גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

אניגמה בשוק הרכב: למה נבואות הזעם על המשבר בליסינג לא התממשו בינתיים

הירידה הצפויה בפעילותן, לצד המינוף הגבוה שבו הן פועלות, הובילו בשבועות הראשונים של המשבר לצניחה בערך האג"ח שהנפיקו חברות הליסינג הישראליות ● מאז חזרו האג"ח לתשואות חד-ספרתיות, והחברות רשמו רווחים במחצית השנה, למרות ירידה בהכנסות ● בעקבות הדוחות הרבעוניים

משרדים של שלמה סיקסט  / צילום: כדיה לוי, גלובס
משרדים של שלמה סיקסט / צילום: כדיה לוי, גלובס

חברות הליסינג והשכרת הרכב המובילות בישראל היו מהראשונות לחוות את השפעות התפרצותו של נגיף הקורונה. הירידה הצפויה בפעילותן, לצד המינוף הגבוה שבו הן פועלות והתבססותן המובהקת על הנפקות אג"ח לציבור, הובילו בשבועות הראשונים של המשבר לצניחה של עשרות אחוזים בערכן של האג"ח המונפקות ולחשש ממשי באשר ליכולתן של חלק מהחברות לשרוד את הזעזוע בענף.

■ חברות הליסינג סופגות אש, אבל בדוחות "הכול דבש" | דובי בן גדליהו

חשש זה הצטמצם משמעותית לקראת סוף מרץ, בעקבות החלטת בנק ישראל להתערב בשוק הקונצרני ולרכוש אג"ח בדירוג A מינוס ומעלה. ההודעה, שנתפסה כתמיכה של הבנק המרכזי בחברות שלא נמצאו בסיכון גבוה לפני משבר הקורונה, הובילה מאז לעלייה מחודשת במחירי האג"ח של חברות הליסינג ולסגירת מרבית הירידות בהן.

לפיכך, כיום חזרו האג"ח של חברות הליסינג להיסחר בתשואות חד-ספרתיות, שאמורות לאפשר למרביתן לחזור ולמחזר את חובותיהן, גם אם בריביות גבוהות מאלה שנדרשו לשלם ב-2019. נוסף על כך, הראו חברות הליסינג כי הניסיון שרכשו במשבר הכלכלי העולמי הקודם (2008-2009) אפשר להן להציג רווחים גם במחצית הראשונה של 2020, וזאת למרות הירידה בהכנסות.

המחצית-הראשונה-של-חברות-הליסינג-במיליוני-שקלים

בחודשים יוני-אוגוסט חזרו החברות לפעילות מלאה, שהתבטאה גם בחזרת תוצאותיהן בתחום הליסינג והמכירה לרמות שלפני הסגר הראשון. עם זאת, על תוצאות הסגר השני שהחל לפני ראש השנה, ניתן יהיה ללמוד רק בהמשך.

שלמה החזקות: זינוק בהוצאות המימון 

חברת שלמה החזקות, שנמצאת בבעלות משפחת שמלצר, נחשבת לחברה החזקה בענף הליסינג והשכרת הרכב המקומי, והיא כוללת בתוכה גם פעילות בתחום הביטוח. החברה מדורגת AA מינוס בידי S&P מעלות, והאג"ח שלה נסחרו היום (יום ג') בבורסה לפי תשואה שנתית לפדיון של עד 2.5% בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן.

לאורך תקופת התפרצות הנגיף והטלת הסגר הראשון התאימה החברה את היקף התשומות להיקף המכירות והפעילות העסקית ופעלה לצמצום הוצאותיה השוטפות בתחומי תחזוקת צי המכוניות, שכר העובדים ועוד. במהלך אפריל הוצאו, למשל, כ-50% מעובדי החברה לחופשה ללא תשלום (חל"ת), ונוסף על כך, הוצאו עובדים לחופשות על חשבון ימי החופשה שלהם.

כמו כן, נפגעה שורת ההכנסות של קבוצת שלמה בשיעור מתון יחסית, למרות השפעת ימי הסגר. במחצית הראשונה של 2020 התכווצו ההכנסות ב-3% ל-1.79 מיליארד שקל, כאשר ההכנסות מליסינג והשכרה ירדו ב-3% ל-916 מיליון שקל, ואילו ההכנסות ממכירת כלי רכב ירדו ב-4% ל-632 מיליון שקל.

