גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

השקעה לטווח ארוך: שאלות ותשובות ממבחן מקצועית ב' למנהלי השקעות

כיצד עשויה להשפיע על תיק ההשקעות בחירתה לנשיאות ארה"ב של נציגת המפלגה הדמוקרטית, וכיצד ישפיע עליו משבר בקרב חברות הטכנולוגיה? ● שאלות ותשובות מנומקות ממבחן מקצועית ב' למבקשים להשיג רישיון כמנהלי השקעות

מכלית נפט בנמל במחוז שאנדונג, סין / צילום: Jason Lee, רויטרס
מכלית נפט בנמל במחוז שאנדונג, סין / צילום: Jason Lee, רויטרס

לפני כחודש ערכה רשות ניירות ערך את הבחינה מקצועית ב' המיועדת למבקשים להשיג רישיון כמנהלי השקעות. בחרנו מתוכה כמה שאלות מרכזיות, ולהלן התשובות.

נתונים לשאלות 1-3:

לפניכם שלוש טענות. ביחס לכל טענה, סמנו אם היא נכונה או שלא ניתן לדעת, ונמקו בקצרה.

שאלה 1: "השימוש הנפוץ במכפילי מכירות ככלי להערכת שווי החברות הצומחות בתחום הטכנולוגיות בשוק ההון האמריקאי, רק מדגיש ששוק המניות האמריקאי נמצא עמוק בבועה" (8 נקודות).

נכון/ לא נכון/ התשובה: לא ניתן לדעת

יש אמנם לא מעט אמת בטענה כזו. כאשר נעשה שימוש בלעדי (ולא רק נפוץ) במכפילי מכירות על חשבון פרמטרים אחרים כמו מכפיל רווח, אז זה אכן מייצג בועה, שכן צמיחה מהירה בהכנסות עדיין לא מלמדת על פוטנציאל אמיתי להגיע לרווח, והדוגמה של WeWork יכולה להמחיש זאת היטב. במקרה זה, אם נעשה שימוש במכפיל מכירות לצד שימוש בפרמטרים אחרים כמו רווחיות תפעולית, אזי עצם השימוש גם במכפיל מכירות, אינו מלמד בהכרח על שוק המצוי בבועה.

שאלה 2: על רקע התשואות הנמוכות בשוק האג"ח הישראלי, יש להעדיף השקעה באפיקים אלטרנטיביים כגון קרנות אשראי צרכני ונדל"ן (8 נקודות).

נכון/ לא נכון/ התשובה: לא ניתן לדעת

הניסוח של השאלה הוא בעייתי כאשר מדובר על שוק האג"ח הישראלי, כשלא ברור אם מדובר באג"ח ממשלתיות או קונצרניות. אם מדובר באג"ח ממשלתיות, הרי שההשוואה היא בעייתית, כי מדובר בהשוואה בין נכסים שאחד מהם הוא הרבה פחות מסוכן לאורך זמן. אם מדובר באג"ח קונצרניות, וזה מה שאנחנו מניחים, הרי שיש היגיון בהעדפת אפיקים אלטרנטיביים, שלהם פוטנציאל תשואה גבוהה יותר, אבל צריך להיות ער לכך שהמשקיע בהם מוותר על נזילות לכמה שנים. כמו כן, צריך להביא בחשבון שמגמה של עליית תשואות לפידיון עקב מגמת ירידה באיגרות חוב קונצרניות, תשפיע לרעה גם על תימחור הנדל"ן והאשראי הצרכני.

שאלה 3: "על רקע החולשה היחסית בתחומי התעשייה והמסחר המסורתיים בישראל, עדיף להשקיע בעיקר בחברות ישראליות מוטות טכנולוגיה, שפוטנציאל הצמיחה שלהן גדול לאין שיעור". (8 נקודות)

נכון/ לא נכון/ התשובה: לא ניתן לדעת

השאלה איננה הפרופיל של כל אחד משני סוגי החברות כשלעצמו, אלא הבסיס הכלכלי של כדאיות ההשקעה בפרמטרים של מכפיל רווח, דיבידנדים ועוד. בסופו של יום, זה קשור גם מאוד לפרופיל של המשקיע, שכן השקעה בחברות תעשייה מסורתיות היא השקעה שמרנית יותר מאשר השקעה בחברות טכנולוגיה, יהיה פוטנציאל הצמיחה שלהן אשר יהיה. מעבר לכך, הכל שאלה של תימחור, והנחת העבודה היא שבשוק משוכלל התימחור מייצג כבר היום את הקונצנזוס של השוק לגבי שיעור פוטנציאל הצמיחה והרווחיות של מפעלי תעשייה מסורתית ושל חברות מוטות טכנולוגיה.

