גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

היועמ"ש: בנק לא יכול לסרב לתת שירות לבעלי מטבעות וירטואליים באופן גורף

כך מבהיר היועמ"ש אביחי מנדלבליט, בעמדה שהגיש לביהמ"ש בהליך הבוחן האם בנק יכול לסרב להעניק ללקוח שירותים הקשורים למסחר בנכסים וירטואליים, וביטקוין בפרט ● לפי היועמ"ש, על הבנקים לבחון כל מקרה לגופו, על בסיס רשימת סימנים הבוחנים את רמת הסיכון להלבנת הון

עסקאות בביטקוין / אילוסטרציה: shutterstock
עסקאות בביטקוין / אילוסטרציה: shutterstock

הבנקים לא יכולים לסרב לתת שירות לבעלי מטבעות וירטואליים באופן גורף. עליהם לבחון כל מקרה לגופו, על בסיס רשימת סימנים הבוחנים את רמת הסיכון להלבנת הון, ולאפשר לבעלי מטבעות וירטואליים שאינם נחשבים "מסוכנים" לפתוח חשבון אצלם - כך מבהיר היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, במסגרת עמדה שהגיש לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בהליך העוסק בשאלה האם בנק יכול לסרב להעניק ללקוח שירותים הקשורים למסחר בנכסים וירטואליים בכלל, וביטקוין בפרט.

שאלה זו מהווה את הבסיס לשורת תביעות שהוגשו באחרונה לבתי המשפט ונחשפו ב"גלובס", במסגרתן החלו מחזיקי מטבע דיגיטלי ישראלים להיאבק בסירובם הגורף של הבנקים לאפשר להם להפקיד כספים או לפתוח חשבונות. בעמדתו מתייצב היועמ"ש לצד בעלי המטבעות הווירטואליים. זאת, בניגוד לעמדת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל.

עמדה זו של מנדלבליט הוגשה במסגרת אחד ההליכים המתנהלים בבית המשפט המחוזי בתל-אביב נגד סירובו של בנק מרכנתיל דיסקונט לאשר העברה כספית מחשבון חברת BIT2C לחשבונם של בני זוג המתנהל בבנק - כספים אשר מקורם במסחר בנכסים וירטואליים מסוג ביטקוין. את בני הזוג מייצגת עו"ד אדוה יגואר גל. 

עמדת היועץ המשפטי לממשלה היא שהבנק נדרש לבצע הערכת סיכון של הלקוח בכל מקרה ומקרה, על בסיס רשימת נסיבות מפחיתות סיכון שגובשה בעקבות הנחיית היועמ"ש, בטרם יחליט האם לפתוח חשבון או לאפשר בו את ניהול הפעילות שמקורה בנכסים וירטואליים, אם לאו.

עמדת היועץ המשפטי לממשלה גובשה על בסיס מסקנות והמלצות צוות בין-משרדי בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (משפט אזרחי), עו"ד ארז קמיניץ, שכלל את נציגי ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים, בנק ישראל - הפיקוח על הבנקים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, רשות המסים ורשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון.

גישה מבוססת סיכון

אחד מעקרונות המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, הוא גיוס הסקטור הפרטי למניעת פעילות זו, וזאת בהתאם לסטנדרטים הבינלאומיים שנקבעו על-ידי ארגון ה-Financial Action Task Force (FATF). בהתאם, הוטלו חובות זיהוי, דיווח, בקרה וניהול רישומים על מוסדות פיננסיים.

לאור עובדה זו, בתי המשפט הכירו בכך שעל הבנקים הוטל תפקיד מעין ציבורי במלחמה בהלבנת הון. הבנקים מצידם החלו ליישם את החובות שהוטלו עליהם, ובין היתר חסמו העברות כספיות מחו"ל וכן סירבו לתת שירות לבעלי מטבעות וירטואליים. זאת, בטענה כי כללי איסור הלבנת הון מחייבים אותם לרף המחמיר שהציבו.

מנגד טוענים הלקוחות כי הבנקים הלכו צעד אחד רחוק מדי, וכי עמדתם - החוסמת כל פעילות במטבע וירטואלי - אינה סבירה.

