפויה זחילה כלפי מעלה של המחירים. קצב המכירות יושפע לטובה מרמת הריביות הנמוכה של המשכנתאות ועל רקע ההפנמה כי מדיניות הממשלה בשנים האחרונות לא הובילה לירידת מחירים. "בהתאם אנו צופים, כי חברות ייזום המגורים יציגו גידול בהיקף המכירות וייהנו מרוח גבית בנגישותם לשוק ההון ומקורות מימון אחרים".

תחזיות מידרוג לשוק המקומי ב-2020

נדל"ן מניב: עליית השווי צפויה להימשך

על רקע ירידת התשואות הדרמטית בשוק האג"ח הממשלתי נהנו חברות הנדל"ן המניב בישראל בשנת 2019 מעדנה המתבטאת בעלייה משמעותית בשוויין הסחיר אשר מגיע למכפלות על ההון שלא נראו כדוגמתן בעבר. נגישותן לשוק ההון מתבטאת בביקושים גבוהים בגיוסי אג"ח המתבטאים בריביות נמוכות היסטורית ובמח"מים ארוכים.

שווי הנדל"ן המניב נמצא אף הוא במגמת עלייה, כאשר ריבית ההיוון של הנכסים הולכת ויורדת באופן עקבי, בעיקר על רקע ריבית השוק הנמוכה ועסקאות אשר משקפות שווי הגבוה מהערך הנקוב בספרי החברות.

כלכלני מידרוג צופים כי "בשנת 2020 תימשך המגמה של עליית שווי הנדל"ן המניב בישראל, וזאת על רקע עסקאות משמעותיות שנעשו לאחרונה בשוק המשקפות ריבית היוון הנמוכה משמעותית מריביות ההיוון אשר מוצגות בהערכות השמאיות".

"שוק המשרדים, בעיקר במרכז, נהנה מתפוסות גבוהות ומקצבי אכלוס מהירים של פרויקטים חדשים, מגמה זו תמשיך לגרום ליזמים להגביר את קצב היזום אשר באזורי ביקוש ימשיך להיות גבוה. שכר הדירה בבניינים בעלי מיצוב גבוה ובמיקום מרכזי צפוי להמשיך כלפי מעלה, לאור המחירים הגבוהים בבניינים החדשים שיצאו לשיווק. ציפיותינו הן, כי אף בבניינים ותיקים יותר, תיווצר זחילה כלפי מעלה בשכר הדירה.

"אשר לנדל"ן מניב מסחרי אנו סבורים, כי שנת 2020 תמשיך להציב אתגרים בענף זה. אנו נמשיך להיות עדים לשינוי תמהיל המרכזים, כך שמחד, בצד המסחרי ייטו יותר לתחומי הבילוי וההסעדה ומאידך, נטייה לעירוב שימושים במתחם".

מלונאות: הצמיחה תימשך

לגבי תחום המלונאות מציינים במידרוג כי שנת 2019 מתאפיינת בעלייה בכניסת תיירים לישראל לעומת שנים קודמות. בהתאם אף קיימת עלייה במספר הלינות במלונות התיירות, הנובעת בעיקר מתיירות חוץ. למרות הגידול בהיצע החדרים, תפוסות החדרים אף הן מראות עלייה עקבית לאורך השנים.

ומה צפוי בשנה הבאה? "בשנת 2020 תימשך הצמיחה בתחום זה וזאת ככל שלא יהיו אירועים ביטחוניים שישפיעו לרעה על התיירות הנכנסת. אנו אף צופים, כי יימשך תהליך יזום מלונות ברחבי ישראל וזאת לאור הביקוש והמחסור בהיצע של חדרי מלון, העומד כיום על קצת מעל 50 אלף חדרים. אף על פי כן, להערכתנו בשנה הקרובה המלונות באילת יסבלו ממעבר שדה התעופה ממרכז העיר לשדה תעופה רמון, אשר עלול להשפיע לשלילה על רמת התפוסות ורמת המחירים".

