גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

רו"ח ישלם קנס של 70 אלף שקל בשל פרטים מטעים בדוחות אדרי-אל

רו"ח אבנר שירה נמצא אחראי מנהלית לפרטים מטעים בדוח של חברה ציבורית ● מדובר בפרטים מטעים שנמצאו בדוח סקירה שצורף לדוחות הכספיים של אדרי-אל נכסים

גבי אדרי, בעלי אדרי–אל / צילום: סיון פרג'
גבי אדרי, בעלי אדרי–אל / צילום: סיון פרג'

רואה חשבון נוסף נמצא אחראי מנהלית לפרטים מטעים בדוח של חברה ציבורית: הרכב ועדת האכיפה המנהלית של רשות ניירות ערך, אישר השבוע הסדר אכיפה מנהלי בעניינו של רו"ח אבנר שירה, שותף לשעבר בפירמת רואי החשבון בירייטמן, אלמגור זוהר, בעקבות שתי הפרות של הכללת פרטים מטעים ברשלנות בדוחות הכספיים של חברת אדרי-אל נכסים. מדובר בפרטים מטעים שנמצאו בדוח סקירה, שצורף לדוחות הכספיים לרבעון השני ולרבעון השלישי לשנת 2017, אודות משיכות כספים שביצע בעל השליטה, גבי אדרי. בתקופה הרלוונטית, רו"ח שירה היה שותף הביקורת מטעם משרד ברייטמן אלמגור זוהר ושות', והיה אמון על ביקורת בחברת אדרי-אל ישראל נכסים בע"מ.

במסגרת ההסדר, הודה רו"ח שירה בעובדה כי היו פרטים מטעים בדוח הסקירה, אולם לא הודה כי אופן סקירת דוחות החברה על ידו היה רשלני והביאו להכללת הפרטים המטעים הללו בדוח הסקירה. רו"ח שירה הסכים במסגרת ההסדר ליטול על עצמו עיצום כספי בסך 70,000 שקל ועיצום כספי על תנאי באותו סכום.

כנגד החברה, בעל השליטה ונושאי משרה בה בתקופה הרלוונטית ממשיך להתנהל הליך אכיפה מנהלי.

חברת אדרי-אל היא חברת ציבורית הפועלת בישראל בתחום הנדל"ן המניב המסחרי, הכולל ייזום, פיתוח, הקמה, השכרה, ניהול והחזקה של נכסי נדל"ן להשקעה וכן, שירותי ניהול ותחזוקה לשוכרים בחלק מנכסי החברה.

במסגרת תפקידו, רו"ח אבנר שירה היה אחראי על תיק הביקורת של חברת אדרי-אל וצירף דוח סקירה של רואה החשבון לדוחות הכספיים של החברה לרבעון השני ולרבעון השלישי לשנת 2017.

ברקע ההסדר עומדות משיכות כספים שביצע בעל השליטה בחברת אדרי-אל, גבי אדרי, שמכהן גם כמנכ"ל החברה החל מהרבעון השני לשנת 2017 ועד לרבעון הראשון לשנת 2018. בין החברה ובין בעל השליטה, באמצעות חברותיו הפרטיות, היה הסכם ניהול במסגרתו נקבע התגמול על שירותי הניהול שנתן לחברה. בהסכם הניהול נקבעו מועדי התשלום של דמי הניהול. על פי תנאי ההסכם, על החברה לשלם לבעל השליטה דמי ניהול כל רבעון, בתחילת הרבעון. הסכם הניהול לא מתייחס לאפשרות לתשלום מקדמות על חשבון דמי הניהול.

הכספים הועברו על ידי חמותו של בעל השליטה

בתקופה הרלוונטית, בוצעו משיכות כספים מהחברה לחשבונות החברות הפרטיות של בעל השליטה לצורך החזר חובות ולפעילותן השוטפת, לפני מועד הזכאות לדמי ניהול על פי ההסכם. משיכות הכספים בוצעו ללא אישור מוסדות החברה כנדרש בעסקה של בעל שליטה עם החברה. הכספים הועברו על ידי חמותו של בעל השליטה ששימשה כמנהלת כספים בפועל החברה, אף ללא הגדרת תפקיד רשמי, באישורו וחתימתו של בעל השליטה.

גבי אדרי ביצע משיכות ברבעונים השני והשלישי לשנת 2017 בהם שימש רו"ח שירה כרואה חשבון מבקר בחברה, וכן משיכות נוספות ברבעון הרביעי לשנת 2017 וברבעון הראשון לשנת 2018, אך אלו נכללו בדוחות כספיים לאחר שהמשיב סיים תפקידו בחברה. סך המשיכות הגיע לכדי כ- 2 מיליון שקל. בינואר 2018 החזיר בעל שליטה חלק ניכר מהכספים שנמשכו ובסוף מרץ 2018 החזיר את יתרת החוב והזרים סכום נוסף לחברה הציבורית.

