גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"אינם עולים בקנה אחד עם עיתונות אחראית": בית המשפט המחוזי קיבל חלקית את ערעור העיתונאית הדס שטייף

בית המשפט החליט להפחית את גובה הפיצוי מ-390 אלף שקלים לכדי 130 אלף שקלים בלבד ● בית המשפט קבע כי עומדת לה הגנת אמת דיברתי ביחס ל-4 מתוך 13 הפרסומים בגינם תבע זהבי את שטייף

הדס שטייף/  צילום: שלומי יוסף
הדס שטייף/ צילום: שלומי יוסף

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל חלקית את ערעור העיתונאית הדס שטייף בתביעת הדיבה שהגיש נגדה העיתונאי נתן זהבי. בהתאם לזאת, החליט בית המשפט להפחית את גובה הפיצוי מ-390 אלף שקלים לכדי 130 אלף שקלים בלבד.

כזכור, שטייף פרסמה סדרת פרסומים נגד זהבי בטענה כי ביצע עבירות מין במספר רב של אירועים. בעקבות כך הגיש נגדה זהבי תביעת דיבה. התביעה התקבלה ונקבע כי לא עומדת לשטייף הגנת תום הלב או הגנת אמת דיברתי ביחס לכל 13 הפרסומים.

עם זאת סגנית נשיא בית המשפט המחוזי השופטת יהודית שבח מתחה ביקורת חריפה על התנהלות שטייף: "כמו בית משפט קמא, אף אני סבורה כי עבודת התחקיר שביצעה המערערת, המגדירה עצמה שייכת לעיתונות החוקרת, טרם הפרסומים, אינה יכולה להיחשב כ"עבודה עיתונאית זהירה ואחראית".

לדבריה, שטייף לא ניסתה לברר פרטים אודות הסיפורים נגד זהבי אותם פרסמה. "המערערת לא אפשרה למשיב להגיב לידיעות העומדות להתפרסם, לא מסרה לו פרטים על האירועים המדוברים כדי לאפשר לו לנסות לדלות מנבכי זיכרונו אירועים שהתרחשו לפני שנים רבות, ממילא גם לא אפשרה פרסום תגובתו. שיחת טלפון מחיילת אלמונית ערב הפרסום הראשון בה נתבקשה תגובת המשיב אינה אלא לעג לרש, בבחינת מס שפתיים, במובחן מהענקת זכות תגובה אמתית. המערערת גם הפרה את הכלל שצוטט לעיל לפיו: "ככלל, 'עיתונאי אחראי' יימנע מניסוח מידע שהגיע לידיו כעניין שבעובדה, אם מדובר בחשדות בלבד", והציגה את החשדות כעובדה מוכחת".

עוד נקבע כי "האופן בו פרסמה המערערת את הפרסומים נושא הדיוו אינם עולים בקנה אחד עם עיתונות אחראית".

לדברי השופטת שבח שדחתה את טענת תום-הלב של שטייף: "קשה להלום טענה להחלת הגנת תום הלב בהינתן ממצאו של בית משפט קמא, שהמערערת לא מתכחשת לו, לפיה העידה עדות שאינה אמת בבית המשפט, עת סיפרה שפגשה בחברתה של ק.ש. לפני הפרסום, עת הוכח שלא פגשה בה כלל, גם לא דיברה איתה. אמירת אי אמת ותום לב הם לא חברים. אין השניים דרים בכפיפה אחת. אמון, אחריות וניקיון כפיים הם חלק מהסיפור. חוששני כי אי אמירת אמת בבית המשפט מקימה מחסום בלתי עביר המונע מהמפרסם לעתור להחלת הגנת תום הלב על פרסומיו. הערעור בהקשר לדחיית טענת המערערת להחלת הגנת תום הלב דינו להידחות".

עם זאת קבע בית המשפט כי עומדת לה הגנת אמת דיברתי ביחס ל-4 מתוך 13 הפרסומים בגינם תבע זהבי את שטייף.

בית המשפט הפך את קביעת בית המשפט השלום בנוגע לעדותה של ק.ש. שטענה כי לפני כ-17 שנה זהבי "פתאום באופן לא צפוי הוא התקדם אלי, תפס אותי בכח, התנפל עלי ונישק אותי בכח תוך שאני נועלת את הפה שלי. אני זוכרת שהתנגדתי וניסיתי לדחוף אותו ממני. זה הרגיש לי כמו נצח".