בנקים: סביבה מאתגרת, יציבות ברווחים

הצמיחה במשק ושיעור האבטלה הנמוך תמכו בהכנסות וברווחי הבנקים ב-2019. "הסביבה העסקית צפויה להיות מאתגרת בשנה הקרובה עבור המערכת הבנקאית ותלווה בלחץ מסוים על שיעורי הרווחיות, להערכתנו. אולם הבנקים השכילו לבנות בשנים האחרונות כריות ספיגה מספקות בכדי להתמודד עם עליית הלחצים", אומרים במידרוג.

בניגוד לתחזית שלהם מאשתקד, במידרוג מניחים כעת (בדומה למרבית כלכלני המאקרו במשק) כי סביבת הריבית תיוותר נמוכה בטווח הזמן הקצר והבינוני עם לחץ להורדת ריבית במהלך 2020, כאשר הסביבה האינפלציונית תיוותר קרוב לגבול היעד התחתון גם בשל שינויים מבנים. כנגזר מכך, "צפוי לחץ על המרווח הפיננסי ועל רווחיות הבנקים וזאת למרות מרכיב משמעותי של מקורות זולים (פיקדונות עו"ש). בנוסף, התגברות התחרות במספר סגמנטים בתוך המערכת וגם כתוצאה מגידול בהיצע הן בדמות חברות כרטיסי האשראי המופרדות והן מצד חברות מימון חוץ בנקאיות ופינטקים (שיקבלו תמיכה נוספת בהשקת מיזם הבנקאות הפתוחה בשנת 2020), לצד המשך התחרות אל מול גופים מוסדיים, תומכים אף הם בלחץ על המרווח הפיננסי ועל פוטנציאל הצמיחה בתיק האשראי".

בהתאם להנחות אלו, בשנת 2020 תיק האשראי הבנקאי צפוי לצמוח, להערכת מידרוג, בקצב של 3%-4.5%, עם מיקוד בתיקי המשכנתאות ועסקים בינוניים וגדולים, המאופיינים בעת הזו בסיכון נמוך יותר ביחס למגזר הצרכני והעסקים הקטנים. מיקוד זה יוביל גם כן ללחץ מסוים על מרווח האשראי. בסך הכל, "הבנקים צפויים לשמור על רווחיות יציבה יחסית".

עוד צופים במידרוג כי "מחולל התחרות העיקרי בטווח הזמן הארוך יהיה חדשנות, כאשר בנקים שלא יתאימו את המודל העסקי לאורך זמן עשויים לחוות שחיקה משמעותית בפרופיל העסקי".

ביטוח: סביבת הריבית הנמוכה תמשיך להכביד

לגבי סקטור הביטוח מציינים במידרוג כי הסביבה העסקית, שהייתה מאתגרת השנה, תוסיף להיות מאתגרת גם בשנת 2020. "בצד המאקרו צפויה האטה מסוימת בקצב צמיחת המשק, כאשר סביבות הריבית והאינפלציה הנמוכות ימשיכו ללוות אותנו לפחות בעתיד הקרוב. עקום הריבית הנמוך מציב את חברות הביטוח בפני תרחיש קיצון, בפרט עבור מבטחים בעלי תיקי ביטוח חיים וסיעוד משמעותיים, אשר מהווה משקולת על שיעורי הרווחיות, הלימות ההון הרגולטורית ועל פוטנציאל יצור התשואה העתידי. בנוסף, למרות שוקי הון חיובים מאוד בשנת 2019, המשך מתחים גיאו-פוליטיים, מלחמות סחר, חשש להאטה בצמיחה הגלובלית ואי היציבות הפוליטית בישראל מגדילים את רמות הסיכון בשוק ההון גם לאור רמת המחירים הגבוהה".

סביבת הריבית הנמוכה תמשיך להכביד על חברות הביטוח גם בשל הקושי לייצר רווחיות חיתומית מספקת, תגביר את תנודתיות יחסי הלימות ההון ותעודד אימוץ חדשנות טכנולוגית במקטעים מסוימים.