שאלה 4: חברת "יציבות שוקי הון" היא חברת ניהול תיקים ותיקה הפועלת מזה 35 שנים בניהול תיקי השקעות. רוב לקוחות החברה בגיל השלישי ומבנה התיקים מתאפיין בפיזור השקעות רחב ובמניעת לקיחת סיכונים גבוהים. לקראת שנת 2020 התקיימה ועדת השקעות בחברה, שמטרתה הייתה לקבוע אסטרטגיית השקעות ומבנה תיק מומלץ לשנה הקרובה, בהינתן תרחישים שונים בכלכלה העולמית והמקומית.

לפניכם 7 תרחישים אפשריים אשר הועלו על-ידי חברי הועדה. בהתייחס לכל תרחיש עליכם להמליץ על ביצוע שני שינויים מרכזיים בלבד במבנה התיק ברמת אפיקי ההשקעה. יש לצרף הסבר קצר על הסיבה לכל שינוי.

תרחיש I: עלייה חדה של האינפלציה בארה"ב, בניגוד לתחזיות וציפיות השוק.

עלייה חדה של האינפלציה בניגוד לתחזיות, תביא להעלאת ריבית בארה"ב, ולכן שני השינויים המקדימים המתבקשים כהיערכות לכך הם:

רכישת אג"ח ממשלת ארה"ב צמודות מדד TIPS)) לטווח של שנתיים-שלוש.

הקטנת רכיב המניות, שכן המניות נהנות מהריבית הנמוכה והן תסבולנה מהעלאתה, לפחות בפרק הזמן הראשון, כאשר יתברר באופן מפתיע שהאינפלציה היא בעלייה חדה.

תרחיש II: הריבית בישראל תישאר ללא שינוי, בניגוד לתחזיות וציפיות השוק.

גם אם תחזיות השוק הן לשינוי בריבית, וכרגע מדובר על אפשרות של הפחתת הריבית, הרי שמדובר בשינוי מינורי של 0.15% עד 0.25%, ולכן לא מתבקשים שינויים של ממש. אם בכל זאת, יש לשקול שינוי זה:

הקטנת ההחזקה באיגרות החוב של ממשלת ישראל לטווח ארוך.

הקטנת ההחזקה באיגרות חוב קונצרניות בדירוגים נמוכים.

תרחיש III: זכייה של נציגת המפלגה הדמוקרטית בנשיאות בארה"ב, בעקבותיה הכרזה על שמיטת חובות סטודנטים פדרליים בסך 900 מיליארד דולר.

במהלך כזה, יש איתות למדיניות כוללת יותר שמשמעה דגש על מדיניות חברתית, ופחות על שוק חופשי, ולכן:

הקטנת רכיב המניות.

הקטנת רכיב איגרות חוב קונצרניות.

תרחיש IV: ירידה חדה בצמיחה במדינות מתעוררות, בניגוד לציפיות השוק.

ירידה חדה בצמיחה עלולה להחמיר קשיים של יכולת פירעון של ממשלות ושל גופים עסקיים, ולפיכך, מתבקשת:

הקטנת רכיב אג"ח דולריות של מדינות מתעוררות - ממשלות וחברות.

הקטנת הפוזיציה במניות של חברות במדינות המתעוררות.

תרחיש V: משבר בסקטור הטכנולוגיה שיקשה על מימון חוב של חברות ציבוריות ופרטיות מהסקטור.

משבר כזה צריך להוביל לשני שינויים במדיניות:

הקטנת הרכיב של איגרות חוב של חברות טכנולוגיה, ובעיקר אלה הממונפות, ואלה שעדיין נמצאות בשלב של שריפת כסף ללא הכנסות של ממש.

הקטנת הרכיב המנייתי בסקטור הזה, ובמניות בכלל, משום שזה היה הענף שמשך את העליות בוול-סטריט בשנים האחרונות.

תרחיש VI: ירידה מפתיעה במלאי הנפט במדינות המזרח הרחוק.

מדינות המזרח הרחוק אינן יצרניות נפט אלא יבואניות, ולכן הירידה במלאי, פירושה ביקושים גדולים בעתיד. השינויים:

רכישת חוזים על עליית מחירי הנפט.