השופטת שבח כתבה כי "לו בית משפט קמא, ששמע את ק.ש ואחותה באופן בלתי אמצעי, היה קובע כי עדותן אינה אמינה עליו, ואינני רומזת חלילה כי כך צריך היה, ערכאת הערעור לא הייתה מתערבת בקביעה זו, אלא שהסיבה בגינה קבע בית משפט קמא כי לא הוכחה התרחשות האירוע - נעוצה בהיעדרה של 'עדות חיצונית אובייקטיבית', כשהוא מכוון לחברתה של ק.ש., שלדעת בית המשפט "ניתן היה ליצור קשר בנקל עם החברה שנכחה באירוע להזמינה לעדות ולאמת גרסת האחיות". 

מדובר בגישה מחמירה שלא היה מקום לנקוט בה במשפט אזרחי, עת אפילו במשפט הפלילי לא קיימת דרישה לתוספות ראייתיות לעדות נפגע עבירה על מנת שבית המשפט ייתן בה אמון ויכריע לפיה". השופטת שבח כתבה כי "עדותה של ק.ש. לא נסתרה, היא נתמכה בעדות אחותה, ואי ההתאמות בעדויותיהן הינן זוטי דברים. ניתן לקבוע כי האירוע הוכח".

כך לדוגמה גם התקבל הערעור אודות פרסום נוסף שהתרחש על פי הנטען גם הוא לפני כ-17 שנה בבר בשם "פרילנד". מ.א. העידה שהייתה אז חיילת משוחררת כבת 20. היא סיפרה כי פגשה את המשיב בבר, הוא הסיע אותה לביתו, והיא התעוררה למחרת בבוקר עירומה במיטתו. לדבריה: "...אני לא זוכרת בכלל שאני התפשטתי או שרציתי להתפשט. התעלפתי באותם רגעים ולא, לא הייתי בעצם שם בהכרה מלאה הוא פשוט עשה את מה שעשה. זה כמו פשוט להיות עם גופה מבחינתי".

המשיב העיד שהאירוע המתואר ע"י מ.א. כלל לא התרחש, "אני לא יודע מי זאת", והדגיש כי המקום המדובר הינו "פיק אפ" בר, וכי בחורה שמגיעה למקום כזה "לא באה לקרוא פרקי תהילים".  בית משפט קמא סבר שאף אירוע זה לא הוכח דיו, וזאת משום ש"אין כל ראיה חיצונית לדברי מ.א., משחברתה שהייתה עמה בבר לא הובאה לעדות, מכיוון ש"אין כל עדות, גם לא של מ.א. שהאירוע כולו היה ללא הסכמתה ו/או שלא רצתה לקיים יחסים עם התובע"; ואף מכיוון שמעדותה של מ.א. "עולה שלא הייתה מצדה כל התנגדות או אי הסכמה לחבור עם התובע בנסיעה אל ביתו ולקיים עמו יחסים".

לדברי השופטת שבח "חוששני כי אף מסקנה זו מצריכה התערבות. ראשית, בחקירתה הנגדית, מ.א. כלל לא נחקרה על האירוע עצמו, אלא רק על התקשורת שלה עם המערערת, כעולה מפרוטוקול הדיון בבית משפט קמא, ובהלימה להצהרת ב"כ המשיב בפתח חקירתה הנגדית: "...לא יהיו שאלות, ואת לא צריכה לענות שאלות לגבי האירוע. אנחנו לא דנים באירוע, בכלל לא. אם גם ירמז משאלתי דבר כזה, את לא צריכה לענות על זה. אין דו שיח לגבי האירוע. עדותה לא נסתרה אפוא כהוא זה.

"שנית, וכפי שצויין לעיל בעניין ק.ש., ניתן להשתית הרשעה בעבירות מין על עדותה היחידה של נפגעת העבירה, ואין חובה להבאת ראיה תומכת. העובדה שהמשיב לא זכר את מ.א. חסרת חשיבות. מ.א. זכרה את המשיב ולא יכולה הייתה לטעות לגבי זהותו, משהיה, לדבריה, "סלב".

