גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דעה: השקרים והמניפולציות של דוח העוני

כשמביאים בחשבון את ההכנסות הנוספות של משפחות, כמו הבטחת הכנסה ומענק עבודה, מתברר כי מצבן טוב בהרבה מהנתונים שבדוח • אם כותבי הדוח היו נמנעים מטעויות, הם היו מגלים כי בתי-אב רבים שבהם ההורים עובדים במשרה מלאה חיים מעל קו העוני • דעה

עוני / אילוסטרציה: שאטרסטוק
עוני / אילוסטרציה: שאטרסטוק

דוח העוני לשנת 2018 של המוסד לביטוח לאומי שפורסם לאחרונה היווה מצע לקריאות פופוליסטיות על אודות רמת החיים הגרועה בשכבות החלשות ועל אזלת ידה של הממשלה בכל הנוגע לסיוע לשכבות אלו. הנה כמה כותרות לדוגמה: "יותר ילדים וקשישים עניים... ישראל סגרה את נושא העוני בחצר האחורית", "ירידה בהכנסות מעמד הביניים, החמרה במצב הילדים והקשישים", "עובדים במשרה מלאה ועדיין עניים: סטירת לחי מהמדינה", "ישראל שכחה את קשישיה". שיח זה מטריד מבחינות רבות. החמורות שבהן הן שדווקא מנתוני הדוח עולה תמונה אחרת ושאף-על-פי-כן כותבי הדוח מעודדים את השיח הפופוליסטי הזה.

דוח העוני עוסק ביסודו באי-שוויון. שיעור העוני איננו מדד לכמות משקי הבית, הפרטים, הקשישים או הילדים שמחפשים אוכל בפחי אשפה ומקבצים נדבות (האילוסטרציות המניפולטיביות שמצורפות לכל הכתבות שנוגעות לדוח העוני מנסות לשכנע את הקורא אחרת). בפועל, שיעור העוני מודד עוני יחסי , ומסמן את שיעור הפרטים או משקי הבית באוכלוסייה שנמצאים מתחת לרף מסוים של התפלגות ההכנסות. רוב העיתונאים והפרשנים המסקרים את הדוח יודעים זאת וכותבי הדוח בוודאי יודעים זאת, אך חלק ניכר מהציבור אינו יודע זאת. לא רק שאין שום ניסיון רציני של כותבי הדוח ושל התקשורת הכלכלית להסביר ולחנך את הציבור בהקשר זה, נראה שקיימים גורמים רבים שמנצלים חוסר ידע זה ומטים את דעת הקהל באמצעות תמונות של ילדים מסכנים, פחי אשפה, ומקררים ריקים.

למעשה, משפחות רבות שמוגדרות עניות בדוח העוני לא מדווחות על תחושה של מחסור חומרי. הדוגמה הבולטת ביותר היא משפחות חרדיות. תחולת העוני בקרב חרדים בשנת 2018 עמדה על כ-42%. יתרה מזו, מהדוח עולה כי "שיעור הנפשות החיות בעוני מתמשך הוא הגבוה ביותר בקרב חרדים... [ועומד] על 80%". ואולם, על-פי נתוני הסקר החברתי של הלמ"ס לשנת 2018, כ-70% מהחרדים שנמצאים בתחתית התפלגות ההכנסות מדווחים שהם לא מתקשים לכסות את הוצאותיהם, וכ-56% מדווחים כי הם מרוצים עד מרוצים מאוד ממצבם הכלכלי. כיצד ניתן להסביר את הסתירה הזאת? העדפות, ובפרט העדפות ילודה.

