גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

ההוצאות בגין הפסדי אשראי נסקו וחברת כאל עברה להפסד ברבעון הראשון

חברת כרטיסי האשראי שבבעלות דיסקונט והבינלאומי רשמה גידול בהכנסותיה ובמחזור העסקאות בכרטיסיה ברבעון הראשון, אך הפסידה 7 מיליון שקל בשל השלכות משבר הקורונה ● על השותפות עם אל על: "אין מקום לבצע מחיקה"

לוי הלוי, מנכ"ל כאל / צילום: איל יצהר
לוי הלוי, מנכ"ל כאל / צילום: איל יצהר

בשבועות האחרונים פרסם בנק ישראל כמה סקירות על השינויים ברכישות באמצעות כרטיסי אשראי בשל משבר הקורונה, כשהוא הציג ירידה חדה בשימושים בכרטיסים, בעיקר בכמה תחומים. היום מפרטת חברת כרטיסי האשראי כאל שבבעלות בנק דיסקונט והבנק הבינלאומי כיצד השפיע המשבר על תוצאותיה לרבעון הראשון השנה, כשהיא מדווחת על פגיעה של ממש שעדיין לא ניתן לראות את הפיכתו להיסטוריה.

את הרבעון הראשון השנה סיימה כאל עם הפסד חריג וראשון מבחינתה, שהסתכם בכ-7 מיליון שקל לעומת רווח של כ-37 מיליון שקל ברבעון הראשון ב-2019. את המעבר להפסד יש לשייך למשבר הקורונה כשבדוחות מצוין כי "ברבעון הראשון של 2020 חוותה החברה ירידה בהיקפי הפעילות במחצית השנייה של חודש מרץ, וכן ירידה מהותית בהיקפי הפעילות של ישראלים בחו"ל, בשל התפשטות נגיף הקורונה והשלכותיו.

כיצד השפיע המשבר על התוצאות של כאל, באופן שאמור לקרות גם בתוצאות המתחרות מקס וישראכרט? "תוצאות הרבעון הושפעו בעיקר מגידול בהפרשה להפסדי אשראי, לאור הגידול הצפוי בהפסדי האשראי הגלומים באשראי הצרכני והעסקי. כמו כן, התוצאות הושפעו לרעה ברבעון זה, וצפויות להיפגע גם ברבעון השני של 2020 כתוצאה מקיטון בגביית עמלות מפעילות של ישראלים בחו"ל, מקיטון בהכנסות מעמלה צולבת הנובעת מהיקפי הפעילות, ומקיטון בהכנסות סליקה של תיירים בישראל", מציינת החברה תוך שהיא מבהירה ביחס לקיטון בפעילות בכרטיסי האשראי של החברה בחו"ל משום עצירת התיירות בעולם מציינת החברה כי "תיתכן אי עמידה ביעדי הארגונים הבינלאומיים, כתלות בהיקף הפגיעה".

כמו כן, כאל, שבניהולו של לוי הלוי, מציינת כי "בשלב זה לא ניתן לאמוד את המועד בו תשוב החברה להיקפי הפעילות והרווח כפי שהיו עד לפרוץ המשבר", כשהיא מתריעה כי "להתפשטות הנגיף והשלכותיו עלולה להיות השפעה מהותית על פעילות החברה בתחום מועדוני הלקוחות בענפי התיירות והתעופה, ובפרט על מועדון הפלייקארד (שבו היא שותפה עם אל על, ר"ש)".

"דוחות הרבעון הראשון משקפים את השפעות משבר הקורונה על תוצאות החברה"

על פניו השורה העליונה בדוחות החברה אינם משקפים את המשבר כפי שהוא ניבט מהשורה התחתונה. הכנסות החברה מעסקאות בכרטיסי אשראי הסתכמו ברבעון הראשון השנה בכ-330 מיליון שקל, המהווים גידול של 5.4% ביחס לרבעון המקביל, בעוד שההכנסות ריבית נטו גדלו בשיעור חד יותר של 11.7% לסך של 134 מיליון שקל. מאחר שמשבר הקורונה פרץ במלוא עוזו רק לקראת סופו, במהלך מרץ, הרי שהכנסות החברה ברבעון הראשון השנה צמחו בסך הכל 9.3% לסך של 472 מיליון שקל, כשקודם למשבר היא אף הציגה גידול במחזור העסקאות שנעשו באמצעות כרטיסי האשראי שלה.