"בענף ביטוח החיים וחסכון ארוך טווח אנו צופים רווחיות נמוכה, שתמשיך להיות מושפעת במידה ניכרת מגורמים אקסוגניים ובראשם תזוזות העקום ותנודתיות התשואות בשוקי ההון בארץ ובעולם. במגזר ביטוח הבריאות שצמח בצורה מהירה בשנים האחרונות אנו צופים התמתנות מסוימת. בביטוח הכללי אנו צופים המשך התגברות התחרות בעיקר בענפי הרכב, אשר תגביל את הרווחיות החיתומית הנמוכה מלכתחילה".

בהיבט תמהיל ההשקעות, מציינים במידרוג, נמשיך לראות השקעות הולכות וגוברות בנכסים שאינם סחירים, בעיקר באמצעות הגדלת חלק האשראי והנדל"ן, תוך המשך הסטת כספים מהשוק המקומי לשווקים הבינלאומיים, וזאת בכדי לנסות ולהשיג תשואות עודפות ולגוון את תיק ההשקעות. "בדומה לענף הבנקאות, מבטחים שלא יאמצו חדשנות טכנולוגית ולא יתאימו את המודל העסקי לאורך זמן, עשויים לחוות שחיקה משמעותית במיצוב העסקי".

קמעונות מזון: התחרות תמשיך להתמתן

השנה היינו עדים להתמתנות התחרות בענף ביחס לעבר וזו צפויה להישאר כך בשנת 2020. בשנה האחרונה ראינו עליות מחירים תוך שיפור ברווחיות הגולמית של קמעונאיות המזון. "בסביבה של צמיחה פנימית נמוכה במונחים ריאליים, כפי שמתבטאת בצמיחת המכירות בחנויות זהות אצל מרבית הרשתות, קמעונאיות המזון תרות אחר מקורות צמיחה במטרה לבסס יתרונות לגודל. לכן, אנו מעריכים כי הגידול בשטחי המסחר שאפיין את שנת 2019 יימשך גם לתוך שנת 2020".

רכב וליסינג: הגברה של הרגולציה, המכירות ימשיכו לרדת

במידרוג מעריכים כי בשנים הקרובות שוק הרכב בישראל צפוי לחוות הגברה של הרגולציה אשר תציב בלמים לענף הרכב לכול אורכו, תוך הכבדת נטל המס על רכישת כלי רכב חדשים ויצירת מנגנונים לתיעדוף תחבורה ציבורית, בדמות צמצום נתיבי נסיעה לטובת תחבורה ציבורית ושיתופית, אגרת גודש בגוש דן ומיסוי חניה וחניות פרטיות. מהלכים אלו מצויים בקורלציה הפוכה עם רמת ההכנסה ועל כן השפעתם על הביקוש בשוק המשני גבוהה יותר בהשוואה להשפעתם בשוק כלי הרכב החדשים.

מסירות כלי רכב חדשים בישראל השלימו ירידה מצרפית של כ-12% בשלוש שנים האחרונות, וכלכלני מידרוג מעריכים כי מגמה זו צפויה להמשיך גם לשנת 2020. "להערכתנו, הסיבות לירידה בביקוש לכלי רכב חדשים הן התייקרות ריאלית של כלי הרכב נוכח עליה בנטל המס בכלל ועל כלי הרכב הקטנים בפרט וכן מידת רוויה בביקושים בשל הגודש בכבישי ישראל, לצד עידוד הנסיעה בתחבורה ציבורית ושיתופית אשר צפויים להמשיך ולהכביד על הביקוש לכלי רכב גם השנים הקרובות".

לגבי היקף החדירה של כלי רכב חשמליים במידרוג לא צופים חדירה משמעותית של כלי רכב חשמליים בשנים 2020-2021 נוכח עלויות ייצור גבוהות וכן מגבלות היצע וביקוש צפויות. עם זאת, "הערכתנו כי רכבים חשמליים צפויים לתפוס נתח מהותי של בין 23% - 40% מהמסירות בישראל עד שנת 2025, גבוה מהיעד שקבעה הממשלה. מדיניות המס המקומית תהווה שחקן משמעותי בקביעת הביקוש וקצב החדירה של רכבים חשמליים לישראל".

