גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מח"ש שילמה מאות אלפי שקלים למכוני פוליגרף בלי מכרז, ובדיעבד

ממידע שהגיע ל"גלובס" ולפי בדיקה של עו"ד אלעד מן מעמותת "הצלחה", המחלקה לחקירות שוטרים העסיקה שתי חברות תוך מעקף לכאורה של חוק חובת מכרזים, העדפת ספקים והעברת תשלומים שלא בהתאם לחוק • מח"ש: "פועלים בתיאום מלא עם הגורמים המוסמכים במשרד המשפטים"

המחלקה לחקירות שוטרים / צילום: רפי קוץ
המחלקה לחקירות שוטרים / צילום: רפי קוץ

המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים (מח"ש) העסיקה לאורך העשור האחרון שתי חברות שסיפקו לה שירותים של בדיקות פוליגרף, תוך לכאורה מעקף של חוק חובת מכרזים, העדפת ספקים והעברת תשלומים שלא בהתאם לחוק. כך עולה ממידע שהגיע לאחרונה לידי "גלובס". 

מח"ש היא הגוף שאחראי על חקירות של שוטרים וקציני משטרה שעולה חשד כי ביצעו עבירות פליליות ועל העמדתם לדין, אם החשד מתבסס בראיות. במסגרת החקירות, שלא אחת מקבלות חשיפה תקשורתית משמעותית, עושה מח"ש שימוש בבדיקות פוליגרף (מכונת אמת") לחשודים ולעדים. את בדיקות הפוליגרף לא מבצעת מח"ש בעצמה אלא באמצעות מכוני פוליגרף חיצוניים שהיא שוכרת את שירותיהם. 

בעשור האחרון, משנת 2010, שכרה מח"ש את שירותיהן של שתי חברות חיצוניות שזהו תחום התמחותן. שתי החברות שהעסיקה מח"ש הן "ש. ברוק בע"מ", חברה בבעלות שלמה ברוק, לשעבר יושב ראש איגוד הפוליגרף הישראלי ומנהל תחום הפוליגרף במשטרה, ו"פוליגרף שגיא" שבבעלות נתי שגיא, יוצא השב"כ. 

"ש. ברוק בע"מ" סיפקה למח"ש שירותי בדיקות פוליגרף בשנים 2016-2010 והחל ממרץ 2018 ואילו "מכון פוליגרף שגיא" נשכר למתן שירותים למח"ש בתקופת הביניים, בין השנים 2016 ל-2018. לפי המידע שבידי "גלובס", בתקופת ההתקשרות שולמו לברוק כ-400 אלף שקל, לתקופה של חמש שנים, ולשגיא כ-461 אלף שקלים, כאמור, לתקופה בת שנתיים. 

עד כאן הכול טוב ויפה. אלא שבדיקת האופן שבו נשכרו שירותי שתי חברות הפוליגרף והעסקתן בידי מח"ש במשך כעשור מעלה חשש שהדברים נעשו שלא בהתאם לדין ולכאורה תוך שימוש ב"תרגילים" שנועדו לעקוף את הוראות החוק. הבדיקה מעלה, בין היתר, כי מח"ש שכרה את שירותי שתי החברות ללא מכרז פומבי, אך גם ללא קבלת פטור ממכרז מהגופים הרלוונטיים. יתר על כן, לפי המידע שבידינו עולה חשש כי כדי להתחמק מהצורך לבקש פטור מחובת המכרז, יצרה מח"ש מנגנון של תשלומים רטרואקטיביים (תשלומים "בדיעבד") לשתי החברות.

מעקף שיטתי של דיני המכרזים

כדי להבין את המקרה לעומקו צריך תחילה להבין מהן החובות החוקיות שחלות על גופים ציבוריים כמח"ש, בבואם לשכור שירותים של חברות חיצוניות. הדין המרכזי שעוסק בנושא הוא חוק חובת מכרזים והתקנות שהותקנו על-פיו. אלה מחייבים גופים ציבוריים לרכוש שירותים (כגון שירותי בדיקות פוליגרף במקרה הזה) בדרך של מכרז פומבי. 

