גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הפועלים ממשיך להפריש בגין הפסדי אשראי והרווח צנח בכ-85%

המשבר הכלכלי ומגפת הקורונה ממשיכים לטלטל את תוצאות בנק הפועלים ● בנטרול ספיחי הפרשות שבהן היה מעורב הבנק בארה"ב ההיפרדות הסופית מישראכרט ועוד היבטים "חריגים", רשם הבנק ברבעון השני רווח נקי של 161 מיליון שקל ●  תיק האשראי לציבור של הבנק קטן ברבעון השני ב-2%

דב קוטלר / צילום: גדי דגון, יח"צ
דב קוטלר / צילום: גדי דגון, יח"צ

המשבר הכלכלי שקרה בעקבות התפרצות מגפת הקורונה ומאמצי הכלתה וההתגוננות מפניה ממשיכים לטלטל את תוצאות בנק הפועלים, שהיקף האשראי שהעמיד לעסקים, כלומר לחברות הגדולות במשק, קטן ברבעון השני ביותר מ-7 מיליארד שקל לפחות מ-74 מיליארד שקל.

הבנק בניהול דב קוטלר דיווח היום כי סיכם את הרבעון השני של 2020 עם רווח נקי של כ-133 מיליון שקל, קיטון חד של כ-85%. קיטון חד זה נובע בעיקר מגידול חד של יותר מ-250% בהוצאות בגין הפרשי אשראי, שהאמירו לסך של כ-1.13 מיליארד שקל ברבעון השני. בנטרול ספיחי הפרשות שבהן היה מעורב הבנק בארה"ב ההיפרדות הסופית מישראכרט ועוד היבטים "חריגים", רשם הבנק ברבעון השני רווח נקי של 161 מיליון שקל, קיטון של כ-80% ביחס לרבעון המקביל.

בסיכום המחצית הראשונה של השנה רשם הבנק רווח נקי של 325 מיליון שקל, שבנטרול רכיבים "חריגים", עמד על 474 מיליון שקל. מדובר בקיטון של כ-81% ושל כ-24%, בהתאמה. ברבעון השני אשתקד הרווח הנקי הסתכם ב-871 מיליון שקל כאשר ללא רווח ההון נטו בגין ישראכרט והעלויות בגין סגירת הפעילות הפרטית בחו"ל, הוא הסתכם אז בכ-800 מיליון שקל.

ההרעה הזאת בתוצאות הבנק קרתה לאחר שהותיר מאחוריו את הפרשות בהן היה מעורב בארה"ב, בגין חלקו בסיוע בהעלמות מסים על ידי לקוחות אמריקאים ובגין חלקו בפרשת השוחד בפיפ"א.

עם זאת, הספיחים של סיום הפרשות הללו קרו במחצית הראשונה השנה, כך שבנטרול "הוצאות בגין עדכון ההפרשה בקשר עם חקירת עסקי קבוצת הבנק עם לקוחות אמריקאים ופיפ"א, השפעת סגירת הפעילות הפרטית בחו"ל, רווח או הפסד נטו מהיפרדות מישראכרט והפסד מירידת-ערך בגין השקעת הבנק בבנק פוזיטיף", מציג הבנק תשואה להון של 2.51% במחצית הראשונה (ושל 1.71% ברבעון השני).

בנק ישראל ביקש מהבנקים לנקוט בשמרנות ולרשום הוצאות בגין הפסדי אשראי גם ברבעון השני, דרך שימוש בהוצאות הקבוצתיות. זאת בצל חשש בבנק המרכזי כי ישנם בנקים שיעדיפו להסתפק בהפרשות שביצעו כבר ברבעון הראשון. מדוחות בנק הפועלים, שכבר רשם ברבעון הראשון השנה הוצאות בגין הפסדי אשראי בסכום של 809 מיליון שקל, עולה כי הוא בחר בשמרנות בהתאם לבקשת הבנק המרכזי.