עמדת היועמ"ש, שהוגשה באמצעות עו"ד שלמה כהן מפרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי), נותנת לבעלי המטבעות הווירטואליים רוח גבית. בעמדה צוין כי תאגידים בנקאיים, ככל המוסדות הפיננסיים, נדרשים ליישם בפעילותם גישה מבוססת סיכון, שנועדה לסייע למוסדות פיננסיים לנהל בצורה אפקטיבית את הסיכונים הפוטנציאליים של הלבנת הון ומימון טרור בכל מקרה לגופו ובהתאם לדין המחייב. לפי גישה זו, יש לבחון כל מקרה לגופו ולא לנקוט צעדים באופן גורף לגבי סקטורים או אוכלוסיות שלמות, מבלי להתחשב ברמת הסיכון של הלקוח הספציפי. לפיכך, צוין, כאשר לקוח מסווג בסיכון גבוה, נדרש התאגיד הבנקאי לנקוט צעדים מוגברים לצורך התמודדות והפחתת הסיכון.

עוד נאמר בעמדה כי הזירה הבנקאית העולמית רואה בפעילות שמקורה בנכסים וירטואליים כפעילות בסיכון גבוה, כאשר בנק ישראל דירג את הסיכון כבינוני-גבוה. במסגרת הערכת סיכונים לאומית בתחום הלבנת הון שנערכה בישראל בסוף שנת 2017, אשר ממצאיה אומצו על-ידי היועמ"ש, דורג הסיכון של הלבנת הון באמצעות אמצעי תשלום מתקדמים, הכוללים נכסים וירטואליים, כתחום שהוא בסיכון בינוני. כיום לא ידוע על מדינה שבה גורם שלטוני הוציא הוראה המחייבת את הבנקים לתת שירות ולבצע פעולות שמקורן בנכסים וירטואליים, אך מנגד לא ידוע על מדינה נוספת שבה קיים סעיף דומה לסעיף 2 לחוק הבנקאות, המטיל חובה על הבנקים לתת שירות, ולכן ייתכן שגם על רקע זה לא נמצאה הוראה דומה לגבי פתיחת חשבונות לפעילות זו.

זיהוי מקור הכספים

בעמדת היועמ"ש מפורטים שיקולים שונים ביחס למשטר הפיקוח שיש להחיל בנוגע לנכסים וירטואליים, אשר על-מנת לאזן ביניהם גובשה רשימה של נסיבות מפחיתות סיכון, אשר לדעת כלל הצוות הבין-משרדי, למעט נציגי הפיקוח על הבנקים, בהתקיים כולן או חלקן, על המערכת הבנקאית תוטל החובה לנהל את הסיכון ולשקול, לגופו של עניין, האם לפתוח חשבון או לאפשר בו את הפעילות שמקורה בנכסים וירטואליים, אם לאו. במקרים שאינם בגדר אלה שברשימת הנסיבות מפחיתות הסיכון, רשאי הבנק לסרב באופן גורף למתן שירות בחשבון, ולעמדת היועמ"ש, הסירוב לא ייראה בלתי סביר בשל המאפיינים המיוחדים של שוק הנכסים הווירטואליים.

רשימת הנסיבות מפחיתות הסיכון הן פעילות בסכום נמוך; נכסים וירטואליים שהתקבלו באופן ישיר מפעילות כרייה, וכאשר ניתן אישור על-ידי גורם חיצוני בעל המומחיות הנדרשת ואמינות להנחת דעתו של הבנק, שמדובר בנכסים וירטואליים שהושגו מכרייה, וכי ניתן לזהות את מקור הכספים למימון פעילות הכרייה; מדובר בנכסים וירטואליים שנרכשו ונמכרו אל או מאותה כתובת ארנק אלקטרוני עבור אותו לקוח ושניתן אישור מרשויות המס על תשלום מס בגין רווחים או הכנסות אלה. נסיבה זו עשויה להצטרף לאחרות ולהעיד יחדיו עם נסיבות אחרות על סיכון מופחת, אך לא כנסיבה חלופית העומדת בפני עצמה.

