גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דעה: כמה חובה יש בפנסיית החובה? לקחים מבית הדין הארצי לעבודה

מחקרים מראים את הקושי העצום של האזרח בהתמודדות עם מורכבות הפנסיה ● חופש הבחירה הוא פיקציה - שהרי במקום שאין הבנה, אין גם חופש בחירה

חיסכון פינסיוני / צילום: שאטרסטוק
חיסכון פינסיוני / צילום: שאטרסטוק

האם יש לכם הקוראים כיסוי נגד סיכוני נכות בעבודתכם? מוטב שתבדקו, כי מסתבר שלמעביד שלכם אין חובה לבטח אתכם.

פסק דין חדש של בית הדין הארצי לעבודה, שמוסמך לדון בסכסוכים לגבי פנסיות, בנושא צריך לעניין את כולנו. הוא עוסק בהיקף הביטוח הפנסיוני המחויב מפנסיית החובה. (ע"ע (ארצי) 7243-10-15 ליליאן לנדסברג נ' גל-רוב יועצים בע"מ ערכאה: בית הדין הארצי לעבודה. ניתן ביום 20.8.2018). הוא קובע בבירור כי אין על המעסיק חובה לבטח את העובד בביטוח נכות - וזאת למרות שבצו ההרחבה מ-2008 שבו נקבעה החובה לפנסיה נקבע כי פנסיית הנכות היא אחד מיסודות הביטוח הפנסיוני.

מהו המהלך המשפטי-אידאולוגי שקורה כאן? ברפורמת "קרנות הפנסיה החדשות" שעוצבה ב-2003, הבסיס למהלך היה להטיל על הפרט את מלוא האחריות לפנסיה שלו. הפנסיה, כולל פנסיות תקציביות, עברה לשיטה צוברת, שבה הסכום הנחסך, ופירותיו הוא הבסיס היחידי לקצבת הזקנה (שיטת DC- defined contribution). הפרט צריך לבחור את קרן הפנסיה שלו ולשים לב לדמי הניהול ולרווחים של הקרן בשוק ההון, שם היא משקיעה את כספו. זאת בניגוד לשיטה שהייתה עד 1995, לפיה היו לפרט זכויות שנקבעו בתקנון, והן היו קובעות את הפנסיה שלו (DB - defined benefits). במקרה הרגיל אחוזי הפנסיה נקבעו לפי הוותק - 2% בכל שנת עבודה, עם מקסימום של 70% אליו ניתן להגיע לאחר 35 שנים או יותר.

מהלך זה גובה בחקיקה משנת 2005, בה נקבע בבירור כי "עובד הזכאי להצטרף כעמית לקופת גמל... רשאי לבחור, בכל עת, כל קופת גמל... לצורך הפקדת תשלומיו ותשלומי מעבידו" (סעיף 20, חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים 2005).

והנה, בשנת 2008 עברה המדיניות פניית פרסה. במהלך פטרנליסטי מובהק חייבה המדינה את כל העובדים להיות מבוטחים לפנסיה. יתרה מזאת, יש ספציפיקציה ברורה של טיב הביטוח הפנסיוני - הוא חייב להיות פנסיה מקיפה, הכוללת שארים ונכות. לפי סעיף 3 בצו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי לביטוח פנסיוני חובה, העובד יכול לבחור "בפנסיה מקיפה... ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות, באותה קופה או בקופה אחרת". אלה שלושת האלמנטים הקלאסיים של הביטוח הפנסיוני, עוד מימיו של הקנצלר ביסמרק שהמציא את הפנסיה הממלכתית: פנסיית זקנה, פנסיית שארים, פנסיית נכות. פנסיית הנכות בשפת חברות הביטוח היא א.כ.ע - אובדן כושר עבודה, ויש קצת הבדלים טכניים מביטוח הנכות.

כדי לחזק את היסוד הזה נאמר בהמשך כי "לא הודיע העובד למעסיקו... יבטח אותו המעביד... בקרן פנסיה מקיפה חדשה", שבה מתקיימים שני הכיסויים הנוספים (סעיף 3ב).