בנוגע לענף הליסינג אומרים במידרוג כי הענף חווה בשנים האחרונות צמצום ריאלי מסך מצבת כלי הרכב בישראל לצד התייצבות הביקוש נוכח מיצוי רפורמת שווי שימוש לצד המשך צמיחה טבעית בשוק המקומי. "אנו מעריכים התוצאות הטובות של חברות הליסינג צפויות להימשך לתוך שנת 2020. החדירה הצפויה של רכבים חשמליים בטווח הזמן הבינוני צפויה להוות אתגר מסוים עבור חברות הליסינג נוכח הלחץ הצפוי על ערכי הגרט של רכבי הבעירה הפנימית. הערכתנו היא כי נוכח המח"מ הקצר יחסית של חברות הליסינג, יש ביכולתן להתמודד בצורה סבירה עם כניסתם של כלי הרכב חשמליים לישראל".

תקשורת: אתגרים שלא נגמרים

ענף הטלקום עבר עוד שנה קשה עם תחרות שרק הולכת ומתחזקת. הענף צפוי להמשיך להוות ענף רווי אתגרים נוכח התחרות העזה בכל המקטעים וזאת ברקע שני אתגרים משמעותיים הכוללים את מעבר תשתית האינטרנט הנייחת לסיבים אופטיים ושדרוג תשתית הסלולר לדור 5. מתווה משרד התקשורת לפריסת הסיבים האופטיים במדינת ישראל, המבטל את חובת האוניברסליות מחברת בזק ומייצר קרן לסיוע בפריסה באזורים בעלי כדאיות כלכלית נמוכה, הוא צעד ראשון בניסיון להחזיר את השוק לאיזון, ובמידרוג מעריכים כי לאור מצב החברות בענף, ללא שינויים מבניים משמעותיים, שוק הטלקום ימשיך לסבול מחוסר איזון בין השחקניות בענף בטווח זמן הקצר עד הבינוני.

"התחרות בסלולר צפויה להימשך במלוא הכוח, כאשר מגזר השירותים המשיך לרשום ירידה בהכנסה הממוצעת למנוי עם שיעורי נטישה גבוהים. להערכתנו, שנת 2020 צפויה להציג רמות מחיר דומות לממוצע 2019. פריסתה של רשת דור 5 צפויה להשית על חברות הסלולר השקעות הון מהותיות בטווח הבינוני. השקעות אלו צפויות להתווסף להשקעות הקפיטליות שמבצעות חברות הסלולר סלקום ופרטנר בפריסת הסיבים האופטיים ועלויות החדירה לשוק הטלוויזיה הרב ערוצית. אנו מעריכים כי לנוכח האתגרים לעיל, הצורך בחיזוק האיתנות של השחקניות בענף יהווה מנוע לשינוי מבני בדמות מיזוגים ורכישות, כאשר כל פתרון אחר של התערבות יזומה לייצוב השוק נראית בעינינו פחות סבירה".

גז טבעי: תחרות הולכת וגוברת ועודפי היצע בשנה הבאה

להערכת מידרוג, מגמת הצמיחה בביקושים לגז טבעי שאפיינה את המשק הישראלי בשנים האחרונות צפויה להמשיך גם בשנת 2020 ולהיתמך ברגולציה המובילה להעדפת גז טבעי על פני דלקים אחרים, וכן בהמשך גידול בביקושים לגז טבעי בסקטור החשמל.

