"אלה שחושבים שאין השגחה פרטית על פייסבוק ישראל ובאופן פרטיקולרי על אנשי ימין בפייסבוק ישראל - טועים", טענה ח"כ גלית דיסטל-אטבריאן בראיון ברדיו 103FM. "יש. זה גם עלה במחקר של המכון הטכנולוגי בחולון שבדק וניטר באופן הכי מדעי שאפשר וגילה שיש צמצום חשיפה וחסימה של אושיות ימין ועלייה עקבית בחשיפה ואי חסימה של אנשי שמאל. הדבר הזה נחקר באופן מדעי".

הטיעון הנחרץ של הח"כית מסתמך על עבודה שנעשתה במכון הטכנולוגי חולון בהובלת ד"ר יהונתן שלר שעיקריה פורסמו בגלובס במאי. אך האם העבודה אכן הראתה את מה שדיסטל-אטבריאן טוענת שהיא הראתה? והאם אכן מדובר במחקר שנעשה באופן "הכי מדעי"?

נסביר מה עשו במכון הטכנולוגי: כדי לבחון את הסוגיה נבחרו על ידם שבעה מובילי דעה מכל מחנה. לגבי כל אחד נאספו נתונים אודות שיתופים ותגובות לפוסטים שהעלו בפייסבוק במשך 16 חודשים - מינואר 2020 ועד מרץ 2021. לאחר מכן, הנתונים עברו "נירמול" בהתאם לכמות העוקבים שיש לכל נבדק, וחולקו לפי רבעונים. בסוף התהליך התקבלה השוואה בין שלוש תקופות.

ההשוואה שבה טענת הקיפוח של אנשי הימין היא לכאורה הבולטת ביותר היא זאת שנערכה בין הרבעון הראשון של 2020, לרבעון האחרון של אותה שנה. במהלך התקופה הזאת ארבעה כותבים מימין סבלו מירידה מובהקת בחשיפה, בעוד משמאל רק כותב אחד סבל מירידה. מנגד, גם במהלך התקופה הזאת כמעט מחצית מקבוצת הימין, שלושה כותבים, רשמו עלייה מובהקת, במקביל לעלייה מובהקת של חמישה מאנשי השמאל.

שתי התקופות האחרות מראות פערים הרבה פחות בולטים בין הקבוצות. בהשוואה בין הרבעון הראשון של 2020 לרבעון המקביל של 2021 עולה כי חמישה כותבים מימין חוו ירידה מובהקת בחשיפה וכך קרה גם לשלושה כותבים משמאל (במקביל, שני כותבים מימין ושלושה משמאל רשמו עלייה). בתקופת ההשוואה האחרונה, הרבעון האחרון של 2020 והרבעון העוקב ב-2021, רשמו ירידה מובהקת ארבעה אנשי ימין ושלושה אנשי שמאל. כל שאר הנבדקים לא רשמו כל שינוי מובהק.

במילים אחרות, גם אם הבדיקה שסקרנו מראה פגיעה מעט גדולה יותר באנשי ימין קשה לומר שהיא מצביעה על מגמה עקבית מובהקת לגביהם, ובוודאי שהיא לא מצביעה על עלייה עקבית בחשיפה של אנשי שמאל. בנוסף, בניגוד לדברי הח"כית, הבדיקה כלל לא עסקה בחסימת כותבים בפייסבוק, כך שהיא לא הניבה מסקנות בנושא.

ומה לגבי הטענה שהבדיקה נעשתה באופן "הכי מדעי"? ראשית, קל לראות שמדובר בבדיקה בהיקף מאוד מצומצם. זה אולי תוצר לגיטימי של בדיקה ראשונית שיכולה בהמשך להתפתח למחקר של ממש, אך במצבה הנוכחי ספק אם ניתן לכנות אותה "מחקר מדעי". העבודה כלל לא פורסמה כמאמר אקדמי, ומטבע הדברים גם לא עברה ביקורת עמיתים.

בשורה התחתונה: דבריה של דיסטל-אטבריאן לא נכונים ברובם. המחקר שהזכירה אכן הראה פגיעה מעט גדולה יותר בחשיפה של אנשי ימין, אך לא מראה עלייה עקבית של כותבים משמאל, ולא עוסק בחסימת פרופילים. בנוסף, לא מדובר במחקר מדעי אלא בעבודה ראשונית של ניתוח נתונים בהיקף מצומצם.

תחקיר: טלאור שמש