גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עידן הריבית השלילית בישראל כבר כאן

האינפלציה השלילית בישראל מעמידה את הריבית הריאלית על כ-1.5%, לעומת מינוס 2% בארה"ב ובאירופה - פער שמזרים לכאן כספים של משקיעים זרים ● כעת עשוי בנק ישראל להפחית את הריבית לרמה אפסית ואף שלילית כדי להחליש את השקל ולהמריץ את הפעילות הכלכלית

אמיר ירון נגיד בנק ישראל / צילום: יונתן בלום
אמיר ירון נגיד בנק ישראל / צילום: יונתן בלום

הריבית בישראל נקבעת על-ידי בנק ישראל, ומצויה כיום ברמה הנמוכה ביותר ששררה בישראל מאז ומעולם - שיעור של 0.1% בלבד. באירופה שוררת ריבית שלילית בשיעור של כמינוס 0.5% כבר תקופה ארוכה, ובישראל נבחנת לאחרונה על-ידי בנק ישראל האפשרות להנהיג ריבית שלילית, והסיבה המרכזית לכך היא האינפלציה השלילית בישראל, בשיעור של כמינוס 1%, המשקפת מצב של הוזלת מחירים (דפלציה), וזאת לעומת אינפלציה חיובית בעולם - של כ-2% בארה"ב וכ-1.5% באירופה.

אף שהיעד השנתי לאינפלציה שהגדירו לעצמם הבנקים המרכזיים במדינות המערב עומד על עלייה בשיעור שנתי של 1%-3%, בשנים האחרונות האינפלציה בישראל הייתה נמוכה ואף שלילית, ובשנת 2020 ראינו ירידת מחירים בשיעור של 0.7%.

דפלציה אינה בריאה למשק, והיא נבעה בעיקר מהתחזקות השקל, שהביאה להוזלת מוצרים מיובאים, מעליית כוחו של המסחר ברשת, שתמך אף הוא בירידת מחירים, ומהתפרצות מגפת הקורונה העולמית, אשר פגעה קשות בביקושים וגרמה עלייה חדה באבטלה.

האינפלציה השלילית בישראל משקפת ריבית ריאלית חיובית בשיעור של כ-1.5%, לעומת ריבית ריאלית שלילית של כ-2% באירופה ובארה"ב. הריבית הריאלית בישראל גבוהה יחסית לעולם, וכסף של משקיעים זרים זורם לישראל כמו בחוק הכלים השלובים.

כפועל יוצא, בנק ישראל עשוי להפחית את הריבית בישראל לרמה אפסית ואף שלילית, ונוסף על כך לפעול בשלל הכלים המוניטריים העומדים לרשותו, במטרה להחליש את השקל ולעודד את הציבור הישראלי לצרוך ולקנות יותר - לצורך המרצה והגדלה של הפעילות הכלכלית.

מכשירים לטווחים קצרים שבעבר היו מושקעות בהם יתרות נזילות, כגון מק"מ (מלווה קצר מועד), פק"מ (פיקדון קצר מועד), קרנות נאמנות כספיות ואיגרות חוב לטווח קצר של המדינה, נעשו לא רלוונטיים עבור משקיעים פרטיים, בשל תשואה שנתית אפסית עד שלילית, נוסף על עלויות של דמי ניהול ו/או עמלות קנייה ומכירה.

 

במק"מים ובחלק מאיגרות החוב הממשלתיות כבר מגולמת בפועל בחודשים האחרונים תשואה שלילית לפדיון, וזאת בעיקר בשל ההרחבה הכמותית המתבצעת על-ידי בנק ישראל, מצב המבטא ריבית שלילית דה-פקטו, ואת הערכות השוק שריבית בנק ישראל תגיע בקרוב לטריטוריה השלילית.