"שלישית, הסכמת מ.א. לנסוע עם המשיב לדירתו, אינה מעידה בהכרח על קיום יחסי מין בהסכמה, בהינתן עדות מ.א. לפיה שתתה קודם לכן, ולפיה "התעלפתי באותם רגעים ולא, לא הייתי בעצם שם בהכרה מלאה הוא פשוט עשה את מה שעשה. זה כמו פשוט להיות עם גופה מבחינתי", ובהינתן הפסיקה לפיה "מי שקיים יחסי מין עם אישה אשר נמצאה תחת השפעה של משקאות משכרים, לוקח על עצמו אחריות כבדת משקל, לוודא באופן ברור שאינו משתמע לשני פנים, כי האישה נותנת הסכמה חופשית לקיום יחסי מין עמו". במקרה דנן נראה כי המתלוננת, לאור השפעת האלכוהול, לא הייתה במצב בו יכולה הייתה לתת הסכמה חופשית לקיום יחסי מין עם המערער". לאור זאת קבעה השופטת שבח שגם האירוע עליו סיפרה מ.א. חוצה את רף הוכחת האמת.

תגובת עו"ד ליאור אפשטיין המייצג את זהבי: "שוב קבע בית משפט ישראלי שהגברת שטייף אינה עיתונאית ולא פועלת על פי קוד עיתונאי שוב קבע בית משפט כי הגב שטייף שיקרה לבית המשפט והיתה חסרת תום לב. מדינת ישראל מסיבותיה ממשיכה להגן עליה, לשלם עבור מעשיה וללהטט בבתי משפט בטענות חדשניות. נתן זהבי חש שעשה מספיק לקרוע את מסכת ההתחסדות מעל פניה של הגב׳ שטייף. המחשבה על כל אלו ששילמו מחיר עצום מהפקרות עיתונאית זו מנוחמת בידיעה שדרך הפעולה העיתונאית הזאת לא תתקבל יותר כתורה מסיני".

תגובת הדס שטייף: "בית המשפט קיבל את ערעורי על תביעתו של נתן זהבי ודחה בכך את ניסיונו להתנער מאחריותו לפגיעה באותן צעירות שסיפרו כיצד פגע בהן מינית ונפשית.  השופטים קבעו כי ארבע מהנשים שהבאתי את סיפוריהן הקשים, נמצאו דוברות אמת, בית המשפט האמין לעדותן הקשה ביחס לעבירות המין שייחסו בבית המשפט לזהבי, כפי שדיווחתי בגלי צה"ל.

"אני מכבדת את החלטת השופטים גם בקשר להערה על תום הלב, אך מדגישה שעשיתי את עבודתי העיתונאית כמצופה ממני בזהירות ובאחריות כפי שאני נוהגת מאז ומעולם. בסופו של דבר, ביהמ"ש חתך בשליש את הפיצוי שנפסק לזהבי".

עוד כתבות

מדד דופק התעסוקה של "גלובס"

שוב מהפך: פחות חוזרים לעבודה מנפלטים מהשוק

המספרים של שוק התעסוקה בישראל מבלבלים, שלושה גופים רשמיים מפרסמים נתונים שונים, הפערים גדולים ובלתי מוסברים • "גלובס" מנסה לפזר את הערפל באמצעות מדד יומי חדש לבחינת "הדופק של שוק התעסוקה

קובי ריכטר / צילום: תמר מצפי

לא חיכתה לעסקה: מניית סומוטו זינקה ב-110% מתחילת השבוע שעבר

בעקבות הדיווח אתמול (ד') על עסקת מיזוג עם נוסטרומו הפועלת בתחום הלוהט של אגירת וניהול אנרגיה, זינקה מניית סומוטו ב-60% לשווי חברה של 230 מיליון שקל ● עוד לפני הדיווח אתמול קפצה סומוטו בכ-30% בתוך מספר ימים

ראג'ה קודורי, מנכ"ל קבוצת הארכיטקטורה, הגרפיקה והתוכנה באינטל / צילום: דוברות אינטל

ראש בראש עם אנבידיה ו-AMD: אינטל נכנסת לשוק המעבדים הגרפיים

בסוגיית המשך הייצור הבהירה אינטל: "נמשיך להשקיע בטכנולוגיות ייצור עתידיות של אינטל. לא חוששים שנפגר אחרי המתחרים" ● אינטל חשפה את המעבד החדש "אלדר לייק", המפותח בישראל ושלטענתה יהיה "המוצר הטוב ביותר של אינטל אי פעם בכל הקשור לביצועים מול צריכת חשמל"

