גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מה צפוי להיות השווי של מיליון שקל בעוד 10 שנים ב-3 ניירות שונים?

האם השווקים הפיננסיים בישראל יצאו משיווי משקל? ● מה כדאי לרכוש כיום לטווח ארוך: אג"ח ממשלת ישראל, אג"ח בנקאיות או מניות בנקאיות? מה תעשה השקעה בת מיליון שקל בעוד 10 שנים?

שטרות ישראלים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק
שטרות ישראלים / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

משבר וירוס הקורונה הוציא את שוקי ההון משיווי משקלם ויצר כמה הזדמנויות השקעה מעניינות לטווח ארוך. אחת מהן היא השקעה במניות בנקים בישראל.

מניות הבנקים, ככלל, ירדו בשיעורים ניכרים במשבר הנוכחי, אף יותר מן השוק בכללותו. הסיבה היא החשש שהמשבר יגיע אליהם באופנים שונים ויפגע ברווחיותם. ובכלל, מניות הבנקים הן סקטור רגיש מאוד למיתון, והן גם הראשונות לעלות כאשר מסתמן מעבר ממיתון לצמיחה.

יורדים במיתון, עולים בהתאוששות

יש לא מעט דאגות לגבי העתיד הצפוי לרווחיות המערכת הבנקאית: עמלות הבנקים, ובעיקר מרווחי האשראי שלהם הצטמקו, אף כי הם גדלו בעקבות המשבר, וייתכן שהם ימשיכו לעמוד תחת לחץ רגולטורי בשנים הבאות. הרווחיות של הבנקים עלולה להיפגע, שכן הבנקים שילמו ומשלמים קנסות כבדים בגין ההסתבכות שלהם בארה"ב, והם (למעט דיסקונט) נאלצו להיפרד מחברות כרטיסי האשראי שלהם שהיו מקור רווח חשוב. אם לא די בכך, הם צפויים להפריש סכומים ניכרים בגלל חדלות פירעון של חברות, של טייקונים ושל יחידים, תוצאה צפויה של המשבר הנוכחי ששיתק לפי שעה חלקים ניכרים של הפעילות המשקית והזניק את שיעור האבטלה.

היחס בין שווי השוק לבין ההון העצמי של חמשת הבנקים הגדולים

האיומים על הבנקים הם גם טכנולוגיים - גופים שהתשתית שלהם היא אינטרנטית ודלת כוח אדם, שעלולים מבחינת הבנקים להיכנס לתחומי פעילותם המסורתיים ולחתוך בהכנסותיהם וברווחיהם.

לכאורה, איפוא, יש למשקיעים דווקא את כל הסיבות האפשריות להתרחק ממניות הבנקים.

ואולם, אחרי שאמרנו את כל מה שאמרנו, נאמר שדווקא מניות הבנקים הן ההשקעה האטרקטיבית ביותר לטווח ארוך מבין שלוש ההשקעות האלטרנטיביות שמנינו בכותרת המשנה של מאמר זה: מניות בנקים, איגרות חוב של בנקים ואיגרות חוב ממשלתיות.

אז בואו נעשה את החישוב ונתייחס להשקעה לטווח ארוך של 10 שנים, מעין בניית תוכנית חיסכון ארוכת טווח.

מה צפוי להיות השווי של 1 מיליון שקל בעוד 10 שנים

נתחיל באיגרות החוב השקליות הארוכות ל-10 שנים של ממשלת ישראל, שעשו מהלך מדהים של עליות בשנים האחרונות. הן עלו כמעט מידי שנה בשיעורים חד-ספרתיים גבוהים, ונהנו מהרוח הגבית שהעניקו להן הנזילות הכספית האדירה, הריבית ההולכת ופוחתת עד כדי כמעט אפס, ועליות השערים שנרשמו באג"ח ממשלת ארה"ב, ש"סחבו" אחריהן את איגרות החוב של ממשלת ישראל. כתוצאה מכך, הן הגיעו לזה שהתשואה השנתית שלהן לפדיון עומדת כיום על 1.1%. מכאן החישוב כמה הן תענקנה לנו על השקעה בהן בהנחה שנחזיק בהן עד לפדיונן על ידי המדינה, הוא עניין פשוט מאוד.

איגרות החוב של הבנקים הגדולים בישראל החרו-החזיקו אחריהן ועלו אף הן, שכן אלה מדורגות בדירוג גבוה מאוד ונחשבות כמעט מחוסנות מפני אפשרות של אי עמידה בהתחייבויות. פרמיית הסיכון השנתית שלהן, ובמלים אחרות - תוספת התשואה שהן מעניקות בהשוואה לאיגרות חוב ממשלתיות מקבילות, עומדת כיום על כ-1%. הנחת העבודה של המשקיעים היא שגם אם בנק כלשהו ייקלע לקשיים, המדינה לא תוכל להרשות לו ליפול, ותעמוד מאחוריו. נציין כי אין ביטחון שבמקרה כזה, גם כאשר המדינה תגן על הבנק ועל פיקדונות הלקוחות, היא לא תעשה תספורת לבעלי איגרות החוב.