כך, "בעקבות משבר התפשטות נגיף הקורונה, רשם הבנק במחצית הראשונה של שנת 2020 גידול בהוצאות להפסדי אשראי בסכום כולל של כ-1.6 מיליארד שקל" כאשר "עיקר הגידול הינו בשל הגדלת היקף ההפרשה הקבוצתית בסך של כ-1.4 מיליארד שקל, לרבות בגין ההלוואות לדיור". בבנק מזכירים כי "הגידול האמור הינו בהמשך לגידול בהוצאות להפסדי אשראי בסך של כ-676 מיליון שקל שנרשמו במסגרת הדוחות הכספיים לשנת 2019" אשר, "פורסמו במחצית השנייה של חודש מרץ 2020 לאחר התפשטות נגיף הקורונה".

לפיכך, מאז שנודע על התפרצות הקורונה בעולם ועד היום רשם הבנק בשלושה רבעונים (האחרון אשתקד והראשון והשני השנה) הוצאות בגין הפסדי אשראי בהיקף כולל של כ-2.8 מיליארד שקל לפני מס שנגרעו מהשורה התחתונה שלו. עוד נציין כי שיעור ההפרשה להפסדי אשראי מתוך סך תיק האשראי האמירה בסוף הרבעון השני השנה ל-2%, כמה שמסמן לבאות בכל הענף.

על כך מוסיפים היום בבנק הפועלים כי "הגידול בהפרשה הקבוצתית נבע בעיקרו מגידול בשיעורי ההפרשה בענפי המשק השונים, לנוכח אי הוודאות הגבוהה הקיימת לאור השפעות נגיף הקורונה על המצב במשק, וכן לאור הצורך לבנות עתודה להפסדי אשראי אפשריים בעתיד".

בהקשר זה מפרטים בבנק כי הגידול הוצאות הקבוצתיות בגין הפסדי אשראי התבטאו "בעיקר בענף המשק אנשים פרטיים, בענפי בינוי ונדל"ן ופעילויות בנדל"ן, בענפי המסחר וכן בענף בתי מלון, שירותי הארחה ואוכל", כשבנוסף הגידול בהוצאה הקבוצתית, נבע גם מגידול בסך של כ-261 מיליון שקל "בהוצאה להפסדי אשראי בגין הלוואות לדיור". כלומר, בבנק נערכים גם להרעה במצב לוקחי משכנתאות, שרבים מהם ניצלו את האפשרות שהעמידו כלל הבנקים לדחיית תשלומי החזר הלוואות לכמה חודשים.

המציאות המאתגרת במשק עתה, שמשליכה על ההוצאות בגין הפסדי אשראי, שרובן מתבצעות כיום דרך הפרשות קבוצתיות שמטרתן יצירת כרית ביטחון כללית להפסדים שמעריכים שיגיעו אך לא יודעים אצל איזה לווה (ולא בגין הרעה פרטנית אצל לווה מסוים וידוע), משפיעה על עוד היבטים. אחד המרכזיים בהם הוא היצע האשראי שהבנקים מציעים.

בהקשר זה מעניין לגלות בדוחות הפועלים כי ברבעון השני ב-2020 קטן תיק האשראי של הבנק בכ-2% (שהם כמעט 6 מיליארד שקל) לסך של כ-293.7 מיליארד שקל. זה קרה הגם שהגדיל במהלך הרבעון השני את האשראי לדיור (משכנתאות) בהיקף של 1.8 מיליארד שקל (גידול של כ-2% , כשמתחילת 2020 מדובר בגידול של כ-5.2% בתיק זה). מנגד, הקיטון באשראי לציבור נרשם באשראי "הרגיל" ללקוחות הפרטיים בישראל (לא כולל משכנתאות), שקטן ב-2.5% ברבעון השני (וב-7.5% מתחילת שנה) ובאשראי לעסקים, שהצטמק ברבעון השני בשיעור חד של כ-8.8% (כשמתחילת השנה הוא קטן ב-2.4%). בהקשר זה נפרט כי בבחינת ענפי משק עיקריים עולה כי האשראי שהעמיד הפועלים לענפי המסחר, הבינוי והנדל"ן והתעשייה הצטמק בכ-3.5%, 0.7% ו-7.8%, בהתאמה. זאת לעומת סך של כ-299.5 מיליארד שקל שנרשם בסוף הרבעון הראשון השנה. בכל המחצית הראשונה האשראי לציבור שהעמיד הבנק גדל בשיעור סמלי בעיקרו של 0.3%. מנגד, היקף פיקדונות הציבור בבנק זינק מתחילת השנה בכ-10.8% כשרוב הגידול קרה ברבעון הראשון, עם נטישת שוק ההון והפדיונות מקרנות הנאמנות למשל, והחזרה לפיקדונות. מגמה זו נמשכה גם ברבעון השני שבמהלכו צמחו פיקדונות הציבור בבנק בכ-3.2%.

