גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דוח פנימי חמור: כך מתנהלת היחידה שנועדה להגן על בעלי החיים ועל מה שמגיע לצלחת שלנו

דוח פנימי שבדק את ביצועי יחידת הפיקוח על הצומח והחי (הפיצו"ח) במשרד החקלאות, והגיע לידי גלובס, מציג ממצאים חמורים ● לפי הדוח, היחידה סובלת ממשבר עמוק ומ"הידרדרות מקצועית שמובילה לסגירת תיקים"

עגל מתוך המשלוחים החיים / צילום: עמותת אנימלס
עגל מתוך המשלוחים החיים / צילום: עמותת אנימלס

במשרד החקלאות פועלת יחידה בעל חשיבות גדולה עבור ישראל. היא אחראית למנוע שימוש יתר בחומרי הדברה במזון המגיע לצלחת שלנו, לפקח על משקי גידול בעלי חיים המשמשים למאכל, ולוודא שתנאי הגידול לא מובילים לסיכון בריאותי עבור צרכני הבשר.

היא גם אמור לדאוג לרווחת בעלי החיים, למנוע התעללות וצער בעלי חיים, ולמצות דין עם עבריינים בכדי להגן על בריאות הציבור, החי והצומח, ולהגן על משאבי הטבע המצויים באחריות משרד החקלאות. סמכויות חוקרי היחידה הן לבצע מעצרים, חקירות, עיכוב רכבים וחשודים, החרמת תוצרת ושימוש במאגרי מידע לצורכי עבודה.

עם זאת, "דוח צוות בדיקה" פנימי חמור שהגיע לידי גלובס באשר לתפקוד יחידת הפיצו"ח (פיקוח על הצומח והחי) במשרד החקלאות, מעורר שאלות קשות באשר לתפקוד היחידה ויכולתה לבצע את המשימות המוטלות עליה. "התמונה הכללית העולה מהפגישות שקיים הצוות עם גורמים שונים שהופיעו בפניו מעלה כי יחידת הפיצו"ח מצויה במשבר ארגוני וניהולי עמוק", נכתב בדוח. "רוב הדוברים הביעו לכל הפחות חוסר שביעות רצון מעבודת היחידה, וסברו כי תוצריה בלתי מספקים".

הוועדה שמעה עדויות רוחביות של נציגי המשרדים העובדים מול היחידה מכוח החוק, וכך את העובדים עצמם. אחת הטענות המטרידות במיוחד שהועלו בפני הוועדה על ידי נציגי היחידות הרגולטוריות הפועלות באופן שוטף מול היחידה, עוסקת בתשתית המקצועית של היחידה. "ישנה הידרדרות ברמה המקצועית של היחידה, המתבטאת בתוצרי חקירה ברמה שאינה מספקת, אשר מובילה לסגירת תיקים ולפגיעה בהרתעה".

כך, למשל, מדובר ב"חוסר ידע מקצועי בתחום צער בעלי חיים, איכות נמוכה של תיקי חקירה, אי הכרה מספקת של הדין ואי שיפור למרות הערות חוזרות והכשרות. בנוסף, היחידה עובדת בשיטות מיושנות ומקובעות, שאינן מותאמות לאתגרי האכיפה החדשים".

למרות שתקציב היחידה עומד על כ-22 מיליון שקל בשנה, נציגי היחידות הרגולטוריות הפועלות מולה טענו כי פעילותה אינה יעילה, ומאופיינת בהשקעת משאבים שאינה תואמת את תפוקותיה. המפקחים עובדים בעומס רב, אך תלונות ופניות רבות כלל אינן מטופלות, או שאין דיווח על כך שטופלו. אין תוצרים איכותיים של פעילות האכיפה, והרמה המקצועית של חלק מהמפקחים אינה מספקת.

