גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

לחשב מסלול מחדש: הזדמנויות באשראי לרכב

השקעה באשראי לרכישת רכב מאופיינת בתזרים מזומנים שוטף, מח"מ קצר ויציבות יחסית במשברים - גורמים שמגבירים את האטרקטיביות שלה, בייחוד בימי משבר ● פתרונות חדשים מקילים על משקיעים ישראלים להיחשף לשוק הזה גם בארה"ב

מגרש למכירת מכוניות משומשות בקולורדו, ארה"ב / צילום: Associated Press, David Zalubowski
מגרש למכירת מכוניות משומשות בקולורדו, ארה"ב / צילום: Associated Press, David Zalubowski

האור בקצה הקורונה נראה באופק, אך האתגרים למשקיעים מתגברים. אלה נובעים מהשילוב בין הפגיעה הכלכלית מהקורונה, רמת המחירים הגבוהה בשוק הסחיר וסביבת הריבית האפסית.

מנגד, השוק מוצף בנזילות, הרודפת אחרי תשואות ומעלה את מחירי נכסי הסיכון.

לדעתנו, שם המשחק כעת הינו איתור נכסים שהמתאם שלהם לשוק הסחיר נמוך והם מניבים תשואה ראויה לסיכון. לדוגמה, תוך הגדלת הקצאות ופיזור גיאוגרפי לסוגי נכסים קיימים בתיק, עם שימוש בכלי השקעה חדשניים.

שוק האשראי לרכבים כמשל

ככלל, השקעה באשראי לרכישת כלי רכב מאופיינת במספר מאפיינים אטרקטיביים. בראשם, תזרים מזומנים שוטף, מח"מ ממוצע קצר ויציבות יחסית במשברים. משבר הקורונה המחיש, בדומה למשברי עבר, שלווים בשוק הרכב מאופיינים במוסר תשלומים גבוה, המוסבר לרוב בהזדקקותם לרכבים לצורך עבודה והתניידות. בנוסף, ההלוואות נשענות על שעבודים על הרכבים, שנחשבים לחזקים, לאור ביקוש יציב לרכבים משומשים, ששומר על ערך הביטחונות.

בישראל, בסוף יוני 2020 הסתכם האשראי למשקי בית כנגד שיעבוד רכב שהעמידו המערכת הבנקאית וחברות כרטיסי האשראי בכ-10 מיליארד שקל. בנוסף, 3 מיליארד שקל העמידו חברות אשראי חוץ-בנקאיות ויבואני הרכב עצמם.

 

מנגד, החשיפה הישירה המצטברת של המשקיעים המוסדיים בישראל לאשראי לרכבים עומדת על כ-5 מיליארד שקל, פחות מ-0.3% מהנכסים המנוהלים, ומרוכזת בישראל.

כלומר, שיעור ההשקעה של מוסדיים באשראי לרכבים בחו"ל אפסי. הדבר מנוגד למגמה בשנים האחרונות להגדיל ההקצאות לחו"ל. להמחשה, ב-15 השנים האחרונות זינק נתח ההשקעות בחו"ל מ-3%, ליותר מ-30%. הדבר נובע מהפער בין גודל השוק המקומי לצורכי ההשקעה של המוסדיים ומהצורך בפיזור סיכונים.

שוק עמוק, מרווחים גבוהים

שוק האשראי לרכב בארה"ב הוא השוק השני בגודלו מסך האשראי שלא לדיור בארה"ב. היקפו כיום כ-1.34 טריליון דולר והוא צומח בקצב של כ-6% בשנה.

ביצועי האשראי לרכבים בארה"ב נשענים על החשיבות הגבוהה של הרכב בתרבות ובכלכלה האמריקאית. יותר מ-90% מהמועסקים נוסעים לעבודה ברכב פרטי, ו-80% מרכישות הרכב מתבצעות באמצעות הלוואה או ליסינג. בנוסף, בארה"ב ללווה יש תמריץ חזק במיוחד להימנע מכשל אשראי ועיקול, שיפגע בהיסטוריית האשראי שלו, ועלול למנוע ממנו להגיע לעבודה ולהתפרנס.

בהתאם, שוק אשראי הרכב האמריקאי הפגין לאורך ההיסטוריה ביצועים איתנים, גם במשברים. בעשור האחרון עמדה התשואה הממוצעת נטו בו על כ-7% באשראי לרכישות כלי רכב משומשים ו-3% בחדשים.