כמות הילדים הממוצעת למשפחה חרדית היא למעלה משלוש פעמים כמות הילדים הממוצעת למשפחות יהודיות אחרות. תוספת של כל ילד למשפחה גורמת לירידה ברמת החיים החומרית שלה, אך לא בהכרח לפגיעה ברווחתה. מכיוון שמשפחה יכולה לבחור להביא פחות ילדים לעולם, סביר שהבחירה במספר ילדים גדול משקפת דווקא עלייה ברווחתה. משפחה חרדית עם שלושה ילדים שיש לה הכנסה נטו (מעבודה ומתשלומי העברה) של 12,000 שקלים בחודש נמצאת מעל קו העוני. כשנולד הילד רביעי במשפחה, כל בני המשפחה, כולל התינוק החדש, וכולל שלושת הילדים הבוגרים - כולם הופכים ל"עניים". ברם, ברור שהולדת התינוק, שהמשפחה השתוקקה להביא לעולם, הוא אירוע משמח המגדיל את הרווחה והאושר של המשפחה. מדדים גבוהים של עוני ושל אי-שוויון בישראל, שמתקבלים בעקבות בחירות של משפחות להוליד ילדים רבים על-חשבון רמת חייהן החומרית, משקפים תמונה מעוּותת של פערים ברווחה. אבל עובדה פשוטה זו לא מונעת מגורמים רבים, הן בביטוח הלאומי והן בתקשורת הכלכלית, להאשים את הממשלה באזלת יד ולטעון שהשיעור הגבוה של ילדים עניים בישראל הוא בושה וחרפה ומוכיח את נזקי הניאו-ליברליזם האכזרי.

נוסף על כך, על-פי נתוני הדוח, מצבן החומרי של השכבות החלשות ביותר דווקא הוטב מאד בשנה החולפת. ההכנסה נטו לנפש תקנית עלתה ריאלית בשנה שחלפה בכל חמישוני ההכנסה בשיעורים מרשימים (4.6% בממוצע), ויותר מכולם בקרב החמישון התחתון (עלייה ריאלית פנומנלית של 6.9%). כל קבוצות האוכלוסייה המרכזיות - ובפרט הקבוצות החלשות יחסית - שיפרו את הכנסתן בשנת 2018. כותבי הדוח מסכמים כי "ב-2018 הוטב מצבה של האוכלוסייה החיה בעוני: המדדים לעומק העוני ולחומרתו ירדו בשיעורים של 9.4% ו-1.4% בהתאמה" כלומר, ככלל, מצב האוכלוסייה הענייה בישראל השתפר.

כותבי דוח העוני תורמים אף הם לשיח המניפולטיבי שהתפתח בתקשורת. בלוח מרכזי בדוח מוערכת רמת הקושי של משפחה לצאת ממצב של עוני. הבדיקה מתמקדת בשאלה עד כמה עבודה של ההורים במשרה מלאה בשכר מינימום (5,300 שקלים ב-2018) בתוספת קצבת ילדים מונעת ממשפחות לחיות במצב של עוני. בפועל, הבדיקה משווה בין הכנסות של משפחה לנפש לבין רמת ההכנסה לנפש שנדרשת לה כדי להיות מעל קו העוני, עם תלות מסוימת במספר הילדים.

המסקנות של כותבי הדוח הן כי אם עצמאית (חד-הורית) עם שכר כזה תחיה בעוני כבר מהילד הראשון, כי "אם עצמאית עם שני ילדים העובדת במשרה מלאה בשכר מינימום, לא תיחלץ מעוני בלי שתמצא משאבים נוספים בסדר גודל של כ-40% מהכנסתה…" וכי במידה ש"שני בני זוג עובדים במשרה מלאה בשכר מינימום - הם יחיו בעוני אם יש להם שלושה ילדים, וכל ילד נוסף בבית משמעותו עוני עמוק יותר".

מסקנות אלה מדאיגות למדי. ואולם תמונת מצב זו שקרית ומניפולטיבית. המצב טוב בהרבה כאשר מביאים בחשבון הכנסות אחרות שמשפחות אלה זכאיות להן על פי חוק. כותבי הדוח החליטו משום מה להתעלם מההכנסה של המשפחות מקצבת הבטחת הכנסה ומענק עבודה. אם היו נמנעים מטעות זו, הם היו מגלים שמשפחות עם עד שלושה ילדים (חד-הוריות ודו-הוריות), שבהן ההורים עובדים במשרה מלאה, חיות כולן מעל קו העוני.