אם חישוב שווי ההשקעה של איגרות החוב הממשלתיות ושל איגרות החוב הבנקאיות הוא עניין פשוט, הרי שקשה יותר לאמוד את שוויה העתידי של השקעה במניות בנק כלשהו. לצורך ההדגמה (ההדגמה בלבד) לקחנו את מניית בנק הפועלים. במקרה זה יש צורך להעריך את רווחיותו העתידית של הבנק, שמן הסתם, תשליך על שווי ההשקעה העתידי שלה.

מניות הבנקים בשיווי משקל? ממש לא

מניית בנק הפועלים ירדה בשיעור של למעלה מ-30% מאז תחילת השנה. הבנק הרוויח בעשור האחרון קרוב ל-10% לשנה על ההון העצמי שלו. נניח, לצורך הדיון בלבד, שהוא עתיד להשיג שיעור תשואה נמוך יותר של 8% לשנה בעשור הקרוב, שכן שנת 2020 אמורה להיות קשה מבחינתו. מבחינת המשקיע, כאשר הוא רוכש את מניית הבנק בכ-60% מההון העצמי שלו, תשואה של 8% עבור הבנק, היא תשואה של יותר מ-12% עבור המשקיע.

התשואה על אג"ח ממשלת ישראל עומדת על 1.1%. התשואה על אג"ח דמיונית של בנק הפועלים ל-10 שנים הינה כ-2.1% (על בסיס המרווח בין אג"ח בנקים לבין אג"ח ממשלתית). האם בהשוואה לתשואות אלה, מחיר מניית בנקים הוא הגיוני? האם הוא מייצג שיווי משקל נכון? התשובה שלי: ממש לא.

נכון ומובן שהשקעה במניה אינה כרוכה באותה רמת סיכון של אג"ח של אותו בנק ובוודאי זו של אג"ח ממשלתית, ולכן נדרוש פרמיית סיכון גבוהה יותר. אם פרמיית הסיכון באג"ח בנק הפועלים לעומת אג"ח ממשלת ישראל היא כ-1% לשנה, הרי שפרמיית הסיכון שנייחס למניה צריכה להיות בסביבות מקסימום 5%. בפועל, פרמיית הסיכון במניה בהשוואה לאג"ח בנק הפועלים , עומדת מנקודת ראותו של המשקיע על כ-10%, כלומר, כפול ממצב נורמלי, ובהשוואה לאג"ח ממשלת ישראל היא עומדת על 11%, וזה מה שיוצר את הפערים העצומים בשווי ההשקעה העתידי בכל אחד מן המסלולים.

כמה המיליון יהיה שווה בעוד עשור?

ומה אומר החישוב, לא במונחי אחוזים, שאיתם לא "הולכים למכולת", אלא במונחים של כסף?

היה ובנק הפועלים אכן ירוויח 8% בממוצע רב שנתי על ההון העצמי שלו, שווי ההשקעה בסך 1 מיליון שקל "צריך" יהיה לעמוד בעוד 10 שנים על כ-3.25 מיליון שקל, בין שהוא יגיע דרך עליית ערך, חלוקת דיבידנדים, או שניהם.

זאת, לעומת כ-1.22 מיליון שקל שתהיה שווה ההשקעה באג"ח בנקאיות של בנק הפועלים, וכ-1.12 מיליון שקל בלבד שיהיה שווי ההשקעה באג"ח ממשלת ישראל, בעוד 10 שנים, כאשר היא תיפרע.

יאמרו המתנגדים: מי מבטיח לי שבנק הפועלים יידע להרוויח 8% על ההון העצמי? הרי יש לא מעט גורמי סיכון שאתה בעצמך מנית. התשובה היא שנכון, יש גורמי סיכון ולכן "הסתפקנו" ב-8%, אבל מנגד, הבנקים בישראל מגיעים למשבר הנוכחי כשהם מוכנים ועדיין יש להם כר נרחב להתייעלות, הן בתחום כוח האדם והן בתחום הטכנולוגי, דרך סגירת ומכירת סניפים, תוכניות פרישה, ענן ועוד, וזה עוד לפני שהבאנו בחשבון את ערך ההשקעות הריאליות של הבנק.