בפרט, באותה תקופה היו בממוצע רק כ-2% מההלוואות בפיגור מעל 90 יום, ושיעור המחיקות (Charge-Off) נמוך מ-1%. בנוסף, האפקטיביות של מימוש כלי הרכב כביטחונות בארה"ב מביא לשיעורי התאוששות (recovery) גבוהים. לפי נתוני S&P, מ-2007 הם עמדו על כ-60% ללווי פריים וכ-40% ללווי סאב-פריים.

האמור מוסבר ביציבות הביקוש לרכבים משומשים. בתקופות משברים, הצרכנים אינם "נגמלים" מהצורך ברכב אלא בוחרים חלופות זולות. להמחשה, אף שבמשבר הפיננסי ובמשבר הנוכחי מכירות הרכבים החדשים בארה"ב ובישראל צנחו - מכירות הרכבים המשומשים דווקא עלו.

אפשרות השקעה חדשה

בפני המשקיעים הישראלים עמדו עד כה שלוש דרכים עיקריות להיחשף לשוק אשראי הרכב בישראל.

האפשרות הראשונה הינה רכישת תיקי אשראי מיצרני ההלוואות לרכבים - גופים חוץ-בנקאיים המעמידים הלוואות למכירה, כגון מימון ישיר או חברות הליסינג. אפשרות זו רלוונטית רק למשקיעים מוסדיים. להערכתנו, התשואות הפוטנציאליות בעסקאות אלה מגיעות לכ-4%-3%.

אפשרות מקבילה הינה השקעה בעסקאות איגוח, כגון אלה שהנפיקה מימון ישיר ברצף מוסדיים. בדרך זו, המנפיקה מעבירה את זכויותיה לקבלת תשלומים עתידיים מתיק אשראי הרכב והזכויות על כלי הרכב המגבים אותן לידי ישות ייעודית (SPE). היישות הייעודית מנפיקה ניירות ערך, בחלוקה לרבדים של חוב בכיר ושכבות חוב ואקוויטי נחותות. התשואות הממוצעות בשכבות החוב, הנהנות מהביטחון של השכבות הנחותות להן, עומדות על כ-2.5%.

לפי פרסומי מימון ישיר, השחקן הדומיננטי בשוק, היקף עסקאות האיגוח והמחאות התיקים שביצעה מאז 2018 נאמד בכ-8 מיליארד שקל, רובן המחאות תיקים למוסדיים.

האפשרות השלישית היא השקעה עקיפה באג"ח או במניות של חברות שתחום עיסוקן העיקרי הוא מתן הלוואות לרכישת רכבים. אולם זו חושפת את המשקיעים למלוא הסיכון הענפי ולסיכון ספציפי של חברות, להבדיל מחשיפה לתיק אשראי.

באשר לארה"ב, עד כה הנגישות הייתה נמוכה במיוחד למשקיעים ישראלים.

לאחרונה השיקה חברת הפינטק הישראלית פאגאיה קרן ייעודית לאשראי לרכבים יד שנייה. הקרן מיועדת לאפשר למשקיעים מוסדיים וכשירים להיחשף לשוק הרכב האמריקאי באמצעות תיק אשראי מנוהל בפיזור רחב. לפי פרסומיה, הקרן משתמשת ביכולות הטכנולוגיות שפיתחה בתחום האשראי הצרכני, כדי לזהות עיוותי תמחור ברמת הלווה, במטרה להשיא תשואות עודפות על השוק. להערכתנו, לאור התשואות בשוק, יעדי התשואה של הקרן גבוהים מ-7%.

תשואה זו גבוהה במיוחד בהשוואה לשוק האג"ח הקונצרניות. להמחשה, בסוף 2020, כל שוק האג"ח הקונצרניות בארה"ב נסחר בתשואות ממוצעות של פחות מ-5%, ובאירופה פחות מ-4%. יתרה מזאת, יותר מ-60% משוק האג"ח הקונצרניות בעולם נסחר בתשואה של פחות מ-1%, ו-85% ממנו בפחות מ-2%.

מנגד, רכישת תיקי הלוואות רכב ישירות בארה"ב מורכבת ליישום. זאת, לאור הצורך במומחיות מספקת לביצוע ההשקעה והיעדר נגישות לספקי ההלוואות.

