גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שני הפסלים של רודן, ההמלצה של רואי החשבון על מכירה והמס על 40 מיליון השקלים

בית המשפט המחוזי קבע כי עסקת מכירתם של שני פסלים בתמורה לסך של 40 מיליון שקל מהווה עסקה מלאכותית ● "לא רק שמנקודת מבטה של החברה לא היה טעם ברכישת הפסלים, אלא שספק אם המערער אכן התכוון באמת ובתמים להיפרד מהשליטה בפסלים"

פסלו המוכר של אוגוסט רודן, "האדם החושב" / צילום: Shutterstock
פסלו המוכר של אוגוסט רודן, "האדם החושב" / צילום: Shutterstock

עסקת מכירתם של שני פסלים של הפסל הנודע אוגוסט רודן בתמורה לסך של כ-40 מיליון שקל מאיש העסקים שמואל סגל לחברה בשליטתו (קבוצת ש.מ סגל) מהווה עסקה מלאכותית שכל מטרתה היא הפחתת מס בלתי נאותה - כך קבע בית המשפט המחוזי מרכז, לאחר שדחה את ערעוריו של סגל על החלטת רשות המסים למסות את התמורה שהתקבלה מהחברה בגין הפסלים כהכנסה החייבת בשיעור המס השולי, שמגיע לכ-50%, ולא כתמורה בגין מכירת הפסלים (עליה לא מוטל מס כלל).

פסק הדין עסק במיסוי התמורה ממכירת חפצי אמנות באמצעות שימוש ב"אמנות" מסוג אחר: אמנות תפירת תכנוני המס או "תכמוני המס". במקרה הזה היו אלה רואי החשבון של איש העסקים סגל שרקחו את העסקה כדי למצוא דרך עבור בעל השליטה להחזיר כספים שהיה חייב לחברות שבבעלותו אף לא היו ברשותו הסכומים הנדרשים. רואי החשבון גם קבעו איך היא תתבצע ואף ייעצו בנוגע לתמורה שתתקבל. בית המשפט קבע כי "כמסתבר, לא רק שרואי החשבון הם אלה שעל-פי עצתם התבצעה העסקה, אלא הם אף אלה שיעצו באשר להיקף העסקה".

כך למשל, כשנשאל סגל מדוע החברה רכשה רק שני פסלים, הוא השיב: "זה מה שרואי החשבון שלה אמרו, חשבתי גם אז שמספיק למכור לה פסל אחד אבל זו ההמלצה שהייתה". הפעם "תכנון המס" היצירתי לא היה מקובל על-ידי רשות המסים ובית המשפט.

חמישה פסלי ברונזה שנרכשו ב-1969

סגל, בעל מניות ודירקטור בקבוצת חברות בשליטתו העוסקות בעיקר בנדל"ן, מחזיק במחצית המניות בקבוצת ש.מ סגל, והמחצית השנייה מוחזקת בידי חברת דרסלי - חברה בשליטת סגל, בה עובד גם בנו.

בבעלות סגל חמישה פסלי ברונזה של הפסל רודן אשר נרכשו על-ידו בשנת 1969. בינואר 2011 מכר סגל לחברה שני פסלים מתוך החמישה, בתמורה לקצת יותר מ-40 מיליון שקל. הפסלים נרשמו בדוחותיה הכספיים של החברה תחת סעיף "השקעות". עוד נרשם בדוחות כי רכישת הפסלים מומנה בכספים שהתקבלו מדרסלי, כנגד שטר הון. בחודש נובמבר 2015 הועברו כל חמשת הפסלים לחו"ל.

ברשות המסים לא קיבלו את הגדרות העסקה לפי הדיווחים של סגל וקבעו כי התמורה שקיבל מהחברה אינה תמורה בגין מכירת שני הפסלים. המשמעות של קביעה זו היא ההבדל בין תשלום כמעט 50% מס לבין אפס מס (זאת היות וככל שיש לסווג את התקבול כתמורה בגין מכירת הפסלים לחברה העסקה אינה חייבת במס ריווח הון, בהיות הפסלים "מיטלטלין של יחיד המוחזקים על-ידו לשימושו האישי או לשימושם האישי של בני משפחתו או של בני אדם התלויים בו").