יחד עם זאת, החוק מאפשר לגופים לקבל פטור ממכרז במקרים מסוימים. הפטור המרכזי ממכרז יכול להינתן לגוף ציבורי שמתקשר עם ספק בסכום שאינו עולה על 50 אלף שקלים לשנה. במקרים חריגים ובכפוף לקבלת אישורים מתאימים, בתום שנה, ניתן להאריך את ההתקשרות הפטורה ממכרז ב-50 אלף שקל נוספים לכל היותר, ובלבד שלא ישולמו לספק אחד יותר מ-100 אלף שקלים בתקופה של שנה אחת. 

אף שמח"ש היא גוף ציבורי שכפוף לחוק המכרזים, רק בשנת 2018 פרסמה לראשונה מח"ש (שהוקמה ב-1993) מכרז לקבלת שירותים של בדיקות פוליגרף. לאחר פרסום המכרז, פנתה תנועת "הצלחה" לקידום חברה כלכלית הוגנת, באמצעות יועצה המשפטי, עו"ד אלעד מן, למשרד המשפטים (שכאמור ממונה על מח"ש) בבקשה לקבל מידע על אופן העסקתם של שני מכוני הפוליגרף "מכון פוליגרף שגיא" ו"ש. ברוק בע"מ", במשך השנים שקדמו למכרז.

ב-14 בנובמבר 2018 השיב משרד המשפטים כי בתקופה שקדמה לפרסום המכרז "ההתקשרות לקבל שירותי פוליגרף נעשתה בסיווג של פטור ממכרז, על-ידי הגשת הצעת מחיר ולאחר אישור ועדת המכרזים של משרד המשפטים". התשובה הזאת של משרד המשפטים לא סיפקה את תנועת "הצלחה" בעיקר לאור העובדה שדי היה במבט חטוף על המידע שהועבר כדי להיווכח שחברת "מכון פוליגרף שגיא" קיבלה לידיה ממח"ש סכום גבוה פי שניים מן הסכום המותר בחוק בשירותים מסוג פטור ממכרז. 

לאור האמור פנתה "הצלחה" שוב למשרד המשפטים ב-23 בדצמבר 2018 וביקשה לקבל לידיה מידע מפורט ביחס להתקשרות של מח"ש עם ברוק ושגיא משנת 2010. ב-14 במרץ 2019 השיב משרד המשפטים לתנועת הצלחה ומסר, בין היתר, כי ביחס לשנים 2012 ועד תום שנת 2018 ההתקשרות עם ברוק ושגיא נעשתה באופן הבא: נערך הליך של הצעות מחיר, לאחר מכן בוצעה הזמנת רכש של שירותי בדיקות הפוליגרף, וככל שתקציב הזמנת הרכש נגמר לאחר "פרק זמן קצר יחסית", ההתקשרות עם הספק הוארכה. עוד מסר משרד המשפטים כי במקרים שבהם התקציב נגמר בתוך תקופת ההארכה "נמשכה העבודה עם הספקים והחשבוניות אושרו לתשלום בדיעבד". למעשה, מהתשובה האמורה עלה לכאורה שמח"ש נקטה מעקף שיטתי של דיני המכרזים תוך העדפה ברורה של שני הספקים, ברוק ושגיא, שעבדו איתה באופן בלעדי. 

ונסביר: לפי החוק, כאמור, לאחר מיצוי המסגרת התקציבית המותרת ברכישת שירותים בפטור ממכרז, היה על מח"ש לסיים את ההתקשרות עם הספק ולפרסם מכרז פומבי. ואולם, מתשובת משרד המשפטים עלה כי מח"ש פעלה בדרך אחרת - היא המשיכה לעבוד עם הספקים מבלי לשלם להם, עד אשר מגבלת הסכומים והזמנים הקבועה בחוק חלפה, ולאחר מכן פנתה למשרד המשפטים בבקשה לשלם לספקים בדיעבד. 