למרות הירידה בהכנסות, גדל הרווח הגולמי של שלמה במחיצת הראשונה של השנה ב-1%, ל-365 מיליון שקל, ואילו הרווח התפעולי עלה ב-4% ל-162 מיליון שקל. את הסיבה לכך אפשר למצוא בעיקר בהפחתת ההוצאות שביצעה החברה.

בשורה התחתונה נרשמה במחצית הראשונה ירידה חדה של 60% ברווח הנקי, ל-45 מיליון שקל, אבל זאת כתוצאה מהוצאות מימון של 64 מיליון שקל, שרשמה חברת הביטוח בגלל ירידה בערכם של ניירות הערך הסחירים המוחזקים בתיק הנוסטרו שלה, וכן בגלל הפרשה לחובות מסופקים על נכסי חוב המוחזקים לפדיון. במחצית המקבילה ב-2019 רשמה חברת הביטוח הכנסות מימון של 40 מיליון שקל, ומכאן ההבדל הגדול בתוצאות.

גם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה גבוה, והסתכם במחצית הראשונה של 2020 ב-245 מיליון שקל, לעומת 170 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. זאת, בין השאר, בעקבות ירידה של 12% ברכישות כלי הרכב לסכום של 1.19 מיליארד שקל.

אלבר: ירידה של כמעט 30% ברווח

לצד שלמה החזקות, נסחרות בבורסה גם האג"ח של חברות הליסינג וההשכרה אלבר ואלדן, שנתפסות בעיני חברות הדירוג והמשקיעים כמסוכנות יותר. האג"ח של שתי החברות מדורגות כיום בדירוג A בידי S&P מעלות, כאשר אלה של אלבר נסחרות בשוק לפי תשואה לשנתית פדיון של עד 6%, בשעה שאלה של אלדן נסחרות לפי תשואה שנתית לפדיון של עד 8% (בתוספת הצמדה למדד).

מבט על דוחות אלבר, שנמצאת בבעלות אלי אלעזרא, מגלה כי החברה סיימה את המחצית הראשונה של 2020 עם ירידה של 19% בהכנסות ל-1.31 מיליארד שקל, ועם ירידה של 29% ברווח הנקי ל-28.5 מיליון שקל. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת היה שלילי והסתכם ב-102.5 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי מפעילות שוטפת של 208 מיליון שקל שנרשם במחצית הראשונה אשתקד.

בתחום הליסינג התפעולי ספגה אלבר במחצית השנה ירידה קלה בלבד, של כ-3%, בהכנסות ל-435 מיליון שקל, אבל בשאר התחומים נרשמו ירידות חדות של עשרות אחוזים בהכנסות כתוצאה מתקופת הסגר. כך למשל, מסחר בכלי רכב (אפס קילומטר) ב-36% ל-356 מיליון שקל, ואילו ההכנסות ממכירת כלי רכב ששימשו לפעילות ליסינג והשכרה, התכווצו ב-15% ל-254 מיליון שקל.

לדברי אלבר, התמודדות החברה עם המצב הנוכחי כוללת, בין השאר, התאמת צי הליסינג לרמת הביקוש במשק, תוך הארכת תקופת החכירה בעסקאות קיימות והסטת לקוחות לכלי רכב משומשים. כמו כן, פעילות ההשכרה לטווח קצר, שמיועדת לתיירים, הוסטה לסגמנטים אחרים המושפעים פחות מהמצב.

עם זאת, בחברה גם הזהירו כי המשך מגמת ההרעה במשק בישראל והקטנת מספר המועסקים במשק, עלולים להשפיע לרעה על פעילות החברה עקב הקטנת הביקוש לכלי רכב בעסקאות ליסינג, השכרה ומכירת כלי רכב חדשים. נוסף על כך, משברים מאקרו-כלכליים עלולים להשפיע על יציבותם הכלכלית של לקוחות החברה ועל היקף פעילותם.

נכון לחודשים יולי-אוגוסט, לאלבר צי עובד ממוצע של 30 אלף כלי רכב, מתוך צי כולל ממוצע של 35.6 אלף כלי רכב, המשקף שיעור תפוסה ממוצע של 84.3%, וזאת לאחר שבמחצית הראשונה של 2020 ירד שיעור התפוסה הממוצע ל-81.5% עקב משבר הקורונה. לשם השוואה, במחצית הראשונה של 2019 החזיקה החברה צי כולל ממוצע של 35.9 אלף כלי רכב ושיעור תפוסה ממוצע של 88.5%.