רשימה זו מתייחסת אך ורק ללקוחות פרטיים, והיא תיחשב כרשימה מפחיתת סיכון, כל עוד לא הושלמה האסדרה של איסור הלבנת הון ומימון טרור בתחום. לאחר השלמת האסדרה, היועמ"ש סבור כי יהיה מקום לבחון את הנושא מחדש. באשר לגופים העוסקים בנכסים וירטואליים, להבדיל מלקוחות פרטיים, קיימת תמימות-דעים כי קיים סיכון גבוה ומאתגר עבור המערכת הבנקאית, ומשכך היועמ"ש אינו ממליץ לחייב את הבנקים בהפעלת שיקול-דעת ספציפי בשאלה האם מתקיימות נסיבות מפחיתות סיכון בקשר לגופים העוסקים בנכסים וירטואליים.

הפיקוח על הבנקים חולק על היועמ"ש

בצד עמדתו, פרש היועמ"ש לפני בית המשפט גם את עמדת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל, אשר חולקת על עמדתו, וזאת בשים לב למעמד המיוחד של המפקחת על הבנקים כמאסדרת התחום ובעלת המומחיות, כמו גם העובדה שהאחריות לפעילותם התקינה של הבנקים מוטלת עליה. לעמדתה, בעת הזאת כאשר טרם ניתנו רישיונות לנותני שירות בנכסים וירטואליים, טרם הותקן צו איסור הלבנת הון שיחול על פעילותם וטרם הוחל בפיקוח אפקטיבי עליהם, ועל רקע המצב האסדרתי בעולם שנמצא אף הוא בשלבים התחלתיים בלבד - אין לחייב את התאגידים הבנקאיים לתת שירותים הקשורים לנכסים וירטואליים. זאת, בשל הסיכון הגבוה, גם כאשר מדובר בלקוחות יחידים שלא מנהלים את הפעילות בנכסים וירטואליים כעיסוק.

עם זאת, ואף שלדעת בנק ישראל אין מדובר בשירות חיוני למשקי-בית - עמדת בנק ישראל היא שעל חמשת הבנקים הגדולים לבצע הערכת סיכון, ובהתאם לה לקבוע מדיניות לגבי פעילות לקוחות פרטיים בנכסים וירטואליים. המדיניות תיקבע בתוך 120 ימים ותתייחס, בין השאר, ליכולתו של התאגיד הבנקאי לנהל את הסיכון בהתקיים נסיבות מפחיתות הסיכון.

עמדת היועמ"ש גובשה בסיוע המחלקה למשפט אזרחי בייעוץ וחקיקה, פרקליטות מחוז תל-אביב (אזרחי), בנק ישראל, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, רשות המסים ורשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. 

"סטיגמה בלתי מוצדקת"

בתגובה לעמדת היועמ"ש מסר היום (ד') מני רוזנפלד, יו"ר איגוד הביטקוין הישראלי: "בעיית הסירוב הגורף של בנקים יצרה בשנים האחרונות מצב קשה, שלא מאפשר לחברות לגיטימיות ולמחזיקי ביטקוין כשרים לפעול בחופשיות.

"אנו שמחים לראות את עמדת היועמ"ש, שמסירה את הסטיגמה הבלתי מוצדקת שהודבקה לעוסקים בתחום. יצאנו למאבק נרחב בנושא, ואנחנו שמחים על כך שהיועץ המשפטי לממשלה חיווה את דעתו בנושא בצורה ברורה. אנו מקווים כי חוות-דעת זו תשנה את הכיוון בשוק ותסייע למשתמשים שנתקלו בקשיים מול הבנק בביצוע פעולות הקשורות במטבעות דיגיטליים". 

עו"ד אדוה יגואר גל, המייצגת את בני הזוג, מסרה בתגובה: "אני מברכת על עמדת רוב הרגולטורים שהביע היועץ המשפטי לממשלה לאחר שנה של עבודה מעמיקה. בהגינותו, צוינה עמדתה המסתייגת של המפקחת על הבנקים, שלצערי מבטאת חשש מהתמודדות עם העולם החדש, במקום להתקין לבנקים כלים להקטנת סיכוניו. טכנולוגיה תמיד תשיג את המחוקק, ולכן המחוקק חייב לפתח כלי התמודדות להקטנת הסיכון, כדי שלא להיוותר שנים רבות מאחור.