"לאור הפעלתו המסחרית הצפויה של מאגר לוויתן בשנת 2020, יוכפל היקף ההיצע של גז טבעי במשק ויסתכם ביכולת הפקה שנתית של כ-23 מיליארד מטר מעוקב (BCM) בעוד שלהערכתנו, הביקושים המשקיים לגז טבעי יסתכמו בכ-12 BCM בלבד. כתוצאה מכך, צפוי להיווצר עודף היצע משמעותי בשוק המקומי, אשר יוביל להתעצמות התחרות בענף, שאת ניצניה ניתן היה לראות במחירי הגז הטבעי בחוזים החדשים שנחתמו לאחרונה".

ייצוא הגז הטבעי למדינות השכנות, מצרים וירדן, צפוי למתן במידה רבה ואף לווסת את רמת התחרות בענף. להערכת מידרוג, בשנת 2020 סך יצוא הגז הטבעי יסתכם בכ-4.5-3.5 BCM, ויושפע בעיקר מיצוא הגז למצרים. "כיום, היקף החוב הפיננסי בענף הגז הטבעי מסתכם בעשרות מיליארדי שקלים, ולהערכתנו, צורכי המימון בענף, לרבות מחזורי חוב, ינועו בטווח שבין 4.5-3.5 מיליארד דולר בשנת 2020, כאשר מרבית החוב אשר יגויס צפוי לשמש למחזור החוב ששימש לפיתוח מאגר לוויתן". 

עוד כתבות

רן גוראון / צילום: שלומי יוסף, גלובס

שלושה מנהלים בבזק בינלאומי יפרשו בעקבות התקלה בדוחות הכספיים

אירועי המחיקות בעקבות החשבונות הכפולים והתקלה החמורה בדוחות החשבונאיים נחשפו לראשונה בגלובס ● מדובר במנהלים העובדים תחת סמנכ"ל הכספים תומר שני ● דו"ח הביקורת הסופי יוצג לדירקטוריון בעוד מספר שבועות

 

סקר הסקרים: לפיד מתחזק ומתקרב לסער, בנט במגמת ירידה

מדינת ישראל הולכת לבחירות בפעם הרביעית בתוך שנתיים ● גלובס מביא את הסקרים העדכניים ביותר מכל כלי התקשורת ובודק מי מתחזק, מי נחלש ומי מתנדנד סביב אחוז החסימה ● העמוד מתעדכן באופן שוטף עם כל סקר חדש שמתפרסם

בוב סוואן,/ צילום: רויטרס

אינטל היכתה את צפי האנליסטים: הכנסות של כ-20 מיליארד דולר ברבעון האחרון

בשורה התחתונה הציגה החברה רווח של 5.86 מיליארד דולר, 1.42 דולר למניה ● ללא פריטים חד פעמיים עמד הרווח על 1.52 דולר למניה ● התוצאות פורסמו לפני סיום המסחר בוול סטריט ומניית אינטל הגיבה בעלייה של כ-6.5% בסיום המסחר, ולאחר מכן עברה לירידות

מייסד ומנכ"ל TripActions, אריאל כהן / צילום: Reuters, TripActions

אחרי שפיטרו מאות בזום, היזמים הישראלים של טריפאקשנס צומחים בשווי

חברת התיירות העסקית טריפאקשנס, שהקימו הישראלים אריאל כהן ואילן טוויג, הודיעה על גיוס 155 מיליון דולר לפי שווי של 5 מיליארד דולר ● במרץ ספגה החברה ביקורת חריפה לאחר שפיטרה עובדים בשיחת זום קבוצתית

בני שטיינמץ / צילום: Reuters, Denis Balibouse

הכרעה דרמטית בשווייץ: המיליארדר בני שטיינמץ נידון לחמש שנות מאסר על עבירות שוחד ומרמה

איש העסקים והמיליארדר הישראלי צפוי לערער על גזר הדין, שמצא אותו אשם ב"העברת שוחד לבכירי ציבור זרים" וכן "בזיוף ובמרמה במסמכי תאגיד" סביב פרשת מכרה הברזל בגינאה ● הוטל עליו קנס של 50 מיליון פרנק שוויצרי ● שטיינמץ הודיע כי יערער על הפסיקה

שלום חיים, יו”ר ובעלי טעמן, מבעלי השליטה בישראייר / צילום: איל יצהר

השותף של רמי לוי נחשף: "שילמנו ביוקר אבל אנחנו מצפים שישראייר תכפיל את השווי שלה"

איש העסקים שלום חיים נחשף לראשונה ומספר על העסקה שבה רכש יחד עם רמי לוי את השליטה בישראייר ● מה הוא חושב על הטענות ששילמו ביוקר, על ההתמחרות מול יגאל דמרי ומוטי בן משה והאם חברת התעופה תפסיק לטוס בשבת?

