השיח הציבורי בישראל מאופיין לא פעם בביקורת רבה על חברי הכנסת ועל פועלם. הרחבתו של החוק הנורבגי לאחרונה, שגרמה לכך שעוד פוליטיקאים הפכו לחברי כנסת על חשבון שרים שהתפטרו, רק הגדילה את הביקורת על "הבזבוז התקציבי" שמגולגל כמובן בסופו של דבר לפתחו של הציבור. אבל אולי צריך להסתכל על כל הנושא הזה מכיוון אחר לגמרי: יכול להיות שהבעיה היא בכלל שיש לנו פחות מדי חברי כנסת?

 

"אנחנו הפרלמנט כמעט הכי קטן בעולם", אמרה ח"כ מיכל רוזין לדב גילהר בכאן 11, כשהגנה על החוק הנורבגי שהנהיגה הקואליציה שבה היא חברה. "יש לנו בית אחד, לא שני בתים, זו שיטה פרלמנטרית שהממשלה היא מתוך הכנסת. תבדוק את כל מערב אירופה: אנחנו הפרלמנט הקטן ביותר". בדקנו.

ראשית, בחנו את האמירה כפשוטה, כשאת ההשוואה ערכנו מול שאר מדינות ה-OECD. כאשר בוחנים את המספר המוחלט של חברי הפרלמנט בשני הבתים (במדינות שבהן קיימים שניים), ישראל נמצאת במקום החמישי מבין 37 המדינות מבחינת קוטנו של הפרלמנט שלה. ארבע המדינות שבהן הפרלמנט קטן יותר - לוקסמבורג, איסלנד, לטביה ואסטוניה - הן מדינות זעירות עד קטנות עם פחות משני מיליון תושבים.

אפשר לטעון שנכון יותר להשוות את הכנסת רק ל"בית התחתון" במדינות שבהן יש שני בתי פרלמנט. אבל גם אם מקבלים את הטענה הזאת מיקומה של ישראל לא משתנה דרמטית, ומתווספת רק עוד מדינה אחת שהפרלמנט שלה קטן משלנו (סלובניה, שבבית התחתון שלה מכהנים 90 חברי פרלמנט).

אבל לאמירה של רוזין היה הקשר נוסף, שהוא גם מעניין יותר. "כשקמה המדינה היו כ-600 אלף אזרחים ואזרחיות והיו 120 חברי כנסת. אנחנו היום 9 מיליון ויש 120 חברי כנסת", היא אמרה לגילהר. כלומר, מדבריה של רוזין עולה גם הטענה כי הפרלמנט הישראלי הוא קטן ביחס לגודל אוכלוסיית המדינה.

אלא שכאן הדברים נראים כבר פחות ברורים. כאשר בוחנים מספר חברי פרלמנט למיליון נפש ב-OECD, ישראל כבר נמצאת רק במקום ה-13 מהסוף עם 13.02 חברי פרלמנט לכל מיליון נפש. וכשמשווים את הכנסת רק ל"בית התחתון" במדינות הרלוונטיות, ישראל עוברת למקום ה-18 מהסוף (כלומר, ב-17 מדינות הייצוג קטן יותר מאשר בישראל).

בשורה התחתונה: דבריה של מיכל רוזין נכונים ברובם. הכנסת היא אמנם לא הפרלמנט הקטן ביותר בעולם המערבי, אך המדינות היחידות שבהן ישנם פחות חברי פרלמנט מבישראל הן קטנות מאוד. בבחינה של גודל הפרלמנטים ב-OECD ביחס לגודל האוכלוסייה מצבה של ישראל קיצוני פחות, והיא ממוקמת בין המקום ה-13 ל-18. 

תחקיר: אוריה בר-מאיר