חמור מכך, לפי המידע שסיפק משרד המשפטים, לא אחת, החוב שנצבר לספקים והסכומים שאושרו לתשלום בדיעבד - חרגו בעצמם באופן משמעותי מן המותר בחוק. בדרך זו שילמה מח"ש לשני הספקים המועדפים עליה קרוב כ-850 אלף שקל תוך מעקף של הוראות החוק המחייבות.

ברוק: המניפולציות החלו ב-2014

עבור כמה בדיקות פוליגרף הועברו התשלומים האמורים? מהנתונים שהעביר משרד המשפטים עולה עוד כי ברוק ביצע 370 בדיקות פוליגרף עבור מח"ש בתקופה של חמש שנים. לעומתו, שגיא ביצע 504 בדיקות פוליגרף בתקופה של כשנתיים, מהן 323 בדיקות בשנת 2017 לבדה. גם כאן עולות תהיות: איך ייתכן שבשנת 2017 מח"ש נזקקה לפתע לכמות בדיקות פוליגרף דומה לזו שלה נזקקה במשך חמש שנים? 

כאשר בודקים בנפרד כל שנה שבה צרכה מח"ש את שירותי שני הספקים מגיעים אל הנתונים הבאים: בשנים 2010-2012 קיים "חור שחור" בנתונים ולא ניתן לדעת מה היקף השירותים שברוק נתן למח"ש וכמה כסף שולם לו בעד שירותיו. 

משה סעדה, סגן ראשת מח"ש  / צילום: ליאור מזרחי

במרץ 2013, לפי המידע שהועבר ממשרד המשפטים, נמסרה לברוק הצעת רכש בסכום של 42 אלף שקל בפטור ממכרז. לגבי שנת 2014, במרץ נמסרה לברוק הצעת רכש בסכום של 44,533 גם היא בפטור ממכרז.

על-פי הסכומים שנמסרו ממשרד המשפטים, נראה כי בשלב זה החלה המניפולציה לכאורה בעניינו של ברוק. סכומן המצרפי של החשבוניות מטעמו לשנת 2014, כפי שנמסר ממשרד המשפטים, עומד על 51,297 אלף שקלים. כלומר, פער של 7,000 שקל מהצעת הרכש (המסגרת התקציבית) וכן, סכום החורג מן הפטור במכרז (כאמור, עד 50 אלף שקל). 

התמונה העולה אם כן היא שמח"ש המשיכה לצרוך שירותי בדיקות פוליגרף מברוק גם לאחר מיצוי המסגרת התקציבית של 2014 שניתנה לה בפטור ממכרז ללא הליך תחרותי, ללא הזמנה מאושרת וללא מסגרת תקציבית מוגדרת. בדרך זו מח"ש יצרה לכאורה מצג שלפיו היא פועלת בהתאם למסגרת המותרת בחוק, אולם למעשה חרגה ממנו והסתירה זאת כדי לחמוק מקיום חובתה לצאת למכרז. 

בפברואר 2015, לפי מידע שהעביר משרד המשפטים, נמסרו לברוק שלוש הזמנות רכש בסך כולל של כ-130 אלף שקל, שאחת מהן בסך 35,400 אלף שקל, היא תשלום בדיעבד, כלומר, בעד שירותים שניתנו למח"ש בשנת 2014 ובתחילת 2015. 