מכוניות טסלה ביציאה מהמפעל / צילום: Shutterstock, Sundry Photography

טסלה משלימה את הקמת המטה הראשי שלה בפתח תקווה

המטה, ברחוב אפעל, כולל אולם תצוגה, מוסך וסדנת פחחות ונמצא בסמוך למתקני שירות ומכר של יבואניות רכב

קרן טרנר / צילום: ענבל מרמרי

שאול מרידור וקרן טרנר על התנהלות האוצר: "חלם"

מנכ"לית משרד האוצר הפורשת קרן טרנר-אייל דיברה על היחס המשפיל שספגה ועל הכשלים באוצר בראיון לתוכנית עובדה ב"קשת 12" ● שר האוצר הגיב באופן אומלל וספג ביקורת: "פעמיים לקחתי אותה לתפקידים בחופשת לידה - לא מוכן שבניית משפחה תעכב נשים" ● יו"ר נעמת: "אמירות שובניסטיות קלאסיות שלא ייאמנו"

מטוס של חברת איתיחאד מאיחוד האמירויות / צילום: יח"צ

לידיעת משרד הבריאות: דנמרק משעה הטיסות מאיחוד האמירויות בעקבות "חשד למרמה בבדיקות הקורונה"

לפי שר התחבורה הדני, המידע הגיע לרשויות הדניות מאזרחים שסיפרו על "מקרים ואירועים ספציפיים באיחוד האמירויות" ● "רמת האמינות והפירוט של הדיווחים היא גבוהה מאוד ולכן אנחנו לוקחים זאת ברצינות"

אינטל / צילום: דוברות אינטל

מתקפת האקרים? הדוחות של אינטל דלפו - נאלצה להקדים את הדיווח

חשד כי ענקית השבבים נפלה קורבן לפריצה של האקרים שהדליפו את נתוני הדוחות לפני המועד המתוכנן, מה שאילץ את אינטל לפרסם את הדוחות לפני הזמן

מרים פיירברג/ צילום: איל יצהר

עיריית נתניה לממשלה: "הסירו את אחריותנו מהטיפול בחופי העיר"

ראשת העיר, מרים פיירברג איכר, מאיימת לפנות לבג"צ אם במשרדי האוצר והפנים לא ייענו לדרישותיה להסיר את האחריות העירונית בטיפול בחופי העיר בשל הנטל הכספי הכבד באחזקתם. משרד הפנים: "הרשויות המקומיות הן האחראיות לתחזוק ותפעול חופי הרחצה"

דמעות / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

תבכו, זה בריא: מה עובר על מי שלא מסוגל להזיל דמעה?

האדם הוא החיה היחידה בטבע שבוכה בגלל רגש, אבל החוקרים טרם מצאו תשובה חד-משמעית למה התכונה הזו התפתחה דווקא אצלנו, ומה תפקידן של הדמעות ● האזינו

קולטן סקריבנר (באמצע) בסצנה מבוימת / צילום: Jacob Papso

נחמה כשהחיים הם סיוט: סרטי האימה שיכינו אתכם לחיים

אחד המחקרים המדוברים של קולטן סקריבנר, חוקר סקרנות מורבידית, גילה שאנשים שאוהבים סרטי זומבים הגיעו מוכנים יותר למגפת הקורונה ● בראיון לגלובס, הוא מסביר מדוע אנשים מוצאים נחמה ביצירות מפחידות גם כשהחיים עצמם הם סיוט, ומה יכול להרוויח מהן גם מי ששונא סרטי אימה