בדוחות הכספיים שהגישה החברה לא צוין, כי בוצעו משיכות על ידי בעל השליטה, ללא אישורים כנדרש. הסכומים שנמשכו צוינו ביתרת חייבים אך לא צוין כי חלק מן החייבים הינו למעשה בעל השליטה בחברה. על אף ליקויי הדיווח הכספי, דוח סקירת רואה החשבון ברבעונים אלו נותר ללא הערות וצוין בו כי הסקירה נערכה בהתאם לתקן הסקירה הרלוונטי ולתקני החשבונאות הבינ"ל והוראות הגילוי לפי חוק ניירות ערך.

רשות ניירות ערך טענה, כי רואה החשבון התרשל בכך שהוא וצוותו לא בצעו סקירה נאותה. הרשות טענה, כי "על רו"ח היה לדעת כי מורשי החתימה בחברה היו כולם בני משפחת בעל השליטה. על רו"ח היה לתשאל גם את אנשי קבוצת בעל השליטה במסגרת הסקירה על עסקאות עם צדדים קשורים. כן, לא בדקו באופן נאות עסקאות עם צדדים קשורים. על רו"ח היה לאתר את קיומה של יתרת חוב לבעל השליטה, את הליקויים בגילוי בדוחות ולהתייחס אליהם בדוח הסקירה".

רו"ח שירה הגיע כאמור להסדר עם רשות ניירות ערך, לפיו הודה בעובדות אך לא הודה כי התרשל. ההסדר אושר על ידי הרכב ועדת האכיפה המנהלית בראשות השופט בדימוס זאב המר, וחברי ההרכב עו"ד שלי אודווין אהרוני ועו"ד טל אבן זהב, שקבע כי לאחר עיון בהסדר ובבקשה אין ספק כי לרשות היה יסוד סביר להניח כי רו"ח שירה התרשל. הרכב הוועדה ציין, כי רו"ח המבקר החדש שהחליף רו"ח שירה גילה את משיכותיו האמורות של בעל השליטה ואת היותו ביתרת חובה כלפי החברה, בסמוך לאחר שהחל בעבודתו בפועל, עובדה המחזקת את היסוד הסביר להתרשלותו של רו"ח שירה.

עוד נקבע, כי אמצעי האכיפה הקבועים בהסדר עולים בקנה אחד עם השיקולים המנחים בחוק להתקשרות בהסדר אכיפה, ומתיישבים עם מדיניות האכיפה של הרשות.

עוד צוין בהחלטה, כי ההסדר מאוזן ומביא בחשבון באופן ראוי אל מול השיקולים לחומרה את השיקולים המקלים בנסיבות המקרה, ביניהן העובדה כי רו"ח שירה פרש לגמלאות ואינו עוסק עוד בראיית חשבון, העובדה כי הוא נהג ברשלנות בלבד ללא מודעות למשיכות הכספים, העובדה שמדובר בהקדמת דמי ניהול שברובם בעל השליטה היה זכאי להם, בסכומים לא גבוהים בתקופה הרלוונטית ושהוחזרו מאוחר יותר, וכן נזקפה לזכות רו"ח שירה נכונותו לסיים ההליך בהסדר וליטול על עצמו אמצעי אכיפה.

עו"ד טל אמיר ממחלקת האכיפה המנהלית ייצגה את רשות ניירות ערך במשא ומתן לכריתת ההסדר. הבירור המנהלי בוצע על ידי מחלקת מודיעין, חקירות ובקרת מסחר של הרשות.

עוד כתבות

עסקה / צילום: Shutterstock

שיתוף פעולה בין מתווכים: למי הלקוח ישלם

כששני מתווכים בוחרים לשתף פעולה, בית המשפט נדרש להחליט מי מהם ייחשב "הגורם היעיל" בעסקה

איך לנהל שיחת חולין / צילום: Shutterstock

שיחה בלי מסדרון - כאילו שלא היה קשה עם הסמול טוק גם קודם

אפי הוא מנהל מבריק שלומד מהר - אבל אין לו מושג ירוק אין לנהל שיחת חולין ● עד כה הוא הצליח להסתדר, אבל הקורונה הציבה בפניו אתגר חדש: סמול טוק - בזום ● מה עושים כשלמחסום הבושה מתווסף מחסום העדשה?

