גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

"נפלנו. לא היינו אמורים להגיע למצב כזה": גלובס חושף את ההחלטות של בנק אגוד בנוגע למתן אשראי לאליעזר פישמן

גלובס חושף פרטים מהדיונים וההחלטות של בנק אגוד בנוגע למתן האשראי: "ייתכן שאילו לא היה מדובר במר פישמן לא היינו מגיעים למצב כזה.. 'אפקט ההילה' של פישמן עמד לנגד הגורמים השונים (בבנק)"

בנק אגוד / צילום: שי אפשטיין
בנק אגוד / צילום: שי אפשטיין

בסיומו של מאבק משפטי שהתנהל בביהמ"ש המחוזי ובביהמ"ש העליון - גלובס חושף פרטים מהדיונים וההחלטות של בנק אגוד בנוגע למתן אשראי לאיש העסקים פושט הרגל, אליעזר פישמן.

ב-19 בינואר 2021 קיבל ביהמ"ש העליון את עמדת גלובס והח"מ ודחה את הערעור שהגיש בנק אגוד על החלטת ביהמ"ש המחוזי בת"א לאפשר לגלובס לפרסם פרטים מהחלטות בנק אגוד במתן אשראי לפישמן לאורך השנים. מדובר במסמכים, סיכומים, ודוחות שונים שהוגשו לביהמ"ש במסגרת תביעה נגזרת שהוגשה נגד בנק אגוד על-ידי שלמה גלובינסקי בשל אשראי מופרז שלפי הנטען נתן הבנק לפישמן.

בתי המשפט נתנו לבנק שהות להעביר את החומרים לגלובס וכעת אנחנו מתחילים בחשיפתם. אחד הפרטים המעניינים והחשובים שניתן לפרסם כעת הוא דוח הוועדה הבלתי תלויה שמונתה על ידי דירקטוריון בנק אגוד כדי לבחון את סוגיית מתן האשראי לפישמן לאחר שהפסיד 270 מיליון שקל ללא ביטחונות. בראש הוועדה עמד השופט בדימוס ד"ר עדי זרנקין, 23 ישיבות התקיימו, נשמעו עדים והתקבלו אלפי מסמכים.

הוועדה דנה בטענת התובע, גלובינסקי, באמצעות עורכי דינו עופר נאור ורנן גרשט כי הליך אישור ההלוואות בסכום חריג וללא ביטחונות מספקים נעשה בניגוד להוראות בנק ישראל וכי פישמן היה "אדם אגרסיבי מאוד מבחינה עסקית הלוקה בסיכונים גדולים מאד, בשוק שכמות המשתנים בו היא אדירה ואין כל שליטה או יכולת בחיזוייהם". טענה מרכזית נוספת הייתה כי האשראי ניתן ל"קוף" שהוצב בפרונט שלא צרך את האשראי.

לפי דוח הוועדה מאפריל 2018, בשנת 2014 החל פישמן לבצע בבנק פעילות בחדר עסקאות מט"ח בפרט מסוג כתיבת אופציות על הלירה התורכית. בכך היה חשוף להפסדים בגין ירידה חדה בשווי הלירה מול מטבעות אחרים. במאי 2006 חלה ירידה וכתוצאה ממנה נגרמו לו הפסדים של ממש ונוצר חוב.

פישמן העמיד ביטחונות וכיסה 150 מיליון שקל מהחוב. למרות שנותר חוב של 120 מיליון שקל בשנת 2007 הבנק שוב אישר לו לבצע עסקאות דומות שגרמו לו להפסדים במשבר 2006. בעת הדיונים על חידוש מסגרת הפעילות פישמן סבל מהפסדים קשים וגילה נכונות להיפרד מהבנק אך הבנק בחר להמשיך ולעבוד עמו. וכך בשנת 2008 נוצר חוב נוסף כשהלירה שוב התדרדרה וכחלק ממשבר עולמי הייתה ירידה נוספת שהביא את פישמן לחוב של 360 מיליון שקל.

בנק אגוד בחר שלא לפעול באופן כפוי למימוש הביטחונות עד לשנת 2017. במהלך השנים 2016-2017 הוכרז פישמן פושט רגל ולאחר מימוש מרבית הביטחונות שהועמדו לבנק עלה כי הבנק לא יוכל לגבות 270 מיליון שקל מהחוב.

"אפקט ההילה עמד לנגד עיניהם ועבר כחוט השני לאורך כל ההתנהלות של פישמן"

בדוח הוועדה צוין כי פישמן נשאל אודות עסקאות בבנקים אחרים אך סירב למסור מידע מדויק. הוועדה קבעה כי לא היתה מניעה להתעקש עם פישמן שימציא מסמכים וכי התמונה המלאה על חובותיו לא עמדה בפני הבנק.