יתר על כן, "התנהלות המרחבים ומנהליהם היא לרוב על בסיס אישי ולא על בסיס נהלי עבודה אחידים". באשר לתפקוד היחידה, אנשים המצויים בקשר שוטף עמה העידו בפני הוועדה כי ישנו קושי במעקב אחר טיפול באירועים ובקבלת משוב באשר לתלונות ופניות שהועברו לטיפולה.

 

עבודה אנכרוניסטית

נציגי העובדים טענו מול הוועדה כי הנהלת היחידה אינה מקיימת מעקב אחר המשימות והיעדים שנקבעו, ואינה מפקחת על הטיפול בתלונות. ההנהלה מתמקדת במספר התיקים והאירועים שטופלו, ולא באיכות הטיפול או בתוצרי האכיפה.

יעדי היחידה והנושאים שבליבת פעילותה אינם מוגדרים על ידי ההנהלה, ונתונים לשינויים תדירים, כשהיא פועלת במצב של מחסור באמצעי אכיפה הנחוצים לביצוע המשימות, כגון כלי רכב להובלת בעלי חיים, סיוע וטרינרי ועוד. בתחומים שהועברו לאחריותה, כלל לא היו לה אמצעים לביצוע המשימה. למשל, לא היו סירות מתאימות לצורך ביצוע אכיפה של פקודות הדיג בים התיכון.

נקודה נוספת שהעלו העובדים עצמם עוסקת בתחושת השליחות הכה חיונית בביצוע עבודה הנוגעת להצלת בעלי חיים. העבודה ביחידה מחייבת רמה אישית ואתית גבוהה, הזדהות עם יעדי היחידה ומחויבות. אך לפי העובדים, הליך קליטת העובדים הוא שגוי, ואינו מותאם לדרישות ולאופי היחידה. הצוות שמע מהעובדים שהופיעו בפניו תלונות על התנכלות והיעדר גיבוי ואוזן קשבת.

ביחידה ישנם 75 נושאי משרה, רובם מפקחים בדרגים שונים. תנאי ההעסקה ושכרם משופרים לעומת אלה המקובלים בשירות המדינה בדירוגים מקבילים. ואולם, לפי הדוח, ביחידה קיימת שחיקה משמעותית של עובדים ותיקים - חלקם נמצאים במשך 25 שנה באותו תפקיד, ועל כן "שחיקת העובדים פוגעת במוטיבציה ובתפוקות".

המבנה השטוח של היחידה, ללא דרגי ביניים, לא מספק אפשרויות קידום לעובדים, והיחידה לא משמרת כוח אדם איכותי שבכוחו לעמוד בעומסי העבודה ובאופי המשימות התובעני. בנוסף, היחידה סובלת מבעיות משמעת חוזרות של מספר עובדים, בעוד שלהנהלת היחידה "אין כלים ניהוליים ומשמעתיים לטיפול הולם בבעיות המשמעת".

לפי מבקר הפנים של המשרד, בחמש השנים האחרונות נפתחו 31 הליכים משמעתיים נגד עובדי היחידה. כלומר, כמעט כמחציתם. עם זאת, הדרך אל הצדק איננה פשוטה. לפי המבקר, "לא ניתן לבצע הליכי ביקורת בשל חוסר שיתוף פעולה מצד מנהליה".

לפי הדוח, במהלך עבודתו נחשף המבקר לאי סדרים בהתנהלות היחידה שלא זכו לטיפול נאות, דוגמת אי דיווח על תאונות, שימוש בכלי רכב לצרכים פרטיים, שימוש במצלמות סמויות, וכן נטען כי יש ביחידה 'גיוסי מקורבים'.

למרות העדויות המטרידות שהובאו בפני צוות הבדיקה הפנימי, הגיעו חברי הצוות למסקנה כי "אין תחליף לפעילות האכיפה שמבצעת היחידה, וכי מדובר ביחידה חשובה וחיונית למשרד כגוף אכיפה מקצועי, הבקי בחקיקה ובעל יכולת לבצע חקירות בתחומים שונים".