על רקע שתי מגמות אלה, של קיטון באשראי לציבור וגידול בפיקדונות לציבור (שהם המנוע העיקרי למתן האשראי), שיעור האשראי לפיקדונות של הפועלים הצטמק מ-81% בסוף 2019 ל-77.1% בסוף הרבעון הראשון השנה ול-73.3% בסוף הרבעון השני. מציאות זו מלמדת על שמרנות ניכרת במתן האשראי ועל קיטון ריאלי בתיק האשראי, מעבר לקיטון הכמותי.

הכנסות הבנק מריבית (כמו גם הוצאות הריבית) קטנו ברבעון השני ובמחצית בשיעורים דו ספרתיים, בשל ירידת שיעור הריבית הדולרית ומקיטון בהפרשי הצמדה, וזאת בעוד שהכנסות המימון שאינן מריבית גדלו בשתי התקופות האלה. כמו כן, ההכנסות מעמלות קטנו ברבעון השני אך הודות לזינוק בהכנסות מעמלות שנרשם ברבעון הראשון הרי שבמחצית הראשונה של השנה היה גידול בשורה זו ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

ומה בזווית ההוצאות? תחת קוטלר שנכנס לתפקידו בשלהי 2019 הבנק האיץ את תוכניות ההתייעלות שלו. במסגרת זו מדווח הבנק על "קיטון בהוצאות התפעוליות" ש"הסתכמו ברבעון השני של שנת 2020 ב-1.83 מיליארד שקל בהשוואה ל-2 מיליארד שקל ברבעון המקביל, ירידה בשיעור של 8.3%". לצד זאת מדווח הבנק כי יחס היעילות (שמשקלל את ההוצאות התפעוליות מתוך סך ההכנסות) עמד ברבעון השני של שנת 2020 על 57.9%, בהשוואה ל-57.5% ברבעון המקביל אשתקד.

עוד נציין כי באפריל 2019 מכר בנק הפועלים כ-65% ממניות ישראכרט, באמצעות הנפקת מניות ראשונית בבורסה, בהתאם להוראות חוק שטרום. אותה הנפקה הביאה לפועלים רווח הון נטו שעמד אז על סך כ-137 מיליון שקל (בשל רווח הון בסך של כ-210 מיליון שקל בגין חלק ההשקעה שנמכר אז בבורסה ובגין שיערוך יתרת ההשקעה שנותרה בהתאם לשווי המניות למועד ההנפקה ובניכוי הפחתה למחיר השוק בתאריך המאזן בסך של כ-73 מיליון שקל). במרץ השנה, עוד במהלך הרבעון הראשון השנה, הבנק מכר את יתרת מניותיו בישראכרט, 33%, בבורסה, כאשר תוצאותיו במחצית הראשונה השנה כוללים הפסד של כ-109 מיליון שקל לאחר מס בגין ישראכרט.