אבל גם אם נהיה יותר שמרנים ויותר צנועים בציפיות שלנו, ונניח שבנק פועלים ישיג בממוצע רב-שנתי על פני 10 שנים, תשואה של 6% על ההון העצמי שלו, גם אז שווי ההשקעה שלנו יהיה כ-2.45 מיליון שקל, עדיין הרבה יותר מאשר על אג"ח של בנק הפועלים או על אג"ח ממשלת ישראל. ההפרש הוא דרמטי: יותר מ-1 מיליון שקל.

התרחיש היחיד שבו עדיפות ההשקעה במניות הבנקים "תתאייד", הוא אם יתברר בדיעבד שמדובר במיתון מתמשך, לא של שנה אחת, אלא של כמה שנים. 

הכותב הוא מבעלי בית ההשקעות מיטב דש. אין לראות באמור המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הזמנה לבצע רכישה או השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול שינויי שוק

עוד כתבות

מנכ"ל תנובה, אייל מליס

תנובה תובעת את ויליפוד על העתקת אריזה של גבינת עמק

תנובה טוענת הן להפרת זכויות הקניין הרוחני שלה, בשל זהות האריזות, והן להטעיית הצרכן, כשהמוצר המשווק על ידי ויליפוד אינו גבינה מגורדת, אלא מוצר על בסיס חלב ושומן צמחי ● חברת המזון הגדולה בישראל מבקשת בתביעה צו מניעה ופיצוי כספי של 2.6 מיליון שקל

יאיר לפיד / צילום: איל יצהר, גלובס

אוצר מלים: יאיר לפיד מסביר לילדים שלו שלהיות מאושר זו לא מטרה

ח"כ יאיר לפיד (יש עתיד) מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "אהבה" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

דונלד טראמפ / צילום: Gripas Yuri -ABACA, רויטרס

האם טראמפ יגביל את ההגנות על רשתות הסושיאל? טיוטה לצו נשיאותי חדש

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צפוי לשכתב חוק שהגן מזה זמן רב על טוויטר, פייסבוק וגוגל של אלפאבית מלהיות אחראיות על החומר שמפורסם על-ידי המשתמשים שלהן ● הצו הנשיאותי מגיע לאחר סכסוך של הנשיא עם רשת טוויטר, כשזו סימנה באזהרת "עלולים להטעות" את ציוציו

רועי חסן / צילום: ינאי יחיאל

אוצר מלים: רועי חסן תוהה מה אם רבים לא יכבו את האהבה

המשורר רועי חסן מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "מים" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

דירת  4 חדרים ברמלה ב–1.2 מיליון שקל - יד שנייה / צילום: יח"צ

בלי מעלית: בכמה נמכרה דירת 4 חדרים ברמלה?

לדירה הוסיפו מרפסת בשטח 12 מ"ר, ויש לה חניה פרטית ● "הקונים חיפשו דירה במשך למעלה מארבע שנים והדירה הזו ענתה בדיוק לצורכיהם. העסקה נחתמה בעיצומה של המגפה"

סמי מיכאל  / צילום: רפי דלויה

אוצר מלים: סמי מיכאל על רוגע שמצא בקולות אנוש עדינים ובלחשושי הטבע

הסופר סמי מיכאל מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "צליל" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מכונות כריית ביטקוין  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

גולדמן זאקס מרגיז את שוק הקריפטו: "ביטקוין אינו אפיק השקעה"

דוח חדש של כלכלני בנק ההשקעות מציג עמדה הפוכה לזו שהציגו באחרונה מנהלי קרנות גידור בארה"ב, שמהמרים על ביטקוין כגידור נגד אינפלציה ● לפי הדוח, "תנודתיות הביטקוין עשויה להתאים לסוחרים מוטי מומנטום"

אמי פלמור / צילום: יח"צ

אוצר מלים: אמי פלמור תוהה מתי אנו מתוודעים לחירות

עו"ד אמי פלמור, חברת מועצת התוכן של פייסבוק, מסבירה מדוע היא כל-כך אוהבת את המילה "חירות" ● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

הציוץ הגזעני של כתב גל"צ / צילום: צילום מסך

כתב גל"צ יובל שגב גרם לסערה בטוויטר ומחק את הציוץ

וגם: האסיפה השנתית של בעלי המניות בטבע תהיה השנה וירטואלית ● השיחה

מוריס קאהן במצפה התת ימי באילת. "זה לא היה מפעל או 'עסק' רגיל"  
צילום: פרטי

"יצחק תשובה סיבן את הגופים המוסדיים": המיליארדר מוריס קאהן כפי שלא שמעתם

בשיחה מיוחדת לפודקאסט "חצי שעה של השראה" עם ערן גפן מספר קאהן על פרויקט “בראשית” להנחתת חללית ישראלית על הירח, על החלומות בגיל 90, על הדרך שבה התעשר; וגם על ראש הממשלה

דונלד טראמפ / רויטרס

פרשנות: טראמפ רוצה לשנות את האינטרנט כפי שהכרנו אותו. הוא צודק (וטועה)