לפי צוות הבדיקה, עולה תמונה קשה של שחיקה בקרב העובדים והמנהלים, בזמן שהיחידה סובלת כיום מדימוי שלילי בעיני רוב לקוחותיה ועובדיה, מיכולת ביצוע שאיננה מספקת וממורל נמוך של העובדים.

הצוות התרשם כי היחידה מתנהלת ללא יד מכוונת בקביעת סדרי העדיפויות, וכי העמידה ביעדים נמדדת במדדים כמותיים שאינם מעידים על איכות תוצרי האכיפה, או על יחס נכון בין המשאבים המושקעים בפעילות לבין יעילות האכיפה ותוצאותיה.

ליחידה בעיה רוחבית של תקשורת לקויה עם היחידות שעובדות מולה, וקשיים נוספים הם פועל יוצא של יכולת ביצוע נמוכה של חלק מהעובדים. אופי העבודה של היחידה הוא אנכרוניסטי, כאשר עבודה במשמרות אינה תואמת את המשימות, וניתן לצמצמה באופן ניכר.

המלצות צוות הבדיקה הינן לצמצם את היקף המשימות המוטלות על היחידה, ולשנותה ארגונית, בין היתר על ידי מעבר עובדים בהסכמה לתפקידים אחרים במשרד ולחלופין בשירות המדינה או פרידה מוקדמת, להגביל את תקופת כהונתו של מנהל היחידה לשש שנים, לייצר דרגות ביניים, ולצמצם את כמות העובדים בכ-15 משרות.

מתוקף כך, מוצע להפסיק את פעילות היחידה בתחומים מסוימים, שיועברו ליחידות רגולטוריות אחרות. כך, למשל, דיגום לשאריות חומרי הדברה בבתי אריגה ובחלקות גידול יוחזר לשירותי הגנת הצומח. פעולות פיקוח על משחטות ובתי מטבחיים, ביקורת לפני אכלוס לולים, ליווי משאיות להשמדת ביצים, פיקוח צער בעלי חיים במשקים ועל חיות מחמד, יוחזרו לביצוע מפקחי השירותים הווטרינריים, ותוגבר האכיפה ברשויות המקומיות.

ניגודי עניינים ביחידה

את צוות הבדיקה, שאמור היה להגיש את מסקנותיו בפברואר 2019 אך התמהמה מסיבות לא ידועות, החליט להקים מנכ"ל המשרד הקודם, שלמה בן אליהו, בנובמבר 2018. בכתב המינוי כתב בן אליהו כי "התמונה הקודרת שעלתה בסיוריי במוקד היחידה, עבירות משמעת רבות והשעיית מספר מעובדיה, מצביעה על תוצאה אחת קשה - יחידת הפיצו"ח אינה מתפקדת כמצופה". הדוח הוגש בפועל בספטמבר 2020, לאחר פרישתו.

במהלך השנים האחרונות הועלו טענות בדבר כשלים מתמשכים בהתנהלות היחידה וקשיים בביצוע משימותיה, ובין היתר, ננקטו הליכי משמעת נגד מספר עובדים ביחידה, חלקם בעלי תפקידים בכירים.

בשנת 2016 נזף מבקר המדינה במשרד החקלאות על הטיפול הלקוי בניגודי העניינים של בכירי היחידה, שהיו בעלי עניין בתחומים חקלאיים שעליהם היו אמורים לפקח, בעוד שבנציבות שירות המדינה נחקרו בשנים האחרונות עובדים רבים בחשדות שונים.

לאורך השנים חשף כתב גלובס משה ליכטמן ממצאים מטרידים על התנכלויות פנימיות ביחידה, בעוד שבכירים ביחידה הורשעו בניגודי עניינים, וכך גם בין השאר מנהל היחידה - רואי קליגר - שהיה בעצמו בעל מניות בחברה שעסקה ביבוא ושיווק בשר.