אבל כותבי הדוח מתעלמים מההכנסות הנוספות של משפחות אלה בניתוחם. לגבי ההכנסה ממענקי עבודה - כותבי הדוח דחקו את השפעתה על מסקנות הבדיקה לנספח 26, שם התמונה כבר אינה עגומה כפי שהוצגה בגוף הדוח. הנימוק להזנחת מענק העבודה בחישוב הוא ששיעורי המיצוי של המענק נמוכים, ומציינים שהם עומדים על כ-60% (למרבה ההפתעה, במקום אחר הם דווקא כותבים שמדובר ב-70%). באופן תמוה, כותבי הדוח סבורים שנכון להניח שהיקף מענקי העבודה המגיעים בסופו של דבר למשקי הבית הוא 0 שקלים, ולא מיליארדים - העלות לציבור של מענקי העבודה. לגבי קצבת הבטחת הכנסה, אין התייחסות כלל, אפילו בנספחים בתחתית הדוח. אילו מחר יוכפלו הגמלאות האלו, ומשפחות רבות יגדילו מאוד את הכנסתן, התחשיב המעוות של כותבי דוח עדיין יציג תמונה לפיה אין בכוח משפחות שמרוויחות שכר מינימום לחיות בכבוד. מעבר לכך, התעלמות זו יוצרת חוסר עקביות עם תחשיב קו העוני עצמו, המביא בחשבון את ההכנסות מכל שאר הקצבאות וההטבות, ולפיכך לא הגיוני להשוותו להכנסה שאינה מתחשבת בתשלומי ההעברה האלה.

הפנינו את תשומת לב המוסד לביטוח לאומי לטעות חמורה זו בדצמבר 2017 ושנית בדצמבר 2018, אך לצערנו הם שוב חזרו עליה - דבר שמצביע על כך שהטעות אינה מקרית אלא מכוונת. כתוצאה מההטעיה נוצר רושם, בכל שנה מחדש, כי מצבן של משפחות דו-הוריות וחד-הוריות, שבהן ההורים עובדים במשרה מלאה ומשתכרים שכר מינימום, מחמיר - בשונה ממגמת השיפור הכללית במדדי העוני ואי‑השוויון שעולה מהדוחות בעשור האחרון.

ישראל אמנם איננה אוטופיה של שוויוניות וקיימים עיוותים רבים במדיניות הרווחה, אולם הניתוח המגמתי והמניפולטיבי שמוצג בדוח, והתמונה החד‑ממדית והטרגית שמציג השיח התקשורתי בעקבות הדוח, אינם משקפים את המציאות. 

הכותב הוא ראש פורום קהלת לכלכלה

עוד כתבות

חיטוי של שכונה ברומא, איטליה / צילום: Mauro Scrobogna/LaPresse, AP

האם מספר המתים באיטליה גבוה בהרבה מהנתונים הרשמיים ?

ניתוח של "וול סטריט ג'ורנל" מעלה כי באזורים שהוכו במיוחד במגפה, איטליה לא מדווחת על אלפי מקרי מוות ●   "אנשים מתים מבלי שנבדקו כי הזמן והמשאבים מוגבלים", אומר יוג'ניו פוסאטי, סגן ראש העיר קוצ'אליו

דירת 3.5 חדרים בנתניה ב–1.5  מיליון שקל / צילום: יח"צ

נמכרה בתוך חודש: דירת 3.5 חדרים בנתניה נרכשה ב-1.5 מיליון שקל

הדירה נמצאת בבניין עם מעלית וחניה מקורה בטאבו, והוא נמצא במרחק רחוב אחד מהים ורחוב אחד מהכיכר

הבורסה בת"א / צילום: איל יצהר

התנודתיות צפויה להימשך בשבוע מסחר מקוצר בבורסה

מחיר הנפט זינק בקרוב ל-40% בשני ימי המסחר האחרונים, מה שצפוי להעניק רוח גבית לסקטור הגז והנפט המקומי ● פריגו צפויה לעלות בחדות

בנימין נתניהו במליאת הכנסת / צילום: דוברות הכנסת - עדינה ולמן

דעה: דרושה תוכנית צנע לאומית ורשת ביטחון תעסוקתית

חשוב כי מדינת ישראל והמגזר העסקי יכינו את עצמם למשבר ארוך יחסית, ויאמצו כבר כיום תוכניות צנע מהותיות שיבטיחו את תקומת המשק