אם כך, יש סתירה בין שני העקרונות הללו: החופש של העובד לבחור בקרן פנסיה ובכיסויים שעבורם הוא משלם, לעומת חובת הפנסיה שמוטלת על המעביד שלו לבטח גם נגד נכות ומוות ובכך גם עליו. בתי המשפט הכריעו כי העיקרון הראשון הוא המכריע.

סעיף 20 לחוק גובר על פנסיית החובה

במקרה שלפנינו, הגברת ליליאן לנדסברג תבעה פיצוי מהמעסיק שלה שביטח אותה בביטוח מנהלים ללא מרכיב של נכות, זאת לאחר שהגיעה למרבה הצער לנכות בשל מחלת הסרטן. לנדסברג טענה כי לפי צו ההרחבה חובה היה על המעסיק שלה לבטח אותה בביטוח נכות, ולכן עליו לפצות אותה כעת. פסק הדין במקרה של ליליאן לנדסברג קבע באופן סופי כי אין למעסיק חובה לבטח את עובדיו בפנסיית נכות. התובעת הפסידה בתביעה בבית הדין לעבודה, בערעור לבית הדין הארצי ולאחרונה גם בערעור לבג"ץ.

פסק הדין הסתמך על סעיף 20 לחוק הפיקוח שהוזכר לעיל ופסק כי באופן גורף גובר העיקרון של זכות הבחירה בקופת הגמל - במקרה זה הבחירה בביטוח מנהלים שאין בו ביטוח נכות - על העיקרון של ביטוח בפנסיה מקיפה שמקורו בצו ההרחבה של הסכם פנסיית החובה.

מעניין שגם עמדת היועץ המשפטי, שהצטרף לדיון המשפטי, הייתה שסעיף 20 גובר על פנסיית החובה, ושצריך לראות את האירוע שבו לנדסברג לא הייתה מבוטחת לנכות, כאילו זו הייתה החלטה מודעת ורצונית שלה.

האם לנדסברג באמת ידעה שהיא מוותרת על ביטוח הנכות כאשר חתמה על הניירות שהונחו בפניה? האם היא הבינה את המשמעויות של חתימתה? סוגיה זו לא הייתה במרכז החשיבה של בית הדין הארצי. הוא רק קבע כי אם יש טענה, היא צריכה להיות מופנית כלפי סוכן הביטוח שהחתים אותה, ולא בבית הדין לעבודה. כלומר, הפטרנליזם של צו ההרחבה המבוסס על אי-היכולת של העובדים לקבל החלטות נכונות לגבי עתידם הפנסיוני, כולל הכיסויים שהם זקוקים להם, לא עמד כנגד החוק העקרוני.

מבחינה משפטית כנראה שההחלטה היא בלתי נמנעת. סעיף 20 של החוק גובר על צו ההרחבה לפנסיית חובה. אנו נמצאים אם כך בבעיה חוקית, של צו הרחבה לפנסיית חובה שהחוק מרוקן מתוכן.

זאת למרות שכבר ב-2016 חיווה שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין את דעתו שהנושא הפנסיוני הוא מורכב ומסובך. "דומה כי אין צורך בשפע ראיות להוכיח כי עובדים רבים, מהם משכילים, אינם מודעים כראוי לנושא הפנסיה, ובמיוחד בגיל צעיר כשהזקנה נראית רחוקה... על כתפי הרגולטור, הממונה בנידון דידן, רובצת אחריות כבדה, שיש להביאה בחשבון בהתייחסות לנושא שבפנינו" (בג"ץ 3430/16 התאחדות חברות לביטוח חיים בע"מ נ' הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון משרד האוצר, בפסקה טז - 30.6.2016).

ואומנם המחקרים שנערכו בעולם ובישראל מראים את הקושי להתמודד עם המורכבות הזו. באופן ספציפי לגבי פנסיית נכות, במחקר שערכנו במרכז לפנסיה, ביטוח ואוריינות פיננסית, מצאנו כי רוב הציבור אינו יודע אם יש לו פנסיית נכות במסגרת הפנסיה שלו. באותו מחקר התברר כי מרבית הציבור אינו מבין את שיטת הפנסיה ולכן גם לא את האחריות שהוטלה עליו במסגרת הרפורמה של 2003. מעניין לציין כי באותו מחקר (וגם במחקרים קודמים) מרבית הנשאלים הביעו תמיכה בפנסיית החובה. כנראה שהפרטים רואים את יתרונות הפטרנליזם במקום שאין להם בו ידע.