רכישת אג"ח צמודות מדד, בהנחה שמדובר פה בשינוי מהותי בשוק הנפט.

תרחיש VII: עלייה חדה מהצפוי בהשקעות זרות בישראל.

השקעות זרות גדולות בישראל, פירושן יותר מט"ח שיגיע לישראל ויומר לשקלים. לכן מומלץ על:

הקטנת רכיב המט"ח בשל הלחץ שעלול להיווצר בכיוון של התחזקות השקל.

הגדלת הרכיב השקלי באג"ח ארוכות של ממשלת ישראל.

נתונים לשאלות 5-7:

לפניכם תיאור של שלושה לקוחות פוטנציאליים לניהול תיקים, להם נערך תהליך איפיון צורכי לקוח.
המליצו בקצרה על מבנה כללי, מדיניות השקעות, אפיקים, נזילות וסיכון בכל אחת מהשאלות הבאות.
אין להתייחס לניירות ספציפיים אלא לאפיק, דירוג ומח"מ מומלצים בלבד.

שאלה 5: עורך דין בן 77 ניהל בעבר אצלך תיק השקעות, אותו סגר לפני כשלוש שנים עקב צורך בכסף. מדיניות התיק הקודמת הייתה מוגדרת כ"שמרנית" עם מגבלות השקעה במניות של עד 10%, השקעה באג"ח בדירוג AA ומעלה ורכיב ממשלתי שלא יפחת מ-50% מסך התיק. מטרת ההשקעה באותה העת הייתה מחיה שוטפת. כעת פנה אליך וציין כי התפנו לו כספים נוספים והוא מעוניין להשקיע שוב בתיק מנוהל סכום של 3 מיליון שקל. בפגישה עלה כי ברשותו נכסים נזילים נוספים בסך 10 מיליון שקל ממכירת נדל"ן, שתי דירות מושכרות בארה"ב בשווי 1.9 מיליון דולר, המניבות ביחד 10,000 דולר מידי חודש ומשכנתא הפוכה על בית המגורים שלו, שצפויה להניב לו 25 אלף שקל לחודש עד סוף חייו. לדבריו, בשונה ממטרת ההשקעה הקודמת, הכסף המיועד לניהול, מיועד לירושה לילדיו "המסודרים כלכלית". (6 נקודות)

תשובה: ברור מתוך הנתונים שמדובר באדם מבוסס מאוד כלכלית, וגם בניו, להם מיועד הכסף, מסודרים כלכלית. בניו, מן הסתם, הם בני 40-50 (הוא עצמו בן 77) ומכל הנתונים עולה, שהם יכולים להרשות לעצמם חופש פעולה השקעתי לטווח ארוך.

לפיכך, המבנה המוצע הוא:

50% מניות בישראל ובחו"ל מפוזרים גיאוגרפית וסקטוריאלית.

20% אג"ח ממשלתיות בישראל ובחו"ל (בדגש ארה"ב).

20% אג"ח קונצרניות בדגש על ישראל, מח"מ כ-7 שנים בדירוגים גבוהים (כמו אג"ח בנקים).

10% חשיפה לזהב.

שאלה 6: בת 91 שהופנתה על-ידי סוכנות ביטוח שמטפלת בנכסיה. ברשותה 500 אלף דולר בבנק מקומי שפנויים לניהול. בפגישה שנערכה עם בנה היחיד בן ה-67 וסוכן הביטוח, עלה כי ברשותה דירה למגורים וקיצבה חודשית של 12 אלף שקל. בנוסף, קיימות שתי פוליסות חיסכון בסך 2 מיליון שקל במסלול כללי וקופת גמל נזילה במסלול 50+ בסך 800 אלף שקל, המטופלות באמצעות הסוכן. לדברי הסוכן, יש להתעלם מנכסיה הפנסיוניים ולהתמקד בסכום הפנוי, אותו היא "מתעקשת להשאיר במט"ח, אחרת הייתה מעבירה לפוליסה פיננסית נוספת". לדבריה, היא מתקיימת מהקיצבה, אך מידי מספר חודשים עולה צורך בכספים נוספים. בשנה האחרונה המירה ומשכה 50 אלף שקל נוספים להשלמת הכנסה מחשבון הדולרים. (6 נקודות)

תשובה: בניגוד לגישת הסוכן, יש לדעתי להסתכל על מכלול הנכסים הפיננסיים והפנסיוניים של הלקוחה. הרכיב הדולרי שלה הוא גבוה מדי: כ-40% מנכסיה הנזילים, כאשר היא חיה בישראל, וההנחה היא שרוב הוצאותיה הינן בשקלים.