בפברואר 2015 התייצבה מח"ש בוועדת הרכש של משרד המשפטים עם בקשת פטור ממכרז עבור שירותיו של ברוק. ועדת הרכש אישרה פטור בתוך גבולות החוק, אולם התריעה בפני מח"ש כי "לא יינתנו ארכות נוספות עם הספק לעניין זה". באוגוסט 2015 מוצתה המסגרת התקציבית הנ"ל ומח"ש שבה לוועדת הרכש בבקשה להאריך את ההתקשרות עם ברוק. הפעם הבקשה נדחתה. לאחר מכן מח"ש לא חזרה עוד לוועדת הרכש בעניין של ברוק אלא עברה לשיטת התשלום "בדיעבד". באוגוסט 2016 נמסרה לברוק הזמנת רכש בסך כ-81 אלף שקל שהוגדרה כולה כתשלום בדיעבד.

שגיא: ועדת הרכש הורתה לצאת למכרז

בשנים 2017-2018 שולמו לשגיא 461 אלף שקל עבור אספקת שירותי בדיקות פוליגרף למח"ש. ארבע מתוך שש הזמנות רכש שנמסרו לו כללו תשלומים בדיעבד בסכומים חריגים שהם, כשלעצמם, לכאורה אינם מאפשרים רכש בפטור ממכרז. למשל, הזמנות רכש בסך 122 אלף שקל ו-135 אלף שקל. לשם ההשוואה, בתקופה בת חמש שנים שולמו לברוק 400 אלף שקל. כלומר, ברוק לכאורה עבד תקופה כפולה מזו של שגיא אך הכניס חצי ממנו. 

גם כאן נקטה לכאורה מח"ש את שיטת התשלום "בדיעבד" כדי להתגבר על "בעיית הפטור ממכרז". ב-9 ביוני 2016 התירה ועדת הרכש למח"ש להתקשר עם שגיא בפטור ממכרז בסכום שאינו עולה על 50 אלף שקל.

המסגרת התקציבית הסתיימה תוך זמן קצר ובדצמבר 2016 דחתה ועדת הרכש בקשה נוספת של מח"ש להאריך את ההתקשרות עם שגיא תוך שכתבה כי "יש לפעול ליציאה למכרז פומבי".

כלומר, מהמידע שמשרד המשפטים העביר עלה כי ועדת הרכש אישרה למח"ש התקשרות אחת ויחידה עם שגיא בפטור ממכרז בסכום של עד 50 אלף שקל, ודחתה ניסיון של מח"ש להאריך את ההתקשרות עמו. הכיצד שולמו בסופו של דבר לשגיא 461 אלף שקלים עבור שנתיים? התשובה נראית ברורה לכאורה - באמצעות התשלומים בדיעבד.

ביוני 2019, פנתה תנועת "הצלחה" ליועמ"ש, אביחי מנדלבליט, ולפרקליט המדינה לשעבר, שי ניצן, והעלתה בפניהם את חששה לאי סדרים חמורים בהתנהלות מח"ש. לאחר שלא נענתה, פנתה "הצלחה" שוב בימים האחרונים ליועמ"ש. ואולם, ככל הידוע ל"גלובס", עד היום לא נפתחה בדיקה או חקירה של ההתנהלות במח"ש.
ולבסוף אנחנו נותרים עם שאלה אחת גדולה. בארץ ישנם הרבה מאוד מכוני פוליגרף. מדוע, מאז 2010, בחרה מח"ש לשכור דווקא את שירותיהם של ברוק ושגיא, ללא מכרז כדין, ותוך נקיטת שיטה של העברת תשלומים "בדיעבד"? במח"ש מסבירים כי שני ספקי הפוליגרף המוזכרים בפנייה עמדו בתנאים אשר כללו בין היתר סיווג ביטחוני אפשרות לבצע בדיקות בשפה הערבית ועוד... בעוד שהספקים האחרים לא עמדו בכל התנאים.
בסופו של דבר נערך השנה המכרז ולא קשה לנחש מי זכה בו: ברוק. לדברי מח"ש, "כיוון שהיה המועמד היחיד שעמד בתנאי המכרז".