כמו כן, לאחר שבעוד שברבעון הראשון גרמו הירידות בשערי נכסים סחירים והשינויים בעקומי הריבית בארץ ובעולם ובמרווחי אגרות-חוב לירידה בשווי הנכסים הסחירים של הבנק (בשל משבר הקורונה), הרי שברבעון השני חלה התאוששות בשווקים ובשווי נכסים אלו. בבנק מפרטים בהקשר זה כי "במהלך הרבעון השני חלה עלייה של כ-871 מיליון שקל בשווי תיק המניות ותיק אגרות-החוב הזמין למכירה שקיזזה את הירידות מהרבעון הראשון (705 מיליון שקל)". ההשפעה של העלייה האמורה על ההון מתקזזת עם השפעות מנוגדות שהיו ברבעונים אלה בהתחייבויות לעובדים.

עוד כתבות

רויטרס ערן זהבי / צילום: STRINGER, רויטרס

הגיע הזמן להודות: ישראל היא לא מעצמת כדורגל והכסף צריך ללכת לענפים אחרים

רוב הפעילות הספורטיבית בישראל נקטעה בחודש מרץ בעקבות הקורונה • אז מה בכל זאת כדי ללמוד מהשנה החולפת - שההשקעה בכדורגל לא מחזירה את עצמה ושבריכות שחייה חשובות לא פחות מאצטדיונים • וגם: איך ההסכם עם איחוד האמירויות יכול לשדרג את הספורט המקומי

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ / צילום: ONATHAN ERNST, רויטרס

טראמפ צפוי לחתום ביום ראשון על צו שיאסור הורדות של וויצ'ט וטיקטוק בארה"ב

לפי דיווח ברויטרס, נשיא ארה"ב יחתום ביום ראשון על צו שתוציא מחלקת המסחר האמריקאית שיאסור להוריד בארה"ב את האפליקציות הסיניות

ענת פנטי / צילום: איל יצהר

הכירו את האישה שרוצה להיות שרת האושר הראשונה של ישראל

זה אולי נשמע כמו עוד ג'וב מומצא בממשלה מנופחת, אבל ענת פנטי משוכנעת שזה בדיוק התפקיד שחסר לנו כדי שמשהו ישתנה כאן ● וחוץ מזה, אפילו אצל ידידינו החדשים מהאמירויות כבר יש משרד שעוסק בכך ● בואו נדבר על אושר, פרויקט מיוחד 

השופטת רות ביידר גינזבורג ז"ל / צילום: Cliff Owen, Associated Press

שופטת בית המשפט העליון בארה"ב רות ביידר גינסבורג נפטרה בגיל 87

גינסבורג, שהפכה בשנים האחרונות גם לאייקון תרבותי, נפטרה ממחלת הסרטן ● קידמה פסיקות ליברליות בעליון בסוגיות נפיצות בחברה האמריקאית: זכויות הפלה, נישואים חד מיניים ועוד ● "המשאלה הכי עזה שלי היא שלא יחליפו אותי בתפקיד עד שיושבע נשיא חדש", אמרה לפני מספר ימים

לירן אבישר-בן חורין / צילום: רפי קוץ, גלובס

"שוק הסלולר מוטה מחיר בצורה לא בריאה": מנכ"לית משרד התקשורת בראיון ראשון

בתקופה הקצרה שלירן אבישר-בן חורין מנהלת את משרד התקשורת היא כבר הספיקה להוציא מכרז לדור החמישי בסלולר, לטפל במיזוג סלקום-גולן ולאשר את מתווה הסיבים ● בראיון ראשון בתפקיד היא מספרת כיצד הם רואים את מפת התקשורת העתידית, ועל מה הצרכן הישראלי צריך ללמוד להסתכל

הנקראות של תש״פ - מנויי גלובס / אילוסטרציה: אפרת לוי, גלובס

עדי קייזמן ואדם נוימן, המסלול לאקזיט והמלחמה בקורונה: 10 הכתבות שהכי אהבתם השנה

לאן נסעו העשירים כשהשמיים היו סגורים ● איך נראים החיים החדשים של אדם נוימן ● איך יראו החיים ביום שאחרי הקורונה ● איך הופכים פרויקט גמר במכללה לאקזיט שך 450 מיליון דולר ● ועוד שש כתבות שהכי אהבתם השנה

כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע. נמל חיפה / צילום: איל יצהר, גלובס

על קו דובאי חיפה, ו"שיטת" אלדד פרי. כותרות הנדל"ן

שלומי פוגל ממספנות ישראל חובר לחברה מדובאי ● "גלובס" בעקבות גיוסי החובות של פרי נדל"ן כל הדרך לקריסה ● המספרים העגומים של מחיר למשתכן נחשפים ● ומדוע קשיי הרישוי מטרידים את אנשי הנדל"ן לא פחות מהקורונה

רמי לוי / צילום: יונתן בלום, גלובס

הערכות: רמי לוי עשוי לסגת מעסקת רכישת דלק ישראל

בשבוע הבא צפויה העסקה שתקבע את עתידה של חברת הדלק וחנויות הנוחות כשהקבוצות המתחרות הן רמי לוי עם להב אל.אר מול קרן ארבל ● גורמים בשוק מציינים כי בקבוצה של רמי לוי ולהב אל.אר נוצרו פערים מסחריים, יתכן שגם בנוגע להפעלת הרשת בשבת

 

 

וולוו V60 קרוס-קאונטרי / צילום: יח"צ

שגרירת שבדיה: וולוו V60 לא קולנית ולא מוחצנת

גרסת הקרוס קאונטרי של ה-S60 מציעה שילוב ייחודי בישראל בין תצורת סטיישן מרווחת, הנעה כפולה, ומרווח גחון נכבד ● אין לה נוכחות כמו לדגמי קרוס-אובר אבל היא מאוזנת, תרבותית ואידיאלית למסעות לאיקאה

ד"ר ברק עקביוב  / צילום: איל יצהר, גלובס

חזית חדשה במלחמה בחיידקים עמידים לאנטיביוטיקה

בקשה למענק מחקר שחזרה עם הערה "זה לא יעבוד לעולם" הובילה את ד"ר ברק עקביוב לפתח שיטה חדשנית לתכנון תרופות אנטיביוטיות ● התקווה היא שהיא תיתן מענה למחסור בתרופות יעילות חדשות

שירבו זכויותינו כרימון. כמה יהודים באמת יש בעולם / עיצוב: טלי בוגדנובסקי , גלובס

ערב ראש השנה: כמה יהודים באמת יש בעולם?

אלוהים הבטיח שעם ישראל "לא ייספר מרוב", אבל הססטיסטיקאים מתעקשים לנסות • כמו כל שאלה סטטיסטית, התשובה תלויה בהגדרה • קראנו את האומדנים העדכניים בעין ביקורתית והשתדלנו להיזהר ממסקנות כוזבות

הנקראות של תש"פ - המשבר האקולוגי / עיצוב: אפרת לוי, גלובס

8 כתבות המשבר האקולוגי הנצפות ביותר של השנה

מה המשמעות של עוד כמה מעלות חום ● המחיר האקולוגי של ההתמכרות לבגדים ●  הקורקינט הוא יותר מזהם ממה שחושבים ● איך עדיין אפשר לבלום את משבר האקלים ● ועוד ארבע כתבות שהכי אהבתם השנה

המגן צילום: מסך

המגן לא התרוממה: מה הכשיל את אפליקציית הקורונה הישראלית

עם תקציב שיווק אפסי, חוסר אמון כללי וכשלים טכנולוגיים - אין פלא ששיעור ההורדות של האפליקציה מגן 2 עומד על כ־22 אלף בלבד ● בהתחשב בסירוב של הממשלה לאמץ את הכלי שמציעות גוגל ואפל - לא ברור איזה כלי לניטור הדבקות יחכה לנו בתום הסגר