אם היא תשתכנע לנהל תיק השקעות באופן שייתן לה נזילות ויאפשר לה למשוך כספים מעת לעת לצורך מחייתה, הרי שההמלצה לתיק ההשקעות שלה (בהתחשב גם בהרכב פוליסות החיסכון שברשותה) היא:

רכיב מניות: 10%.

רכיב אג"ח ממשלתיות במח"מ בינוני: 50%.

רכיב אג"ח קונצרניות: 20% בדירוג גבוה ובמח"מ של 4 שנים.

רכיב מט"חי: 20% (יכול להישאר גם בדולרים מחוץ לתיק).

שאלה 7: בן 51. לאחרונה מכר את חלקו ברשת סופרמרקטים. לדבריו, הסכום שהתפנה בסך 5 מיליון שקל "שוכב סתם בבנק". בשיחה עלה כי עד כה השקיע אך ורק בנדל"ן באירופה ובארה"ב ומעולם לא השקיע בשוק ההון. עוד עלה כי אין מטרה מוגדרת לכספים, אך לא מן הנמנע כי ימצא השקעת נדל"ן נוספת ואז ישקיע את הכספים. אין לו צורך בכספים באופן שוטף, כי הוא מקבל הכנסה משכירות מידי חודש בסך 20 אלף דולר, שנכנסים לחברת השכרת הנכסים שבבעלותו. (6 נקודות)

תשובה: המשקיע הוא נדל"ניסט בגישתו, ללא ניסיון כלשהו של השקעה בשוק ההון. יותר מזה, בכל רגע הוא עשוי להחליט על השקעת נדל"ן נוספת, ולכן לא בטוח שהייתי מציע לו לנהל תיק השקעות כאשר אופק ההשקעה עשוי להיות קצר מאוד ולכן כרוך גם בסיכון וגם בעלויות. 

הכותב הוא מבעלי בית ההשקעות מיטב דש. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק

עוד כתבות

המשרד הביתי של מירב, סידני ומיסי רוזנשטוק בסאן חוזה, קוסטה ריקה / צילום: תמונה פרטית

מחויבות חברתית ובדיקות לכל דורש: קוסטה ריקה נלחמת בקורונה - ומנצחת

התיירות נמחקה, האבטלה גואה ואפילו הגולשים בים מקבלים קנסות ● הממשלה הקימה ביה"ח ייעודי בטרם אותר החולה הראשון, והאפידמיולוג הראשי משכנע את הציבור להישאר בבית כדי להגן על המבוגרים ● איך דווקא מדינה מתפתחת במרכז אמריקה הצליחה להשתלט על הקורונה ● האזינו

סוחרים מודאגים בוול סטריט צופים בנשיא טראמפ / צילום: Mark Lennihan, Associated Press

חבילת חילוץ של הפד הובילה את וול סטריט לנעילה חיובית, מניות חברות התעופה טסו

הפד הכריז על תוכנית 2.3 טריליון דולר לתמיכה בעסקים ● שיעור האבטלה בארה"ב עומד על 4.4% ● נעילה חיובית באירופה, הפוטסי זינק ב-2.9% ● נעילה מעורבת בבורסות אסיה: בורסת אוסטרליה זינקה, הניקיי ביפן ירד

חלוקת מזון לנזקקים בחג בצל הקורונה  / צילום: כדיה לוי, גלובס

סולידריות במשבר או שינוי לטווח ארוך: האם האחדות החברתית תישאר גם כשהמגפה תחלוף?

החברה הישראלית המורגלת בתקופות משבר מתגייסת גם בימי הקורונה, ויוזמות אזרחיות וולנטריות לסיוע למוחלשים בחברה שוטפות את הארץ ● מומחים מנתחים אם 'ההתארגנות של השטח' תחלוף עם היעלמות הנגיף, או שהאנרגיה הזו תהפוך לתודעה שלפיה סולידריות צריכה להיות מוסדית

אבי ברזילי, מנכ"ל אפי נכסים / צילום: יח"צ

"החלטנו שלא להתחיל לעת עתה פרויקטים חדשים"