תופעת התשואה לפדיון השלילית במק"מ ובאג"ח הממשלתיות משמעותה רכישת מלווה ו/או איגרת חוב במחיר יקר יותר משווי החוב עצמו שיוחזר, ומקבילה לזכות להענקת הלוואה בריבית שלילית, אשר לעיתים נשמעת לא הגיונית, אך מתרחשת בבורסה שלנו מדי יום. להמחשת התופעה ניתן להתרשם מהמחזור היומי הממוצע בבורסה במסחר במק"מים, שעמד על מאות מיליוני שקלים בחודשים ינואר-פברואר השנה.

מי רוכש חוב בריבית שלילית בישראל?

האפשרות להשאיר את הכסף במזומן בחשבון העו"ש ולהימנע מרכישת חוב עם ריבית שלילית קיימת, אך מדובר בתופעה עולמית שרק לאחרונה הגיעה גם לישראל. לדוגמה, אג"ח של ממשלת גרמניה מניבה כיום תשואה שלילית של כמינוס 0.62% לשנה ושל כמינוס 0.68% לשנתיים. אז מיהם אותם רוכשים, ומה מניע אותם לרכוש חוב בריבית שלילית?

בראש ובראשונה מדובר בגופים המוסדיים המנהלים כספי ציבור רבים. הרגולציה מחייבת אותם להגביל את סיכון המנפיק שאליו הם חשופים - הבנק הספציפי שבו מנוהל הכסף. לכן, חלף יתרות גבוהות של נזילות הנמצאות כמזומן בעו"ש או בפיקדונות בבנק, מיועדות להשקעה עתידית, רוכשים המוסדיים חוב ממשלתי במח"מ קצרצר, שבו המנפיק הוא מדינת ישראל, על הסיכון המצומצם הכרוך בכך, גם במחיר של תשלום קטן עבורו וקבלת ריבית שלילית.

שנית, מדובר בכספים המיועדים לשמש כביטחונות ו/או שעבודים להלוואות של עסקים ולקוחות פרטיים, שבמקרים רבים יידרשו להשקעה בחוב ממשלתי המדורג AAA, כרמה הגבוהה ביותר לצורך ביטחון/שעבוד.

שלישית, משקיעים זרים בשוק ההון הישראלי, המבצעים בין היתר עסקאות סוואפ (SWAP) על הדולר, מוכרים דולרים ורוכשים מק"מ או אג"ח של ממשלת ישראל; הם רואים בשקל מטבע חזק ואטרקטיבי לעומת מטבעות אחרים בעולם, ולעומת הדולר בפרט, ויכולים ליהנות מכך.

משכך, המק"מים ואיגרות החוב הממשלתיות לטווחים הקצרים בישראל נסחרים בחודשים האחרונים בתשואות שליליות המשקפות את הציפיות בשוק להפחתת ריבית על-ידי בנק ישראל וכינון ריבית שלילית בישראל.

הפתרונות ליתרות הנזילות כיום

היעדר תשואות חיוביות לפדיון במק"מים ובאג"ח הממשלתיות מביא משקיעים רבים לחיפוש אלטרנטיבות השקעה ליתרות הנזילות הרבות המצויות כיום בתיקים ולהסטת כספים רבים למכשירים עם תוחלת תשואה חיובית אך עם מידת ביטחון הולמת גבוהה, הקרובה ככל הניתן לחוב ממשלתי.

לדוגמה, אג"ח של חברות ממשלתיות - חברות שהמדינה היא בעלת השליטה בהן, כגון עמידר, רכבת ישראל, מקורות, חברת החשמל, נתיבי גז, תעשייה אווירית וכו', אג"ח של בנקים, אג"ח קונצרניות בדירוגים גבוהים עם ביטחונות/שעבודים - עם עדיפות ברורה לאג"ח הכוללות שעבוד מלא על נכס ששוויו גבוה משווי סדרת האג"ח המוצעת.

