גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הסדרי טיעון ראשונים בפרשת אפריקה תעשיות: מאסר בפועל, עבודות שירות וקנסות

לפי ההסדרים שהוצגו וטרם אושרו ע"י ביהמ"ש, 4 עובדים יודו בביצוע עבירות דיווח בפרשה שבה מואשמים המנכ"ל לשעבר אבי מוטולה ואביהו איבשיץ, לשעבר סמנכ"ל הכספים של קבוצת נגב, בהכללת פרטים מטעים בדוחות

אבי מוטולה / צילום: שלומי יוסף
אבי מוטולה / צילום: שלומי יוסף

ארבעה הסדרי טיעון ראשונים בפרשת "שיפוץ" הדוחות הכספיים בקבוצת אפריקה ישראל תעשיות: במסגרת הפרשה, מואשמים אבי מוטולה, המנכ"ל לשעבר של החברה; אביהו איבשיץ, לשעבר סמנכ"ל הכספים של קבוצת נגב, שהייתה חלק מקבוצת אפריקה תעשיות בתקופת ביצוע העבירות לכאורה; וכן עשרה עובדים נוספים בקבוצה, בכך שכללו בדוחות הכספיים של אפריקה תעשיות פרטים מטעים במטרה להונות את ציבור המשקיעים.

בדיון שנערך היום (ד') בפני שופט המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בת"א, חאלד כבוב, הציגו עוה"ד עידן שוורץ ועדי לוי ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה את עיקרי הסדרי הטיעון שאליהם הגיעו עם ארבעה מעובדי הקבוצה, בהם: גלית דורי, שכיהנה כמנהלת שירות לקוחות וכאחראית מחלקת חשבוניות בחברת נגב; יעקב ראוכורגר, שכיהן כמנהל מערכות המידע בקבוצה; משיח דוד, שכיהן כמנהל בקרת איכות ואמינות מלאי בקבוצה; ותומר כובאני שכיהן כמנהל מחלקת סוחרים בקבוצה.

לפי ההסדרים שהוצגו וטרם אושרו על-ידי ביהמ"ש, הארבעה יודו בביצוע עבירות דיווח לפי חוק ני"ע, לפי סעיף שלא כולל את דרישת הכוונה להטעות משקיע סביר, וירצו עונשי מאסר בפועל שחלקם ירוצו מאחורי סורג ובריח וחלקם בעבודות שירות. כמו-כן, הוצע להטיל על הארבעה קנסות בסכומים הנעים בין עשרות אלפי שקלים למאה אלף שקל. לפי הסדרי הטיעון, הארבעה ביצעו מעשים אלו על-פי הנחיותיהם של מוטולה ואיבשיץ, וחלקם אף ביקשו ממוטולה ומאיבשיץ לחדול מן המעשים, אך המשיכו בכל זאת למלא אחר הנחיותיהם לאחר שסירבו לחדול מכך.

לפי הסדר הטיעון, הצדדים יבקשו מביהמ"ש להטיל על דורי ארבעה חודשי מאסר בפועל, וקנס בסך 100 אלף שקל; ועל ראוכורגר ארבעה חודשי עבודות שירות וקנס בסך 50 אלף שקל. על דוד, לפי הסדר הטיעון, יבקשו הצדדים מביהמ"ש להטיל שבעה חודשי עבודות שירות וקנס 40 אלף שקל; ולפי ההסדר, הצדדים יבקשו מביהמ"ש להטיל עליו כובאני חמישה חודשי עבודות שירות וקנס בסך 20 אלף שקל.

מוטולה ואיבשיץ טרם השיבו לכתב האישום החמור שהוגש נגדם, והם צפויים לעשות זאת בחודשיים הקרובים. הסדרי הטיעון שאליהם הגיעה הפרקליטות עם ארבעה מעובדיהם, שהודו כי הונחו לכלול פרטים מטעים בדוחות לא מבשרים טובות עבור המנהלים הבכירים, אך מוקדם עדיין להעריך את ההשפעה המלאה שלהם על שני הנאשמים המרכזיים.