פקיד שומה נתניה טען כי העסקה למכירת הפסלים לחברה, בתמורה שמקורה בכספים שהתקבלו מדרסלי כנגד הנפקת שטר ההון, מהווה עסקה מלאכותית שאחת ממטרותיה העיקריות היא הימנעות מתשלום מס או הפחתה בלתי נאותה של המס - כלומר: המטרה היא להעביר לסגל סך של 40,480,000 שקל ללא תשלום מס. בנסיבות נקבע כי התמורה מהווה משיכת משכורת של סגל מהחברה, החייבת בשיעור המס השולי או לחילופין כדיבידנד או כהכנסה אחרת החייבת במס.

סגל והחברה ערעורו על קביעות אלה וטענו כי לא קיימת כל מניעה להעברת נכס מאדם לחברה בבעלותו וכי לא ניתן לומר שמדובר בעסקה מלאכותית, שכן כוונת החברה הייתה, ועודנה, למכור את הפסלים ברווח ניכר, על אף שעד עתה הדבר לא הסתייע.

השופט שמואל בורנשטיין ציין כי אין מחלוקת על כך שקיימת לאדם זכות להעביר או למכור נכס לחברה בבעלותו אך זו לא השאלה שעומדת על הפרק, אלא השאלה האם קיים טעם מסחרי במכירת שני הפסלים על-ידי סגל לחברה, או שהטעם העיקרי שעמד ביסוד העסקה היה משיכת כספים מהחברה בלא תשלום מס. "ככל שמסתבר כי האפשרות האחרונה היא הנכונה, התוצאה היא כי פקיד השומה רשאי להתעלם מהעסקה, "להרוס" אותה, ו"לבנות" אותה מחדש לצורך מס", ציין השופט והוסיף כי "העברת נכס לחברה בבעלותו של המעביר היא אכן פרקטיקה מקובלת. אך ככל שנעשה שימוש בפרקטיקה זו מתוך מטרה להביא להפחתת מס וכשאין טעם מסחרי מאחוריה, רשאי פקיד השומה להתעלם ממנה, ובמקרה דנן - לראות בכספים שנמשכו מהחברה כהכנסה בידי המערער (משכורת או דיבידנד) ולא כתמורה עבור מכירת הפסלים".

נכס בעל ערך רגשי למשפחה

במקרה של סגל זו בדיוק תמונת המצב שמצא השופט בעובדות שהוצגו בפניו.

השופט ציין כי סגל טען כי הפסלים נרכשו על-ידי החברה נוכח "מצבן התזרימי של החברות" שלא אפשר לקיחת הלוואות, אך נקבע כי "טענה זו מהותה היא יצירת 'מעגל שוטה', שכן אין בה כדי להסביר את הסיבה והנימוק לעסקת רכישת הפסלים; קשיים תזרימים בוודאי שאינם מצדיקים הוצאה נוספת של מזומנים תוך העמקת הגירעון. ההיפך הוא המתבקש. אין זאת אלא כי הסיבה הבלעדית לבצע את העסקה כפי שהתבצעה, קשורה אך ורק ברצונו של המערער למשוך כספים מהקבוצה ו/או לפרוע את חובותיו לחברה, בלא לשלם מס, כפי שהדבר בא לידי ביטוי בעדותו המפורשת של סגל, שהודה בפה מלא כי העסקה באה לעולם על-פי עצת משרד רואי החשבון ועל-פי "דרישה של רואי החשבון שלנו להחזיר את הכספים", כאשר "היה מועד שהיינו צריכים להעביר כסף לחברה. אז זה היה סוף שנת מס לא זוכר בדיוק. לא היה לנו" וכן "כי השתנה משהו בחוק והיינו צריכים להחזיר כסף לחברה".