כמו כן, עקב צמצום מרווחי התשואות בין האג"ח הממשלתיות לאג"ח הקונצרניות, כספים ימצאו דרכם להשקעה באפיקי סיכון גבוהים משמעותית, כגון שוקי המניות בארץ ובחו"ל, וזאת כדי לשפר תשואות בתיקי ההשקעות.

לסיכום, עידן הריבית השלילית כבר כאן, והכרזה עתידית של בנק ישראל על ריבית שלילית בישראל לא תהווה הפתעה. מגמה של הסטת כספים נזילים לשוקי האג"ח הקונצרני והמניות תימשך כפועל יוצא של הריביות האפסיות והשליליות בארץ ובעולם, והמשך ההרחבות הכמותיות על-ידי הבנקים המרכזיים. כאמור, גורמים אלו, יחד עם רוח גבית של החיסונים לקורונה, המאותתים על סוף משבר הקורונה שכבר נראה באופק, עשויים לתמוך בהמשך העליות בשווקים.

הכותב הוא מנכ"ל אילים קרנות נאמנות. המידע המופיע בטור זה הוא על דעתו בלבד. לחברה עשויה להיות זיקה למוצרים הפיננסיים המפורטים לעיל, וכן עשוי להיות לה עניין אישי בנושאים המפורטים לעיל. הכתוב ניתן כמידע כללי בלבד, ואין לראות בו המלצה, הצעה או ייעוץ לרכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות הערך ו/או נכסים פיננסיים ו/או מוצרים פנסיוניים מכל סוג, או הצעה או התחייבות כלשהי, ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

עוד כתבות

קובי קרני / צילום: יח"צ

יו"ר התאחדות סוכני הנסיעות: "אנחנו עוד רחוקים מהתאוששות"

בשעה שמעסיקים רבים מחכים לסיום החל"ת, בענף סוכני הנסיעות דורשים להאריך אותו: "צריך להפריד אותנו מכלל המשק; במצב הנוכחי לא נוכל להחזיר את רוב העובדים, ואם לא יוארך החל"ת לענף הנסיעות, יהיו פיטורים המוניים, ועסקים יתפרקו"

ד"ר אדריכלית חווה ארליך רוגינסקי / צילום: דוברות עיריית פתח תקווה

חווה ארליך, מתכננת מחוז ת"א במינהל התכנון, תסיים את תפקידה ביולי

ארליך, ששימשה בתפקידה כשנתיים: "החלטתי לשנות כיוון ולהתמקד במחקר ובהוראה באקדמיה"

דירות בבנייה / צילום: רפי קוץ, גלובס

אזורים ודלק ישראל ישתפו פעולה בהקמת מתחמי דירות בארץ

במסגרת ההסכם המתגבש, תאתר דלק הזדמנויות לשינוי ייעוד מקרקעין עליהם ממוקמות תחנות דלק שלה, ותציע אותן לאזורים לצורך הקמת פרויקט

וויל סמית' וזוגתו ג'יידה פינקט סמית'

במחאה על חוק ההצבעה בג'ורג'יה: וויל סמית' ביטל צילומי סרט במדינה

הביטול הוא חלק מגל שהתנגדות לחקיקה שפעילי זכויות אדם טוענים שתפגע בעיקר בגישה של קהילות שחורות להצביע

נמל אשדוד / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

כך הופך פקק בנמל ל-2,000 משאיות על הכבישים

אונייה שמובילה 55 אלף טון תירס שמיועדים לאופקים, תעגון בנמל חיפה במקום בנמל אשדוד בשל העומסים בו ● המשמעות: התובלה היבשתית תהיה ארוכה יותר

האדריכל אלי פירשט ז"ל / צילום: פירשט מזור אדריכלים

אדר' אלי פירשט, מהמתכננים הבולטים בישראל ויו"ר התאחדות האדריכלים לשעבר, נפטר

אלי פירשט היה מהמתכננים הבולטים בישראל והיה אחראי לתכנון פרוייקטים עירוניים רחבי היקף ● בין השנים 2014-2017 היה פירשט יו"ר התאחדות האדריכלים

