גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

הצעת חוק חדשה בכנסת: ביטקוין יוכר כמטבע ולא כנכס לצורכי מיסוי

ארבעה חברי כנסת מסיעת ישראל ביתנו הגישו הצעת חוק פרטית, שמבקשת לתקן את המיסוי של פעילות במטבעות דיגיטליים מבוזרים, כך שמכירת ביטקוין לא תחויב במס רווח הון בשיעור של 25%

עודד פורר / צילום: שלומי יוסף
עודד פורר / צילום: שלומי יוסף

הצעת חוק פרטית, שהונחה אתמול (יום ג') על שולחן הכנסת על ידי ארבעה חברי כנסת ממפלגת ישראל ביתנו, מבקשת לתקן את אופן המיסוי של פעילות במטבעות דיגיטליים על פי פקודת מס הכנסה, "כך שמטבע דיגיטלי אשר יעמוד בקריטריונים שנקבעו בפקודה, כדוגמת ביטקוין, יראוהו כמטבע לעניין מיסוי על מכירתו".

הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי מכירת מטבעות דיגיטליים), שהוגשה על ידי הח"כים עודד פורר, יבגני סובה, יוליה מלינובסקי קונין ואלכס קושניר, מבקשת לתקן את הסעיף בפקודת מס הכנסה הקובע כי מטבע דיגיטלי נחשב לנכס, ולכן מכירתו או המרתו למטבע פיאט (שקל או מטבע ריבוני אחר) מחויבת במס רווח הון. בדברי ההסבר להצעתם טוענים ארבעת הח"כים כי "המציאות הרגולטורית בישראל אינה מותאמת למציאות הקיימת בשטח. כך למשל, על פי חוזר מס הכנסה מספר 05/2018, מטבע דיגיטלי הוא 'נכס', ועל כן מכירתו תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון בהתאם לשיעורי המס הקבועים בסעיף 91 לפקודה".

נכון להיום, המס על רוב רווחי ההון בישראל, הוא בשיעור של 25% - וכך גם במקרה של מכירה או המרה של מטבעות דיגיטליים. סעיף 91 בפקודת מס הכנסה מעניק הקלה במיסוי רווחי הון ממלווה קצר מועד (מק"מ) או מאיגרות חוב שאינן צמודות למדד - ואלה ממוסים ב-15% בלבד.

הצעת החוק מבקשת גם להוסיף בפקודת מס הכנסה סעיף (אחרי סעיף 96), הנוגע ל"קביעת מטבע דיגיטלי מבוזר". לפי הסעיף המוצע, "שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת רשאי לקבוע הוראות שלפיהן ייקבע מטבע דיגיטלי כמטבע דיגיטלי מבוזר, והוא רשאי לקבוע בצו את רשימת המטבעות הדיגיטליים המבוזרים לפי ההוראות שקבע כאמור". על פי הצעת החוק, "מטבע דיגיטלי מבוזר הוא מטבע שמתקיימים לגביו כל אלה: (1) הנפקתו מתבצעת על ידי רשת מחשבים מבוזרת, לפי חוקי מערכת שנקבעו מראש, ולא על ידי מדינה או גורם פיננסי מרכזי; (2) ההנפקה הראשונית של יחידת המטבע לא נעשתה תמורת תשלום לגורם כלשהו; (3) שווי השוק שנקבע למטבע בשוק החופשי לא פוחת ממיליארד שקלים חדשים, על פי שיטת חישוב שיקבע השר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, בהתאם לגודל השוק; (4) הוא מיועד לשימוש כללי ולא הונפק עבור עסק או תחום מסוים".

בעניין זה נזכיר כי במרץ 2019, כפי שפורסם ב"גלובס", דחה בית המשפט המחוזי ערעור של יזם הבלוקצ'יין נועם קופל נגד החלטתה של רשות המסים להטיל על רווחיו ממכירת ביטקוין מס רווח הון בסכום של כ-3 מיליון שקל. בכך קיבל בית המשפט את עמדת הרשות, שטענה כי הביטקוין, שאינו "הילך חוקי" באף מדינה כיום, נכלל בהגדרת "נכס" ואינו "מטבע חוץ", כפי שטען קופל שיש לסווגו.

בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב כי "מטרת הצעת החוק היא לתקן את האופן שבו ממסים פעילות במטבעות דיגיטליים, כך שמטבע דיגיטלי שיעמוד בקריטריונים שנקבעו בפקודה, כדוגמת ביטקוין, יראוהו כמטבע לעניין מיסוי על מכירתו. בהירות רגולטורית זו תיצור ודאות מסחרית ותאפשר כניסת מטבעות דיגיטליים רבים יותר לשימוש בשוק הישראלי, כך שאלה ימשיכו להיות מנוע צמיחה המאפשר לתעשיית ההייטק הישראלית לפרוח ולהתפתח. זאת, במטרה להבטיח כי מדינת ישראל, שמתהדרת בתוארה כמעצמת הייטק עולמית, תוביל בתחום המטבעות הדיגיטליים ותוצב בחוד החנית של הטכנולוגיה העולמית, יחד עם מדינות מתקדמות כמו יפן, שכבר רואות במטבעות דיגיטליים מסוימים כאמצעי תשלום לגיטימי לשימוש".

חבר הכנסת פורר מסר לאחר הגשת הצעת החוק, כי "למדינת ישראל יש את היכולת להיות בין המובילות בתחום המטבעות הדיגיטליים, אם רק תכיר בשימוש בבלוקצ'יין כמטבע לכל דבר. דווקא בתקופה זו, כשהעתיד הכלכלי אינו ברור, אנו צריכים לתת את הדחיפה למנועי צמיחה אפשריים ולקדם אפשרויות תשלום דיגיטליים בשל המרחק החברתי שנכפה עלינו".

הצעת חוק נוספת: ריווח מועדי הדיווח

הצעת חוק נוספת שהונחה אתמול על שולחן הכנסת, מבקשת לאפשר דיווח פעם בחצי שנה או פעם בשנה על סחר במטבעות דיגיטליים. הצעה זו מבקשת לתקן את המצב הקיים כיום, שבו על מי שמוכר מטבעות דיגיטליים, מוטלת חובה להגיש לרשות המסים דוח בתוך 30 ימים מיום המכירה, ולצד זאת לשלם מקדמה בשיעור המס החל על רווח ההון הנובע מהעסקה.

הצעה פרטית זו, הנוגעת למועדי הדיווח על עסקאות במטבעות דיגיטליים, הוגשה על ידי חברי הכנסת פורר, סובה, קושניר ומלינובסקי קונין (ישראל ביתנו) יחד עם ח"כ אלי אבידר (גם הוא מישראל ביתנו) וח"כ שרן השכל (הליכוד). על פי הצעת החוק, יתוקן סעיף 91 בפקודת מס הכנסה, כך שתתווסף בו ההוראה הבאה: "שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע מקרים שבהם יחולו חובת דיווח שנתי או דיווח חצי שנתי לעניין סוגי נכסים, בשל מכירה של נכס; עם הגשת הדוח כאמור תשולם מקדמה בסכום המס החל לפי הוראות פקודה זו על רווח הון בשל המכירה".

מני רוזנפלד, יו"ר איגוד הביטקוין הישראלי, אמר בתגובה ל"גלובס" כי "שתי הצעות החוק שהונחו אמש על ידי חברי הכנסת עודד פורר ושרן השכל, מהוות תשתית שעליה ניתן יהיה לפתח את ישראל כמרכז פיננסי עולמי וכמובילה בתחום המטבעות הדיגיטליים. ההצעות באות לסייע עם הקשיים שעמם מתמודד התחום - מצד המערכת הבנקאית מחד, ומצד הרשויות הממשלתיות מאידך. הצעות אלה מאזנות במידה מסוימת את העיכוב בהשלמת הליכי חקיקה קריטיים, כמו אישור צו הלבנת הון לחוק הנשפי"ם, שפוגע אנושות ביכולת של חברות בתחום המטבעות הדיגיטליים להתבסס בישראל ולצמוח. מעודד מאוד לראות חברי כנסת קשובים לצורכי התעשייה ועוסקים בקידום פתרונות שיסייעו להחזיר את הצמיחה לישראל".