הסדרי הטיעון שהוגשו לאישור

רישומים כוזבים

לפי כתב האישום המתוקן, דורי תודה כי בהוראת מוטולה ואיבשיץ, ביצעה יחד עם נאשמים נוספים רישומים כוזבים במסמכי חברת נגב, שהובילו לכך שקבוצת נגב ואפריקה תעשיות הגדילו את הכנסות הקבוצה באופן פיקטיבי, והקדימו את מועד ההכרה בהכנסות בדוחותיהן הכספיים. זאת, על מנת להציג מצגי שווא על עמידת  נגב ביעדיה. בנוסף, יודו דורי וראוכורגר כי בהמשך להנחיות שקיבלו מהממונים עליהם, הציגו לרואי החשבון המבקרים מצגי שווא, שנועדו להסתיר מהם את ההכנסות הפיקטיביות בקבוצה, לקראת ביקורת רואי החשבון את הדוחות הכספיים לשנת 2014. כתוצאה מכך, הונחה דעתם של רואי החשבון המבקרים, והם אישרו את הדוחות הכספיים של הקבוצה.

עוד לפי כתב האישום המתוקן, דוד יודה כי בהנחייתו של איבשיץ ובידיעת מוטולה, הגדיל את מלאי הקבוצה באופן פיקטיבי, תוך שימוש במחסן וירטואלי. זאת, על מנת להציג מצגי שווא על עמידת הקבוצה ביעדיה. כובאני יודה כי בהוראת מוטולה ואיבשיץ, הורה לכפופים לו להתקשר בעסקאות מסגרת שבגינן הכירה הקבוצה בהכנסות, טרם שמותר היה לעשות כן.

תפיסה מחמירה

ההסדרים שאליהם הגיעה הפרקליטות עם ארבעה מהנאשמים עוד בטרם החל שלב ההוכחות במשפטם, רומז כנראה על החמרת התפיסה שמבקשות הפרקליטות ורשות ני"ע לייחס לעבירות הדיווח בחברות הציבוריות. אמנם נראה כי העונשים שהוטלו על הארבעה אינם חמורים, אך יש לשים לב לכך שהם משקפים תפיסה מרחיבה, שלפיה יש להטיל אחריות פלילית בגין ביצוע עבירות דיווח, הן על מי שחותם או מאשר את הדוחות הכספיים - והן גם על מנהלים זוטרים או עובדים מן המניין, ששיתפו פעולה ביודעין עם מנהליהם שהורו להם לבצע את העבירות.

כך, הסדרי הטיעון, ככל שיאושרו, יחילו אחריות פלילית גם על בעלי תפקידים שאינם בעלי חובות דיווח לפי חוק ני"ע, לא משמשים כשומרי סף, וחסרי כל רקע חשבונאי או משפטי. במקרה זה, מדובר במנהלת שירות לקוחות, מחסנאי בכיר, ומנהל מערכות מידע. מנגד, ביקשו הצדדים לאזן את הרחבת האחריות הפלילית גם על בעלי תפקידים זוטרים יותר עם ענישה לא מחמירה.

בנוסף, הארבעה שחתמו על הסדרי טיעון לא היו עובדי אפריקה תעשיות הציבורית, אלא עובדי נגב הפרטית - עובדה המשקפת גם היא תפיסה מחמירה של הפרקליטות ורשות ני"ע לעבירות הדיווח.

בעקבות המצגים המטעים בדוחות נמחקו 73 מיליון שקל מההון העצמי

לפי כתב האישום, הנאשמים העיקריים, אבי מוטולה, המנכ"ל לשעבר של אפריקה ישראל תעשיות; ואביהו איבשיץ, לשעבר סמנכ"ל הכספים של חברת נגב, שהייתה חלק מקבוצת אפריקה תעשיות בתקופת ביצוע העבירות לכאורה, יזמו בשנים 2014-2011, תוכנית עבריינית שיטתית שמטרתה הצגת מצגים "משופרים" ומטעים ביחס לנתונים הכספיים של אפריקה תעשיות והחברות-הבנות שלה.