אלדן: ירידה חדה ברכישת כלי רכב

גם אלדן הציגה במחצית הראשונה של השנה ירידה חדה של כ-13% בהכנסות, ל-709 מיליון שקל, בעקבות נפילה של 30% בהכנסות ממכירת כלי רכב ל-219 מיליון שקל. עם זאת, צמצום בהוצאות הוביל את החברה להציג עלייה של 22% ברווח התפעולי ל-74 מיליון שקל, כשבנוסף נהנתה החברה מירידה של 35% בהוצאות המימון עקב הירידה במדד המחירים לצרכן, וכן מרווח של 41 מיליון שקל שנבע מרכישה עצמית של אג"ח בימים שבהם קרסו מחיריהן בעשרות אחוזים.

לפיכך, בשורה התחתונה הציגה אלדן, שנמצאת בבעלות משפחת דהן, רווח נקי של 60 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2020, וזאת לעומת רווח נקי של 6 מיליון שקל בלבד שנרשם בתקופה המקבילה אשתקד. במקביל, הציגה החברה במחצית הראשונה תזרים מזומנים חיובי גבוה של 186 מיליון שקל מפעילות שוטפת, וזאת בהשוואה לתזרים שלילי של 45 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

לפער העצום הזה אחראית הירידה החדה שנרשמה אצל אלדן במחצית הראשונה ברכישת כלי רכב חדשים מיבואני הרכב. לדברי אלדן, החברה עצרה וביטלה רכישות של כלי רכב המיועדים להשכרה, כך שצי כלי הרכב במגזר זה פחת ל-6,257 כלי רכב, לעומת 8,345 כלי רכב שכלל מגזר זה ב-2019. במקביל, פעלה החברה במגזר הליסינג להארכת חלק מעסקאות ההחכרה במחצית הראשונה של 2020, כך שלא נדרשה רכישת כלי רכב חדשים ללקוחות. החל בחודש יולי חזרה החברה לרכוש כלי רכב לפעילות הליסינג שלה.

במגזר הסחר (מכירת רכבי אפס קילומטר) הוקטן באלדן באופן משמעותי מלאי הרכב החדש במטרה להקטין את הסיכון הכרוך בהחזקת מלאי ומימונו. במקום זה בחרה החברה להתמקד במכירת כלי הרכב המשומשים שבבעלותה.

עד לסוף 2020 מעריכה אלדן שתשקיע סכום של 176 מיליון שקל בלבד ברכישת כלי רכב חדשים, אבל ב-2021 כבר מתכננת החברה רכישות בהיקף של 1.55 מיליארד שקל. את הנתונים פרסמה אלדן במסגרת דוח תזרים חזוי, שלפיו היא מעריכה כי תסיים את 2021 עם פחות מ-30 מיליון שקל בקופה. 

עוד כתבות

ג'ף בזוס / צילום: Charles Krupa, AP

אמזון לא עוצרת: ניפצה את תחזית הרווח למניה ב-300%; ההכנסות זינקו ב-37%

הרווח למניה הסתכם ב-12.37 דולרים - מעל לתחזיות השוק לרווח של 7.41 דולרים למניה ● ההכנסות הסתכמו ב-96.15 מיליארד דולר לעומת הצפי להכנסות של 92.7 מיליארד דולר ● אמזון מעלה את התחזיות לרבעון הבא, אם כי הטווח לרווח התפעולי רחב מדי

הבחירות בארה"ב: כל הדיווחים והפרשנויות של כתבי גלובס

חתימת הסכם השלום עם איחוד האמירויות ובחריין בבית הלבן / צילום: Alex Brandon, AP

מדינות מהמפרץ פנו לישראל כדי לבחון רכישת מערכות נגד טילים

ההסכמים בין המדינות הובילו לפניות ראשוניות מצד המפרציות לרכישות מהתעשיות הביטחוניות בישראל - כך נודע ל"גלובס" ● ההתעניינות כוללת הצטיידות במיגון לכלי רכב משוריינים, מערכות נגד טילים ומערכות "מעיל רוח" מתוצרת רפאל ● במפרץ מעוניינים לשפר את ההגנה על מתקני הנפט בעקבות התקיפה בסעודיה ב-2019

תומכי ג'ו ביידן במיאמי, פלורידה / צילום: MARCO BELLO, רויטרס

פלורידה לא למדה לקח: טל שניידר בדרך למדינה ש"מכתירה" את נשיאי ארה"ב

פלורידה היא מדינה חצויה שמשקפת כנראה יותר מכל את אמריקה המפולגת ● ההיסטוריה מלמדת שפלורידה כמעט תמיד בוחרת במנצח ונוטה להחליף צד כל כמה שנים ● כך היה עם רייגן והבושים, וקלינטון ואובמה וטראמפ ● האם גם הפעם היא תנבא את התוצאות