המבנה שבנייתו נעצרה. כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

המשכנתה השתנתה, והמקרה המקומם של 55 דירות בת"א. כותרות הנדל"ן

מי יהנה מהאפשרות להגדיל את מרכיב הפריים עד לשני שליש, שנפתחה השבוע ● מה קורה כשנותנים לקבלנים הוראה לבנות דירות מוזלות, אבל לא מפקחים על לוחות הזמנים ● מנכ"ל קרסו מספר בראיון בלעדי על הפיצוץ במשפחה ● ו"כסף בקיר" צוללים לעולם ההשקעות בקרקעות חקלאיות

ג'סטין בהר, מנכ"ל TRAX / צילום: TRAX

טראקס ממנה מנכ"ל אמריקאי במקום המייסד יואל בר-אל

בר-אל יהפוך ליו"ר הסטארט-אפ הסינגפורי-ישראלי. השינוי הניהולי בא בזמן שהחברה מתכוננת להפוך לציבורית ב-2021 ● אתמול נודע כי טראקס מפטרת 10% מכוח האדם בישראל

שורה תחתונה (מימין): עמרי שיינין מייסד שותף ומשנה למנכ"ל מיט-טק, דירק פון היינרישהורסט מייסד משותף בחברת Peace Of Meat; שורה עליונה (מימין) - דייויד ברנדס מייסד משותף בחברת Peace Of Meat, גיא חפר סמנכ"ל הכספים של מיט-טק / צילום: יח"צ

מיט-טק מדווחת על הצלחה בגידול תאי עוף בביוריאקטור

חברת הבשר המתורבת דיווחה כי החברה הבת שלה הצליחה בגידול תאי עוף בביוריאקטור ● מניית מיט-טק עלתה בכ-5% במחסר בת"א

אורן כהן-בוטנסקי, סמנכ"ל לקוחות ושירות באל על / צילום: תמונה פרטית

אורן כהן-בוטנסקי ימונה לסמנכ"ל לקוחות ושירות באל על

אורן כהן-בוטנסקי צפוי להיכנס לתפקידו בתחילת חודש מרץ, כשהוא שימש כסמנכ"ל השירות והמכירות של קבוצת ישראכרט ואמריקן אקספרס ובתפקידו האחרון שימש כממונה על אגף בנקאות ישירה וחווית הלקוח בבנק הפועלים

קיבוץ נחל עוז / צילום: איל יצהר

המלצות הוועדה בעניין ההסדר הקבוע לקיבוצים: קיצוץ משמעותי בזכויות

לאחר סבך של החלטות מורכבות וסותרות הוגש דוח של הצוות המקצועי לבחינת ההסדר הקבוע בקיבוצים ● אם יתקבל, הקיבוצים יהיו בבעיה

דונלד טראמפ / צילום: Patrick Semansky, AP

הסנאט יחל ביום שני בהליך השימוע של טראמפ

לאחר השימוע, הסנאט יצביע האם להרשיע את נשיא ארה"ב לשעבר ● אמנם טראמפ כבר עזב את הבית הלבן, אך הסנאט יכול להצביע ולהרשיע אותו, כדי למנוע ממנו לכהן שוב

ג'ו ביידן מושבע לנשיאות לצד רעייתו ג'יל / צילום: Associated Press, Andrew Harnik

הספסל עדיין ריק, אבל הנבחרת המגוונת של ג'ו ביידן יוצאת לדרך

רק חברת קבינט אחת קיבלה את אישור הסנאט בינתיים מתוך למעלה מ־20 ● זה ייקח עוד כמה ימים. אבל ביידן כבר רץ עם 17 צווים נשיאותיים זמן קצר לאחר ההשבעה ● הנשיא הזה, ותיק וושינגטון, לא יחזור על טעויות קודמיו: הוא בוחר עוזרים בטוחים ומנוסים, אולי מנוסים מדיי