מח"ש: "עד 2016, הסכומים לא חייבו מכרז"

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) מסרה בתגובה לטענות שהועלו נגדה בכתבה כי "מח"ש, כמו כל יחידות משרד המשפטים, פועלת בתיאום מלא עם הגורמים המוסמכים במשרד המשפטים בנוגע להתקשרויות ותשלומים לספקים, תוך התחשבות בשיקולי ובצורכי היחידה. 

"בהתאם לכך, הנהלת מח"ש גם היא אינה עוסקת בהתקשרות עם ספקים חיצוניים, וכל ההחלטות בעניין מתקבלות אך ורק על סמך הנחיות ואישורים של הגורמים המוסמכים במשרד המשפטים. בניגוד לנטען, הנהלת מח"ש הקודמת פעלה להוצאת מכרז שיאפשר הכשרת חוקרים במח"ש לערוך בדיקות פוליגרף, מה שהיה גודע את ההתקשרות עם בודקים כאלה או אחרים שהעניקו שירותי קבלן למח"ש". 

באשר לתחילת 2012 ועד תום 2018, מסרה מח"ש כי "שיטת ההתקשרות עם ספקי הפוליגרף נעשתה באמצעות הגשת הצעת מחיר ולאחר אישור ועדת המכרזים של משרד המשפטים. יובהר כי עד 2016 לא היה צורך במכרז כיוון שהתקשרות עם ספק נעשתה בסכומים אשר מאפשרים פטור ממכרז. לכן בתקופה זו, כאשר הסכומים לתשלום היו נמוכים יותר, התקשרות עם ספקים נעשתה באמצעות הגשת הצעות מחיר". 

לדברי מח"ש, "בהמשך, בתקופה שבה בוצעו יותר בדיקות פוליגרף בחקירות, הוחלט לקיים הליך של מכרז, אשר ארך זמן ממושך ורק לאחרונה אושר. בשנים 2017-2016 הנהלת מח"ש פעלה לכך שחוקרי מח"ש יוכשרו לבצע בדיקות פוליגרף כדי להוזיל עלויות. בהמשך, לאחר שהתחלפה הנהלת מח"ש, הוחלט כי לאור העובדה שמדובר בהליך הכשרה ארוך מאוד וכן ביישום מורכב, הפתרון הנכון יותר יהיה לצאת להליך מכרז מול ספק פוליגרף.

"במקרים שבהם הסתיים תקציב הזמנת הרכש ולא בוצעה הארכת התקשרות על-ידי ועדת הרכש המשרדית, נמשכה העבודה עם הספקים בהתאם לצורכי היחידה, והחשבוניות אושרו לתשלום על-ידי חשב המשרד או סגנו, בדיעבד. מח"ש היא יחידה מבצעית שצריכה לתפקד באופן שוטף ולהגיב לאירועים תוך זמן קצר, והאישור בדיעבד נעשה עפ"י הכללים החלים על אישור מעין זה. במסגרת הליך הצעות המחיר בשנים 2018-2012 - שני ספקי הפוליגרף המוזכרים בפנייה עמדו בתנאים אשר כללו בין היתר סיווג ביטחוני, אפשרות לבצע בדיקות בשפה הערבית ועוד... בעוד שהספקים האחרים לא עמדו בכל התנאים".

בעלי פוליגרף שגיא, נתי שגיא, מסר בתגובה כי "בזמנו בוצע מכרז פנימי של מח"ש ומספר בודקי פוליגרף הגישו הצעת מחיר. הצעתי עמדה בכל הדרישות של מח"ש וכנראה גם הייתה ההצעה הנמוכה ביותר".