סניף דיסקונט מרכנתיל / צילום: שלומי יוסף, גלובס

הקשר האוסטרלי: פרשת העלמות מס חדשה קמה לתחייה ומגיעה עד לפתחו של בנק דיסקונט

העסקים של משפחת בינטר מסידני קרסו והובילו לפרשה שצריכה להטריד גם את בנק דיסקונט • "גלובס" בעקבות החקירות, ההלשנות, המסמכים, השמות הבדויים, והשאלה: איך מערכת הבנקאות הישראלית מסתבכת שוב בפרשות חובקות עולם של העלמות מסים ● תחקיר גלובס

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

הירידות בוול סטריט התמתנו בסיום; טסלה צנחה ב-4.1%

השווקים הגיבו להודעת הפד שצופה כי הריבית תיוותר ברמה האפסית בשלוש השנים הקרובות ● למונייד קפצה ב-6.7%, פייסבוק ירדה ב-3.3% ● התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב היו מעל לצפי

אדוארדו אלשטיין   / צילום: כפיר זיו

עוד מכה לאלשטיין: גם מחזיקי אג"ח יד' של אידיבי דורשים פירעון מיידי

לטובת מחזיקי סדרה י"ד משועבדות 70% ממניות דסק"ש ● החלטה זו מצטרפת להחלטה על העמדה לפירעון מיידי שקיבלו בתחילת השבוע מחזיקי אגרות החוב של אי.די.בי מסדרה ט'

פרופ’ יורם לס / צילום: איל יצהר, גלובס

"טענה כוזבת בדבר אונס ילדות": אלן דרשוביץ תובע את פרופ' יורם לס ואת רדיו 103FM

לס אמר במסגרת תוכניתו כי דרשוביץ "הודה במו פיו שהוא אנס קטינות" ● דרשוביץ תובע את התחנה ואת לס בסכום של 4 מיליון שקל  ●  "פרופ' דרשוביץ מעולם לא אנס אף אחת. לא ילדה ולא אישה. לא הקשורה לאפשטיין ולא בכלל" ●  103FM: "דרשוביץ לא פנה אלינו לפני שהגיש את תביעת ההשתקה"

פרופ’ אריקה ג’יימס, דיקנית בית הספר וורטון למנהל עסקים באונברסיטת פנסילבניה  / צילום:  LARA WILLIAMSON  University of Pennsylvania

האישה הראשונה של לימודי מנהל העסקים חושפת את סודות הניהול

פרופ' אריקה ג'יימס, האישה והשחורה הראשונה שעומדת בראש בית הספר למינהל עסקים וורטון, מהמובילים בעולם, נכנסה לתפקיד בעיצומו של משבר הקורונה ובמהלך דיון ציבורי על הפליה על רקע גזעי ● כחוקרת מנהיגות בזמן משבר וגיוון תעסוקתי, תחום המחקר שלה הפך לרלוונטי מאי פעם ● המוסד היוקרתי יקבל לשורותיו 60 סטודנטים ישראלים בעשור הקרוב במימון תרומה של המיליארדר יורי מילנר

עמק יזרעאל. יישובים בפריפריה זכו פחות בקרקעות   / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

צדק חלוקתי בגבולות המוניציפליים? המחקר שמגלה שזה קורה בעיקר במרכז הארץ, ובעיקר ליהודים

מחקר חדש בדק יותר מ-90 החלטות של ועדות הגבולות בין השנים 2003 ל-2016 • אף שמטרתן הייתה להעביר שטחים לרשויות חלשות - רוב המרוויחות הן רשויות יהודיות במרכז, שהיו מקורבות לשר הפנים באותה עת

ד”ר חיים זיכרמן / צילום: איל יצהר, גלובס

"ההסללה של החרדים לערים נפרדות הייתה טעות"

מצוקת הדיור של הציבור החרדי לא תיפתר בקדנציה הזאת, אף שנציגי הציבור ממלאים את התפקידים הבכירים בתחום הנדל"ן, כך סבור ד"ר חיים זיכרמן, ראש בית הספר לנדל"ן בקריה האקדמית אונו