אמיר ברמלי/ צילום: כדיה לוי

התכוון להימלט? אמיר ברמלי נעצר עד לתום ההליכים נגדו

הפרקליטות נימקה את בקשתה לעצור את ברמלי בקיומן של ראיות ישירות וקונקרטיות בעוצמה גבוהה במיוחד, המלמדות על כוונתו להימלט מן הארץ באופן מיידי, חרף צו איסור היציאה מן הארץ נגדו

ליאון רקנאטי / צילום: תמר מצפי

יצרנית המנועים של ליאון רקנאטי ומריוס נכט בדרך להנפקה לפי שווי של מיליארד שקל

החברה שבין בעלי המניות שלה נמנים מריוס נכט וליאון רקנאטי, פועלת בפיתוח מנועים חסכוניים ויעילים

קרוון לבדיקת קורונה בעיירה גנגלט. כ־44% מהאנשים ששהו במתחם הסגור במהלך המסיבה חלו בקורונה / צילום: רויטרס

כך הפכה עיירה קטנה במערב גרמניה לשדה ניסויים ענק למדעי הקורונה

פרופ' הנדריק שטריק, וירולוג בן 43 בלבד, היה אחד מהחוקרים בעירייה הקטנה גנגלט והוא גם זה שחתום על גילוי אחד התסמינים העיקריים של הקורונה – אובדן חוש טעם וריח • בראיון ל"גלובס" הוא מספר על מאחורי הקלעים של המבצע המורכב, על הגילויים המדעיים ומספק תחזית אופטימית לישראל

דני רופ בקמפיין משרד האוצר / צילום: צילום מסך

על מה הולך הכסף? משרד האוצר - הקמפיין המושקע ביותר מבחינה תקציבית בשבוע החולף

גיאוקרטוגרפיה: הפרסומת האהודה ביותר בשבוע החולף היא של משרד הבריאות עם ישראל קטורזה ● מזגני טורנדו נותרת הזכורה

בורסות אסיה / צילום: רויטרס

בורסות אירופה נופלות בכ-2%; בורסות סין עלו ביותר מ-1%

"נטפליקס הסינית", iQiyi, צוללת לאחר המסחר ב-20% וזאת לאחר ידיעה שרשויות ארה"ב חוקרות את החברה בחשד להונאה ● המסחר בוול סטריט ננעל אמש במגמה מעורבת בהמשך לנתוני האבטלה שהיו טובים מהצפוי

מירי רגב / צילום: מארק ניימן, לע"מ

מירי רגב: "הצלחנו בעבודה מאומצת לאפשר לישראלים להיכנס לשתיים וחצי מדינות"

רגב התייחסה למתווה הראשוני של פתיחת השמיים, ואמרה "ישראל מוגדרת כמדינה אדומה, ולכן רוב המדינות הירוקות לא ששות לקבל אותנו" ● ישראל מתכננת להפעיל טיסות לבולגריה, קרואטיה וחלקים מיוון כבר ב-18 באוגוסט

יו"ר הרשות אבו מאזן וראש הממשלה הפלסטינית ראמי חמדאללה/  צילום: רויטרס: Mohamad Torokman

נשארו מחוץ להסכם: הפלסטינים יאלצו לשנות פרדיגמה

המסר היוצא מוושינגטון הוא ברור: לא מספיק להטיל סנקציות כלכליות על איראן, אלא יש לבסס ולחזק את הציר בין ישראל למדינות ערביות מתונות וזאת כדי להחליש את ציר הקיצוניים ● בינתיים, הפלסטינים לומדים לקח כואב - העולם הערבי לא מחכה להם לעד

דב קוטלר / צילום: גדי דגון, יח"צ

הפועלים ממשיך להפריש בגין הפסדי אשראי והרווח צנח בכ-85%

המשבר הכלכלי ומגפת הקורונה ממשיכים לטלטל את תוצאות בנק הפועלים ● בנטרול ספיחי הפרשות שבהן היה מעורב הבנק בארה"ב ההיפרדות הסופית מישראכרט ועוד היבטים "חריגים", רשם הבנק ברבעון השני רווח נקי של 161 מיליון שקל ●  תיק האשראי לציבור של הבנק קטן ברבעון השני ב-2%

מיליציות של חמאס ברצועה  / צילום: רויטרס, Ibraheem Abu Mustafa

ארה"ב חילטה מטבעות קריפטו בשווי כ-2 מיליון דולר מידי ארגוני טרור אסלאמיים

במבצע האכיפה הגדול ביותר עד כה של הממשל האמריקאי נגד מימון טרור באמצעות מטבעות קריפטו, נתפסו יותר מ-300 ארנקים דיגיטליים ששימשו את דאעש, אל-קאעידה והזרוע הצבאית של חמאס ● תרומות ביטקוין לחמאס נחשפו ב"גלובס" כבר ב-2019