במסגרת תוכנית זו, הורו מוטולה ואיבשיץ לכפופים להם, שעבדו באותה העת בחברות-הבת של אפריקה תעשיות, לרשום הכנסות כפולות ולנפח באופן תרמיתי את מלאי הקבוצה. בנוסף, ועל-פי הוראותיהם של השניים, נהגו מנהלים ועובדים בקבוצה להקדים את מועד ההכרה בהכנסה באופן שיטתי, תוך ששייכו הכנסות שנוצרו ברבעון העוקב לרבעון שכבר הסתיים, הכירו בהכנסות בגין סחורה שטרם סופקה, והכירו בהכנסות בגין עסקאות מסגרת, שבהן טרם נקבע איזו סחורה אמורה להיות מסופקת ובאיזה מועד.

בעקבות הפעולות שהובילו מוטולה ואיבשיץ, נאלצה אפריקה תעשיות להציג מחדש את דוחותיה, וגרעה 73 מיליון שקל מהונה העצמי.

חזקת החפות

*** נגד אבי מוטולה, אביהו איבשיץ, ונאשמים נוספים הוגש כתב אישום. ההליך הפלילי בעניינם נמצא בראשיתו, ועומדת להם חזקת החפות.

עוד כתבות

כלב ים, ממין פוסה טבעתית, על קרחונים בים באוקיינוס הארקטי. הקרח נמס במהירות מסוכנת / צילום: Daniella Zalcman, גרינפיס

הקוטב הצפוני מתכווץ: כך זה נראה בתמונות

משטח הקרח בקוטב הצפוני נמצא באחד ההיקפים הנמוכים ביותר שנמדדו אי פעם, כשהמצב רק מחמיר משנה לשנה ● המשמעות: המרקם הביולוגי של הקוטב עתיד להשתנות, ההתחממות הגלובלית תואץ, גובה פני הים יעלה עוד וחיות רבות יהיו בסכנת הכחדה

בדיקה במתחם 'היבדק וסע' של מגן דוד אדום ומשרד הבריאות בחניון גני יהושוע בתל אביב  / צילום: דוברות מד"א

מסמך של משרד הבריאות: תמותה עודפת של 10% באוגוסט

לפי המסמך, שהוצג אתמול בפני קבינט הקורונה, יש עלייה בתמותה בעיקר בבני 65 ומעלה ● עד כה 1,273 בני אדם מתו מנגיף הקורונה בישראל ● חוקרי האוניברסיטה העברית והדסה מזהירים מפני עלייה חדה בתמותה מקורונה בחודשים הקרובים

חתימת הסכם השלום עם איחוד האמירויות ובחריין בבית הלבן / צילום: Alex Brandon, AP

נתניהו ויורש העצר הבחיירני דנו בהסכמי אברהם

לפי הודעה שפרסמה לשכת ראש הממשלה, השניים דנו ב"איך הופכים את השלום הזה לשלום כלכלי, שלום טכנולוגי, שלום תיירותי, שלום בכל אחד ואחד מהתחומים" ● בנוסף, דיפלומטים ישראלים בעולם החלו להיפגש עם עמיתיהם מן המפרץ

מערום בקבוקי פלסטיק בפיקדון, מפעל עיבוד אלה אשדוד / צילום: יוני רייף

סירבו לקבל מכם בקבוקי פיקדון "בגלל הקורונה"? זו עבירה על החוק

אמנם משרד הבריאות פרסם מסמך שבו כתב כי "אסורה קבלת אריזות בקבוקים למחזור" אך זה היה בשוגג, ועוד באותו יום פורסם עדכון למסמך, בו הושמט אותו סעיף ● עם זאת, מרכולים שונים, ובהם שופרסל ו-am:pm, המשיכו לעמוד בסירובם לקבל את הבקבוקים

ינסן הואנג. החוק שלו יוכל לשפר הרבה בפרק זמן קצר יחסית / צילום: Chiang Ying ying, Associated Press

No More Moore? העולם עובר לחיות לפי החוק של מייסד אנבידיה

במשך עשורים הכלל החשוב בתעשיית השבבים היה "חוק מור", שהומצא על ידי מייסד אינטל, ומדגים את הזינוק הטכנולוגי שניתן להשיג בכל שנה וחצי ● עכשיו, לאחר שביצועי השבבים לבינה המלאכותית של אנבידיה השתפרו פי 317 מ-2012, אפשר לייסד את "חוק הואנג", על שם מנכ"ל החברה ● איך הכלל החדש משנה את חיינו ומה הקשר לרכישת הענק שביצעה אנבידיה באחרונה?

