גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מגדל עברה לרווח ברבעון השלישי ותשוב לגבות דמי ניהול משתנים ברבעון הרביעי

בצל המאבק על מקומם של היו"ר ניר גלעד ובעל השליטה שלמה אליהו בקבוצה, מציגה מגדל הפסד של 14.5 מיליון שקל מתחילת שנה וקיטון של 5% בפרמיות ודמי הגמולים שגבתה מלקוחותיה ● גידול ברווחי מגדל שוקי הון ברבעון ומתחילת שנה

רן עוז, מנכ"ל מגדל / צילום: רמי זרנגר
רן עוז, מנכ"ל מגדל / צילום: רמי זרנגר

בצל המאבק החריף והארוך על עתידו של יו"ר מגדל חברה לביטוח ניר גלעד ולהזזתו של בעל השליטה שלמה אליהו מתפקיד רשמי בחברת הביטוח שהוא מחזיק בכ-69% ממנה, מדווחת היום מגדל כי עברה לרווח ברבעון השלישי השנה. המעבר של מגדל לרווח כולל רבעוני של 46.8 מיליון שקל מהפסד של 82.2 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2019 קורה על רקע גאות בשוקי ההון שסחפה מעלה את ההכנסות מהשקעות של הקבוצה, כחלק ממגמה שצפויה לאפיין את כל דוחות קבוצות הביטוח הגדולות.

בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של 2020 רשמה מגדל, שבניהול רן עוז, הפסד בשורה התחתונה, עם הפסד כולל של כ-14.5 מיליון שקל, לעומת רווח כולל של כ-570.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנה שקדמה. לצד זאת מגדל מדווחת על רווחי נוסטרו לאחרונה, באופן שלפי שעה יביא לכך שהיא תחזור לגבות דמי ניהול משתנים ברבעון הרביעי השנה. לדבר זה חשיבות עבור מגדל, שיש לה את תיק הפוליסות המשתתפות ברווחים הגדול בשוק, ושדמי הניהול המשתנים שבו מהווים רכיב חשוב ברווחיה, ומזרימים לה הכנסות של מאות מיליוני שקלים בתקופות של תשואות חיוביות. בשלושת הרבעונים הראשונים לא גבתה מגדל דמי ניהול משתנים בשל תשואות שליליות למבוטחים, אשר התאפסו והפכו לחיוביות ברבעון הרביעי, כאמור.

נציין כי ברבעון השלישי רשמה מגדל מעבר לרווח מעסקי ביטוחי החיים והחיסכון לטווח ארוך, קיטון בהפסד בביטוחי הבריאות, גידול ברווח בענפי הביטוח הכללי (ביטוחי חבויות ורכוש) ועליה ברווח מפעילות השירותים הפיננסיים, שנעשים דרך בית ההשקעות מגדל שוקי הון.

מתחילת השנה רשם מגדל שוקי הון גידול של כ-5% בהכנסות, שהסתכמו בכ-130.6 מיליון שקל. בשורה התחתונה הרווח לפני מס של מגדל שוקי הון עמד על 21.6 מיליון שקל בשלושת הרבעונים הראשונים השנה, גידול של 38% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. כמו כן, מתחילת השנה הניב תחום ביטוחי החיים והחיסכון לטווח ארוך של הקבוצה הפסד של 305 מיליון שקל, כשתחום הבריאות עבר מהפסד בתקופה זו ב-2019 לרווח לפני מס של 208 מיליון שקל, בעוד שהביטוחים הכלליים הציגו קיטון ברווח, שהסתכם בכ-99 מיליון שקל, לפני מס.

ומה עם השורה העליונה של קבוצת מגדל? נכון לסוף ספטמבר ניהלה מגדל נכסים בהיקף כולל של כ-295 מיליארד שקל, שגדול בכ-3 מיליארד שקל ממה שהיה תחת ניהולה בתחילת השנה, קודם למשבר הקורונה. בצל הגאות האדירה בשוקי ההון בימים אלה עומד היקף הנכסים המנוהלים בקבוצה על 308 מיליארד שקל. ואולם, למול הגידול בנכסים, בצל הגאות בשווקים, מגדל גם מציגה קיטון ניכר של כ-5% בפרמיות ובדמי הגמולים שגבתה ממבוטחיה ועמיתיה מתחילת השנה, לסך של כ-17 מיליארד שקל. בתקופה המקבילה ב-2019 דובר על סך של כ-17.9 מיליארד שקל.

עם פרסום הדוחות מסר המנכ"ל עוז כי "בחודשים האחרונים האצנו תהליכים הקשורים בחדשנות, הן בתחומי ההשקעות והן בתחומי הדיגיטציה" תוך שהדגיש את מחויבות החברה לניהול השקעות "לפי תפיסת ESG (אחריות סביבתית וחברתית), מדיניות השקעות אשר אנו מאמינים שתהפוך להיות סטנדרט להשקעות אחראיות בעולם ובמשק הישראלי".