"עמדת המפקחת מונעת מלקוחותיי, חברות ואזרחים שומרי חוק ומיסוי, את קניינם ויכולתם לשלם את מיסיהם. לשמחתי, התיק נתון לפסיקתה של השופטת לימור ביבי, שמפגינה לאורך התיק עומק כלכלי, טכנולוגי ויכולת פיתוח משפטית למול העולם החדש, במקום הימנעות ואיסור מוחלטים. כך מתפתח משפט חדש.

"דיני הבנקאות בישראל ייחודיים למול ארצות אחרות, בהיקף חובת מתן השירות הבנקאי שהם מטילים לטובת אזרחי המדינה, ולכן אני צופה יותר חברות בתחום, שיבחרו בפעילות בישראל, בזכות ה'בנק-אביליות' שתיתכן כאן. במשרדיי, יגואר עורכי דין, אני מייצגת לקוחות רבים המשוועים לרגולציה, רישוי ו'בנק-אביליות' של העולם המודרני". 

עוד כתבות

זוג עם מסכות בבוליביה / צילום: Juan Karita, AP

לקראת בייבי בום קורונה? יצרנית הקונדומים הגדולה בעולם מתריעה על מחסור חמור בגלל המגפה

החברה שמייצרת אחד מכל חמישה קונדומים בעולם בעבור דורקס וחברות אחרות מסבירה כי בתוך חודשיים מחסני המלאי יתרוקנו ● בעולם כבר יש מי שמכנים את הדור שייוולד בגלל הטלות הסגר בעולם "דור הקורונייאלס"

יועז הנדל/ צילום :איל יצהר

דעה: האם האוזר והנדל יוכלו להצטרף לקואליציה? התשובה עשויה להיות חיובית

האם יתאפשר גם לצבי האוזר ויועז הנדל, שתרמו במידה רבה ליצירת התנאים לממשלת אחדות, אך שנבחרו מטעם מפלגת תל"ם, להצטרף לקואליציה מבלי שהצטרפות שכזו תהפכם ל"פורשים"?

חיטוי כיכר סן מרקו בוונציה, השבוע  / צילום: רויטרס

מנהיגי האיחוד האירופי מתלבטים האם להנפיק אג"ח משותפות כדי להתמודד ביחד עם המשבר

מנהיגי צרפת, איטליה וספרד ושש מדינות נוספות קראו במכתב לנשיא המועצה האירופה ליצירת מסגרת אג"ח כל־אירופיות שתוכל לתמוך במדינות החלשות ● עם זאת, דוברים רשמיים מטעם מדינות צפון אירופה מביעים סקפטיות ביחס למאמצים לגיוסי חוב הדדי בגוש האירו

אבי חורמרו / צילום: קבוצת נקש

"לא פוסל את האפשרות שארקיע, ישראייר ואל על יתמזגו בסוף לחברה אחת"

"מה שקורה כיום הפך אותי לפסימי. בארה"ב המדינה מזרימה כסף למשק, אבל בישראל יש ממשלת מעבר שלא יכולה לקבל החלטות", אומר יו"ר ארקיע אבי חורמרו ● כשרוב עובדי ארקיע בחל"ת, ו-15 המלונות בראשם הוא עומד סגורים, חורמרו מעריך: "את המשבר הזה יצליחו לשרוד רק הגדולים"

איגנץ זימלווייס. הכרה מאוחרת  / צילום: Associated Press

זמלווייס אמר לשטוף ידיים: הכירו את הרופא הראשון שהבין את חשיבותם של סבון ומים

שטיפת ידיים עם סבון נראית בנאלית בימינו, אך היא גילוי חדש יחסית בהיסטוריה של הרפואה ● התיאוריות של איגנץ זמלווייס ההונגרי על חשיבות השמירה על היגיינה נדחו על ידי הקהילה הרפואית בתחילת המאה ה-19, הוא הושמץ וסיים את חייו באופן טרגי

ניהול משק בית מרחוק / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

דעה: מי שהתכונן טכנולוגית, מוכן לתקופות משבר כמו מגפה עולמית

אפשר להניח שחברות שהטמיעו תהליכי חדשנות טכנולוגית מבעוד מועד, יצלחו את המשבר הזה בצורה מיטבית ואף ייהנו מיתרון יחסי בהשוואה לאחרות ● איך עושים זאת?

