במהלך הימים הקשים שעוברים על תושבי היישובים הסמוכים לרצועת עזה, התראיין השר אלי כהן בחדשות הבוקר של קשת וטען כי למרות הכל "עוטף עזה הפך לאזור פורח עם כמעט הכפלה של האוכלוסייה שנמצאת שם". האם המידע שסיפק שר המודיעין לאזרחי ישראל היה מדויק?

האתגר הראשון בניסיון לענות על השאלה הזאת נוגע להגדרה. מיהם "יישובי עוטף עזה"? מדינת ישראל לא מגדירה אותם באופן רשמי בשום מסמך. את ההגדרה הראשונה, והמצומצמת ביותר, למונח הזה קיבלנו מהדוברת של השר כהן כשביקשנו להבין ממנה למה התכוון. התגובה, שלא כללה נתון מספרי כלשהו, התייחסה ל"התחלות הבנייה והביקושים הרבים" ב"שדרות, נתיבות והמועצה האזורית שדות נגב".

בדקנו איך השתנו נתוני האוכלוסייה במקומות שהוזכרו על ידה בין 2009 ל-2019, השנה האחרונה שלגביה יש ללמ"ס נתונים, ומהבדיקה עולה כי הגידול שנרשם באותה תקופה הסתכם בכ-37% בלבד. רחוק מאוד מהכפלה. אגב, אם מסתכלים על העיר שדרות לבדה, הרי שב-2018 נחתם הסכם גג בין עיריית שדרות לבין הממשלה על פיו בין 2017 ל-2019 היו אמורות להיות משווקות בעיר כ-8,800 יחידות דיור, מה שאכן היה צפוי להביא להכפלת מספר תושבי העיר. עם זאת, בין 2009 ל-2019, גדלה אוכלוסיית שדרות ב-33% בלבד.

אבל יש גם הגדרות נוספות, ונרחבות יותר, ל"יישובי עוטף עזה". בחוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה), תשס"ז-2007, נכללים 45 יישובים שאליהם התווספו בהמשך עוד שבעה יישובים. איך השתנתה כמות האוכלוסייה שם בעשור האחרון? זו עלתה מכ-42 אלף ב-2009 לכ-55 אלף ב-2019. גידול נמוך יותר של 30.6% בלבד.

 

ההגדרה הרחבה ביותר ליישובי העוטף מופיעה במסמך של מרכז המחקר והמידע של הכנסת שיצא בשנת 2019. על פי המסמך, בהגדרה נכללים היישובים בארבע מועצות אזורית - שדות נגב, אשכול, שער הנגב וחוף אשקלון - והעיר שדרות. 82 יישובים בסך הכל. אל ההגדרה הזאת צירפנו גם את העיר נתיבות מכיוון שהמועצה האזורית שדות נגב עוטפת אותה, והיא קרובה יותר לגבול הרצועה מחלק מיישובי המועצה. כאן אנחנו מדברים על עלייה מכ-85 אלף תושבים לכ-117 אלף. גידול של כ-37% בדומה להגדרה המצומצמת הראשונה.

אגב, גם לפני כשנה, באוגוסט 2020, התייחס השר לנושא. אז, בראיון לרדיו דרום, הוא הלך על נוסח מסוייג יותר לפיו "בעשור האחרון, בחלק מהיישובים בעוטף עזה הוכפל מספר האנשים". אולי בניסוח הזה השר צדק? בדיקה מעלה כי מתוך 82 הישובים הנכללים תחת ההגדרה הרחבה, רק בשמונה יישובים הוכפלה האוכלוסייה, כולם יישובים קטנים שמספר התושבים בכל אחד מהם נע בין מאות בודדות לכ-2,500.

בשורה התחתונה: דבריו של השר כהן אינם נכונים ברובם. אוכלוסיית עוטף עזה אמנם גדלה בעשור האחרון, אך בשיעור שרחוק מאוד מהכפלה. עם זאת, שיעור הגידול באזור היה גדול משיעור הגידול בכלל המדינה, שעמד על כ-20% (ראו גרף).

 

תחקיר: טלאור שמש