בעמותת "אנימלס" לא הופתעו מממצאי הדוח ומהעדויות בו, אך נותרו מאוכזבים מהמסקנות. לאורך השנים חשפה העמותה שוב ושוב סיפורי התעללות מחרידים בבתי מטבחיים.

ב-2015, למרות הצילומים שהגישו ארגוני בעלי חיים למשרד החקלאות, הוחלט שלא להגיש כתב אישום נגד בית מטבחיים גדול, לאחר שחקירת יחידת הפיצו"ח העלתה כי אין די ראיות לאישום. התיק נסגר, ועד היום לא ניתנה החלטה בערר שהגישו אנימלס ותנו לחיות לחיות.

עמותת אנימלס חשפה מקרי התעללות בדגים בשנים האחרונות והגישה תלונות רבות (בין היתר, דגים המוחזקים בצפיפות במים מזוהמים, עובדים זורקים דגים מגובה ומשאירים אותם לגסוס בשמש, או מוחצים אותם בנעליים ועוד).

היא אף הגישה בג"ץ באמצעות הקליניקה לצדק סביבתי וזכויות בעלי חיים באוניברסיטת ת"א, לאחר שלפי העמותה תלונות רבות שהגישה בשנים האחרונות למשרד החקלאות בנושא, לא טופלו כראוי.

"חרף המחדלים הבוטים של יחידת הפיצו"ח, משרד החקלאות ממשיך להתעקש להותיר את האכיפה של חוק צער בעלי חיים בידיה", אומרים באנימלס, "ואולי דווקא בשל כך, נוצר הרושם כי מדובר במשרד כלכלי שרואה את תפקידו בקידום תעשיית החי, שמפיקה את רווחיה מניצול בעלי החיים, כך שהפקדת ההגנה על בעלי החיים בידיו יצרה כשל מבני וניגוד עניינים אינהרנטי.

"המסקנה המתבקשת היא שיש לתת יותר סמכויות למפקחים ברשויות המקומיות, לאפשר למשטרה לנהל את תיקי החקירה הפליליים, ולהעביר את סמכויות האכיפה ממשרד החקלאות אל המשרד להגנת הסביבה".

גם גורם הקשור עם משרד החקלאות אומר לגלובס כי "את היחידה הזו צריך לסגור, לא לנסות לתקן. אם נושא צער בעלי חיים ייצא ממשרד החקלאות, בעלי החיים יהיו מאושרים. מי שמפעיל כאן את הלחץ אלו החקלאים, שמפחדים שזה יעלה להם כסף, ושמישהו יגיד להם: 'אי אפשר לדחוס כל כך הרבה תרנגולות בלול אחד'. אך במשרד החקלאות קהל היעד הוא החקלאים, והיום השר והמנכ"ל הם אנשי חקלאות. הם לא ילכו עכשיו נגד הציבור שלהם. המשרד שידאג לבעלי החיים הוא לא המשרד שדואג לכיס של החקלאים".

בעמותת אדם טבע ודין מודאגים גם כן מהממצאים. "ב-2018 היו 16% חריגות בשאריות חומרי הדברה בפירות ובירקות, וב-2019 כ-11.5%. החריגות האלו הן תוצר של אכיפה ופיקוח בלתי מספקים. הדוח נותן משנה תוקף למה שאנחנו אומרים כבר שנים: הפיקוח של משרד החקלאות מתנהל בצורה לקויה וחלקית", אומרת ברנדט באור, מומחית בריאות וסביבה בארגון. "לדוח יש השלכות ישירות על בריאות הציבור. איפה הייתם כל השנים האלו? אם אין אכיפה, אין משמעות לחוק".

ממשרד החקלאות נמסר בתגובה כי "הדוח המדובר הוכן לפני מספר שנים וחלקים ממנו אינם רלוונטיים כיום. מנכ"ל המשרד הנוכחי זימן לדיון כנדרש את מנהל היחידה לצורך התייחסותו לממצאי הדוח, והוא התבקש להכין מענה מקצועי מפורט לשיפור תהליכי העבודה ולמיצוי היחידה, על מנת להבטיח כי תפעל באופן מיטבי.