מנכ"ל החברה הלוי מסר בהקשר זה כי "דוחות הרבעון הראשון משקפים את השפעות משבר הקורונה על תוצאות החברה" והם "הושפעו בעיקר מגידול דרמטי בהפרשות להפסדי אשראי לאור אי הודאות השוררת בשווקים. עם זאת, בנטרול השפעת משבר הקורונה, רשמה כאל צמיחה בכל הפרמטרים העסקיים, זאת לצד פעולות רבות שביצענו על מנת להקל על לקוחותינו בתקופת המשבר. בימים האחרונים, אנו עדים להתאוששות הדרגתית של המשק, שבאה לידי ביטוי בגידול במחזורי העסקאות ואנו מקווים שמגמה זו תימשך". בדברים אלה מכוונים בחברה לכך שבימים האחרונים ניכרת, בין היתר, התאוששות ברכישות מאתרים בחו"ל באמצעות כרטיסי האשראי של החברה, לאחר שגם רכישות אלה נחלשו משמעותית בשיא המשבר. בחברה מזהים הסטה בתשלומים ממזומן וצ'קים לתשלום בכרטיסי אשראי, כשינוי חיובי עבורם בעקבות הקורונה.

ואולם, החברה גם רשמה גידול חד של 26.7% לסך של 484 מיליון שקל בעיקר בשל זינוק של יותר מפי 3 בהוצאות בגין הפסדי אשראי שנסקו לסך של 105 מיליון שקל, כשהיא גם רושמת מעבר להפסד ב"מגזר הסליקה". למעשה, משבר הקורונה, שחתך את הפעילות במשק ומכאן שגם את הפעילות הגדולה והמסורתית של החברה - הנפקה ותפעול של כרטיסי אשראי - מאמצע מרץ ועד לימים האחרונים, הביא לעלייה תלולה מאוד בסיכון במנוע הפעילות השני בחשיבותו - מתן אשראי.

בשנים האחרונות כאל, כמו גם מתחרותיה הישירות ויתר גופי האשראי החוץ בנקאיים, ראו בתחום האשראי כמנוע צמיחה, כשהחברות הללו הציגו גידול די עקבי בתיק האשראי, ורווחיות נאה מהתחום. עתה הגיע שינוי הכיוון בשוק זה, כשהוא צפוי להיות מורגש בתוצאות של כל נותני האשראי. בהקשר זה מפרטת כאל כי "העלייה בהוצאות בכין הפסדי אשראי נובעת בעיקר מהשלכות משבר הקורונה, ובפרט מגידול בהפרשה הקבוצתית להפסדי אשראי", כשהיא מגלה כי ההפרשה על בסיס קבוצתי ללקוחות פרטיים - כלומר בהלוואות קמעונאיות לציבור הרחב, נסקה בשיעור אדיר מ-9 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד לסך של 55 מיליון שקל השנה.

דבר זה מלמד על חשש ממשי בחברה מהרעה ניכרת בהחזרי ההלוואות. בנוסף החברה מדווחת על התרחבות הסיכון גם בתחום האשראי לעסקים, כשהיא מדווחת על "הוצאות להפרשה בגין אשראי עסקי בסך של 20 מיליון שקל לעומת מיליון שקל ברבעון הראשון ב-2019". לדברי החברה זה קרה בשל הפרשה קבוצתית בגין עסקים הפועלים בענפים שנפגעו מהמשבר (שנעשית בשל חשש להרעה גורפת, כמו גם בשל הפרשה פרטנית בהיקף מצומצם בגין מספר לווים שנפגעו מהמשבר.

"הביקוש לאשראי העסקי והצרכני בעתיד תלוי בעוצמת השפעת המשבר, ובשלב זה קיימת אי וודאות באשר להיקפיו"

עוד מפרטת החברה על כך שבשל מה שקרה החל ממרץ האחרון יש "קיטון בצריכה הפרטית" דבר ש"הביא לצמצום בביקושים גם באשראי נושא הריבית, ובעקבות כך חלה ירידה בהיקף האשראי הצרכני לאחר תאריך המאזן". עוד כותבת החברה בדוחותיה כי "הביקוש לאשראי העסקי והצרכני בעתיד תלוי בעוצמת השפעת המשבר, ובשלב זה קיימת אי וודאות באשר להיקפיו". אגב זאת נזכיר כי כאל הצטרפה לקרן לסיוע לעסקים קטנים ובינוניים בערבות המדינה שהוקמה בשל משבר הקורונה, כשהיא תעמיד במסגרת זו אשראי בהיקף 50 מיליון שקל. עם זאת, הגם שהקרן כבר פועלת זמן ניכר וניתנו במסגרתה הלוואות רבות, הרי שבכאל מציינים כי החברה "מצויה בשלבי התארגנות והטמעה לשם מתן אשראי במסגרת הקרן".