רואי החשבון, שנטען כי העסקה התבצעה לפי המלצתם, לא הובאו לעדות. "עדותם של רואי החשבון הינה יותר מנדרשת בנסיבות האמורות, על שום שהיה בידם לשפוך אור על העומד מאחורי המלצתם, לא רק ההמלצה להעביר נכסים לחברה על-מנת למשוך ממנה כספים ו/או לכסות את חוב המערער כלפיה, ולא רק ההמלצה לעשות כן לפני תום שנת המס, כי 'השתנה משהו בחוק', אלא גם ההמלצה להעביר דווקא את הפסלים לחברה , נכסים שמכירתם אינה כפופה לחבות במס ולפיכך אף מאפשרת למערער למשוך כספים מהחברה ללא תשלום מס", ציין השופט וקבע כי אי הבאת רואי החשבון לעדות פעלה לחובת סגל.

סגל גם לא חלק על כך שגם אם קיימת כוונה למכור בעתיד את הפסלים לגורמים חיצוניים, הרי שמכירתם לחברה כבר בשנת 2011, כאשר עדיין אין באופק כל עסקה רלוונטית, נעשתה על-מנת למשוך את הכספים מהחברה. "יצא, אפוא, המרצע מן השק. כל טעם מסחרי לא עמד מאחורי עסקת העברת הפסלים, זולת הרצון למשוך בשנת 2011 כספים מהחברה בלא תשלום מס", קבע השופט.

עוד נקבע בפסק הדין כי "ככל שמדובר בעסקה שאינה מכה שורשים, והיא "על הנייר" בלבד, וככל שיש בה כדי להביא להפחתת מס, כך תהא הנטייה לומר כי היא נעשתה שלא מטעמים מסחריים אלא מטעמים מיסויים; ההנחה היא כי מי שעושה עסקה שמאחוריה טעם מסחרי ממשי, אף ידאג לכך כי העסקה תצא אל הפועל ותקרום עור וגידים.

"והנה, במקרה שלפניי", ציין השופט, "הסתבר מהעדויות כי לא רק שמנקודת מבטה של החברה לא היה טעם ברכישת הפסלים, אלא שספק אם המערער אכן התכוון באמת ובתמים להיפרד מהשליטה בפסלים, שכן סגל העיד כי יש לפסלים ערך רגשי רב למשפחה, וכי מדובר בנכס שמאוד חשוב עבורה".

מדובר בפסק דין המצטרף ואף מתייחס לפסק הדין של השופטת ירדנה סרוסי בעניין נכדו של הצייר נחום גוטמן ז"ל שתלה במשרד עורכי הדין שבו הוא שותף ציורים של סבו אותם מכר לחברת עורכי הדין שבבעלותו ב-3 מיליון שקל. 

הרווח מהמכירה קוזז מול חוב שהיה חייב גוטמן לחברה בבעלותו, ומשכך דיווח גוטמן על העסקה כפטורה ממס. בית המשפט לא קיבל את תכנון המס היצירתי וקבע: "עסקת העברת התמונות לחברה נגועה במלאכותיות, שכן לא עמד בבסיסה 'טעם מסחרי יסודי'".

עוד כתבות

מפגינים נגד החובה להתחסן בקליפורניה,  אוגוסט 2021 / צילום: Associated Press, Rich Pedroncelli

ההיסטוריה הארוכה של חובת ההתחסנות באמריקה

מגפת הקורונה החייתה את השיח הציבורי על חירויות הפרט מול בריאות הציבור, שהחל כבר בזמנים קולוניאליים

לשכת תעסוקה ת''א / צילום: שירות תעסוקה

המגזר העסקי לליברמן: לפתוח במבצע נרחב של הכשרות מקצועיות

נשיאות המגזר העסקי פנתה הערב לשר האוצר אביגדור ליברמן והתריעה: "תופעה מדאיגה: למרות שמספר המשרות הפנויות עומד על כ-135 אלף משרות (זהו שיא של כל הזמנים) לאחר פתיחת המשק, רמת האבטלה יורדת בקצב איטי"