מחלקת הטיפול בחולי קורונה באיכילוב / צילום: Reuters, Ronen Zvulun

איך קוראים למוטציה שלך? כך בוחרים בשמות לסוגי הקורונה

וירוס הקורונה נקרא בהתחלה "וירוס ווהאן" ולאחר מכן קיבל שם ללא שיוך גיאוגרפי, מטעמים פוליטיים ● היום אנחנו שומעים על מגוון מוטציות לנגיף - הבריטית, הדרום אפריקאית, הברזילאית, היפנית ● לכל אחת מהן יש גם שם רשמי, אבל איך השמות הללו נבחרים?

יעל טרויכין / צילום: שי הנסב

"הקורונה לימדה אותי שאנחנו יותר חזקים ממה שחשבנו"

יעל טרויכין, מנהלת הפעילות של טרנד מיקרו ישראל, על התמודדות של חברה לאבטחת מידע בימי קורונה

הודאל יחזקאל ויניב בניאן, מקימי איתן / צילום: תמונה פרטית

"חיברנו את שתי האהבות שלנו – התנדבות וספורט, והקמנו את 'איתן'"

הודאל יחזקאל ויניב בניאן מנהלים את "איתן", חברה לתועלת הציבור שבה 520 מתאמנים עם צרכים מיוחדים, שעושים אימוני כושר מקצועיים לכל דבר – החל ממחול, דרך ריצה ועד כושר קרבי ואימוני TRX ● גלובס מציג אנשים ועסקים שעושים טוב באמצע המהומה 

ב.מ.וו X2 פלאג־אין / צילום: יח"צ

נישה בתוך נישה: ב.מ.וו X2 מנסה להיות גם ספורטיבית וגם משפחתית

ה-X2 המעודכן ו"הירוק" מנסה למרפק לו מרחב בין אחיו הספורטיביים לבין הקרוס-אוברים עתירי הסטטוס ● יש לו מראה קרבי, תא נוסעים איכותי ומערכת הנעה חסכונית וחזקה ● אבל האם יש מקום לעוד נישה בשוק הצפוף?

"שופס" במגוון פלטפורמות / צילום: אתר החברה

הדרך של פייסבוק ואינסטגרם להפוך לערוץ קניות עוברת בתל אביב

במאי השיק מנכ"ל פייסבוק מארק צוקרברג את "שופס", היוזמה העדכנית של ענקית הרשתות החברתיות לפצח את נושא המסחר המקוון ● שני הישראלים שעומדים מאחורי פיתוח "שופס" מדברים על עתיד הקמעונאות, הפידבקים מהלקוחות ומתייחסים לתלות הגוברת של מותגים בפייסבוק

נתב"ג בימי קורונה / צילום: אנדי ריקובר

נאבקים במוטציות: הממשלה צפויה לאשר את סגירת נתב"ג לשבועיים

תיאסר כניסה ויציאה של טיסות נוסעים זרות וישראליות ● המטרה: למנוע כניסה של מוטציות נוספות של נגיף הקורונה לישראל ● גורמים בענף מעריכים שסגירת טיסות הנוסעים עשויה להימשך עד לסוף חודש פברואר

עבודה מהבית / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הזינוק בעבודה מהבית בקורונה מושך סטארט-אפים מענף הנדל"ן

עובדים צעירים רבים שעזבו את הערים הגדולות מתכננים לחזור אליהן בעתיד, וצריכים בינתיים דירות מרוהטות

בועז אחד העם, יו"ר המרכז הישראלי ללימודי חירשות / צילום: איל יצהר

קהילת החירשים בישראל זכתה לאחרונה בהישג נדיר

קהילת החירשים בארץ זכתה לאחרונה בהישג נדיר: החלטה על הקמת אקדמיה לשפת סימנים ישראלית ● משמעות ההחלטה היא הכרה רשמית בכך שחירשות היא תרבות נפרדת, סוערת ושוקקת - ולא פגם או מגבלה ● "כמו שהשומע לא איבד את החירשות, החירש לא איבד את השמיעה"

מטוס של חברת איתיחאד מאיחוד האמירויות / צילום: יח"צ

לידיעת משרד הבריאות: דנמרק משעה הטיסות מאיחוד האמירויות בעקבות "חשד למרמה בבדיקות הקורונה"

לפי שר התחבורה הדני, המידע הגיע לרשויות הדניות מאזרחים שסיפרו על "מקרים ואירועים ספציפיים באיחוד האמירויות" ● "רמת האמינות והפירוט של הדיווחים היא גבוהה מאוד ולכן אנחנו לוקחים זאת ברצינות"

מתוך הסרט "קרעים של אישה" / צילום: Benjamin Loeb  Netflix

"קרעים של אישה": כמו שיר לא מוצלח בסדנת כתיבה

בסוף הסרט "קרעים של אישה" (נטפליקס) נראה כאילו מישהו התפרץ לסט וצעק "מה  זה! למה כולם עצובים? יאללה, תחייכו קצת!"