זיהוי פנים/ צילום: שאטרסטוק

מיקרוסופט החליטה לממש את השקעתה ב-AnyVision הישראלית

הסטארט-אפ הישראלי פיתח טכנולוגיה לזיהוי פנים, שמוטמעת ביהודה ושומרון ● במיקרוסופט החליטו לא להחזיק במניות מיעוט בסטארט-אפים שמפתחים טכנולוגיה כזו בגלל חוסר יכולת לפקח על השימוש בה

מורה בבית ספר יסודי בארה"ב מעבירה שיעור באפליקציית זום / צילום: Amanda Inscore, רויטרס

כך תתחברו לאפליקציית זום

נעמי בת ה-14, בתה של הלית ינאי–לויזון, עורכת מוסף הנדל"ן של גלובס עם מדריך קצר ופשוט לכל המשפחה

מה אפשר לקנות ב-1.8 מיליון שקל בירושלים ואיו"ש / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי , גלובס

איזו דירה אפשר לקנות ב-1.8 מיליון שקל בירושלים ובאיו"ש

קוטג עם חמישה חדרים במעלה אדומים, דירת 4 חדרים בגבעת זאב, דירת גן בת 5 חדרים בירושלים וקוטג' בבית אל

מאיר בן שבת, משה בר סימן טוב, בנימין נתניהו ושי באב"ד / צילום: צילום מסך

הגבלות התנועה יתגברו; נתניהו: אם לא יהיה שינוי בשיעור הנדבקים, אין מנוס מסגר

בתום ישיבת ממשלה על משבר הקורונה, סוכם על היערכות להידוק משמעותי של הגבלות התנועה באופן שיצמצם אף יותר את מספר השוהים מחוץ לבית, כדי למנוע את התפשטות מגפת הקורונה ● משרד האוצר יגבש מתווה לצמצום נוסף של העבודה במשק

המטבח של שרון בימי קורונה / צילום: שרון היינריך הדרי

"הפרנסה נעלמה ברגע": חייה של קונדיטורית ישראלית בפריז המסוגרת

שרון היינריך הדרי חוקרת את עולם המאפים והשוקולד של פריז כבר כמעט עשור, ובדרך כלל הימים שלה עמוסים בסיורים, מפגשים וסדנאות ● אבל הקורונה חתכה את הכל בשנייה, ועכשיו היא ובת זוגה גלי מנסות להתרגל למציאות החדשה ● כך נראה הסגר מתוך דירת 30 מטר בפריז, ליד האייפל

שדות, ושהקורונה תחכה / צילום: איל יצהר

ובינתיים בחוץ: כך נראית ישראל בימי הסגר

דרור פויר ואיל יצהר יצאו לדרכים, רגע לפני שגם הן נסגרות לתנועה ● מסע דרומי בין אשדוד, נתיבות ובאר שבע, בין ערים ריקות לשדות ירוקים, שרק אחרי שהם נלקחים ממך אתה מתחיל להעריך עד כמה הם חסרים עכשיו

סוחרים מודאגים בוול סטריט צופים בנשיא טראמפ / צילום: Mark Lennihan, Associated Press

בית הנבחרים אישר את חבילת החילוץ בשווי 2 טריליון דולר, אבל המדדים בוול סטריט התרסקו

מחיר הנפט הגולמי ירד ב-4.8% ● בורסות אירופה ננעלו בירידות חדות, מדד הפוטסי צלל לאחר שהתגלה כי ראש הממשלה ג'ונסון חולה בקורונה ● השווקים באסיה ננעלו במגמה מעורבת, הניקיי טיפס ל-3.5% ואוסטרליה צנחה ב-5.3%