הבורסה בפרנקפורט, גרמניה / צילום: Shutterstock

עליות בבורסות אירופה; מניית יוניברסל מיוזיק גרופ טסה ביומה הראשון

החוזים העתידיים על מדדי וול סטריט עולים בעד 0.7% ● שווי הביטקוין יורד ב-7% ● נעילה מעורבת בבורסות אסיה ● מניית חברת הנדל"ן הסינית אוורגרנד צמצמה את ההתרסקות של אתמול והשילה רק 0.44% ● בורסות סין היו נעולות לרגל חופשת חגים

נמל גואנגג'ואו בסין / צילום: Shutterstock, GuoZhongHua

ההישענות על השקעות סיניות: הנזק רב על התועלת

מן הראוי כי אותם אלה שסוברים שהגדלת הסחר וההשקעות של סין בישראל תניב לנו יתרונות חוץ, ישקלו זאת היטב מחדש ● אם סין צריכה לבחור בין השקעותיה בישראל לבין גישה לנפט ולנמלים ערבים, הבחירה ברורה

ליאור שילת / צילום: דור פזואלו

זה המועמד המוביל של קארין אלהרר למנכ"ל משרד האנרגיה

ליאור שילת, שביצע בעבר תפקידים ציבוריים לצידם של אריאל שרון ואהוד אולמרט, משמש כיום כמנכ"ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות ● הוא צפוי להחליף בתפקידו את אודי אדירי שמכהן בתפקיד מאז נובמבר 2017

מי יכול להיות הייטקיסט

חולמים על משרה בהייטק? אלה חמשת המכשולים שתצטרכו לדלג מעליהם

אם נדמה לכם שכולם פתאום עוברים להייטק, אתם כנראה טועים ● לרבים הדרך למשרה מאתגרת בשכר דמיוני רצופה משוכות שצריך לדלג מעליהן: מחוסר ניסיון ועד קושי לדבר באנגלית ● בדקנו עם מגייסים ומנהלים מה הם באמת מחפשים ומה צריך לעשות כדי להכניס רגל בדלת של התעשייה

שליחי wolt / צילום: שלומי יוסף

בפעם השלישית בשבועיים: תוקנה התקלה בשירות המשלוחים של וולט

לפני שבוע וחצי חוותה אפליקציית המשלוחים הבינלאומית תקלה שנמשכה למעלה מ-4 שעות ● בשבוע שעבר, בערב שלפני יום כיפור, ארעה תקלה נוספת ● גם הערב מי שניסה להזמין דרך האפליקציה נתקל בהודעה המבשרת על השבתת השירות "לכמה דק' בלבד" ● מוולט נמסר: ״ חווינו תקלה רגעית שטופלה במהירות, חזרנו לפעילות מלאה״

ליאור שילת / צילום: דור פזואלו

אחיו של מנכ"ל מ' האנרגיה שימש עד לאחרונה בתפקיד בכיר בשברון

ליאור שילת הוא מועמדה של שרת האנרגיה, קארין אלהרר לתפקיד מנכ"ל משרד האנרגיה, כאשר אחיו, יניב שוינקלשטיין שימש עד לאחרונה בתפקיד בכיר בחברת שברון ישראל (נובל אנרג'י לשעבר) ● במאמר שפרסם שילת בעצמו בעבר הוא דחף לעידוד תחום הגז

טייוואן / צילום: Shutterstock, Sean Pavone

סין לא מוותרת לאף אחד ודואגת שכולם יכתבו "טיוואן" כפי שהיא רוצה – כולל תיכון בקולורדו

אף ארגון אינו קטן מדי או נידח מדי לחמוק מעיניהם הבולשות של בירוקרטים סינים הבודקים בקשות של עמותות להיות נוכחים באירועים של האו"ם

שרת הכלכלה אורנה ברביבאי / צילום: יוסי זמיר

"החללית של ההייטק לא יכולה להמריא ולהסתכל למטה על ה־85% שנותרים מאחור"

התקציב יעבור, רפורמת הייבוא לא תפגע בתעשייה כחול־לבן, ומודל החל"ת יצר "תת־תרבות הרסנית" של עבודה בשחור ● שרת הכלכלה אורנה ברביבאי מסבירה איך תשחרר את הכלכלה הישראלית מהחסמים שחונקים אותה, ומדוע היא בעד תוספות הרמטכ"ל לפורשי מערכת הביטחון