עוד מפרטת החברה כי ברבעון הראשון של 2020 נרשם גידול ביתרת האשראי לאנשים פרטיים, לסך של 5.66 מיליארד שקל כאשר "הפסדי האשראי בגין אנשים פרטיים הסתכמו ברבעון הראשון לשנת 2020 ב-85 מיליון שקל בהשוואה ל-33 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד". מנגד, האשראי המסחרי של החברה, לעסקים - בעיקר קטנים - עמד על 955 מיליון שקל, שמהווה ירידה 7.4% ביחס ליתרה שהייתה בסוף 2019.

בסוף הרבעון הראשון השנה היו לחברה 2.9 מיליון כרטיסים פעילים, שמתוכם 43.2% מהכרטיסים הינם כרטיסים חוץ בנקאיים. אגב, שיעור הכרטיסים החוץ בנקאיים מסך הכרטיסים הפעילים קטן מרמה של 45.1% שהייתה ברבעון הראשון אשתקד, וגם מרמה של 43.8% שהייתה בסוף 2019.

כרטיסים אלה שימשו לעסקאות במחזור של 27.05 מיליארד שקל שנעשו ברבעון הראשון ב-2020, גידול של כ- 10.1% ביחס למחזור העסקאות ברבעון הראשון אשתקד. בכרטיסים הבנקאיים המחזור החודשי הממוצע קטן ברבעון הראשון השנה בכ-1.1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, כאשר בכרטיסים החוץ בנקאיים חלה עלייה במחזור העסקאות החודשי לכרטיס, בשיעור של 6.1%.

לסיום נציין כי מותג דיינרס רשם רווח של 3 מיליון שקל ברבעון הראשון השנה, כמחצית מהרווח שרשם ברבעון המקביל ב-2019. ביחס לשותפות עם חברת התעופה אל על, שנקלעה לקשיים משמעותיים בעקבות משבר הקורונה, מציינת כאל כי לפי שעה היא "הגיעה לכלל מסקנה כי בשלב זה אין מקום לבצע הפחתה בגין סכומים מהותיים ששולמו לאל על במסגרת ההסכם". בכך היא מכוונת לתשלומי עתק ששילמה לאל על על הזכות לנהל את מועדון הפלייקארד, ושתלוי ישירות בהמשך קיומה של אל על.

עוד כתבות

ד"ר אמיר ירון / צילום: יונתן בלום

לקראת החלטת בנק ישראל: האם לראשונה נראה ריבית אפסית?

אפשרות נוספת שעל הפרק היא שהוועדה תעדיף לנקוט צעדים אחרים של הרחבה מוניטרית, לפני שתחליט לבזבז את "הכדור האחרון שנותר לה במחסנית הריבית" ● החלטת הריבית הנוכחית נחשבת לדרמטית במיוחד, משום שמדובר בהחלטה ראשונה מאז הוטל הסגר השני

ישי דוידי / צילום: יונתן בלום, גלובס

קרן פימי מוכרת כ-33% מסימפליויה להפניקס ולאומי פרטנרס בכ-47 מ' ד'

פימי רכשה את הפעילות מידי טבע והקימה את חברת סימפליויה בשנת 2019 בהשקעה של 47.5 מיליון דולר ● פימי החזירה במצטבר עם עסקה זו 67 מיליון דולר על ההשקעה

לילך בר דוד ודובי פרנסס, הסטארט-אפ Lili  / צילום: יח"צ

הסטארט-אפ Lili של יוצאי פפר גייס עוד 15 מיליון דולר

דובי פרנסס הוביל את סבב הגיוס השני של החברה תוך ארבעה חודשים ● לילך בר דוד, מנכ"לית החברה שהקימה לפני כן את פפר: "הופתענו כמה השוק בארה"ב בוגר"

ישראל כ"ץ / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

הקבלנים דרשו משר האוצר להשקיע מיליארדים בחילוץ ענף הבנייה. כ"ץ: "צאו לעבוד"

התאחדות הקבלנים בוני הארץ הציגה לשר האוצר תוכנית שתעזור לענף הבנייה להתאושש מהשפעות מגפת הקורונה, וכוללת בין השאר הטבות במשכנתאות לזוגות צעירים והתחייבות של המדינה לרכוש דירות ● כ"ץ ביקש מהקבלנים לשוב לעבוד