עובד חברת החשמל על מנוף / צילום: תמר מצפי

בעקבות תקלה טכנית: הפסקות חשמל דווחו ברחבי הארץ

תושבי באר שבע, אשקלון, חיפה, ראשון לציון ויישובים רבים נוספים דיווחו על הפסקות חשמל למשך דקות ארוכות ● לדברי חברת החשמל, הסיבה להן הייתה תקלה ביחידות ייצור, שהובילה להשלת עומס ● במקרים מסוג זה המערכת מתוכננת לשוב בתוך כרבע שעה

למה מיזוגים ורכישות רבים כל כך נכשלים / איור: חן ליבמן

ביום שאחרי האקזיט: למה מיזוגים ורכישות רבים כל כך נכשלים

למה ברחו כל הטאלנטים מהסטארט-אפ אחרי המיזוג עם החברה הרוכשת ● עם קצת שכל ישר, אגו מנוהל ועבודת צוות זה דווקא יכול להצליח

גיל גירון ורמי נוסבאום, מנכ"ל ויו"ר אשטרום / צילום: ישראל הדרי, יח"צ

ההצעה המשופרת של אשטרום צלחה: תמחק את החברה הבת מהמסחר בת"א

קבוצת אשטרום תרכוש את מלוא מניות החברה הבת אשטרום נכסים בהצעת רכש חליפין במניות ● פחות מ-5% מבעלי מניות אשטרום נכסים התנגדו להצעה ● ההיענות הגבוהה תאפשר לה לבצע רכישה כפויה גם למניות שבעליהן לא נתנו את הסכמתם למהלך

כמו לכל דבר, גם לעבודה מהבית יתרונות וחסרונות / צילום: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

ביחד אבל בנפרד: עתיד העבודה במשרד הווירטואלי

מודל העבודה ההיברידי יחייב ארגונים לשנות את האופן שבו הם מגדירים משרד ולהתמודד עם השאלה איך יוצרים מרחב וירטואלי שמאפשר עבודה משותפת אמיתית

דליפת נפט בנמל קצא"א באשקלון / צילום: דוברות המשרד להגנת הסביבה

כ-3 ק"מ מהחוף: אירוע דליפת נפט בנמל קצא"א באשקלון

אירוע מקומי של דליפת נפט התרחש הבוקר בנמל קצא״א באשקלון ● לפי המשרד להגנת הסביבה מדובר באירוע נקודתי, אך מתקן ההתפלה הושבת ליתר ביטחון לאחר התייעצות עם משרד הבריאות

מירי רגב ובצלאל סמוטריץ' על המטרו. כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע. צילומים: דוברות הכנסת / עיצוב: טלי בוגדנובסקי , גלובס

סערת המטרו וסימנים ראשונים לשובם של המשקיעים. כותרות הנדל"ן

מדוע שרת התחבורה מירי רגב מתנגדת לפרויקט המטרו, מי צופה שמחירי הנדל"ן יעלו, היכן נמצאות השכונות שהכי קורצות למשקיעים, ואיפה שווקו המכרזים הראשונים בתוכנית הדיור הממשלתית החדשה ● לרגל ועידת הנדל"ן של "גלובס" שהתקיימה השבוע, קבלו סיכום מורחב

איור: עובדיה בנישו

דורשים רק מזומן ובלי רגשות אשם: הכלכלה השחורה פורחת בחסות הסגר השני

בחסות התנהלות הממשלה וחוסר האמון הציבורי, פורחת הכלכלה השחורה ● הספר שמגיע לבית הלקוח בהיחבא, הקוסמטיקאית ש"לא מפחדת למות מקורונה, אלא מפחדת למות מרעב", מאמני הכושר, השפים ויתר העצמאים שמקבלים תשלום בשחור, בלי לחשוב פעמיים

מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

תלונה למבקר המדינה נגד אופן המינוי במועצת התאגיד

חברת המועצה לשעבר אורנה דויטש פנתה בתלונה למבקר המדינה על האופן שבו מונו חברי המועצה החדשה ● דויטש טוענת בין היתר שאופן מינוי הועדה התנהל באופן לא תקין במספר מובנים ● מינוי החברים למועצה מתעכב שוב ושוב כמה מספר רב של חודשים