עוד כתבות

מתניהו אנגלמן, מבקר המדינה / צילום: שמוליק גרוסמן, דוברות הכנסת

תלונה למבקר המדינה נגד אופן המינוי במועצת התאגיד

חברת המועצה לשעבר אורנה דויטש פנתה בתלונה למבקר המדינה על האופן שבו מונו חברי המועצה החדשה ● דויטש טוענת בין היתר שאופן מינוי הועדה התנהל באופן לא תקין במספר מובנים ● מינוי החברים למועצה מתעכב שוב ושוב כמה מספר רב של חודשים

עדי צפדיה / צילום: גילת

לאחר ביטול הרכישה: גילת תחלק דיבידנדים בגובה 20 מיליון דולר

"בעקבות קבלת התשלום מקומטק, אנו שמחים לחלק את הסכום המשמעותי הזה כדיבידנד לבעלי המניות שלנו", אמר המנכ"ל הזמני של גילת, עדי צפדיה ● נוסף על כך, בהתאם לדרישות החוק בישראל, דירקטוריון גילת יבקש מבית המשפט אישור לחלוקת דיבידנד נוסף של כ-35 מיליון דולר

הכנס השנתי על שם פרופ' ירון אזרחי - "מדמיינים מחדש דמוקרטיה" - מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה / צילום: צילום מסך

"מהי עיתונות, מיהו עיתונאי, מיהו מו"ל, ומי שם ילד בן 18 או 20 בגל"צ להכריע מי הטוב ומי הרע"

בפאנל של המכון הישראלי לדמוקרטיה אמרה אלונה בר און מו"ל גלובס כי "הבעיה העיקרית של העיתונות כיום היא היעדר אתוס, תרבות ומקצוענות" ● גיא רולניק סגן מו"ל הארץ אמר כי לשיטתו תיקי 2,000 ו-4,000 היו אמורים להוביל לחשבון נפש בעיתונות וכי בכל מקרה הקשיים הכלכליים לא הם אלו שדרדרו את האתיקה ● גולן יוכפז מנכ"ל חדשות 13 לשעבר טען שהעיתונות נפלה לכרוניקה בסיקור הקורונה ועו"ד נגה רובינשטיין דיברה על העיכוב שבו נמצאת הרגולציה הישראלית ביחס לטיפול בגוגל ובפייסבוק ● את הפאנל הנחתה ד"ר תהילה שוורץ אלטשולר

אלון שוסטר, כחול לבן / צילום: יח"צ

חלב עמיד: גם בעולם מכסות הייצור לא נעלמו, הן רק משנות צורה

החשוד המיידי במחסור בחלב בימי הסגר היה מנגנון המכסות הנהוג בישראל, שנטען כי הוא שריד ממשטרים של כלכלה מתוכננת • למרות שברחבי העולם נוקטים בשלל שיטות, נראה שאף מדינה לא מותירה את העסק ההפכפך הזה רק לידו הנעלמה של השוק ● המשרוקית של "גלובס"

נתב"ג בימי קורונה / צילום: כדיה לוי, גלובס

משרד הבריאות: סרביה תהפוך למדינה האדומה הבאה

החל מה-8 בנובמבר הנכנסים מסרביה יחויבו ב-14 ימי בידוד ● מדינות נוספות שייכנסו לרשימת המדינות האדומות הן איטליה, גרמניה, לטביה וליטא

סונדאר פיצ'אי מעיד בועדת השיפוט של הקונגרס האמריקאי בנושא שימוש בנתוני משתמשים בגוגל / צילום: Jim Young, רויטרס

גוגל ריסקה את התחזיות לרבעון: מציגה צמיחה של 14% - הרבה מעל לצפי

הרווח הנקי למניה עמד על 16.4 דולר – יותר מחמישה דולרים מעל התחזיות ● הרווח הנקי הסתכם ב-11.3 מיליארד דולר - זינוק של 61% לעומת הרבעון המקביל אשתקד

הפעלת תו קנייה מקוון / אילוסטרציה: שאטרסטוק

צרכן קנה 8 זוגות נעליים ב-322 שקל, החנות ביטלה את העסקה. מה אמר ביהמ"ש?