בעלי ש. ברוק בע"מ, שלמה ברוק, מסר בתגובה: "אני נותן שירותים מקצועיים למח"ש ולגופים ממלכתיים אחרים. בחירתם בי נעשתה על בסיס הידע והכישורים המקצועיים שלי בשילוב עלות השירות. ברצוני להדגיש כי הזמנת העבודה והתשלום המתקבלים ממשרדי הממשלה הרלוונטיים שלהם אני נותן שירות, מתקבלים כנגד חשבונית ותשלום מס כחוק. למיטב ידיעתי מח"ש כמו גופים ממלכתיים אחרים שלהם אני נותן שירות הם גופים מבוקרים המתנהלים על-פי חוק".

עוד כתבות

דירות בבנייה / צילום: רפי קוץ, גלובס

מדד המחירים לצרכן השלים ירידה שנתית של 0.7%; מחירי הדירות עלו ב-3.2%

אחרי שלוש שנים האינפלציה חוזרת לטריטוריה שלילית ● בחודש דצמבר לבדו ירד מדד המחירים לצרכן ב-0.1% ובהסתכלות שנתית הוא ירד ב-0.7% ● העלייה במחירי הדירות היא בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד ● ירידות מחירים בולטות נרשמו בסעיפי ירקות ופירות טריים ובשירותי החינוך

עמית טולדו / צילום: לירון בן ארי

השם החם שלא הכרתם: היינן הצעיר עם היינות הקלים, השמחים והרעננים

רבים מדברים על יינות יותר קלילים, אבל רק מעטים מבצעים ● לפתע הגיח יינן צעיר, עמית טולדו, והצליח במקום שגדולים וותיקים ממנו נכשלו

בדיקות קורונה במעבדה בבית חולים בילינסון  / צילום: דוברות בית החולים רבין

אותרו 4 מקרים נוספים של הווריאנט הדרום אפריקאי של הקורונה בישראל

ארבעת המקרים החדשים מגיעים מאיחוד האמירויות ● עד כה אותרו בסך הכל 12 מקרים של הווריאנט הדרום אפריקאי של הקורונה בישאל ● מצב התחלואה מוסיף להיות קשה - אתמול אומתו מעל 8,000 חולים חדשים ברחבי הארץ

רוברט אנטוקול מנכ"ל ומייסד פלייטיקה. / צילום: יח"צ אוהד רומנו

פלייטיקה תחל להיסחר היום; השווי בהנפקה קפץ ל-11 מיליארד דולר

פלייטיקה הודיעה היום על התמחור להצעה הראשונית שלה לציבור, במחיר של 27 דולר למניה ● פלייטיקה, שנחשבת לאחת מחברות הסושיאל גיימינג וההימורים הגדולות בעולם, תתחיל להסחר הערב תחת הסימול PLTK ● החברה מתכוונת לגייס סכום של קרוב ל-2 מיליארד דולר

מיכל ברוורמן–בלומנשטיק / צילום: איל יצהר

"מנכ"ל מיקרוסופט הציע לי רילוקיישן וסירבתי"

מיכל ברוורמן-בלומנשטיק, מנכ"לית מיקרוסופט ישראל מחקר ופיתוח, על העבודה בחברה ועל אתגרי הקורונה ● "מנכ"ל מיקרוסופט הציע לי רילוקיישן וסירבתי. האקו-סיסטם בארץ משרת אותנו טוב יותר"

יציאים ריקים בליגה הגרמנית / צילום: Reuters, Tim Rehbein/RHR-FOTO

עונת הקורונה: הפסדי העתק של מועדוני הכדורגל נחשפים

דוח של חברת הייעוץ KMPG סוקר את ההפסדים האדירים של הקבוצות האירופיות בעונה החולפת, שנגרמו בשל אירוח ללא קהל ● הבשורות הרעות: התחלואה שמשתוללת באירופה והאפשרות הקלושה לחזרת האוהדים למגרשים מציירות תרחיש ריאלי שלפיו העונה הקרובה תהיה גרועה אפילו יותר