אתר בנייה באשקלון. 799 דירות נמכרו בין דצמבר לפברואר / צילום: Shutterstock, Yuri Dondish

הישראלים מסתערים על הדירות החדשות: זו העיר שהובילה את המכירות

גאות בשוק הדירות החדשות: בין דצמבר 2020 לפברואר 2021 נמכרו 11.25 אלף אלף דירות חדשות ● אשקלון היא מובילת המכירות של הדירות החדשות; אחריה ת"א, רמת גן, ירושלים וראשל"צ ● דירות חדשות שנמכרות במחיר למשתכן תורמות לעליית נתוני המכירות

החיסון של ג'ונסון & ג'ונסון נגד הקורונה / אילוסטרציה: Reuters, Dado Ruvic

הודעה דרמטית של ה-FDA: להשעות את השימוש בחיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון

שישה מקרי קרישיות התגלו במטופלות בארה"ב שבועיים לאחר שהתחסנו בחיסון של ג'ונסון אנד ג'ונסון ● תופעות דומות נבדקות לגבי החיסון של חברת אסטרהזנקה שמשתמש בטכנולוגיה דומה

מנכ״ל אמריקן אקספרס קנת׳ שנו / צילום: Associated Press, Mary Altaffer

מנהלי התאגידים הגדולים נפגשו בזום והחליטו על קמפיין נגד הגבלת ההצבעה בארה"ב

חברות גדולות, מפייפל ועד AMC, אמרו שיתמכו בהצהרה משותפת נגד החמרת התקנות בחוק ההצבעה, שפוגעים בעיקר בקהילה השחורה ובני המעמד הנמוך ● עשרות מנהלים בכירים התכנסו לשיחת זום שבה תיאמו ביניהם את המהלכים

הקרוסאובר החשמלי החדש של מרצדס / צילום: יח"צ

מרצדס מחזירה מלחמה לטסלה ומשיקה את הקרוסאובר החשמלי החדש

משיקה בארץ קרוסאובר חשמלי מתקדם עם טווח של עד 426 ק"מ ב-289 אלף שקל כולל עמדת הטענה

רובע העסקים של אבו דאבי / צילום: Shutterstock, Mo Azizi

סניף תל אביבי ראשון למשרד ההשקעות של אבו דאבי

משרד ההשקעות של אבו דאבי (ADIO) מרכז גופי השקעה בקנה מידה עצום, מהווה פלטפורמה של תכנון אסטרטגי כלכלי לבירת האמירויות ומשמש כמרכז העצבים העסקי המרכזי של אבו דאבי ● שגריר האמירויות בישראל: "המשרד יסייע לחברות ישראליות לנווט בשוק הכלכלי של האיחוד"

נשיא ארה"ב ג'ו ביידן / צילום: Associated Press, Evan Vucci

דיווח: ביידן אישר להמשיך את מכירת הנשק לאיחוד האמירויות

לפי "רויטרס", הנשיא עדכן את הקונגרס כי יאפשר לקדם את עסקת המל"טים המתקדמים ומטוסי ה-F-35 ● העסקה שנחתמה לאחר הסכם הנורמליזציה הושהתה עם כניסתו לתפקיד, לפני קרוב לשלושה חודשים ● דובר במחלקת המדינה: נמשיך לבחון את הפרטים ולשוחח עם האמירויות על השימוש בנשק

פייסבוק / צילום: Shutterstock

פייסבוק החליטה שלא להסיר תוכן פוגעני? המועצה המפקחת יכולה לחייב אותה

ענקית האינטרנט תצטרך לתת דין וחשבון כעת גם על תוכן פוגעני שלא הוסר ● אם פייסבוק החליטה שלא להסיר פוסט בעייתי, כעת יהיה ניתן לערער למועצה המפקחת עליה ● אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים לשעבר, נציגה ישראלית במועצה

חתימה על זיכרון דברים. ההסכם טומן בחובו בעייתיות רבה / צילום: Shutterstock, Drazen Zigic

למה לא לחתום על זיכרון דברים כשקונים דירה?