האם טעות במחיר מחייבת את המוכר? התשובה לפי פסיקה שהתקבלה בבית משפט לתביעות קטנות בחדרה היא לא ● "צריך היה להיות ברור, לתובע שהמחיר המוצג נמוך מדי"

מבצעים ברשתות אופנה ומזון / צילום: שני מוזס, גלובס

העליון שם סוף לשיטת המבצעים הפופולרית: הפסיקה שמסעירה את ענף המזון והאופנה

ביהמ"ש העליון אשרר את החלטת המחוזי בת"א לפיה גם במקרה של מבצעים קצרי מועד יש לציין על המוצר או על שלט את המחיר הסופי לאחר ההנחה, ולא ניתן יותר להסתפק רק בהצגת אחוז ההנחה ● עו"ד סיטון-זלקינד המייצגת קמעונאיות בתחום האופנה והמזון: "נטל כבד ביותר על הקמעונאים שעלול להביא להימנעות ממבצעים קצרי טווח"

דרור פויר / צילום: יונתן בלום, גלובס

עִזבו אותי לגסוס במסדרון, הצילו את נטלי דדון!

המרוץ לפיתוח החיסון הוא בקושי חימום ומתאבן למרוץ האמיתי - המרוץ לחיסון עצמו ● ואם אתם לא חושבים שהמקורבים יזכו לחיסון ראשונים, כנראה שהפרוטקציה שלכם כל-כך חזקה שאתם כבר לא שמים לב אליה

דונלד טראמפ זורק את כובעו לתומכיו באחד הקמפיינים שלו בפנסילבניה / איור: Alex Brandon, Associated Press

מהמו"מ עם צפון קוריאה ועד לחיסול אל-בגדאדי: הקדנציה של טראמפ בתמונות

מנאום ההשבעה הלוחמני, דרך צעדות המחאה של מיליוני נשים נגדו, הדחת ראש האף.בי.איי, מפגש הפסגה עם הרודן קים ג'ונג און, הקמת חומה במקסיקו, חיסול מנהיג דאע"ש ש"מת כמו פחדן", ועד מותו של ג'ורג' פלויד ● אלו האירועים שנזכור במיוחד מארבע שנים סוערות של טראמפ בית הלבן

משימת אפולו 14. הפעם האחרונה שבני אדם נחתו על הירח הייתה ב־1972 / צילום: NASA, רויטרס

גילויים חדשים, תוכניות ישנות: בנאס"א מעיזים שוב לדבר על שיגור בני אדם לירח

אחרי שנים שבהן הפוקוס עבר למאדים, בנאס"א מעיזים שוב לדבר על שיגור בני אדם לירח. הגילוי האחרון של מים שם עשוי לקדם את התוכניות להקמת התיישבות שם • ד"ר יוג’ין טו, מנהל מרכז המחקר של נאס"א, מדבר על הניסיונות לקצר את זמן ההגעה לירח, על השלכות השימוש בחומרי גלם ממנו ועל חלוקת העבודה בין המגזר הציבורי לפרטי

פיליפ פרוסט, בעל השליטה באופקו / צילום: תמר מצפי, גלובס

תחום בדיקות הקורונה ממשיך להתבסס כאוצר החבוי שחיפשה אופקו

ההכנסות הכוללות ברבעון היו 428.1 מיליון דולר לעומת 228.8 מיליון דולר ברבעון המקביל - עליה של 87% ● לראשונה מזה זמן רב רושמת אופקו רבעון שני ברציפות של רווחיות ● מניית אופקו עלתה בעקבות פרסום הדו"חות ב-5%, והחברה שווה היום 2.8 מיליארד דולר

ניסן סנטרה / צילום: יח"צ

התחלה חדשה: המשפחתית החדשה של ניסאן שונה לחלוטין מקודמתה 

העיצוב מתוחכם ויש לה מוניטין של אמינות, אבל המנוע של סנטרה 2020 מתקשה לעמוד בסטנדרטים האירופים ● המחיר גבוה יחסית, אבל הנחות אגרסיביות עשויות לסלול את דרכה למרכז השוק