אבי ברזילי, מנכ"ל אפי נכסים, על ההיערכות ליום שאחרי המשבר: "אנו בעיקר מחזקים את היכולת הפיננסית; איננו מקדמים כעת עסקאות חדשות לרכישת נכסים, אבל ממשיכים בבניית הפרויקטים שבנייתם היתה בעיצומה עם פרוץ המשבר"

בית משפט / צילום: shutterstock

דעה: הקורונה תוכר כ"כוח עליון", אם נרצה או לא

סין והודו כבר הכריזו על "משבר הקורונה" כעל "כוח עליון" ובכך פתחו בפני חברות רבות את האפשרות לחסות בצל ההגנה של כוח עליון כשהן מפרות חוזים ● לצעד זה תהיה השפעה גם על הכלכלה העולמית וגם על ההתמודדות המשפטית עם תביעות ענק שיתגלגלו לבתי המשפט ברחבי העולם

דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה / צילום: כדיה לוי, גלובס

"חשובים מכל הם העובדים שהצלחנו לשמור גם בימים קשים אלו"

לדברי דודו זבידה, מנכ"ל קבוצת מבנה, "אנו מנסים ככל הניתן לשמור על השגרה. המרכזים המסחריים והלוגיסטיים שלנו ממשיכים לפעול ברחבי הארץ, גם אם חלקית. לא הוצאנו את העובדים שלנו לחל"ת ואין לנו כוונה כזו"

פרופ' וולטר שיידל / צילום: Daniel Hinterramskogler

הפרופ' שחזה כבר לפני שלוש שנים: מגפה תוביל לשינוי כלכלי עמוק

כשפרופ' וולטר שיידל כתב ב־2017 שמגפה עולמית היא אחד הגורמים ההיסטוריים שהביאו לשינוי כלכלי עמוק בחברה, הוא לא שיער שתוך זמן קצר הוא עומד לחזות באחת כזו ● כעת, הוא אומר, נוצרה אפשרות לשינוי דרמטי בסטטוס קוו, אבל המאבק על כך רק החל

אבי חורמרו / צילום: קבוצת נקש

ועד טייסי ארקיע נגד היו"ר: "מוביל את החברה לפירוק"

הוועד שיגר מכתב חריף ליו"ר ארקיע בו הוא מאשים אותו בהתנהלות שמסבה נזק לחברה ● דורש לקבל את המושכות בדיונים מול משרד האוצר ● חורמרו: "לא אמרתי פירוק, אם המדינה לא תתעורר מהר ארקיע תישאר בהדממה"

אבי דדון / צילום: איל יצהר

צייד מכונות ההנשמה: ראש מנהל הרכש במשרד הביטחון מתגייס למלחמה בקורונה

פורטפוליו עם אבי דדון, ראש מנהל הרכש במשרד הביטחון, על הפעלת משלחות רכש בעולם, על הגדלת מספר מכונות ההנשמה ועל ההסתייעות בכיל כדי להזמין ציוד

בנימין נתניהו עם נפתלי בנט / צילום: Sebastian Scheiner, Associated Press

בנט בביקורת על הסגר הכללי; גורם בסביבת נתניהו: שיבצע את שהוטל עליו

"חייבים לעבור ממדיניות הפטיש למדיניות הפינצטה", כתב הערב שר הביטחון נפתלי בנט בפוסט פייסבוק ● בסביבת נתניהו לא היו מרוצים והגיבו כי "במצב חירום מצופה משר בממשלה להתנהג בצורה אחראית ולקיים את הדיונים בפורומים המקצועיים בממשלה ולא בתקשורת"

פסח בישראל בצל הקורונה / צילום: AP

משרד האוצר בהבהרה חריגה: "הסגר יוסר בבוקר כמתוכנן"

במשרד הבריאות ביקשו להאריך את המגבלות שהוטלו ערב ליל הסדר ובראשן תנועה בין הערים ● במשרד האוצר מתנגדים ובהודעה חריגה מסרו הערב כי המגבלות יוסרו בשש בבוקר כמתוכנן

מפלס הכנרת עולה? מה אפשר לקנות מסביב לה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס

מפלס הכנרת בעלייה? איזה נכס אפשר לקנות מסביב לה

קוטג' בן 5 חדרים ב-1.63 מיליון שקל או בית בן 8 חדרים ב-1.2 מיליון

בורסת דרום קוריאה / צילום: Ahn Young-joon, Associated Press

סגירה מעורבת באסיה; ההסכמות של אופ"ק לקיצוץ ההפקה על סף פיצוץ, הנפט צנח

בוול סטריט מדד דאו ג'ונס השלים זינוק של יותר מ-12% השבוע - העלייה השבועית החדה ביותר מעולם ● היום לא יתקיים מסחר בארה"ב, אוסטרליה, הונג קונג, סינגפור והודו בשל 'יום שישי הטוב'