הוועדה כותבת כי: "אפקט ההילה עמד לנגד עיניהם של הגורמים השונים שדנו בעניין ועבר כחוט השני לאורך כל ההתנהלות של פישמן, הן בשלבי העמדת האשראי, הן בשלבי חידוש האשראי, והן בשלבי הטיפול בחוק".

בדוח נחשפות, בין היתר, אמירות מפרוטוקול ישיבת דירקטוריון משנת 2006 שבה נדון מתן האשראי לפישמן. בין היתר, אמור חברי הדירקטוריון כי: "ייתכן שאילו לא היה מדובר במר פישמן לא היינו מגיעים למצב כזה", "נפלנו פה ולא היינו אמורים להגיע למצב כזה", "היינו יכולים לסגור את הפוזיציה קודם ומתוך דעה צלולה בחרנו לנהוג אחרת".

נושא משרה בכיר שהופיע בפני הוועדה ונשאל לעמדתו בעניין הטיפול של הבנק בפישמן וברצותו להביע את מידת האמון שהבנק רכש לפישמן, אמר: "פישמן הוא פישמן הוא פישמן".

לצד זאת אחד הדירקטורים העיד כי הבנק פעל מתוך מודעות לסיכון וכי תקלות ואירועי כשל כמו במקרה של פישמן יקרו גם בעתיד.

"חשיבותו של עיקרון פומביות הדיון מקבל משנה תוקף כשמדובר בחקירה אודות חברות ציבוריות"

בסופו של דבר הוועדה הגיעה למסקנה כי בדירקטוריון התקיימו דיונים ונשמעו דעות סותרות שחשבו שהבנק היה צריך לנהוג אחרת אך סברה כי הופעל שיקול דעת עסקי המגן על נושאי משרה.

כאמור, המסמכים שאותם אנחנו מפרסמים היום הגיעו לידי גלובס לאחר שבית המשפט העליון קיבל את עמדת גלובס והח"מ ודחה את הערעור שהגיש בנק אגוד על החלטת ביהמ"ש המחוזי בתל אביב לאפשר לגלובס לפרסם פרטים מהחלטות בנק אגוד במתן אשראי לפישמן לאורך השנים.

השופט פרופ' עופר גרוסקופף פסק כי: "עניינה של בקשת אישור התביעה הנגזרת בה עסקינן בנושא שיש לו חשיבות לא רק לכלל בעלי מניות הבנק, אלא גם לכלל לקוחות הבנק ולציבור בכללותו. וכבר צוין כי 'חשיבותו של עיקרון פומביות הדיון מקבל משנה תוקף כאשר מדובר בחקירה אודות חברות ציבוריות, בהן משקיעים בעלי מניות את כספיהם'".

במצב דברים זה, סבר השופט גרוסקופף כי גילוי הפרטים "אך יגביר את אמון הציבור בגופים העושים בכספו וברכושו", וזאת נוכח היקפי האשראי בהם עסקינן, אשר משליכים על כלל הציבור, ולמצער כלל ציבור לקוחות הבנק (וכבר ידענו מקרים בהם הקופה הציבורית נדרשה לחלץ בנק שנקלע למשבר בשל התנהלות לא אחראית מצד הנהלתו.

יצוין כי בנק אגוד טוען שהחלטות הבנק בקשר עם עניין האשראי של אליעזר פישמן התקבלו באופן מיודע, לאחר תהליך מסודר. "ההחלטות שהתקבלו על ידי דירקטוריון הבנק התקבלו באופן מיודע: התקיימו עשרות דיונים מעמיקים בדירקטוריון בעניין פישמן שבמהלכם ניתן לחברי הדירקטוריון חופש ביטוי מוחלט; נשקלו היתרונות והחסרונות הכרוכים בכל אחת מההחלטות", נאמר במסמכים שהגיש הבנק בתגובה לתביעה הנגזרת.

בנק אגוד מיוצג על-ידי עורכי הדין ישראל לשם, דרור קדם, חן לוי וגל יוגב. גלובינסקי מיוצג על ידי עוה"ד אופיר נאור ורנן גרשט שתמכו בבקשת גלובס (רע"א 6624/20).