מגדל נסחרת לפי שווי חברה של כ-3.3 מיליארד שקל כשלאחר פרסום הדוחות היא נסחרה בירידות שבשיא השפל הגיעו לירידה של 5.7%. בהמשך היום הירידות התמתנו לירידה נוכחית של 3.5% לערך. ירידות אלה בולטות ביחס למגמה במניות חברות הביטוח הגדולות, כשהיא חדה בהרבה מירידות שנרשמו לפני שעה קלה במניות כלל ביטוח (שיורדת בשעה זו כ-1.5%), למול יציבות במניית הראל ולמול עליות במניות מנורה מבטחים והפניקס, שפרסמה אתמול דוחות חזקים יותר מאלה של מגדל. בין היתר דוחות הפניקס המחישו את הייחודיות החיובית של הפניקס כחברה עם מקורות הרווח הכי מגוונים בענף.

"חשיפה לסיכוני הונאה ביטוח בעסקים במשבר"

התוצאות של מגדל מושפעות מאוד לא רק מהתשואות בשווקים אלא גם, ובמידה רבה בעיקר, מ"תנודתיות של עקום הריבית". בהקשר זה מציינים בחברה כי "בהמשך לירידה ניכרת של עקום הריבית שאפיינה את שנת 2019 ,בתקופה המדווחת חלה ירידה נוספת של עקום הריבית. לשיעורי הריבית הנמוכים השלכה מהותית הן על התשואה המושגת עבור לקוחות הקבוצה והן על רווחי הקבוצה, וכן על גובה ההתחייבויות הביטוחיות של הקבוצה. השפעת הירידה של עקום הריבית כאמור, הביאה בסיכומה של התקופה המדווחת (שלושת הרבעונים הראשונים השנה, ר"ש) לגידול בעתודות ביטוח החיים בסך של כ-245 מיליון שקל וברבעון המדווח (הרבעון השלישי ב-2020, ר"ש) לכ-2 מיליון שקל, במקביל לקיטון ברווח לפני מס".

עוד מציינת מגדל כי "בביטוח סיעודי בתקופה המדווחת, קטנה ההפרשה ל-LAT בסך של כ-151 מיליון שקל לפני מס" ושב"ביטוח כללי בתקופה המדווחת חלה עלייה של עקום הריבית חסרת הסיכון לטווח הקצר, ובהתחשב בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, הביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות בסך של כ-45 מיליון שקל בשייר לפני מס. בנוסף, בעקבות ישום הוראות החוזר המאוחד לעניין מדידת התחייבויות - פרמיית אי נזילות חל קיטון בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-11 מיליון שקל".

במגדל מציינים בעניין זה כי "ברבעון המדווח חלה עלייה של עקום הריבית חסרת הסיכון לטווח הקצר, ובהתחשב בפער בין השווי ההוגן והערך בספרים של הנכסים הלא סחירים, הביאה להקטנת ההתחייבויות הביטוחיות בענפי החבויות בסך של כ-10 מיליון שקל בשייר (לאחר חלקן של מבטחות המשנה הזרות, ר"ש) לפני מס".

בהסתכלות על השלכות משבר הקורונה על הפעילות הביטוחית מגלה מגדל כי "בתחום ביטוח כללי לא קיימות לה חשיפות ביטוחיות ישירות מהותיות במצב של מגיפה" כשבתחומי החיסכון לטווח ארוך וביטוחי הבריאות "לא התממשו חשיפות ביטוחיות, בנוגע לתחלואה ותמותה, בהקשר הישיר של נגיף הקורונה". עם זאת, במגדל מציינים חשש שנובע מכך ש"קיימת חשיפה שלא ניתן להעריכה לעלייה בסיכוני הונאות ביטוח בעסקים במשבר".

עוד כתבות

ג'ו ביידן, הנשיא הנכנס / צילום: Associated Press, Matt Slocum

החגיגה בוול סטריט נמשכת עם השבעת ביידן: המדדים קפצו לשיא כל הזמנים

המדדים עלו לשיא על רקע עונת הדוחות והשבעת הנשיא הנכנס ג'ו ביידן ● הביטקוין מאבד גובה בצל דבריה של שרת האוצר האמריקאית הנכנסת ג'נט ילן ● מורגן סטנלי עקף את התחזיות לרבעון הרביעי ● נטפליקס טסה לאחר הדוחות הטובים שפרסמה אמש לאחר הנעילה ● החוזה על הזהב לפברואר עלה ב-1.4% ל-1,866.5 דולר

בצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות / צילום: אלביט מערכות יח"צ

אלביט מערכות: החברה הבת באנגליה זכתה בחוזה בהיקף של כ-137 מיליון דולר

מדובר בחוזה שני בבריטניה שעליו אלביט מדווחת תוך ימים ספורים – הקודם היה בהיקף של 166 מיליון דולר, ובמסגרתו אלביט נבחרה לספק לחיל הים הבריטי מערכות סימולציה לאימון צוותי צוללות

ישראל כ”ץ ונתן דטנר / צילום: אמיל סלמן-הארץ, יוסי כהן

האם ראש הממשלה נתניהו הגיש לאמנים אטריות קרות?