זיכרון דברים הוא אומנם הסכם נפוץ ומקובל בעת רכישת דירה, אך הוא גם עשוי להסב נזק לאחד הצדדים ● למה לא כדאי לחתום, מהן הסכנות, ומה עושים אם אין ברירה

משמר החופים של איחוד האמירויות / צילום: Associated Press, Jon Gambrell

דיווח: ספינה בבעלות רמי אונגר הותקפה ליד חופי איחוד האמירויות

רשת החדשות הלבנונית אל-מיאדין המזוהה עם חיזבאללה, מדווחת כי ספינה ישראלית העונה לשם Hyperion ומזוהה עם החברה הישראלית PCC, הותקפה שלשום ליד חופי איחוד האמירויות ● בשלב זה, לא ידוע מהו היקף הנזק של התקיפה ● זוהי הפעם השלישית שבה ספינה ישראלית מותקפת באזור

משה ברקת / צילום: רפי קוץ

החל הליך מינוי הדירקטוריון בכלל ביטוח: פורסם קול קורא להגשת מועמדויות

לאחר שבתחילת השנה חודש דירקטוריון החברה האם הציבורית של קבוצת הביטוח היחידה שאין בה גרעין שליטה, הוועדה לבחירת דירקטורים במבטח ללא שולט תקבל מועמדויות עד 29 באפריל ● "מספר הדירקטורים הנדרש הוא עד 7 דירקטורים רגילים ודירקטור בלתי תלוי אחד"

מכולות בחיפה. נתקעו במערב וחסרות בסין / צילום: פאול אורלייב

משבר המכולות והעומסים בנמלים שמרמזים על גל התייקרויות במשק

לצד התייקרות חומרי הגלם נרשמה בשנה האחרונה פגיעה בשרשרת האספקה העולמית בשל מחסור במכולות המשמשות להובלה ימית של סחורות מסין ● לכך מצטרפת בעיה נקודתית בנמלים בישראל ● באופק לא רואים פתרונות, אלא דווקא עליות מחירים לצרכן

סוחרים בוול סטריט / צילום: רויטרס

הנחיה חדשה של ה-SEC מאיימת על הטרנד החם של וול סטריט: "עשרות חברות יידרשו לתקן דוחות כספיים"

הרשות לניירות ערך האמריקאית פרסמה הנחיה חדשה שעוסקת בטיפול החשבונאי בדוחות של חברות ה-SPAC ● בפירמת EY ישראל מסבירים כי "המשמעות המיידית עבור עשרות רבות של חברות אשר השלימו הנפקה או נמצאות בתהליך הינה תיקון הדוחות הכספיים, מהלך שעשוי לעכב את ההנפקה"

מנהלים זוכרים / צילום: באדיבות המשפחה

מנהלים זוכרים: זו הזווית האישית שלי ליום הזיכרון

האח שנפטר במהלך קורס טיס, החבר שנשא את הפציעה הקשה שנים ארוכות עד מותו, וחבר הילדות שהנצחתו טלטלה ומשפיעה עד היום ● מנהלים מספרים על הזווית המיוחדת שלהם ליום הזיכרון

העיר ברלין / צילום: יואב קרני

תקדים בגרמניה: הממשלה הפדרלית תחייב להטיל עוצר לילי על רוב המדינה

מדובר בצעד תקדימי שלא ננקט עד כה במהלך יותר של שנה של מגפה, המבוצע על רקע התמרדות הולכת וגוברת של מדינות-מחוז בשלטון הפדרלי והתנגדות לצעדים עליהם הוחלט בעבר ● מרקל: "הגיע הזמן שנבצע את השינויים הללו"