המצב דומה בשוק האיגוח בארה"ב, שבו מונפקים איגוחי רכב בהיקף כ-100 מיליארד דולר בשנה, המהווה כ-20% מההלוואות. שתיים מבין שלוש השחקניות הדומיננטיות בשוק האיגוח האמריקאי הינן יצרניות רכב, ג'נרל מוטורס ופורד, השומרות לעצמן את הרצועות הנחותות, המניבות תשואות שמנות. כך, ניתן להשקיע רק בשכבות החוב הבכירות, המניבות תשואה נמוכה של כ-2% בלבד.

לסיכום, המאפיינים של שוק האשראי לרכב מגבירים את האטרקטיביות בהרחבת היקפי ההשקעה והפיזור הגיאוגרפי מחוץ לישראל, ובפרט לארה"ב. 

הכותבים הם רו"ח ועו"ד איתי רושקביץ ומור לוין, מייסד ושותף, בהתאמה, בחברת הייעוץ הפיננסי CoAF - Complex of Alternative Finance. הגורמים בטור זה עשויים להשקיע בניירות ערך או מכשירים, לרבות אלה המוזכרים בו. האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

עוד כתבות

אמיר גיא / צילום: איליה מלינקוב

אמיר גיא וחברת פייבר רוצים לשנות את המודל הכלכלי של תעשיית הפרסום

אמיר גיא, מנכ"ל משותף ומבעלי משרד הפרסום אדלר חומסקי, הודיע כי הוא עוזב, ומקים יחד עם חברת פייבר פלטפורמה לענף הפרסום ● האם היא תשפיע על הענף כפי שהושפע עולם העיצוב? ואיך יישמר הקשר הבינאישי, שלו השפעה מכרעת על התהליך היצירתי?

שלט של רחוב וול סטריט מחוץ לבורסת ניו יורק / צילום: Reuters, Mike Segar

נעילה מעורבת בוול סטריט; סולאראדג' קפצה ב-4.9%, וויקס ב-4.5%

מדד הנאסד"ק טיפס בכ-0.6% ואילו הדאו ג'ונס רשם ירידה של כ-1.5% ● בורסות אירופה ננעלו בירידות של עד 2.5% ● התשואה על אג"ח ממשל אמריקאי ל-10 שנים ירדה ל-1.42% ● הזהב המשיך לאבד גובה וצנח בכ-2.5%

חדירת זפת לחופי ישראל, חוף חדרה / צילום: מפקחי היחידה הימית, המשרד להגנת הסביבה

נוציא צו איסור פרסום על אסון הזפת, לאחר שכל החומר כבר פורסם ברשת

מה עושה כלי תקשורת כשבית משפט אוסר פרסום של תחקיר שכבר שותף ברשתות החברתית? • אסון הזפת העלה, שוב, את השאלות סביב השימוש הנרחב בצווי איסור פרסום, הקלות בה נענים בתי המשפט לבקשות והאפשרות לחסום הפצת מידע בימינו ● ביקורת תקשורת

סבסטיאן קורץ, קאנצלר אוסטריה / צילום: Reuters, Lisi Niesner

"פסגת חיסונים": מנהיגי אוסטריה ודנמרק יבקרו בישראל בשבוע הבא

"אסע עם ראשת ממשלת דנמרק מטה פרדריקסן לישראל ב-4 במרץ. אנחנו מעוניינים ליצור יחד עם ראש הממשלה נתניהו שיתוף פעולה הדוק בתחום המחקר והייצור של חיסונים", כתב קאנצלר אוסטריה סבסטיאן קורץ בחשבון הטוויטר שלו

בית משפט עליון / צילום: אוריה תדמור

על מה אנחנו בכלל מתווכחים בעצם כשאנחנו מתווכחים על מערכת המשפט?