טראמפ רוצה להטיל על הרשתות החברתיות אחריות גדולה יותר על סינון תכנים, ולשנות את החוק שמעניק להן כוח מוגזם ● במהות הוא צודק אבל לא בטוח שזו הדרך ● איך הפך ציוץ אחד של נשיא ארה״ב למסע נקמה ולמה בדרך הוא עשוי להבקיע גול עצמי

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק / צילום: גדעון לוין

הלקח שנלמד וזה שעדיין לא: כך זרמו (שוב) מיליארדים מהפנסיה שלנו אל יצחק תשובה

כעשור לאחר הקריסה של דלק נדל"ן ולמרות תמרורי האזהרה בצל עסקת נפט ענקית בים הצפוני, מחזיקי האג"ח שוב נקלעים למתיחות עם יצחק תשובה ביחס לאשראי שהעמידו לו ● גם לאחר שהמוסדיים הגיעו להבנות, הם עדיין נקלעו, שוב, למשבר ללא בטוחות וכמעט ללא אפשרויות

רכבת קלה רח' יפו ירושלים / צילום: איל יצהר

שיא במקרי ההידבקות היומיים למאי; אלה הערים המובילות

ירושלים מובילה עם גידול של 98 מקרי קורונה חדשים בשלושת הימים האחרונים, אחריה תל אביב עם תוספת של 10 מקרים ● בבית הספר הגימנסיה בבירה אותרו עד כה 78 מקרי קורונה מתוך 700 בדיקות שבוצעו

איימן עודה / צילום: גיל אליהו, ג'יני

אוצר מלים: איימן עודה חושב שאת הדברים הטובים ביותר השגנו בעזרת מאבקים

ח"כ איימן עודה, יו"ר הרשימה המשותפת, מסביר מדוע הוא כל-כך אוהב את המילה "מאבק"● מתוך פרויקט "אוצר מילים" – מאה ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם ביותר בעברית

מימין יגאל אונא, ראש מערך הסייבר; ראש המוסד יוסי כהן; ופרופ' איציק בן ישראל, ראש מרכז הסייבר באונ' ת

ראש מערך הסייבר הלאומי: נדרשת היערכות לאומית מול מתקפות הסייבר

יגאל אונא אמר את הדברים בכנס "סייברטק" בהשתתפות בכירים בעולם אבטחת המידע מרחבי העולם ● לדבריו, מתקפת הסייבר שיוחסה לאיראנים נגד מתקני שפכים בישראל היה גורמת לאסון לולא נמנעה ● "נזכור את החודש האחרון כנקודת שינוי בהיסטוריה של מלחמות סייבר מודרניות"

אוצר מילים / עיצוב: גלובס

אוצר מלים: 100 ישראלים בוחרים את המילה האהובה עליהם בעברית

משה בר סימן טוב  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

פרשנות: העלייה במספר החולים - האם המדינה התרשלה בצעדי החזרה לשגרה

בניגוד למדינות אחרות, שבהן הוסר הסגר באופן הדרגתי ובשילוב עם מערך בדיקות משמעותי, בישראל הוסר הסגר כמעט באחת ● איך בכל זאת היה ניתן לפעול אחרת?

בנימין נתניהו ובני גנץ בהשבעת הכנסת ה-35 / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

הגבלת תנועה והפגנות: בממשלה לא בטוחים שהקורונה מאחורינו ודורשים סמכויות מרחיקות לכת

רגע לפני כניסת החג הופץ להערות תזכיר חוק שיקנה לממשלה לקבל סמכויות מרחיקות לכת, בהכרזה פשוטה אחת: מצב חירום קורונה

טראמפ, השבוע / צילום: רויטרס - Yuri Gripas

טראמפ הודיע כי ארה״ב מסיימת את יחסיה עם ארגון הבריאות העולמי

בשנתיים האחרונות ארה״ב העבירה כ-900 מיליון דולר לארגון אלא שמערכת היחסים בין הארגון לנשיא טראמפ התערערו לאחר שהוא טען כי הארגון הינו פרו-סיני ולא פעל נכון לחיסול נגיף הקורונה, תוך הסתרת הסיבות להתפרצות

מוצרי חלב, סופרמרקט / צילום: תמר מצפי

מלחמות החלב: תנובה יוצאת במבצע חריג בהיקפו כדי להתחרות ראש בראש עם שטראוס

במסגרת המבצע תציע תנובה כי בכל רכישה של 8 מוצרי חלב מתוצרתה, יקבל הלקוח שני מוצרים חינם – הזולים מתוך העשרה ● המבצע שיתקיים בכל נקודות המכירה ברחבי הארץ יתקיים החל מ-1 ביוני ועד 19 לחודש