אזור המרינה של דובאי סיטי / צילום: רויטרס

חברת שלמה ביטוח מטיסה את הסוכנים המצטיינים שלה לדובאי

וגם: סייברזון ומיקרוסופט יערכו הכשרות מקוונות לקהילה הטראנסג'נדרית, כדי לסייע לשילובה בהייטק ● השיחה

שלט סגירה על חלון הראווה של חנות קטנה בתל אביב. בעקבות הסגר הרבה עסקים הגיעו לידי פשיטת רגל / צילום: איל יצהר, גלובס

סקר הלמ"ס מגלה: הפדיון נפגע באופן משמעותי, יש יותר עובדים בחל"ת - ובכל זאת העסקים אופטימיים

בסקר נבדקו מצב התעסוקה ואופי התעסוקה לפי קבוצות עובדים שונות ● אחוז המפוטרים מצביע על עלייה מ-6.6% באמצע אוגוסט ל-7.6% באמצע אוקטובר ● ועדיין, בעוד 75% מהעסקים בתעשייה העידו כי הם לא ישרדו את הסגר הראשון, רק 35% מהם חשבו כך בנוגע לסגר השני

חזי בצלאל / צילום: רמי זרנגר

פערים מסחריים, קשיים רגולטוריים והגורם האנושי: עסקת קשת-אקספון התפוצצה

לאחר חודשים ארוכים של משא ומתן מורכב, קשת החליטה שלא להיכנס כשותפה בחברת אקספון ● אחד הגורמים המשמעותיים בטרפוד העסקה היה הגורם האנושי: ככל הנראה הבעלים של אקספון חזי בצלאל התקשה לוותר על השליטה בחברה

נוני מוזס / צילום: אביב חופי

בגלל סעיף שהוסר: מועצת העיתונות דחתה את הבקשה להשעיית מוזס

בית הדין לאתיקה לא קיבל את תביעת עמותת הצלחה להשעות את מו"ל "ידיעות אחרונות" מתפקידו ● הנימוק המרכזי היה טכני: הסעיף על בסיסו הוגשה התביעה נמחק מהנוסח המעודכן של תקנון מועצת העיתונות ● עמותת הצלחה תערער בטענה כי הסעיף רק שובץ במסמך אחר

בורסת תל אביב / צילום: רויטרס

נעילה שלילית בת"א; מדד הבנקים זינק בניגוד למגמה על רקע הודעת בנק ישראל

מדד ת"א 35 איבד 0.4%, ת"א 90 ירד ב-0.5%, ת"א גלובל-בלוטק איב 1.4% ● אלקטריאון צנחה ב-8%, נייס איבדה 2.85%, אנרג'יקס איבדה 1.4%, גב ים קפצה ב-4% ● בנק ישראל הותיר את הריבית ללא שינוי והגדיל את תוכנית רכישות האג"ח ● המלצת "קנייה" לישראל קנדה

יורם נוה/  צילום: כדיה לוי

כלל החזקות מיישרת קו עם ברקת: תוריד לכלל ביטוח 450 מ' ש' שגייסה בדצמבר 2019

לפני כ-11 חודשים גייסה כלל החזקות ביטוח הציבורית סכום נטו של כ-620 מיליון שקל בהנפקת מניות ● מאז דרש הרגולטור שהחברה תוריד לחברת הביטוח שבבעלותה את רוב סכום הגיוס ● המהלך ישפר את ההון סולבנסי של כלל ביטוח ויספק לה גמישות

סלמאן מלך סעודיה עם בנו נסיך הכתר מוחמד / צילום: Saudi Press Agency, Associated Press

בדרך להסכם שלום נוסף? גורם בטחוני: בקרוב סעודיה תצא מן הארון

בביקור קצר בוושינגטון חתמו שר הביטחון גנץ ומזכיר ההגנה האמריקאי על הצהרת מחויבות עם ארה"ב לעליונות הביטחונית של ישראל לעשרות שנים קדימה ● גנץ: "ביטחון ישראל עשה קפיצת מדרגה משמעותית"

בוב סוואן, מנכ"ל אינטל / צילום: Steve Marcus, רויטרס

הקורונה פגעה בעסקיה של אינטל: המניה צונחת במסחר המאוחר לאחר הדוחות

עלייה מפתיעה בהכנסות ממחשבים אישיים הצליחה לפצות על חולשה בתחום הדאטה סנטרים ● אינטל סיימה את הרבעון עם הכנסות של 18.3 מיליארד דולר, ירידה של 4% לעומת הרבעון המקביל