בין היתר, סוכם לשלוח שישה עובדים להשתלמויות רווחת בע"ח, נעשו פיתוחים חדשניים לשיפור האכיפה, שת"פ עם גורמים נוספים בשטח, לרבות עם צה"ל, משטרה ומג"ב, ושופרו יכולת החקירה ויישום מסקנות הנוגעות לרה-ארגון של היחידה.

"לראייה, המספרים מדברים בעד עצמם: במהלך 2019 טופלו 1,235 תלונות רשומות ע"י יחידת הפיצו"ח, כאשר 530 מתוכן הן בנושא צער בעלי חיים. נפתחו 195 תיקי חקירה ובוצעו 508 ביקורות ומעקבים. ב-2020 הגיעו ליחידה 3,238 פניות, 253 תיקי חקירה נפתחו ובוצעו 1,044 ביקורות שטופלו על ידי משרד החקלאות. פעולות אלה ואחרות הינן תהליכיות ודורשות זמן".

עוד כתבות

אתר הבנייה באשדוד בו נהרג היום פועל / צילום: איחוד הצלה

מקרה מוות שלישי מהתחשמלות בפרויקט תמ"א בשלוש שנים

פועל בניין התחשמל למוות בפרויקט תמ"א 38 באשדוד ● בשל סכנת התחשמלות חובשי מד"א הדריכו פועלים אחרים כיצד לבצע פעולות החייאה, אך לשווא

אמיל וינשל / צילום: ערן ירדני

וישור השלימה את ההנפקה הראשונית לפי שווי חברה של כ-382 מיליון שקל לאחר הכסף

החברה שבשליטת אמיל וינשל וניצן צעיר הרים גייסה כ-85 מיליון שקל לאחר שביקשה בתחילה לגייס 100 מיליון שקל לפי שווי של 500 מיליון שקל לאחר הכסף ● התוכנית של החברה: שימוש בכספי הגיוס לשם כניסה לשוק האמריקאי

אזרחית ממלאת דלק עם כפפות בצל הקורונה / צילום: איל יצהר, גלובס

החל מחצות: מחיר הדלק יעלה ב-27 אגורות

המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן נטול עופרת בשירות עצמי יעמוד על 5.99 שקל

מישל סיבוני / צילום: איל יצהר

מסר למשקיעים: קבוצת הראל קבעה מדיניות לחלוקת דיבידנד

בכך מצטרפת הראל להפניקס, כששתיהן מתכוונות לחלק לבעלי המניות לפחות 30% מהרווח השנתי ● במקביל הראל מבצעת שינוי מבני שצפוי לשחרר לה דיבידנד חד פעמי 310 מיליון שקל

חילי טרופר / צילום: אורן בן חקון

משרד התרבות גנז זכייה של תאגיד השידור במכרז "משדרים תרבות"

בסוף דצמבר הודיע משרד התרבות על זכייתו של תאגיד השידור הציבורי במכרז "משדרים תרבות" - מיזם רדיו ודיגיטל שבו אמורים היו להופיע תכני תרבות ממגוון סוגות אמנותיות ● אולם כעת הוא מפרסם מחדש את המכרז, ככל הנראה עקב פגמים טכניים ומשפטיים שנפלו בו

דיפלומטים רוסים חוזרים מצפון קוריאה על עגלת עץ / צילום: Associated Press, Russian Foreign Ministry Press Service

הדרך הארוכה הביתה: דיפלומטים רוסים יצאו מצפון קוריאה על עגלת־רכבת מעץ שמופעלת בידיים

לאחר שנתקעו במדינה הסגורה, מאז שאטמה את הגבולות בגלל המגפה, מצאו הדיפלומטים דרך יצירתית לחזור הביתה