מכוניות טסלה ביציאה מהמפעל / צילום: Shutterstock, Sundry Photography

טסלה משלימה את הקמת המטה הראשי שלה בפתח תקווה

המטה, ברחוב אפעל, כולל אולם תצוגה, מוסך וסדנת פחחות ונמצא בסמוך למתקני שירות ומכר של יבואניות רכב

שדה התעופה החדש של ברלין. מה שהיה אמור להיות סמל הבירה המאוחדת, הפך למבנה שמנציח כישלון גרמני / צילום: רויטרס - Annegret Hilse

גרמניה הגדירה את ישראל כ"מדינה בסיכון גבוה" להדבקה בקורונה; תחמיר את תנאי הכניסה

ישראל ו-24 מדינות נוספות יידרשו בכניסה לגרמניה בבידוד של 10 ימים ובהגבלות חמורות יותר מכפי שהתקנות מגדירות כיום ● בנוסף להכרזה על "מדינות בסיכון גבוה", הממשלה הגרמנית הכריזה על "אזורי סיכון למוטציות", מהם היא יכולה להגביל את הכניסה בשל החשש מהתפשטות וריאנטים מדבקים יותר של נגיף הקורונה

לוגו חברת סנאפ במסכים בוול סטריט / צילום: Associated Press, Richard Drew

חברת סנאפ הופכת מציאות מדומה לכסף אמיתי

החברה שמה קניינים בחנויות ועסקים על המפה באופן מקוון ● משקיעים נותנים לה אשראי ממשי

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

רשות שוק ההון דוחה בשלושה חודשים את תחילת הרפורמה בביטוח תאונות אישיות

כשבוע לפני שההוראות לשינוי תחום הביטוח האמור, שלדברי הרשות עצמה רווי בכשלים, היו אמורות להיכנס לתוקף, הרשות מאפשרת לחברות הביטוח לדחות את היישום לתחילת מאי ● זאת, לדברי הרשות, "בשל בקשות מחברות הביטוח, קשיים בהיערכות לאור מגפת הקורונה, וקשיים מיכוניים ופרקטיים"

נשיא ארה”ב החדש ג’ו ביידן בביקור בחוות פאנלים סולאריים בניו המפשייר / צילום: Reuters, BRIAN SNYDER

השקעה במגזר הקלינטק: עכשיו זה גם כלכלי

אחרי שנים של ביצועי חסר למניות של חברות הקלינטק, האם המצב ישתנה בעקבות כניסתו של הנשיא ביידן לבית הלבן, או ששוב צפויה אכזבה למשקיעים?

אולם של העליון. הנפגעות יוכלו לצפות בטלוויזיה במעגל סגור / צילום: אלכס קולומויסקי-ידיעות אחרונות

הגיע הזמן להקים מחלקות משפטיות לטיפול בתיקי עבירות מין

נשיאת בית המשפט העליון פרסמה נוהל חדש של ניהול תיקי עבירות מין, שנועד להקל על הנפגעות ● הנוהל קובע, בין היתר, שבתיקים אלה ידון הרכב מעורב של שופטים ושופטות, הנפגעות יוכלו לצפות במשפט מחדר נפרד ● זהו צעד חשוב, אך המבחן יהיה ביישום שלו

צחי סולטן + שוקי אברמוביץ / צילום: אסף מרדכי

מצחי סולטן ועד רוני קוברובסקי: כולם רוצים להשתתף בחגיגת ההנפקות של שותפויות המו"פ

הרעב הגובר בשוק להשקעות במיזמי טכנולוגיה מייצר גל הולך וגדל של הנפקות שותפויות מו"פ, שמקבל דחיפה גם מהקלות רישום משמעותיות שמעניקה להן הבורסה ● הטרנד הזה מושך אליו שורת שמות בולטים של פעילים ויזמים בשוק המקומי, ונכון לעכשיו נראה שהוא רק ילך ויתעצם

ח"כ סמי אבו-שחאדה, יו"ר בל"ד הנבחר

מהפך בבחירות לראשות בל"ד: סמי אבו שחאדה הוא היו"ר הבא

חבר הכנסת סמי אבו שחאדה מיפו ניצח את היו"ר הנוכחי חבר הכנסת מטאנס שחאדה ברוב של 59% מקולות חברי ועידת המפלגה לעומת 41% ● היו"ר היוצא לא יהיה ברשימת בל"ד לכנסת הבאה