המעבדה של גיליאד / צילום: Gilead Sciences Inc, רויטרס

התרופה של גיליאד לטיפול בקורונה קיבלה את אישור ה-FDA

התרופה שאושרה היום, רמדסיביר, היא כעת הטיפול הראשון והיחיד של נגיף הקורונה שאושר במלואו בארה"ב ● עד כה חלו בנגיף יותר מ-41.3 מיליון איש ברחבי העולם, ונפטרו למעלה ממיליון ● במאי אושרה רמדסיביר לטיפול חירום בנגיף, המאפשר לבתי חולים ורופאים להשתמש בתרופה למרות שלא אושרה רשמית על ידי הסוכנות

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש / צילום: ישראל הדרי

סבב השקעה בפינטק מייצר למיטב דש רווח של שנה שלמה

בית ההשקעות צפוי לרשום רווח הון של 20-25 מיליון דולר הודות לסבב גיוס נוסף בחברת הפינטק ליקווידיטי

הפגנת העצמאים בכיכר רבין / צילום: תמר מצפי

העצמאים חזרו לכיכר: "זהו חורבן בית שלישי בחסות הממשלה. העסקים מוקרבים על המזבח הפוליטי"

לפני שעה קלה החלה בכיכר רבין הפגנת מחאה של העצמאים והעסקים קטנים, המוחים נגד התנהלות הממשלה בהתמודדות עם נגיף הקורונה • "עשרות אלפי עסקים נסגרים ולא נותר לנו אלא לצאת למלחמת הישרדות כלכלית ולקחת את גורלנו בידינו"

גילת לווינים / צילום: תמר מצפי, גלובס

חוזה חדש של 20 מיליון דולר לגילת בארה"ב

גילת, המספקת פתרונות בתחום התקשורת הלוויינית, נסחרת בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי שוק של 301 מיליון דולר ● גילת הייתה אמורה להירכש על-ידי קומטק האמריקאית אך לאחר תביעות הדדיות הגיעו שני הצדדים להסכם פשרה שביטל את העסקה וקבע פיצוי של 70 מיליון דולר עבור גילת

גיל שוויד / צלם: תמר מצפי

צ'ק פוינט לא עוצרת בקורונה: "עובדים בעולם וירטואלי עם פחות פעילויות פיזיות"

חברת אבטחת הסייבר חזרה לספק תחזית רבעונית, לאחר שני רבעונים שבהם נמנעה מכך בשל האי-ודאות הנובעת ממשבר הקורונה ● "התוצאות טובות בעיקר לאור המצב שבו אנחנו נמצאים"

מאור צור, ראש דסק הפלילים, חדשות 13 / צילום: איל יצהר, גלובס

"המשטרה נמצאת במשבר הגדול ביותר שהיה לה. מישהו רוצה להשאיר אותה חלשה"

מאור צור, ראש דסק פלילים הנכנס ב"חדשות 13", מספר על השלכות הקורונה הכלכלית ● "הנה תחזית שלא לוקחים בחשבון: אנחנו עומדים בפני אלפי מובטלים שישארו בלי כסף מזומן, ייקחו הלוואות בשוק אפור שיגדיל את הנפח שלו בעשרות אחוזים, עבריינים שייגבו חובות"

טראמפ מול טראמפ. הבחירות עוד שבועיים בלבד. צילומים: Associated Press / עיבוד: טלי בוגדנובסקי , גלובס

העימות האחרון הלילה: לטראמפ יש הזדמנות להניח מלכודות, ביידן מקווה שהוא יפשל

עימות הטלוויזיה האחרון בין טראמפ לביידן ייערך הלילה עם כללים חדשים ● זו עשויה להיות ההזדמנות האחרונה של הנשיא לזכות בתנופה ● הפרש יתרונו של ביידן מוסיף להצטמצם בסקרים, אבל הוא עדיין גדול ● 13 יום נותרו, 42 מיליון כבר הצביעו

מנכ"ל TKMS רולף וירץ ומפקד הצי המצרי חאלד חסאן בטקס מסירת הצוללת בספטמבר השנה / צילום: רויטרס

מדוע בליכוד יעשו הכל כדי למנוע בדיקה פרלמנטרית של הליך רכישת הצוללות

נאמניו של נתניהו מסבירים שוב ושוב שהליך רכישת הצוללות היה תקין לחלוטין ● ואם כך, מדוע בליכוד פועלים בכזו היסטריה סביב ההצעה להקמת ועדת בדיקה בנושא? ● ומדוע הצוללת אח"י דרקון מוכנה ומזומנה במספנות בגרמניה אך עדיין לא עושה עליה?