*** גילוי מלא: איש העסקים אליעזר פישמן הוא בעל השליטה הקודם בעיתון "גלובס".

עוד כתבות

אסף פלדמן (מימין) ועידו גל, מייסדי חברת ריסקיפייד Riskified / צילום: עדי אורני

עושר דמיוני: צמד יזמי ריסקיפייד מחזיקים לאחר ההנפקה מניות בשווי של כ-2 מיליארד שקל

ריסקיפייד, המפתחת מערכות תשלומים ומניעת הונאות אשראי במסחר מקוון, הונפקה בניו יורק לפי שווי של 3.3 מיליארד דולר ● המנכ"ל עידו גל: "לפני ההנפקה היו לנו דיונים כמו כמה להקצות לאיזה משקיע, וגם מהסוג של האם ללבוש לטקס בבורסה חולצה מכופתרת או טישרט עם לוגו של החברה" ● המניה מזנקת בכ-30%

אינטל שואפת לייצר שבבים מתוחכמים יותר ויותר / צילום: Shutterstock, Alexander_Safonov

אינטל קובעת תוכנית להפוך שוב ליצרנית השבבים המובילה בעולם

המנכ"ל פט גלסינגר ממפה את הדרך להדביק את היריבות האסיאתיות של החברה עם סדרת שבבים חזקים יותר ויותר שיהיו בהם טרנזיסטורים קטנים יותר

אמזון תכה שוב את התחזיות? / צילום: Shutterstock, Jonathan Weiss

אמזון רשמה בפעם השלישית ברציפות הכנסות של מעל מאה מיליארד דולר, אך החמיצה את התחזיות

אמזון נהנתה משיטפון של קונים מאז שהחלה המגפה אולם אנליסטים צופים שהצמיחה תאט כעת כשהכלכלות בעולם נפתחו מחדש ● ההכנסות הסתכמו בכ-113 מיליארד דולר, פחות מהתחזית ● המניה יורדת במסחר המאוחר ביותר מ-5%

חיסון נגד קורונה / צילום: רפי קוץ

ישראל במוקד: כך מדווחים בעולם על "המדינה הראשונה שתעניק חיסון שלישי"

ההחלטה הישראלית להיות המדינה הראשונה בעולם שתעניק חיסון שלישי נגד קורונה לאוכלוסייה מבוגרת זכתה לסיקור בינלאומי רב ביממה האחרונה ● כלי התקשורת האמריקאים ציינו כי ההחלטה הישראלית הוכרזה במקביל להצהרות של מנהלי חברת פייזר

הגיע הזמן לדבר על בריאות נפשית בארגון / צילום: Shutterstock

למה אתם לא יכולים לצפות מהעובדים שלכם להשאיר את הבעיות בבית

תרבות ה"לשדר עסקים כרגיל" מוטעית ומסוכנת ● האחריות שלנו כמנהלים כפולה: גם לשמור על עצמנו, וגם לא לפספס סימני מצוקה של העובדים שלנו

שירותי מחשוב ענן / צילום: Shutterstock, Blackboard

בקרב על הענן, שפעם נלחמו בו רק אמזון ומיקרוסופט, יש היום חזיתות רבות

יותר ויותר לקוחות חותמים על הסכמים עם כמה ספקים על מנת להוריד עלויות ולהרכיב לעצמן את השירות הטוב ביותר

אבישג סמברג - אולימפידת טוקיו 2020 / צילום: Themba Hadebe

באיזו תוכנית הופיעה אבישג סמברג ומי האישה הראשונה שזכתה בפרס נובל?

האם אתם יודעים מה מודדים ביחידות סימנס וכמה בני אדם היו עד כה בחלל? • טריוויה, מדור חדש

הקסם של רובין הוד והמאבק של דייסון: כך נולדו כמה מהמותגים הגדולים בעולם

אינסטגרם הייתה פיצ'ר באפליקציה אחרת שנכשלה, רובין הוד צמחה דווקא מהמחאה נגד וול סטריט ב-2011 ואייר בי.אנ.בי נולדה מלילה אחד של פחדים שעבר על אחד המייסדים ● כך התחילו המותגים הגדולים

נפתלי בנט, יאיר לפיד ואביגדור ליברמן / צילום: Reuters

הבטחות ומציאות: כך נעלמו העצמאים מחוק ההסדרים

ממשלת בנט–לפיד הבטיחה לעצמאים רשת ביטחון סוציאלית, אלא שזו נעדרת מחוק ההסדרים הקרוב ● איך מגזר של חצי מיליון עובדים נשאר מאחור? באוצר לא מבינים על מה המהומה, ובממשלה מבטיחים לטפל בנושא אחרי העברת התקציב