מלון דוד המלך. כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / צילום: יורם אשהיים

למה חודש יוני היה מצוין לקבלנים, וה"מכה" של המשקיעים. כותרות הנדל"ן

נתונים שפרסם האוצר לרבעון הראשון מספקים תמונה עגומה עבור משקיעי הנדל"ן ● את מי מינה השבוע השר דרעי לעמוד באחת מוועדות התכנון החשובות בישראל, איך במלון המלך דוד הירושלמי מתמודדים עם הקורונה, וב"כסף בקיר" קיימנו דיון סביב השאלה האם זה הזמן הנכון להשקיע בחנות

קניון שבעת הכוכבים / צילום: איל יצהר

חיים בסרט: קניון שבעת הכוכבים דורש דמי שכירות מהקולנוע, שסגור כבר חצי שנה

חברת בתי הקולנוע רב-חן הודיעה להנהלת שבעת הכוכבים כי תעזוב את המתחם בסוף אוגוסט עם סיום החוזה שלה בשל מחלוקת על דמי השכירות ● גורמים המעורים בסכסוך טוענים כי בקניון דרשו כי בית הקולנוע ישלם דמי שכירות על ששת החודשים בהם נסגר בשל הנחיות הממשלה ● בחודש שעבר נקלע הקניון לסכסוך עם קבוצת קסטרו

אבי גבאי / צילום: כדיה לוי, גלובס

תם ונשלם: אושרה עסקת המיזוג בין סלקום לגולן טלקום

שר התקשורת יועז הנדל אישר את העסקה בתנאים שישאירו את גולן טלקום כמפעיל וירטואלי

בנימין נתניהו / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

פרשת בן-ארי: חייבים לפרסם את המידע, אך גם את התמונה המלאה

הפרסומים בנושא עבירת הבנייה, לכאורה, של בן ארי, הם חלק מקמפיין מתוזמר שמתנהל דווקא עכשיו נגד הפרקליטות ובכיריה העוסקים בתיקי נתניהו • התקשורת חייבת לתת גם את ההקשר הרחב לפרשה

מפעל אבגול / צילום: איל יצהר

ללא עלייה במכירות ובזכות בהלת הקורונה: הרווח הנקי של אבגול זינק במאות אחוזים

ברבעון השני נרשם רווח חריג של 17.9 מיליון דולר, בזכות הביקוש הגובר לבדים לא ארוגים המשמשים למוצרי מיגון אישי, שצריכתם עלתה משמעותית ● החברה מדגישה כי רמות המחירים שמהן נהנתה לא יימשכו ברבעון השלישי

יורש העצר של איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד / צילום: AP

ההסכם עם איחוד האמירויות: פוטנציאל כלכלי ענק מול העולם הערבי כולו

הקשרים והיחסים שהתקיימו עד כה בין ישראל לבין העולם הערבי היו ברובם מתחת לפני השטח, ופה ושם יצאו לאור ● כעת, לאחר ההסכם עם איחוד האמירויות, האפשרויות הנפתחות בשווקים הערביים עבור החברות הישראליות הן עצומות ועשויות להגדיל באופן דרמטי את הייצוא הבינלאומי, ולכאן נכנס היתרון הכלכלי האמיתי של ההסכם

פנקוטה תירס ששודכה לפופקורן מקורמל  / צילום: ניצן רובין

בים בם בום: איך הפך התירס לאבוקדו החדש

אחרי הקורונה יהיה גל של מסעדות יוקרה, מתנבא השף שחף שבתאי, ורואה במסעדה החדשה שלו, סנונית ראשונה ● אחד הכוכבים בתפריט הוא התירס, שעכשיו בשיאו ● גם בגרסת פנקוטה תירס עם פופקורן מקורמל

רה"מ בריטניה בוריס ג'ונסון / צילום: בן סטנסל, AP

הורידה 5,000 קורבנות: אנגליה שינתה את הגדרות התמותה מקורונה

באנגליה החליטו מעתה לא לספור במניין המתים מהמגפה אנשים שמתו לאחר יותר מ-28 יום לאחר שאובחנו לראשונה כחולי קורונה ● עכשיו עומד מספר המתים מקורונה בבריטניה כולה על 41,329 בני אדם