עמוס לוזון/ צילום: יוסי כהן

הסדר פשרה בין גינדי החזקות לדורי בניה: יימחקו תביעות חוב של גינדי בגובה 222 מיליון שקל

עוד לפי ההסדר, שהושג לאחר שנים של סכסוכים ומספר רב של תביעות שהגישו חברות הנדל"ן האחת נגד השנייה, יבוטלו הערבויות שמחזיקה גינדי אצל דורי בקשר לפרויקטים שביצעה, וקופת דורי המדוללת תזכה לכ-8 מיליון שקל – כפול מהסכום שנמצא בה כעת

חיטוי נגד קורונה בהודו / צילום: Rajesh Kumar Singh, AP

בהודו בודקים שיטה מפתיעה כדי להתמודד עם המחסור במיטות בביה"ח

אם האב טיפוס יוכתר כהצלחה, חברת הרכבות מתכננת כי בכל אזור בהודו יוסבו עשרה קרונות שינה בשבוע בניסיון להתמודד עם המגפה העולמית ● השבוע הודיע רה"מ מודי כי 1.3 מיליארד תושבי המדינה ייכנסו לסגר כללי שיימשך 21 ימים

חיטוי נגד קורונה בישראל / צילום: Ariel Schalit, Associated Press

דילמת הפיטורים והסיבה לכך שהאינטרנט בישראל איטי: מה קרה השבוע בהייטק

המשבר ישנה את הדינמיקה בין המדינות למגזר העסקי, אך מה זה יעשה לענקיות הטכנולוגיה ● בסטארט-אפים צופים גל פיטורים ● הטיפים של חמי פרס ליזמים והחזרה של המשקיעים הסיניים לישראל ● מה קרה השבוע בהייטק

צוות של מסעדה בבייג'ינג מוכר ארוחות מחוץ לחנות, ביום רביעי השבוע / צילום: רויטרס

קופונים בשווי מיליונים, בילויים וימי חופשה: כך מנסה סין להעיר את הצרכנים מהלם הקורונה

אחרי שהגבלות התנועה בוטלו, בסין רוצים לשכנע את האזרחים לחזור לאכול בחוץ, לטייל ולהוציא כסף כדי לאושש את הכלכלה המוכה ● בערים רבות מחלקים הנחות לקניית מוצרי חשמל ומכוניות ובמקומות אחרים אפילו מוסיפים חצי יום לסוף השבוע

איש צוות רפואי בודק פועל פלסטיני, שחזר מישראל לשטחי יו"ש, להימצאות נגיף הקורונה / צילום: Mussa Qawasma, רויטרס

ענף הנדל"ן מתקרב לשיתוק: ההגבלות צפויות לכלול החזרת פועלים לשטחים

בישיבה שהתקיימה במועצה לבטחון לאומי טרם כניסת השבת, נכללו מספר הגבלות נוספות בניסיון להתמודד עם נגיף הקורונה ● אחת מהן היא החזרת הפועלים הפלסטינים לבתיהם, דבר שעלול לפגוע במרבית אתרי הבנייה בישראל ● ההחמרה צפויה לעלות להצבעה בישיבת הממשלה מחר

דוד אמסלם / צילום: יוסי זמיר

שר התקשורת ישחרר תדרים להרחבת התחרות בשוק הנייח

שר התקשורת דודי אמסלם צפוי לחתום בשבוע הקרוב על תיקון חקיקה שיאפשר הקצאת תדרים לתקשורת אלחוטית רחבת פס לעסקים ובתים

היסטוריה של 4 מיליארד שנים מציעה צד אחר של סיפור המגפה / צילום: Dean Lewins, רויטרס

לא רק מעבירי מחלות: הווירוסים שמעצבים את הדנ"א שלנו

איך קשורים נגיפים להתפתחות הזיכרון ואיזה תפקיד יש להם בהתפתחות היריון? הביולוג פרופ' ניל שובין הסביר במאמר במיוחד ל"וול סטריט ג'ורנל" מדוע וירוסים הם לא רק מעבירי מחלות אלא הכרחיים להתפתחות האבולוציונית שלנו