רחוב בתל אביב תחת הקורונה / צילום: שלומי יוסף, גלובס

מתנדב מד"א נפגע מאבנים שהושלכו במאה שערים; מספר המתים מהנגיף בישראל עלה ל-43

מספר החולים בארץ עומד על 7851 אנשים. מספר החולים במצב קשה עומד על 115, מתוכם 98 חולים מונשמים ● מספר הנדבקים בקורונה ברחבי העולם עומד על 1,141,425 איש. 61,205 מתו מהמחלה ● חולץ היום על ידי המשטרה מטייל ששבר את רגלו בעת טיול בנחל כזיב בניגוד להוראות, בכנרת נאלצו הפקחים להרחיק 50 איש שלא נשמעו להוראות הסגר

מסעדת אילבן מדיסון פארק בניו יורק / צילום: AP

בצל הקורונה: המסעדה שזכתה בשלושה כוכבי מישלן הופכת לבית תמחוי

"אילבן מדיסון פארק", הממוקמת בניו יורק ונחשבת לאחת המסעדות הטובות בעולם, מתגייסת לסייע לצוותים הרפואיים ולנזקקי העיר, ותגיש כ-3,000 ארוחות ביום במחירי בית תמחוי

דונלד טראמפ / צילום: Alex Brandon, Associated Press

דעה: המשל על הנמלה, הצרצר, המגפה והפדרל רזרב

הנמשל העולה מהמעשייה המפורסמת - האחריות האישית של כל אדם למעשיו –היה אחד מאבני היסוד של האבות המייסדים של אמריקה ● מאז קמה "אמריקה התאגידית", שבה חברות הענק ומנהליהן לא נדרשים לשאת באחריות לכישלונותיהם ● הקורונה והכלכלה - מה הלאה?", כתבה שנייה בסדרה

שר הבריאות יעקב ליצמן / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

פרשנות - האדמו"רים נעלמו, המנהיגים התמהמהו: כל הדרך למשבר בחברה החרדית

בשיאו של המשבר, הבינו אנשי רפואה שכדי לגרום לציבור החרדי להפנים את צו השעה יש לרתום את בכירי הקהילה למשימה • וגם: בדרך להקמת ממשלה נתניהו מוותר על מוקדי הכוח שטיפח במשך שנים

לא כולם מעוניינים בוועד עובדים / צילום: שאטרסטוק

מבטלים עסקת רכישה של דירה? בדקו קודם אם תקבלו החזר מס

רשויות המס אינן מכירות באופן אוטומטי בביטול עסקת נדל"ן: חובת ההוכחה היא על הרוכש, והוא צריך להראות שהביטול הוא על דעת שני הצדדים

לא נוגעים באורח החיים. סטוקהולם, בשבוע שעבר / צילום: David Keyton, AP

בשבדיה חיים כמעט כאילו אין קורונה: האם זה ייגמר באסון?

בתי הספר פתוחים, המסעדות מלאות והרחובות שוקקי חיים ● ראש הממשלה התנצל מעומק לבו כשהודיע שמעתה מותר לשבת במסעדות רק סביב שולחנות ולא על הבר ● ליאורה לויאן עוברת את משבר הקורונה בגטבורג ונפעמת מהסירוב המוחלט של השבדים לצאת מהשגרה ● האזינו לפודקאסט "דברים שרואים משם"

דונלד טראמפ / רויטרס

פרשנות - נבואת הזעם והחורבן של טראמפ: "יהיה הרבה מוות בשבוע הבא"

בממשל מעריכים כי המגפה תגיע אל שיאה "בתוך ששה עד שבעה ימים" בשלושת המרכזים העירוניים המועדים ביותר לפורענות: ניו יורק, דטרויט וניו אורלינס ● 93,000 מתים הם עכשיו האומדן הזהיר, המספר עשוי להגיע ל-176,000

סר קיר סטארמר / צילום: AP

בריטניה: מנהיג חדש נבחר ללייבור; "מזדהה ותומך בציונות"

תהליך הבחירה לתפקיד התנהל בצל משבר הקורונה בממלכה המאוחדת, וחוסר שביעות בציבור מהמהלכים של הממשלה בראשות בוריס ג'ונסון ● סר קיר סטארמר יחליף בתפקיד את ג'רמי קורבין