כלומר: חופש הבחירה הוא פיקציה. כי הרי במקום שאין הבנה, אין גם חופש בחירה. הקונסטרוקציה המשפטית הזו כאילו יש חופש בחירה, אינה מחוברת למציאות. בין הטיעונים שהובאו בפסקי הדין נאמר על-ידי בתי המשפט כי לנדסברג הייתה זכאית לוותר על פנסיית הנכות אם תמורת זאת תקבל הגדלה של פנסיית הזקנה שלה. לכאורה - חופש להחליט החלטה רציונלית. אולם איך אפשר להטיל על הציבור כובד החלטה שכזו, אם רוב הציבור אינו יודע כלל אם הוא מכוסה בפנסיית נכות? כאשר יגיע רגע האמת העצוב, ויהיה צורך בפנסיית הנכות, רק אז יבין הפרט הנכה איך העקרונות של חופש הבחירה גרמו לו לנזק לא יתוקן.

ומילה אחרונה: המחוקק בישראל אינו נרתע מפטרנליזם כאשר הדבר נוגע, למשל, לבטיחות נהיגה. אין משאירים בידי הנהג ונוסעיו את ההחלטה אם לחגור חגורת בטיחות או לא. ומה על בטיחותם של נוסעי הפנסיה?

הכותב הוא פרופסור לכלכלה, ראש המרכז לפנסיה, ביטוח ואוריינות פיננסית באוניברסיטת בן-גוריון

עוד כתבות

הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

מגמה מעורבת בוול סטריט; סולאראדג' קופצת ב-5%, אפל ב-3.3%

סגירה מעורבת באירופה ● התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב הסתכמו בשבוע שעבר בכ-900 אלף, לעומת צפי כלכלנים לכ-925 אלף ● בבית ההשקעות אופנהיימר מעריכים כי צ'קפוינט תציג הפתעה חיובית בדוחות ● הביטקוין צונח בכ-6% לרמה של 31,670 דולר

ישראל קטורזה בקמפיין משרד הבריאות / צילום: לפ"מ

לא רק בקורונה: משרד הבריאות משקיע גם במלחמה בשאננות

מדירוג הפרסומות הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה עולה כי הקמפיין של משרד הבריאות בכיכובו של ישראל קטורזה הוא הקמפיין האהוב ביותר גם השבוע ● את דירוג הפרסומות הזכורות מובילה גם השבוע ביטוח ישיר עם כוכבי "לא כולל שירות"

השופט בדימוס אורי גורן / צילום: שלומי יוסף

הבורר אורי גורן לביהמ"ש: חומר הבוררות בסכסוך גרטנר-גרטלר נגרס

גורן ציין זאת על-מנת להבהיר כי אין בכוונתו להמשיך בניהול הליך הבוררות בין האחים גרטנר ודן גרטלר לאחר שהתפטר מהייצוג, זאת בעקבות הגילוי כי האחים גרטנר שכרו את החוקר הפרטי צביקה נווה מחברת CGI לאסוף מידע אודותיו

הנשיא ביידן והציר העולמי לענייני אקלים קארי / צילום: Reuters, Joshua Roberts

"בליץ" של צווים ותקנות: המסע של ביידן למאבק במשבר האקלים מתחיל

החזרת אנשי אובמה, ביטול צווים של טראמפ, חזרה להסכם פריז ותוכנית משמעותית שבכוחה לדחוף את כל העולם קדימה ● כך ייראו ימיו הראשונים של ביידן בתפקיד, וגם לישראל יש סיבה טובה לרוץ אחרי הבית הלבן