שובו של הבלאן–דה–נואר / צילום: סטודיו דדאלוס, מיכל לופט, באדיבות מואט-הנסי, אוסף בריל-לוי, יח"צ

יין לבן מענב אדום: שובו של הבלאן-דה-נואר

סובלים מהחום ומחפשים דרך להתרענן? עזבו אתכם מקפה קר, יש יין

חברת NYM - אדם רימון  ועמיחי ניידרמן / צילום: איל יצהר

חברת הקידוד הרפואי NYM גייסה 25 מיליון דולר בהובלת קרן ההשקעות Addition Health

החברה מפענחת מטקסטים של רופאים אילו טיפולים ניתנו, כדי להקל על קריאה עתידית של המידע ועל חיוב חברות הביטוח עבור הטפול הנכון

התחדשות עירונית בדבורה הנביאה 3, רמת השרון / הדמיה: איוולב מדיה

"הצלחנו בזמן הקצר להיכנס למכסות הקיימות בעיר לפרויקטי תמ"א 38"

הדיירים ברחוב דבורה הנביאה 3 ברמת השרון יקבלו דירה חדשה גדולה יותר ב-35 מ"ר מדירתם הישנה, וגבוהה יותר בשלוש קומות

שר האוצר אביגדור ליברמן / צילום: איל יצהר

התקציב עולה לדיון מכריע בממשלה: אלה הרפורמות העיקריות שעל הפרק

מסגרת התקציב כבר הוצגה לראשי הסיעות, והשלב הבא הוא אישור התקציב בממשלה ● מניסיון העבר נראה שחלק מהרפורמות יישארו על הנייר ולא יעברו ● לוח הזמנים להעברת התקציב הוא ארוך, והתהליך יסתיים (אם בכלל) רק בנובמבר

החלטת בית משפט / צילום: Shutterstock

איך לחשב את מס הרכישה בהעברת זכויות: לפי שווי המניות או לפי שווי המקרקעין?

בית המשפט העליון הגיע למסקנה כי חישוב מס הרכישה ייעשה לפי שווי המקרקעין ולא לפי שווי המניות

שיאני השבוע במדיות המובילות / עיצוב: גלובס

הקאבר שכבש את ספוטיפיי והרומן הרומנטי שכולם קוראים: על מה כולם דיברו השבוע

השיר החדש של אייל גולן עם הקריצה המשעשעת לרשתות החברתיות והסרט של "מה קשור" שכנראה אסור לפספס ● על מה כולם דיברו השבוע? מדור חדש  

וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock

נעילה אדומה בוול סטריט; אמזון צללה ב-7.6%

המדדים המובילים בארה"ב ננעלו בירידות קלות ● מניית אמזון נפלה בעקבות דוחות מאכזבים ● גם הבורסות באירופה נסגרו בירידות

אייל עופר / צילום: רורי לינדזי

ישראל מאשימה את איראן בתקיפת הספינה במפרץ עומאן

גורם מדיני בכיר: "איראן זורעת אלימות והרס בכל פינה באזור. מרוב להיטות לתקוף מטרה ישראלית הם סיבכו והפלילו את עצמם בהרג אזרחים זרים" ● חברת הספנות שבבעלותו של אייל עופר אישרה כי הספינה שהותקפה מנוהלת על ידם, אך הוסיפה כי מדובר בספינה בבעלות יפנית

אבי פקר / צילום: איל יצהר

המנכ"ל שהשתלט על העסק שסבא וסבתא הקימו: "עד לפני שלוש שנים היו הולכים לנוח באמצע יום עבודה"

אבי פקר נולד למשפחה שמנהלת את מפעל הוופלים "מן" ● כשהחליט להיכנס לעסק המשפחתי, נאלץ לבצע מהלכים כואבים

מרצדס EQA / צילום: יח"צ

תעשיית הרכב הגרמנית משיבה לטסלה מלחמה

התשובה של מרצדס לבליץ של טסלה הוא רכב קרוס-אובר חשמלי משפחתי עם עיצוב נאה, תא נוסעים איכותי, אבזור יוקרתי ויחס מתון של טווח/ביצועים ● כל זה בתמחור אגרסיבי במונחים של מרצדס

קפה קר / צילום: Shutterstock

מהפכת האיכות בתחום הקפה: אייס קפה? שייקרטו!

במדינה חמה כמו ישראל, מפתיע שהקפה הקר לא זכה עד כה למלוא ההערכה שהוא ראוי לה ● בביקור הבא שלכם בבית הקפה נסו אספרסו כפול על קרח, "קפה ניטרו" או אפילו אספרסו מרטיני אלכוהולי