נתב"ג בימי קורונה / צילום: כדיה לוי, גלובס

משרד הבריאות: סרביה תהפוך למדינה האדומה הבאה

החל מה-8 בנובמבר הנכנסים מסרביה יחויבו ב-14 ימי בידוד ● מדינות נוספות שייכנסו לרשימת המדינות האדומות הן איטליה, גרמניה, לטביה וליטא

דונלד טראמפ זורק את כובעו לתומכיו באחד הקמפיינים שלו בפנסילבניה / איור: Alex Brandon, Associated Press

מהמו"מ עם צפון קוריאה ועד לחיסול אל-בגדאדי: הקדנציה של טראמפ בתמונות

מנאום ההשבעה הלוחמני, דרך צעדות המחאה של מיליוני נשים נגדו, הדחת ראש האף.בי.איי, מפגש הפסגה עם הרודן קים ג'ונג און, הקמת חומה במקסיקו, חיסול מנהיג דאע"ש ש"מת כמו פחדן", ועד מותו של ג'ורג' פלויד ● אלו האירועים שנזכור במיוחד מארבע שנים סוערות של טראמפ בית הלבן

בנימין נתניהו / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

רה"מ לסוחרים: "התחלואה מזנקת בעולם, מבקש מכם לשתף פעולה עוד כמה ימים"

רה"מ פנה באמצעות חשבון הטוויטר שלו לסוחרים לאחר שחלקם איימו להפר את הנחיות הממשלה ולפתוח חנויות וביקש מהם להמתין ל-8 בנובמבר ● התאגדות הרשתות: "אין לנו עוד כמה ימים, לחלקנו אין אפילו עוד כמה שעות"

חנויות סגורות בקניון דיזנגוף סנטר. סגר סבב ב' / צילום: כדיה לוי, גלובס

רשתות האופנה והמסעדות התייאשו: מפסיקות את הדיונים עם הממשלה

הצהרת התאגדות רשתות המסחר, האופנה וההסעדה להפסיק את ההתדיינות מול הממשלה מגיעה לדבריהם לאחר ש"פניותיהם נפלו על אוזניים ערלות" ● "החל מיום ראשון כל אחד יהיה חייב לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורו, עבור עובדיו ועבור משפחתו"

אלון שוסטר, כחול לבן / צילום: יח"צ

חלב עמיד: גם בעולם מכסות הייצור לא נעלמו, הן רק משנות צורה

החשוד המיידי במחסור בחלב בימי הסגר היה מנגנון המכסות הנהוג בישראל, שנטען כי הוא שריד ממשטרים של כלכלה מתוכננת • למרות שברחבי העולם נוקטים בשלל שיטות, נראה שאף מדינה לא מותירה את העסק ההפכפך הזה רק לידו הנעלמה של השוק ● המשרוקית של "גלובס"

רות פולצ'ק וצביקה וגמן / צילום: כפיר זיו. פרופס: באדיבות חברת ס.י.מדה ציוד למעבדות

התכתבות בווטסאפ גרמה להם לעזוב הכל ולהקים סטארט-אפ מבטיח לבדיקות קורונה

הודעה בקבוצת ווטסאפ בתחילת המשבר הפילה לרות פולצ'ק ולצביקה וגמן אסימון בנוגע לאופן שבו צריכות להתבצע בדיקות קורונה - שילוב בין השיטה המוכרת של איגום לאלגוריתמיקה ● השבוע חברת הסטארט-אפ שהקימו זכתה לאישור רגולטורי לבצע בדיקות שיכולות להגדיל פי 10 את מספר הנבדקים

אפי נוה  / צילום: שלומי יוסף

פרשת אפי נוה: מרוב עצים לא רואים את סימון המטרה

לא זכורה לי דוגמה כה קיצונית כמו פרשת אפי נוה, שבה המערכת נרתמה לדרוס מכל זווית אפשרית אדם שסומן על ידה ● אם הפרקליטות מסוגלת להודות בטעויות, זו ההזדמנות בה' הידיעה

נטפליקס. עלייה מסיבית בצריכת שירותי טלוויזיה בארה"ב / צילום: Antoine Kreme, רויטרס

נטפליקס רוכבת על הקורונה ומעלה את מחירי החבילות בארה"ב

לעת עתה הדיווח מתייחס בארה"ב ולא לשאר העולם אך אין לדעת ● הסיבה היא הגידול בתחרות מצד שחקניות חדשות שמוזילות את מחירי החבילות