לפני השבוע פורסם שנתון החברה החרדית שעורכים חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה. ברוב כלי התקשורת בחרו להתמקד בנתון אחד, שיעור התעסוקה של גברים חרדים העומד על 50% פחות או יותר. כולם, חוץ מאיתנו כמובן, התעלמו מהתמונה הזועקת לשמיים המשתקפת בשנתון.

המהפכה - זו מהפיכה רבותיי, לא גרוש פחות. למה? תהיו איתי: בעשור האחרון נרשמה עלייה דרמטית של עשרות אחוזים ברמת ההכנסה של המשפחה החרדית, ורק בין 2014 ל-2017 העלייה הסתכמה ב-10%, פי שניים מבחברה החילונית. וכמובן שבמקביל שיעור העוני ירד דרמטית בחברה החרדית, מ-52% ב-2013 ל-43% ב-2017, ירידה של כמעט 20%.

אבל הנתון הכי חשוב לטעמי לפחות הוא: גידול עצום במספר הנערות החרדיות הניגשות לבגרות מלאה - כן, כולל לימודי ליבה, וכן, גם בסמינרים האדוקים, שיותר ויותר מהם מתגברים את לימודי שיעורי הבגרות.

ולמה? כי זה מוביל לתעסוקה. קרוב ל-80% מהנשים החרדיות עובדות בתחומים שונים וגם נוהרות להייטק. והן אלה שמביאות את עיקר ההכנסה למשפחה החרדית. ובעשור המסתיים הן הגורם העיקרי לתהליך הישראליזציה העובר על החברה החרדית כולה: מלמדות את החברה החילונית שחרדים לא נושכים, ואת החברה החרדית שאפשר לשהות בחברת חילונים ולהישאר חרדים.

בשם ישראל כולה, שאו כבוד למהפכניות, לנשים החרדיות.

עוד על השנתון והנתונים בו