פרופ' אמיר ירון / צילום: יונתן בלום

הדולר בשיא של 3 חודשים, הקרדיט לבנק ישראל? לא בהכרח

אחרי שצלל באמצע ינואר לשפל של 25 שנים, הדולר משלים עלייה של כמעט 6% אל מעל 3.3 שקלים ● מדוע סוחרי המט"ח לא ממהרים לייחס את שינוי המגמה לבנק ישראל, והאם הכל מתחיל ונגמר בירידה בשוקי המניות שייצרה ביקושים למט"ח

שר הביטחון בני גנץ / צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון, יח"צ

הקלה ברגולציה על יבוא מוצרים אלחוטיים לישראל

שר התקשורת בני גנץ חתם הבוקר על תקנות חדשות שיפטרו מוצרים רבים מהצורך לקבל את אישור המשרד, במהלך שיעודד את היבוא ואת התחרות בשוק המוצרים האלחוטיים

בני גנץ / צילום: טל שחר - ידיעות אחרונות

משרד התקשורת יוזם מהפכה בירוקרטית: ביטול כ-200 רישיונות שונים

במקום 200 רישיונות הקיימים כיום, המשרד יעבור להיתרים כלליים ● שר התקשורת בני גנץ מנסה להכניס את האסדרה החדשה לדיון בוועדת שרים לחקיקה ● קבלת רישיון פרטני תוסיף להיות תנאי למתן שירותי בזק שלהם חשיבות מיוחדת, כמו מפעיל בעל כוח שוק מהותי או כשמדובר במפעיל סלולרי

חנן שמש ואבי כ"ץ / צילום: תמר מצפי ואילן בשור

השותף שנעלם, הבנק שעיקל והברקזיט: כך קרסה ההשקעה ברחוב פולנד 19-20 בלונדון

עשרות משקיעים בחרו בשנת 2014 להשקיע בפרויקט של קרן הגשמה בלונדון • זה נגמר בהפסד של 100% מכספם • פודקאסט הנדל”ן של גלובס, "כסף בקיר", צלל להליכים המשפטיים שמלווים את הכישלון האנגלי ● פרק מיוחד ● האזינו

שרת התחבורה מירי רגב בנתב"ג

רגב: נביא מחר לממשלה מתווה לפתיחת השמיים למבקשים להגיע לבחירות

זאת בלי ועדת חריגים ועם טיסות מכלל היעדים ● במסיבת העיתונאים שכינסה שרת התחבורה בנתב"ג, התייחסה רגב גם לסערת ועדת החריגים וכינתה את הפרסומים בנושא "הכפשה, שקר ופייק ניוז" ● לטענתה, "ועדת החריגים הפכה לכלי ניגוח פוליטי"

יורש העצר מוחמד בן סלמאן / צילום: Associated Press, Alastair Grant

בן המלך והנשיא: מה יוכל ג'ו ביידן ללמד את מוחמד בן סלמן

הסעודים תמיד היו שותפים קצת מפוקפקים, אך נראה כי החיפוי על יורש העצר הסעודי הגיע אל קיצו ● ממשל ביידן יגלה השבוע את עתיד מדיניותו כלפי ערב הסעודית ● האיש ש"ידיו מוכתמות בדם" יכול רק לקוות להיות שארה"ב תבלע את הרוק ותראה בו "בן כלבה שלנו", כפי שאמר בזמנו רוזוולט

לשכת שירות התעסוקה / צילום: איל יצהר

חברה ישראלית הצליחה לקבל 1.4 מיליון שקל לעידוד תעסוקה שלא כדין

בקיץ האחרון החליטה הממשלה על הקצאת מיליארדי שקלים לטובת עידוד מעסיקים להשיב לעבודה עובדים או לשכור עובדים חדשים לעבודה, שהיה באחריות שירות התעסוקה ● מחלקת הבקרה של שירות התעסוקה גילתה את פעולת ההונאה של החברה ודיווחה עליה למשטרה