פועלים באתר בניה / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

תאונת בנייה בערערה: פועל נפל מגובה 4 מטרים ונהרג

ההרוג הוא מרוואן רדא כבהא, בן 51 מעין אל סהלה שבואדי ערה ● המשטרה פתחה בחקירה בעניין

מיה יניב / צילום: יחסי ציבור ועד עובדים

ועד עובדי סלקום מתכוון למנוע את העברת המידע שמבקש משרד התקשורת

ועד העובדים הודיע שלא ישתף פעולה עם דרישת המשרד למידע פולשני על הלקוחות וקורא לכל הוועדים שלא לתת יד למהלך שמהווה פגיעה בפרטיות

לארי פינק, מנכ"ל בלאקרוק / צילום: Associated Press, Evan Agostini/Invision

ענק ההשקעות בלאקרוק עושה צעד ראשון לקראת חשיפה לערך הביטקוין

שתי פניות שהגיש תאגיד ההשקעות לרשות ני"ע האמריקאית מעידות כי כמה מהקרנות שלו עשויות להתחיל להשקיע בחוזים עתידיים המבוססים על ביטקוין ● מטבע הקריפטו המוביל נסחר במחיר של 32.9 אלף דולר, אחרי ירידה של 15% בשבוע האחרון

לקסוס LC500 קבריולה / צילום: יח"צ

למרות הסגר ומזג האוויר: לקסוס LC500 קבריולה יוצאת לשוק

הדו-מושבת הפתוחה מצוידת במנוע V8 ועולה החל מ-920 אלף שקל

שרון פרשקובסקי, מנכ"ל חברת פרשקובסקי / צילום: גבע טלמור

פרשקובסקי רכשה מהאחים דוניץ קרקע באשדוד תמורת כ-240 מיליון שקל

מדובר ב-4 מגרשים בהיקף של 10 דונם ברובע המיוחד באשדוד ● הרובע המיוחד נמצא בכניסה הדרומית לעיר, מדרום לדרך מנחם בגין ורחוב אלטלנה וממערב לשדרות משה סנה ● מדובר בעסקה השלישית שחברת פרשקובסקי מדווחת עליה בשלושת החודשים האחרונים

מייסד ומנכ"ל TripActions, אריאל כהן / צילום: Reuters, TripActions

אחרי שפיטרו מאות בזום, היזמים הישראלים של טריפאקשנס צומחים בשווי

חברת התיירות העסקית טריפאקשנס, שהקימו הישראלים אריאל כהן ואילן טוויג, הודיעה על גיוס 155 מיליון דולר לפי שווי של 5 מיליארד דולר ● במרץ ספגה החברה ביקורת חריפה לאחר שפיטרה עובדים בשיחת זום קבוצתית

אמבולנסים של מד"א / צילום: מץ 76

המו"מ עם האוצר התפוצץ ובתי החולים הציבוריים מבקשים ממד"א לא להפנות אמבולנסים מיום ראשון

בתי החולים שערי צדק, לניאדו, מעייני הישועה ושלושת בתי החולים בנצרת פנו למנכ"ל מד"א, אלי בין, וביקשו שלא להפנות אמבולנסים וחולים החל מיום א' "בעקבות מחסור חמור בציוד ותרופות"

פישמן אליעזר / צילום: תמר מצפי

העליון תקע סיכה בסודיות הבנקאית וקיבל את עמדת גלובס: האשראי שניתן לפישמן ייחשף

זה חודשים ארוכים מנהל גלובס מאבק משפטי להסרת חיסיון מעל תביעה נגזרת שהוגשה נגד בנק אגוד ודירקטורים בבנק, בגין אשראי שניתן לאיש העסקים אליעזר פישמן • השבוע קיבל העליון את עמדת העיתון בפסק דין עקרוני, וקבע כי פומביות הדיון חשובה יותר מהאינטרסים של הבנקים והלווים

שלום חיים, יו”ר ובעלי טעמן, מבעלי השליטה בישראייר / צילום: איל יצהר

השותף של רמי לוי נחשף: "שילמנו ביוקר אבל אנחנו מצפים שישראייר תכפיל את השווי שלה"

איש העסקים שלום חיים נחשף לראשונה ומספר על העסקה שבה רכש יחד עם רמי לוי את השליטה בישראייר ● מה הוא חושב על הטענות ששילמו ביוקר, על ההתמחרות מול יגאל דמרי ומוטי בן משה והאם חברת התעופה תפסיק לטוס בשבת?