ג'ק דורסי / צילום: Anushree Fadnavis, רויטרס

טוויטר עקפה את תחזית הרווח וההכנסות אך המניה מתרסקת במסחר המאוחר

ברבעון בו הגבילה החברה את ציוצי הנשיא טראמפ, והצהירה על כוונתה לקדם שיח בריא ברשת, טוויטר רשמה עלייה נמוכה מהצפוי במספר המשתמשים ● הזהירה מפני חוסר וודאות לקראת הבחירות בארה"ב בכל הנודע להתנהגות המפרסמים

ג'ף בזוס / צילום: Charles Krupa, AP

אמזון לא עוצרת: ניפצה את תחזית הרווח למניה ב-300%; ההכנסות זינקו ב-37%

הרווח למניה הסתכם ב-12.37 דולרים - מעל לתחזיות השוק לרווח של 7.41 דולרים למניה ● ההכנסות הסתכמו ב-96.15 מיליארד דולר לעומת הצפי להכנסות של 92.7 מיליארד דולר ● אמזון מעלה את התחזיות לרבעון הבא, אם כי הטווח לרווח התפעולי רחב מדי

שר האוצר ישראל כ"ץ / צילום: עדינה ולמן, דוברות הכנסת

קבינט הקורונה דחה את פתיחת חנויות הרחוב בשבוע

עם זאת, שבוע הבא ייפתחו הלימודים לכיתות א' עד ד', בתי כנסת בפעילות של עד עשרה אנשים, וכן צימרים ומכוני טיפול כגון מספרות ומכוני קוסמטיקה ● טרם הדיון, יצא שר האוצר ישראל כ"ץ במתקפה חריפה על שר הבריאות יולי אדלשטיין

טים קוק, מנכ"ל אפל /  צילום: רויטרס Thomas Peter

ההכנסות מהאייפון אכזבו - ומניית אפל יורדת במסחר המאוחר

הפתעה לטובה במכירות האייפדים ומחשבי מק פיצו על הירידה בהכנסות מהאייפונים, והחברה עקפה את התחזיות ● אפל לא סיפקה תחזית לרבעון הבא, שיכלול את מכירות האייפונים החדשים

רות פולצ'ק וצביקה וגמן / צילום: כפיר זיו. פרופס: באדיבות חברת ס.י.מדה ציוד למעבדות

התכתבות בווטסאפ גרמה להם לעזוב הכל ולהקים סטארט-אפ מבטיח לבדיקות קורונה

הודעה בקבוצת ווטסאפ בתחילת המשבר הפילה לרות פולצ'ק ולצביקה וגמן אסימון בנוגע לאופן שבו צריכות להתבצע בדיקות קורונה - שילוב בין השיטה המוכרת של איגום לאלגוריתמיקה ● השבוע חברת הסטארט-אפ שהקימו זכתה לאישור רגולטורי לבצע בדיקות שיכולות להגדיל פי 10 את מספר הנבדקים

פסל "הילדה חסרת הפחד" מול הבורסה לניירות ערך בוול סטריט, ניו יורק / צילום: Mark Lennihan, Associated Press

וול סטריט ננעלה בירוק בהמתנה לדוחות ענקיות הטכנולוגיה

יום המסחר התאפיין בדריכות לקראת פרסום דוחותיהן של ענקיות הטכנולוגיה ● כלכלת ארה"ב התרחבה ב-33.1% ברבעון השלישי ● הנפט צונח ב-3% בצל ההגבלות שהושתו בחלק מהמדינות בצל התפשטות הקורונה

איור: עובדיה בנישו

דורשים רק מזומן ובלי רגשות אשם: הכלכלה השחורה פורחת בחסות הסגר השני

בחסות התנהלות הממשלה וחוסר האמון הציבורי, פורחת הכלכלה השחורה ● הספר שמגיע לבית הלקוח בהיחבא, הקוסמטיקאית ש"לא מפחדת למות מקורונה, אלא מפחדת למות מרעב", מאמני הכושר, השפים ויתר העצמאים שמקבלים תשלום בשחור, בלי לחשוב פעמיים