צוות רפואי עורך בדיקות קורונה בקרב דיירי בית אבות בברצלונה / צילום: Santi Palacios, Associated Press

צרפת: מספר המאושפזים בטיפול נמרץ עולה; סגר בספרד עד 26 באפריל

בצרפת מתו עד כה 7,560 בני אדם מקורונה ● הציבור הצרפתי נמצא תחת צעדי סגר חמורים, והמשטרה מחלקת קנסות של מאות אירו למי שמתרחקים מבתיהם ● באיטליה יותר מ-15,000 בני אדם מתו עד כה

מוזיאון הלובר, צרפת / צילום: AP Photo, AP

מסביב לעולם ב-360 מעלות: 5 סיורים וירטואליים תרבותיים במיוחד

תכננתם לבלות את חופשת הפסח בחו"ל, וכעת אתם מוצאים את עצמכם בעיקר על הספה, מחפשים איך להעסיק את הילדים? גם בימים אלו תוכלו להעניק להם ניחוח תרבותי מרחבי העולם

רמי גראור / צילום: איל יצהר

מנכ"ל שירות התעסוקה: "אף אחד לא חזה כזה צונאמי של אבטלה"

מנכ"ל שירות התעסוקה, רמי גראור, מספר על הרגע שבו התברר שיהיו יותר ממיליון מובטלים, על החלשים שפוטרו ראשונים ועל הרופאים הפרטיים שהגיעו ללשכות, ומעריך כי מאות אלפים יתקשו לחזור למעגל העבודה ● פורטפוליו

ניתוח/צילום:shutterstock

אקזיט בצל הקורונה: בכמה נמכרה חברת המכשור הרפואי אפיפיקס

החברה מקבוצת טרנדליינס פיתחה מערכת פחות פולשנית לניתוחי עקמת לבני נוער ● הרוכשת, רוב הסכום ישולם במניות של Orthopediatrics, העוסקת בתחום האורתופדיה לילדים

יצחק קלפטר /  צילום: מילנר משה - לע"מ

הקלפטר בן 70: זה הזמן לחזור ל"יצחק", אלבום הבכורה

אלבום הבכורה של יצחק קלפטר חוגג השבוע יום הולדת עגול, אלבום  שהופך את ההסתגרות הביתית להרבה יותר נסבלת.

ישראל צריכה למנות צאר כלכלי חזק / צילום: Gali Tibbon, Associated Press

פרשנות: קבלו צ'ק של 500 שקל - הנקודה שבה נתניהו צודק וכל הכלכלנים טועים

אף כלכלן סביר מהזרם המרכזי לא יסכים להגיד מילה טובה על מהלך של חלוקת צ'קים להמונים, אבל כוחו של המהלך שביצע נתניהו הוא בכך שיש לו הצדקה ערכית

פרופ’ ברכה רגר / צילום: איל יצהר, גלובס

מה חושבת הווירולוגית הבכירה בישראל על הסיכוי למצוא חיסון לקורונה

פרופ' ברכה רגר מאוניברסיטת בן גוריון, מהווירולוגים הבכירים בישראל, חשבה בתחילת הקריירה שלה שחיסונים יעשו לווירוסים מה שעשתה האנטיביוטיקה לחיידקים • באופן אירוני, היא אומרת ל"גלובס", הצלחתם הובילה לנטישת התחום ומענקי המחקר נעלמו • עכשיו אנחנו משלמים את המחיר

אוגוסט. ,G7 מנהיגי העולם בכנס באוגוסט / צילום: רויטרס Philippe Wojazer

האם נגיף הקורונה יביא לסוף עידן הגלובליזציה?

החודשים הקרובים ירגישו כמו סוף עידן הגלובליזציה לכאורה ● ייתכן שהם יהיו סוף השלב הראשון שלה, אבל יהיה השלב הבא, שיהיה פחות אופורי וגם פחות מכאיב ● האם התהליכים והפעילוית הכלל-עולמיות שנוצרובמאה השנים האחרונות בין מדינות העולם ימנעו נסיגה מתמשכת לאחור