הנשיא ריבלין / צילום: כדיה לוי, גלובס

מצטרפים לשרים: נשיא המדינה ונשיאת העליון מבקשים לקצץ 10% משכרם

נשיא המדינה ונשיאת בית המשפט העליון מצטרפים לצעד עליו הוחלט בממשלה, על-פיו שכר חברי הכנסת והשרים יקוצץ ב-10% ● שכרו העדכני של הנשיא ריבלין עומד על 64,673 אלף שקל בחודש

המשקיעים הצעירים מקבלים טיפים בטיק טוק / צילום: Anjum Naveed, Associated Press

5 סיבות להתאוששות המהירה של שוקי המניות ממשבר הקורונה

המדדים המובילים בבורסה האמריקאית אמנם חוו ירידות השבוע, אך המגמה הכללית אחרי קריסת השווקים כתוצאה מהמגפה היא עדיין של זינוק בעלייה ● הכוחות שעומדים מאחורי הקריסה וההבראה המהירות ביותר אי פעם כוללים תקוות כלכליות, דומיננטיות של חברות הטק ומינופים בעסקאות מסוכנות

מקס סטוק, פתח תקווה / צילום: בר אל, גלובס

מקס סטוק על הכניסה של ג'מבו לישראל שעות ספורות אחרי הנפקתה: "לא צפויה השפעה מהותית"

בשבוע שעבר משקיעים מוסדיים העניקו שווי גבוה של 1.71 מיליארד שקל לרשת הקמעונאות המוזלת מקס סטוק, שעות ספורות לאחר מכן פוקס דיווחה על כניסתה של הרשת היוונית המוזלת - ג'מבו - לישראל

ועדת הכלכלה בראשות ח"כ יעקב מרגי  / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

נמשיך לשלם פחות על רכבי יוקרה: ועדת הכלכלה אישרה להאריך בחצי שנה את ההקלות על יבואני הרכב "הזעירים"

מהנתונים שהוצגו לוועדה עולה שערוץ הייבוא הזעיר צמח באלפי אחוזים תוך שלוש שנים ותופס כיום למעלה מ-10% מהמכירות בפלח היוקרה

אירוע חציון דל / צילום: טוחן מדיה

כאילו אירוע חברה: דל פותחת את החציון השני של השנה

וגם  דקלה פרסיקו , עד לאחרונה מתכננת ומ"מ יו"ר הותמ"ל, מונתה לסמנכ"לית תכנון בחברת הנדל"ן ICR מבית ישראל קנדה וראם מגורים ● השיחה

זוהר פוקס ואורי לדרמן, מייסדי אורורה לאבס / צילום: אורורה לאבס

אורורה לאבס מגייסת 23 מיליון דולר ממריוס נכט ו-LG

הסטארט-אפ מפתח טכנולוגיה לניהול תוכנה, אבחון ועדכון מרחוק עבור רכבים ומכשירים מחוברים ● בגיוס השתתפו גם פורשה SE, בעלת השליטה בקבוצת פולקסווגן, וחברה מקבוצת טויוטה

אוניברסיטת בר אילן/ צילום:Shutterstock   א.ס.א.פ קרייטיב

קמפוס אוניברסיטת בר אילן יחולק בין תחומי השיפוט של רמת גן וגבעת שמואל

קץ לסכסוך? במשך שנים, גבעת שמואל דרשה לקבל את האוניברסיטה כולה אל תחומה בשל סמיכותה הגאוגרפית ● ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה: "גם את החלקים הקטנים והלא אקדמאים שנלקחו זה רק עניין של זמן עד שהם יוחזרו לר"ג"