האם הצ'ק שנתניהו הגיש לאביב גפן הוא כסף חדש או ישן? החשבון בפנים ● המשרוקית של גלובס

אביחי מנדלבליט, היועמ"ש / צילום: שלומי יוסף

היועמ"ש מזהיר מפני "שימוש לא ראוי במשאבי המדינה לתעמולה"

מנדלבליט הבהיר כי לא ייתן לשר האוצר כ"ץ, ולממשלה בכלל, לנצל את כוחה לטובת השגת יתרונות פוליטיים על חשבון הקופה הציבורית ● הדגיש כי כל תוכנית שתתגבש בתקופה זו תצטרך לעבור דרך משרדו

בני גנץ / צילום: אלעד מלכה

שר הביטחון גנץ החליט: גלי צה"ל תצא ממערכת הביטחון

יוקם צוות מקצועי בין-משרדי בראשות מנכ"ל משרד הביטחון אמיר אשל לגיבוש מתווה להוצאת התחנה ממערכת הביטחון ● גנץ: "קיום תחנה צבאית בצה"ל אינה סבירה בעת הזו"

עופר ליאורה / צילום: ורדי כהנא

עופר השקעות העבירה לג'יי פי מורגן 1.9 מיליון מניות מליסרון

מדובר בכ-4% ממניות חברת הקניונים שבשליטת עופר השקעות אשר תשמשנה לצורך תיחום החשיפה בעסקה הפיננסית שלה עם ג'י.פי מורגן

שיעור העוני בקרב האוכלוסיה בישראל גדל בעקבות הקורונה הכלכלית / צילום: כדיה לוי, גלובס

ביטוח לאומי: העצמאים לא קיבלו דמי אבטלה, ושיעור העוני בקרבם עלה

מדוח העוני של ביטוח לאומי עולה כי הנפגעים העיקריים בתקופת המשבר הם עשירוני מעמד הביניים (עשירון 4-7), ואילו לעומתם, העשירון התחתון שיפר את מצבו בשל הסיוע הממשלתי ● יחד עם הסיוע הסוציאלי בתקופת הקורונה, רמת החיים לפי הכנסה פנויה ירדה ב-2020 ב-4.4%

פשיטת רגל / צילום: Shutterstock, chainarong06

האם באמת חלה עלייה של 40% במספר פושטי הרגל בשנת 2020?

אף אחד לא יכול להכחיש את המשבר הכלכלי העמוק שהביאה עמה הקורונה, אך על בסיס נתוני שנת 2019 לא ניתן לשרטט את התמונה האמיתית של פושטי הרגל בישראל

תשואה / צילום: Shutterstock

סיכום השנה הטובה ביותר לקרנות הגידור המקומיות מאז 2013: אלה הקרנות הבולטות שמתמחות במניות

רוב הקרנות סיכמו את השנה החולפת עם תשואות דו-ספרתיות, הודות לגאות בשוקי ההון ולהזדמנות רכישה שיצר משבר הקורונה ● בשנה הטובה ביותר לשוק קרנות הגידור המקומי מאז 2013, בלטו בעיקר הקרנות הקטנות

רן גוראון / צילום: שלומי יוסף, גלובס

שלושה מנהלים בבזק בינלאומי יפרשו בעקבות התקלה בדוחות הכספיים

אירועי המחיקות בעקבות החשבונות הכפולים והתקלה החמורה בדוחות החשבונאיים נחשפו לראשונה בגלובס ● מדובר במנהלים העובדים תחת סמנכ"ל הכספים תומר שני ● דו"ח הביקורת הסופי יוצג לדירקטוריון בעוד מספר שבועות

 

ראשת עיריית חיפה, עינת קליש רותם / צילום: איל יצהר

עיריית חיפה לא משתפת פעולה, ופרויקט "חזית הים" נמצא בסכנה

רשות החברות הודיעה כי תוכנית "חזית הים" בנמל חיפה מוטלת בספק ● ברקע: כשלון המו"מ בין עיריית חיפה, בראשות עינת קליש רותם, וחברות נמלי ישראל ונמל חיפה להקמת מנהלת משותפת ● התוכנית היתה אמורה לאפשר הקמת מבני מסחר תיירות ובילוי וכן אלפי דירות חדשות