יחיאל טפירו / צילום: שלומי יוסף

ביהמ"ש גזר 5 שנות מאסר על יחיאל טפירו בשל הונאת משקיעים

טפירו הורשע כי גייס במרמה בנסיבות מחמירות כ-80 מיליון שקל מ-600 משקיעים דרך חברת קרן אור ● שותפו לשעבר, עו"ד אמיר בירמן, הורשע בשותפות בביצוע חלק מההונאה, ונגזרו עליו 3 שנות מאסר

וורן באפט, מנכ"ל ויו"ר ברקשייר הת'וואיי / צילום: Reuters, Scott Morgan

המבורגר וקולה כבר 56 שנים ברציפות ואף מילה (כמעט) על קורונה: מה מסתתר במכתב השנתי של וורן באפט

במכתב השנתי של משקיע העל וורן באפט הוא פרס את תובנותיו על פני כ-15 עמודים, אך בלט חסרונם של נושאים ואירועים מרכזיים כמו הקורונה, מלחמת הדורות בוול סטריט, הביטקוין, משבר האקלים והדיבידנד בחברת ברקשייר הת'אווי ● גם הביקורת על כך לא איחרה לבוא

משה חוגג / צילום: יונתן בלום

משה חוגג יכניס פעילות קריפטו לשלד בורסאי בהשקעה של 20 מיליון שקל

בעלי מועדון הכדורגל בית"ר ירושלים וקבוצת משקיעים בראשותו התקשרו במזכר הבנות עם קמן קפיטל, שבראשה עומד היו"ר והמנכ"ל יואל יוגב, להסכם שבמסגרתו ירכשו את השליטה בחברה ● מחיר הביטקוין צנח 21% בשבוע האחרון

אילוסטרציה - בורסה ת"א / צילום: שלומי יוסף

קאמבק בבורסה: התמתנו הירידות החדות בסגירת המסחר

התמתנו הירידות בבורסה: מדד ת"א 35 ירד ב-0.3% ומדד ת"א 90 ננעל סביב רמת הפתיחה ● זאת בהמשך לירידות שנרשמו בסוף השבוע האחרון בוול סטריט על רקע עליית התשואות על האג"ח הממשלתיות ל-10 שנים לרמה של 1.6% - מה שעשוי להוות אלטרנטיבה ל'חניית' ההשקעות באג"ח על פני המניות

נשיא ארה"ב,  ג'ו ביידן / צילום: Reuters, JONATHAN ERNST

העיכוב בהעלאת שכר המינימום ל־15 דולר לשעה מעמיד במבחן את יכולת הנשיא לאחד את מפלגתו

מחוקקים פרוגרסיביים ופעילים למען העלאת השכר מבקשים להפוך את החלטת היועצת של הסנאט להליכים פרלמנטרים או אפילו לבטל את הרף התחתון הנדרש בשל 60 קולות

השאטל האוטונומי החדש של מובילאי. יפעל גם בישראל בעתיד / צילום: יח"צ

מה מסתתר מאחורי "מהפכת הרכב האוטונומי" שאוטוטו מגיעה לישראל

משרד התחבורה הצהיר החודש על כוונות "להביא את מהפכת הרכב האוטונומי לישראל" ולהתחיל בניסויים מתקדמים ברכב לא מאויש • עם זאת, מאחורי "המהפכה" המקומית מסתתרים שלל אינטרסים מסחריים, מיסויים ופוליטיים • מורה נבוכים למי נגד מי בתחום

יאיר נתניהו / צילום: שלומי יוסף, גלובס

יאיר נתניהו חויב לשלם 500 אלף שקל לאחר שהפסיד בתביעת דיבה

נתניהו רמז בשני ציוצים על קשר אינטימי בין פעילה של מפלגת כחול לבן ליו"ר המפלגה בני גנץ ונתבע על ידה ● יאיר נתניהו לא הגיש כתב הגנה וטען כי לא קיבל את התביעה, אך באוגוסט 2020 התייחס לתביעה ואמר כי מדובר בתביעת השתקה מגוחכת שדינה להידחות