הוויכוח על טיב עבודתה של מערכת המשפט הוא כה אמוציונלי, אישי, שבטי וחריף, עד שלפעמים נדמה שאנחנו לא עוצרים לרגע לחשוב מה למעשה עומד בבסיסה של המחלוקת? ● בניסיון לחזור לשאלת היסוד, גלובס פנה למומחי משפט ופוליטיקאים בולטים

תומר וינגרטן. מנכ"ל ומייסד סנטינל וואן / צילום: סנטינל וואן

דיווח: חברת אבטחת הסייבר הישראלית סנטינל וואן מתכננת להנפיק לפי שווי של 10 מיליארד דולר

ברשת "בלומברג" דיווחו כי סטארט-אפ אבטחת הסייבר הישראלי סנטינל וואן, שהקים ומנהל תומר וינגרטן, מתכונן להנפקה ראשונית לציבור לפי שווי של 10 מיליארד דולר ● החברה גייסה עד כה קרוב ל-700 מיליון דולר בסבבים שונים

הריצה לתמ"א. כתבות הנדל"ן שעשו את השבוע / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

ריצה לתמ"א בניוטרל, וסממן נוסף לעליית מחירים. כותרות הנדל"ן

מדוע דווקא כשבשטח עוד ועוד דיירים מבקשים לקדם פרויקטי תמ"א לא רואים את המנופים מגיעים ● גם גורמי המקצוע במשרד השיכון הצטרפו השבוע לגורמים שחוזים עלייה במחירי הדיור ● מה מחפשת תדהר במתחם כורזין בגבעתיים, ופסיקת המיסוי החשובה של השבוע

ביל גייטס אוחז בחיסון נגד דלקת קרום המוח במסיבת עיתונאים בשווייץ / צילום: Associated Press, Anja Niedringhaus

זו ההחלטה הטובה ביותר שביל גייטס עשה אי פעם

הפילנתרופ, מייסד שותף של מיקרוסופט ומחבר הספר "איך להימנע מאסון האקלים" מדבר בראיון עם וול סטריט ג'ורנל על הכישרון היחיד שהוא נבוך שאין לו, הספר היחיד שכולם צריכים לקרוא, מה היה עושה לו היה הולך שוב ללמוד במכללה ועוד

מתחסנת נגד קורונה במתחם חיסונים בהרצליה / צילום: Reuters, Amir Cohen

נתוני כללית: הווריאנט הבריטי החמיר את התחלואה הקשה בקרב לא מחוסנים

החוקרים בחנו 50,000 מאומתים לא מחוסנים בגל ינואר פברואר מול 60,000 מאומתים בגלים קודמים ● לחולים בגל הנוכחי, שלא היו מחוסנים, היה סיכוי גבוה ב-70% להתדרדר לתחלואה קשה

פרופ' טל זקס, סמנכ"ל הרפואה הפורש של מודרנה / צילום: Associated Press, Rodrique Ngowi

טל זקס, סמנכ"ל הרפואה של מודרנה, הודיע על פרישה בסוף ספטמבר

פרופ' טל זקס, סמנכ"ל הרפואה של מודרנה, הודיע כי הוא יעזוב את החברה בסוף ספטמבר הקרוב לאחר קרוב לשש שנות שנות עבודה ● ענקית הביוטק דיווחה על עזיבתו של זקס בשקט יחסי במקביל לדיווח על פיננסים והודעה על כך שהגבירה את קצב ייצור החיסונים

פיליפ הילדברנד. סגן יו"ר ענקית ההשקעות בלקרוק ומועמד לתפקיד מנכ"ל  ה־ / צילום: Reuters, Arnd Wiegmann

הכלכלן האופטימי: הוא מועמד לאחד התפקידים המובילים בעולם והוא בטוח שההתאוששות תהיה חזקה מהצפוי

פיליפ הילדברנד, סגן יו"ר ענקית ההשקעות בלקרוק ומי שהיה מועמד לתפקיד מנכ"ל ה-OECD, דווקא אופטימי לגבי העידן שאחרי הקורונה: "ההתאוששות תהיה חזקה מהצפוי" ● בראיון ל-G הוא מסביר איך תרמו הבנקים המרכזיים, וגם הוא עצמו, להגדלת אי השוויון

אמיר בלכר, מנכ"ל חברת BY / צילום: דורון גולן

הפתרון שמצאה חברת הפקת אירועים וכנסים לימי הקורונה

אמיר בלכר, מנכ"ל חברת B.Y GROUP: "היום רוב הלקוחות מעדיפים אירועים וירטואליים - השבוע אנחנו עושים אירועי פורים. נפתח בפנינו עולם תוכן, שימשיך ללוות אותנו עוד הרבה זמן"