בנקאות בימי קורונה - עמלות וריביות / עיבוד: טלי בוגדנובסקי , גלובס

העו"ש, החיסכון והקורונה: איך נכון להתמודד עם החשבון בתקופה הזו

הבנקים הגיעו מוכנים יותר לסגר הנוכחי, והם מציעים הקלות חדשות לצד ההקלות הקיימות • האם עדיין אפשר לדחות הלוואה, איך ליצור קשר עם הבנקאי, והאם יהיה מספיק כסף בכספומטים? • "גלובס" מציג: בנקאות בתקופת הסגר • כתבה ראשונה בסדרה

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

התאוששות בניו יורק: בורסות וול סטריט ננעלו בעליות וקטעו רצף ירידות בן ארבעה ימים

מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.5%, נאסד"ק קפץ ב-1.7% ומדד S&P 500 התחזק ב-1%
● נפט WTI עלה ב-0.7%, הזהב ירד ב-0.2% ● מדדי דאקס ופוטסי 100 עלו ב-0.4%, קאק 40 איבד 0.4% ● מכירות הבתים הקיימים בארה"ב עלו באוגוסט ב-2.4%, לצד עלייה במחירים

ישראל כץ / צילום: אמיל סלמן-הארץ

קיצוץ בשכר הח"כים? רק על תנאי, על הנייר או בתנאים שלהם

כדי לקצץ בשכר חברי הכנסת והשרים צריך לשנות את החוק, ובינתיים למרות שלל הצהרות כוונות בכיוון זה - השכר שלהם רק עולה ● האם חברי הכנסת ירימו את הכפפה ויקצצו משכרם בזמן משבר הקורונה?

מיכל הלפרין,הממונה על רשות התחרות / צילום: רמי זרנגר

רשות התחרות טוענת: הבנקים חוסמים כניסת חברות פינטק לשוק בארץ

רשות התחרות מבקרת את רשות שוק ההון, שלטענתה נתנה מספר מועט של רשיונות לסטארט-אפים שמתמקדים בשירותים פיננסים ● כך עולה מדוח על "חברות הפינטק וקשיים בפעילותן מול המערכת הבנקאית" ● בפיקוח על הבנקים, ברשות שוק ההון וברשות לאיסור הלבנות הון תוקפים את הדוח

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

ת"א ננעלה בעליות קלות; ירידות בבנקים ובפיננסים

מדד ת"א 35 התחזק ב-0.1%, ת"א 125 התקדם ב-0.2% ות"א 90 הוסיף 0.4% ● מדד הבנקים ירד ב-1.3% ● רם און טסה 52%, סמוטו קפצה ב-8% ואבוג'ן המשיכה וקפצה בעוד 8%

חובש של מד"א לפני ביצוע בדיקת קורונה / צילום: Ariel Schalit, AP

התאגדות רשתות האופנה והמסעדות נגד מתווה האוצר לתשלום ימי בידוד

ההתאגדות הצטרפה לגופים נוספים במשק שמתנגדים למתווה של משרד האוצר, לפיו שני ימי הבידוד הראשונים יהיו על חשבון העובד ושאר הימים יחולקו שווה בשווה בין המדינה למעסיק

מחלקת קורונה בחניון בית החולים רמב"ם בחיפה / צילום: Oded Balilty, Associated Press

חפשו את הכסף: למערכת הבריאות יש אינטרס לשדר עסקים כרגיל

מערכת הבריאות נמצאת בבעיה למרות ניסיונות ההרגעה ● בתי החולים חוששים להכריז על קריסה מחשש שינתקו להם את צינור החמצן הכלכלי ● תמרורי האזהרה דולקים: בתי חולים שמסרבים לקבל חולים, מלחמות עם מד"א לאן לשלוח מתאשפזים ובידוד חלקי לצוותים רפואיים

דירה למכירה  / צילום: שירי דובר, גלובס

הגל השני של הקורונה הגיע – ודחיית המשכנתאות התחדשה

על-פי נתוני בנק ישראל בחודש אוגוסט לווי המשכנתאות הגדילו את היקף דחיית המשכנתאות ב-3.5 מיליארד שקל לעומת יולי ● מצד שני לווי מחיר למשתכן לקחו משכנתאות גבוהות במיוחד ● המשקיעים בינתיים לא חזרו לשוק