הקאנצלרית מרקל. נפרדת מהמפלגה / צילום: Associated Press, Michael Kappeler

עידן מרקל מסתיים ושלושה גברים מתמודדים על הנהגת המפלגה

הכלכלה הגדולה באירופה עומדת בפני טלטלה בספטמבר הקרוב - אז תפרוש הקאנצלרית אנגלה מרקל מהפוליטיקה ● היום בצהריים יתקיים כינוס של מפלגת השלטון הגרמנית, ו-1,001 נציגים בכירים של ה­מפלגה יבחרו את המנהיג הבא בזום

מנכ"ל שופרסל איציק אברכהן / צילום: איל יצהר

"בחיים יש נסיכים ואחרים שצריכים לעבוד יותר קשה"

כשמנכ"ל שופרסל איציק אברכהן מונה לתפקיד, רבים הרימו גבה: "אמרו עליי, מי אתה שבאת ממגדל העמק ומהלוגיסטיקה וקיבלת את שופרסל הגדולה?" ● מאז הוא הצליח להפוך את החברה מרשת מסורתית למובילת שוק דיגיטלית וחדשנית ● מתוך הפודקאסט "חצי שעה של השראה" עם ערן גפן

מסך ענק בטיימס סקוור מציג את הלוגו של חברת פלייטיקה בעת הנפקת החברה בוול סטריט / צילום: Reuters, Brendan McDermid

בואו נקרא לילד בשמו. מיטב בנינו הנפיקו חברת הימורים

גיימינג? משחקים? הימורים? פלייטיקה שהונפקה בסוף השבוע היא סיפור הצלחה משוגע ● אבל היא גם חברה שחלק מהפעילות שלה מבוסס על משחקי מזל והימורים ● אז למה אנחנו לא מדברים על זה?

בנימין נתניהו / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

נתניהו מוביל בשחמט. במרכז-שמאל עדיין משחקים דמקה

אחרי שראש הממשלה ואנשיו הופתעו מעוצמת התמיכה שקיבל מנסור עבאס, הגיע "נאום נצרת". תוך זמן קצר הגיעה גם ההתכחשות ליו"ר רע"ם ● בחברה הערבית הדעות חלוקות, אבל סער כבר מנסה להשיג קולות גם שם ● ומפלגת העבודה עדיין לא יודעת עם מי תלך

חיסון לקורונה / צילום: Sirichai Saengcharnchai

משרד הבריאות הנורווגי: לוותר על חיסון קורונה לחולים המבוגרים והרגישים ביותר

"אנחנו לא מודאגים לגבי החיסון באופן כללי", הדגיש המנהל הרפואי של משרד הבריאות הבריטי. "ברור שמדובר בחיסון בטוח יחסית, עבור כולם חוץ מאחוז קטן מאוד של יוצאי דופן".

חמי פסקא. השף והבעלים / צילום: חיליק גורפינקל

ביקורת משלוחים: המסעדה הטבריינית הכי טובה בחיפה

שולה אולי רק בת שנה וחצי, אבל היא מרגישה כמו מסעדת פועלים בת 150 - כמה פשוט, ככה טעים ● ועד שאפשר יהיה להגיע אליה פיזית, תתפללו שאתם באזור המשלוחים

ויפאסנה במנזר בתאילנד. אפקט הסינכרון מעמיק את המדיטציה / צילום: Shutterstock

לבד אבל ביחד: מה קורה בעולם החברתי של סדנאות הוויפאסנה

אנשים לוקחים חופש מהחיים, מסירים מעליהם את שלל התפקידים שהם ממלאים, ויוצאים למסע פנימי בשתיקה, אבל בקבוצה ● איזו מערכת יחסים יכולה להיווצר במקום שבו כולם זרים ולא מדברים? האנתרופולוגית ד"ר מיכל פגיס, חקרה את הפרדוקס הזה

קיבוץ חולית / צילום: איל יצהר

"איך אפשר להגיד עלינו שאנחנו עשירים?": דרור פויר בעקבות דוח חדש שמרתיח את הקיבוצים