מחסום משטרתי בבני ברק / צילום: Ammar Awad, רויטרס

פרשנות: למה כולם מדברים על אסטרטגיית יציאה ומה אפשר ללמוד ממלחמת העולם השנייה

איך נחזור לשגרה ומה כבר בטוח לא נעשה ● כיצד ישפיע השיבוש של הקורונה על אורח החיים שסיגלנו ועל הכלכלה הגלובלית ● מי ישלם את החוב אחרי המשבר, ולמה כדאי לזכור את מה שקרה אחרי מלחמת העולם השנייה ● שש הערות על מה שניתן לראות גם בתוך ערפל אי הוודאות

רופאים מקבלים תדרוך על מכונת הנשמה חדשה בבית חולים בהמבורג בגרמניה בשבוע שעבר / צילום: רויטרס

אלביט מערכות תייצר מכונות הנשמה שפותחו על ידי הסטארט-אפ Lifecan Medical

המודל יאפשר ייצור סדרתי של מכונת ההנשמה החדשה על פי תו השמישות הרפואית ואישור משרד הבריאות

אתר בניה בבוסטון שעבודתו מושהית עקב התפשטות נגיף הקורונה / צילום: David Goldman, Associated Press

כוח עליון נוסח אמריקה: איך מתמודד ענף הנדל"ן בארה"ב עם הקורונה

בישראל הוחלט בשבוע שעבר שהתפרצות הקורונה בישראל לא תוכר ככוח עליון שיאפשר לקבלנים לאחר במסירה ● ומה קורה בחו"ל?

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ עומד לנאום על סכנות נגיף הקורונה / צילום: Patrick Semansky, Associated Press

הצבעה בצל המגיפה: "טראמפ לא יכול לדחות את הבחירות"

האם הבחירות לנשיאות ארה"ב ייערכו במועד ● איך מקיימים פריימריז בזמן מגפה ● ולמה הצבעה במעטפות הפכה לשאלה המכרעת של הקמפיין ● יפתח דיין, פרשן ובלוגר לפוליטיקה האמריקאית, מתארח בפודקאסט ׳המדריך לטראמפיסט׳ כדי להסביר מה עושה נגיף אחד לקמפיין 2020 ● האזינו

נעמה קוטרמן, מפיצה סחורה עבור חקלאים / צילום: יאיר עוז

הישראלים שוויתרו על תשלום שכר הדירה ואלו שממשיכים לשלם לעוזרת

בעלת הבית שוויתרה על שכר הדירה, התיכוניסטית שמספקת אוכל לנזקקים, הפנסיונר שממשיך לשלם לעוזר, השכירה בחל"ת שמסייעת לחקלאים והפעיל החברתי שגייס 2 מיליון שקל ליתומי הקורונה • כמה דוגמאות מייצגות לביטויי האלטרואיזם המציפים אותנו בימי הקורונה

אישה בשדה התעופה בווהאן מתכוננת לחזור הביתה ביום הראשון לשחרור לאחר הסגר / צילום: AP

במקום שבו הכל התחיל: הסגר בווהאן נגמר אחרי 77 ימים. כך זה נראה בתמונות

המקור להתפרצות מגפת הקורונה שהתפשטה בכל העולם במהירות מטילת אימה היא עיר הממוקמת במרכז סין. מאז ה-23 בינואר 11 מיליון תושביה שהו בסגר, בעוד כל העולם לוטש עיניים בחשש, ועכשיו בתקווה ● היום, בחג החירות של היהדות, הם יצאו לחופשי

עסקה עסקאות ידיים מיזוג לחיצת ידיים חתימת חוזה / צלם: פוטוס טו גו

דעה: האם משבר הקורונה יחשב "כוח עליון" המצדיק השתחררות מכבליו של הסכם אשר נכרת ערב המשבר?

אין בישראל תקדים משפטי רלוונטי ממנו ניתן ללמוד באופן ישיר לגבי המשבר בעיצומו אנו מצויים וזאת אף שנידונו בעבר סיטואציות משבריות שונות ● איך בכל זאת ניתן לפרש את הוראות החוק ולהסיק ממקרים קודמים