הולנד תטיל עוצר לילי לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה / צילום: Associated Press, Peter Dejong

הולנד תטיל עוצר לילי לראשונה מאז מלחמת העולם השנייה ותבטל טיסות מבריטניה

לאחר התפטרות הממשלה בסוף השבוע, הפרלמנט הכריע על הטלת עוצר לילי בהולנד ● מי שיעברו על העוצר וייצאו מביתם ללא אישור או סיבה הכרחית יהיו צפויים לקנס כספי של 95 אירו לפחות ● ראש ממשלת הולנד: ""אלה הם צעדים חמורים מאוד, אך אנו נמצאים בצומת דרכים. הווריאנט הבריטי אינו מותיר לנו ברירה"

פשיטת רגל / צילום: Shutterstock, chainarong06

האם באמת חלה עלייה של 40% במספר פושטי הרגל בשנת 2020?

אף אחד לא יכול להכחיש את המשבר הכלכלי העמוק שהביאה עמה הקורונה, אך על בסיס נתוני שנת 2019 לא ניתן לשרטט את התמונה האמיתית של פושטי הרגל בישראל

רוברט אנטוקול מנכ"ל ומייסד פלייטיקה. / צילום: יח"צ אוהד רומנו

ממשיך לשחק אותה: בעלי פלייטיקה מכר לחתמי ההנפקה מניות נוספות בכ-281 מיליון דולר

בכך מגיע היקף המכירות של הבעלים הסיני בחברת משחקי הקזינו שהונפקה בנאסד"ק לכ-1.66 מיליארד דולר

רן גוראון / צילום: שלומי יוסף, גלובס

שלושה מנהלים בבזק בינלאומי יפרשו בעקבות התקלה בדוחות הכספיים

אירועי המחיקות בעקבות החשבונות הכפולים והתקלה החמורה בדוחות החשבונאיים נחשפו לראשונה בגלובס ● מדובר במנהלים העובדים תחת סמנכ"ל הכספים תומר שני ● דו"ח הביקורת הסופי יוצג לדירקטוריון בעוד מספר שבועות

 

החשב הכללי יהלי רוטנברג / צילום: דוברות משרד האוצר

אפקט הקורונה: יחס החוב של ישראל זינק ב-2020 מ-60% ל-73%

לפי אומדן ראשוני שפרסם החשכ"ל, העלייה ביחס החוב לתוצר נמוכה מהצפוי ● בשל ההתמודדות עם משבר הקורונה, ב-2020 חל גידול של כ-78.8 מיליארד שקל בהוצאות הממשלה בהשוואה לשנת 2019, לצד קיטון של כ-29.4 מיליארד שקל בסך הכנסות הממשלה

עדי שחם מוסיקאית / צילום: מליכאלה בן שבת

"אני מתה מפחד שהמדינה תדפוק לי על הדלת ותבקש את הכסף בחזרה"

עדי שחם היא מוזיקאית עצמאית ● "הלוואי והייתי יודעת לומר שהמומנטום שצברתי יחזור אחרי הקורונה, אבל אני לא יודעת אם המקומות שהזמינו אותי להופיע ימשיכו להתקיים" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז  

שורה תחתונה (מימין): עמרי שיינין מייסד שותף ומשנה למנכ"ל מיט-טק, דירק פון היינרישהורסט מייסד משותף בחברת Peace Of Meat; שורה עליונה (מימין) - דייויד ברנדס מייסד משותף בחברת Peace Of Meat, גיא חפר סמנכ"ל הכספים של מיט-טק / צילום: יח"צ

מיט-טק מדווחת על הצלחה בגידול תאי עוף בביוריאקטור

חברת הבשר המתורבת דיווחה כי החברה הבת שלה הצליחה בגידול תאי עוף בביוריאקטור ● מניית מיט-טק עלתה בכ-5% במחסר בת"א