דוח שפרסמה רשות מקרקעי ישראל לאחרונה מציע להפקיע מהקיבוצים הנחות שנהנו מהן עד כה, לצמצם את שטחיהם וכך לאיים על המשך הבנייה בהם ● בעוטף עזה כועסים במיוחד: "נתבע את כל מי שחתום עליו אישית" ● ברמ"י משיבים: "הם כבר לא קיבוצים, אין שם כלום ממה שהיה פעם"

בנימין נתניהו במתחם חיסוני קורונה קופת חולים כללית טירה / צילום: תומר אפלבאום - הארץ

למרות לחצי הרשימה המשותפת: ראשי הרשויות הערביות יפגשו עם נתניהו כמתוכנן

ראשי הרשימה המשותפת ואישים אחרים בחברה הערבית טענו כי ראש הממשלה מנצל את ראשי הרשויות לצרכיו הפוליטיים ● בפגישה ישתתפו יו"ר הוועד מודר יונס, ראש עיריית ערערה ועימו צוות ראשי הרשויות האחראי על סוגיית האלימות ● חמישה מראשי הערים הודיעו כי יחרימו את הפגישה

יונדאי ג'נסיס GV80 / צילום: יח"צ

מעשה בראשית: האם הגנסיס החדש של יונדאי יותיר חותם

רכב הפנאי הענק של מותג הסופר-פרימיום של קבוצת יונדאי מגיע אלינו, לאחר טבילת אש מכובדת בשוק הצפון האמריקאי ● למרות האבזור והטכנולוגיה המתקדמת, לא יהיו לו חיים קלים בשוק שבו הסטטוס והמוצא הם חזות הכול

בוקר של יום עבודה בכיכר דיזנגוף בת"א. החל"ת מאפשר לעובדים לחשב מסלול מחדש / צילום: בר לביא

שיעורי האבטלה גבוהים כי המובטלים מפונקים? בכלל לא בטוח

מעסיקים רבים מספרים על קושי לגייס עובדים ומפנים אצבע מאשימה לממשלה שהתחייבה לשלם דמי אבטלה עד יוני 2021 • הטיעון הזה מתעלם ממורכבות השיקולים של המובטלים, למשל - מי ישמור על הילדים או החשש שהעסק שוב ישלח אותם לחל"ת • מי אמר שזה שוק של מעסיקים?

תומכי טראמפ מסתערים על הקפיטול / צילום: Reuters, Leah Millis

טראמפ קורא לעיתונות "אויבת העם", אבל הוא זה שראוי לתואר הזה

הנשיא היוצא של ארה"ב פילג, קיטב והסית ● הוא קירב את הדמוקרטיה האמריקאית אל חורבן ● היא תלקק את פצעיה עוד זמן רב, אבל ייתכן שניצלה

מתוך מגדל הג'רוזלם הייטס בירושלים / צילום: סטודיו זוג

הפנטהאוזים שנמכרו בלי שהקונים ראו אותם

פנטהאוז במגדל ג'רוזלם הייטס בירושלים נמכר ב-14 מיליון שקל, פנטהאוז בעיר ימים בנתניה נמכר ב-13.5 מיליון שקל

פטריק (פט) פול גלסינגר / צילום: Reuters

אינטל מחזירה הביתה את סמנכ"ל הטכנולוגיות ומקווה שהוא יהיה סטיב ג'ובס הבא

לאחר שנתיים שבהן נוהלה לראשונה על ידי מנכ"ל שאינו מהנדס, אינטל מחזירה הביתה את מי שהיה סמנכ"ל הטכנולוגיות הצעיר שמינתה אי פעם, ושגדל בצל האבות המייסדים של החברה ● האם הוא יצליח להחזיר את אינטל אל מסלול החדשנות ולהשיב לה את הברק שאיבדה על רקע התחרות הקשה