מוחמד אבו עדרה, המואשם בריגול עבור החמאס / צילום: תקשורת שב"כ

השב"כ והמשטרה עצרו אזרח ישראלי שחשוד שריגל עבור החמאס

האזרח, בן 43, הוא ממשפחה חצויה, אב בדואי ואם מרצועת עזה, ובשל כך היה בעל אישורי מעבר לביקורי משפחות ● הוא נעצר לפני שלושה שבועות, והודה כי גויס לשירות חמאס במהלך קיץ 2019 וקיבל מהארגון הנחיות לאיסוף מידע צבאי ומודיעיני בישראל לרבות מיקומי כיפת ברזל

התצטברות זפת על החוף / צילום: מרכז למחקר סביבתי חיפה

"אירוע הזפת: תמרור אזהרה למה שיכול היה לקרות אילו היה מדובר באירוע גדול"

לפי הערכות ראשוניות של המכון לחקר ימים ואגמים, מקורה של הזפת בשפך נפט בגודל כ-20 ק"מ מרובע ● למרות שהזפת התפרסה על חופי הארץ מצפון לדרום, במונחים עולמיים, מדובר באירוע בסדר גודל בינוני-קטן ● המכון אף מצא שיירי נפט במים

חיסון נגד קורונה בישראל / צילום: Reuters, Amir Cohen

מהונדורס ועד קפריסין: ישראל תכננה להעביר עודפי חיסונים ל-18 מדינות. מי עוד ברשימה?

מדובר בעשר מדינות אפריקאיות, 5 מדינות אירופאיות ושתי מדינות ממרכז אמריקה ● העברת החיסונים למדינות אלה הוקפאה אמש לאחר דרישה של שר הביטחון בני גנץ, שזעם על כך שלא התקיים דיון מוסדר בעניין ● בשל פניית גנץ, גם המל"ל פנה ליועמ"ש לקבלת חוות דעת על ההחלטה

ג'ף בזוס / צילום: Reuters, Clodagh Kilcoyne

בזוס יעשה רילוקיישן? התוכנית להטיל מס עושר מאיימת על המיליארדרים של אמריקה

מחוקקים במדינה דנים בהצעת חוק להטיל מס של 1% על הונם של מיליארדרים ● המיליארדים שגרים בוושינגטון, בהם ג'ף בזוס וביל גייטס, שווים יותר מעשירי כל המדינות בארה"ב ● אם החוק יעבור, בזוס לדוגמה ייאלץ לשלם מס בגובה של כ-2 מיליארד דולר וגייטס 1.24 מיליארד

פרופ’ קרין נהון. נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי / צילום: עדי כהן צדק

"ידעתי שאתלכלך בפוליטיקה, אך האמנתי שנרוץ עד הסוף. החלטתי לקפוץ פנימה"

פרופ' קרין נהון, נשיאת איגוד האינטרנט הישראלי: "ביום שבו חולדאי הודיע על פרישה, הלכתי לים והייתי שלמה עם עצמי. שלושה ימים אחר כך כבר הייתי עמוק בהקמת החטיבה לדאטה, ממשל ודמוקרטיה בבינתחומי"

כריך אונטריב / צילום: ארז חרודי

תפריט נטול שטויות: B12 מצאה דרך לחדש בעולם הסנדביצ'ים

הסנדביצ'ים של B12 הם מפלצת אימתנית של פחמימות וחלבונים, שאינה מיועדת לרכי הלבב או למאותגרי הכולסטרול ● מתברר שיש מה לחדש גם בתחום הלעוס הזה

נשיא ארה"ב,  ג'ו ביידן / צילום: Reuters, JONATHAN ERNST

התקיפה האמריקאית בסוריה: "ביידן שולח מסר תקיף לאיראן"

מדובר בפעולה הצבאית המשמעותית הראשונה בעידן ביידן, לאחר שורה של תקיפות רקטות אל יעדים אמריקנים בעיראק ● גורם מדיני ישראלי מביע שביעות רצון מהתקיפה ואומר כי ביידן מראה עם כניסתו לתפקיד עמדה נחושה, השונה משני קודמיו

פרויקט של דניה סיבוס / צילום: איל יצהר

דניה סיבוס גייסה 146 מיליון שקל ומצטרפת לבורסה בת"א

ההנפקה כללה גיוס הון והצעת מכר בהיקף כולל של 360 מיליון שקל ולפי שווי של 1.8 מיליארד שקל אחרי הכסף