שרון פרשקובסקי, מנכ"ל חברת פרשקובסקי / צילום: גבע טלמור

פרשקובסקי רכשה מהאחים דוניץ קרקע באשדוד תמורת כ-240 מיליון שקל

מדובר ב-4 מגרשים בהיקף של 10 דונם ברובע המיוחד באשדוד ● הרובע המיוחד נמצא בכניסה הדרומית לעיר, מדרום לדרך מנחם בגין ורחוב אלטלנה וממערב לשדרות משה סנה ● מדובר בעסקה השלישית שחברת פרשקובסקי מדווחת עליה בשלושת החודשים האחרונים

אמבולנסים של מד"א / צילום: מץ 76

המו"מ עם האוצר התפוצץ ובתי החולים הציבוריים מבקשים ממד"א לא להפנות אמבולנסים מיום ראשון

בתי החולים שערי צדק, לניאדו, מעייני הישועה ושלושת בתי החולים בנצרת פנו למנכ"ל מד"א, אלי בין, וביקשו שלא להפנות אמבולנסים וחולים החל מיום א' "בעקבות מחסור חמור  בציוד ותרופות"

בני בגין מצטרף ל"תקווה החדשה" של גדעון סער / צילום: התקווה החדשה

סמל לליכוד ה"ישן": בני בגין מצטרף ל"התקווה החדשה" של גדעון סער

בני בגין, לשעבר חבר הליכוד ובנו של ראש הממשלה מנחם בגין ז"ל, יוצב במקום גבוה ב"תקווה החדשה", ככל הנראה בחמישייה הראשונה, לא מעט בשל היותו סמל לליכוד הישן והאידאולוגי

ג'ו ביידן, נשיא ארה"ב ה-46 / צילום: Associated Press, Patrick Semansky

אם יש באמריקה פוליטיקאי שאמפתיה היא חלק בלתי נפרד ממהותו - זה ג'ו ביידן

ג'ו ביידן נשבע אמונים: הנשיא ה-46 מדבר על "חורף קודר", קורא ל"אחדות, אחדות", ומציע לאמריקאים "לנסות ולעמוד זה בנעלי זה"

הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

עליות קלות בוול סטריט; סולאראדג' קופצת ב-3.3%, אפל עולה ב-2.7%

התביעות הראשוניות לדמי אבטלה בארה"ב הסתכמו בשבוע שעבר בכ-900 אלף, לעומת צפי כלכלנים לכ-925 אלף ● ה-ECB הותיר את הריבית ללא שינוי ● הביטקוין צונח בכ-6% לרמה של 31,470 דולר

ג'ו ביידן חותם על שורת צווים עם כניסתו לבית הלבן / צילום: Associated Press, Evan Vucci

ביידן חתם על שורת צווים בנושא מסכות, צינור הנפט והסכם האקלים של פריז

נשיא ארה"ב הנכנס בילה את שעותיו הראשונות בתפקיד בנקיטת שורת פעולות הקשורות למגפת הקורונה, לאיכות סביבה ולהגירה

משרדי גולדמן זאקס בניו יורק / צילום: Associated Press, Mark Lennihan

מניית גולדמן זאקס עשויה לספק חשיפה להתאוששות הכלכלה האמריקאית

פעילות בנק ההשקעות נהנית מהגאות בשוקי ההון הגלובליים ● למרות זאת, המניה ממשיכה להיסחר בדיסקאונט עמוק מול מכפיל מדד S&P 500 ואף מול סקטור הפיננסים עצמו

חנויות להשכרה ברחוב דיזנגוף ת"א / צילום: איל יצהר

מאז תחילת הסגר נרשמו בשירות התעסוקה כ-100 אלף נשים

מדובר בכ-70% מכלל הנרשמים ● לפי תחזית שירות התעסוקה, למובטלים החדשים יתווספו עוד 20 אלף בשבוע הבא ● מתחילת הסגר השלישי נרשמו בשירות התעסוקה 144,599 איש, מהם 2,948 ביממה האחרונה ● הנפגעים העיקריים: עובדי הוראה, חינוך והדרכה

אורן כהן-בוטנסקי, סמנכ"ל לקוחות ושירות באל על / צילום: תמונה פרטית

אורן כהן-בוטנסקי ימונה לסמנכ"ל לקוחות ושירות באל על

אורן כהן-בוטנסקי צפוי להיכנס לתפקידו בתחילת חודש מרץ, כשהוא שימש כסמנכ"ל השירות והמכירות של קבוצת ישראכרט ואמריקן אקספרס ובתפקידו האחרון שימש כממונה על אגף בנקאות ישירה וחווית הלקוח בבנק הפועלים