מטוס אל על בנתב''ג / צילום: מיכל רז חיימוביץ'

סערה באל על. על הפרק: צמצום צי המטוסים ופיטורי 1,500 עובדים נוספים

כיום מונה הצי של אל על 45 מטוסים, אולם הנהלת החברה מבקשת להקטין את צי המטוסים משמעותית ולהשאיר בו 29 מטוסים בלבד ● כ-1,500 עובדים הם שישלמו את מחיר ההתייעלות - בנוסף ל-2,000 עובדים שכבר נפרדו מהחברה

אלעד טנא / צילום: איל יצהר

אחרי 6 שנים ללא איוש: זה ראש מערך ההסברה הלאומי החדש

ראש הממשלה נפתלי בנט הודיע על מינויו של סמנכ"ל וראש חטיבת הדיגיטל בתאגיד השידור הציבורי אלעד טנא לתפקיד ראש מערך ההסברה הלאומי ● כניסתו של טנא לתפקיד מגיעה על רקע עזיבתו של יועצו של בנט משה קלוגהפט שעוזב לטובת ניהול קמפיינים בחו"ל

קיבוץ גבע / צילום: שלומי יוסף

רצו (טורבינות) רוח, קצרו סופה: תביעת ענק נגד קיבוץ גבע

חברות האנרגיה המתחדשת EDF ו-Blue Sky Energy הגישו תביעת פיצויים בסך 52 מיליון שקל בגין שינוי בעמדת חברים באגודה השיתופית של קיבוץ גבע, כך שפרויקט להקמת טורבינות רוח בשטחי הקיבוץ יסוכל ● התביעה הוגשה לאחר שהליך גישור שהתקיים בפני השופטת בדימוס הילה גרסטל נכשל

בורסת נאסד''ק , ניו יורק / צילום: יח''צ

וול סטריט נצבעה אדום; הדאו בירידה היומית החדה ביותר מאז אוקטובר 2020, הביטקוין צנח ב-8%

חברות התעופה רשמו עליות לאחר שהבית הלבן אמר כי טסים בטיסות בינלאומיות שחוסנו בחיסון נגד קורונה יזכו להקלות במגבלות ● היום לא התקיים מסחר במרבית מדינות אסיה בשל חגים שונים במדינות ● בורסות אירופה נצבעו אדום ● בורסת הונג קונג ננעלה בירידת שערים של 3.3% ● הביטקוין צנח בכ-7.8%, ונסחר ברמה של 43,864 דולר

נשיא צרפת עמנואל מקרון. תגובה חריפה / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

פרשת הצוללות שמסעירה את המעצמות: צרפת מאיימת על עתיד נאט"ו

למרות שראש ממשלת אוסטרליה אמר כי ממשלתו הביעה בפני צרפת הסתייגויות מעסקת הצוללות מבעוד מועד, צרפת ממשיכה את הקו הנוקשה נגד ביטול רכש הצוללות ממנה ● שר החוץ הצרפתי הודיע כי במדינתנו  "זקוקים להבהרות נוספות, הרי יש חוזים קיימים", ואף איים כי למשבר "תהיה השפעה על עתיד נאט"ו"

סוכות בירושלים. התעשייה סביב בנייתן מתחילה כבר באלול / צילום: Shutterstock, א.ס.א.פ קריאייטיב

אתרוגים לאחרי סוכות: איך לשווק לחברה החרדית בלי לטעות

כל אחד מחודשי השנה העבריים יכול לשמש הזדמנות מצוינת לקמפיין שיווקי ופרסומי עבור החברה החרדית, אם רק משתמשים בשפה המתאימה ● למה משתלם לקדם מוצרי חלב באוגוסט, מתי מומלץ לפרסם לימודים אקדמיים ומתי כדאי למכור מקפיאים ● מבוסס על פרק מהספר "איך למכור ארטיק לחרדים"

עיר הנמל הצרפתית ברסט / צילום: Shutterstock, Christian Musat

האירופים מצאו לאן לברוח ממשבר האקלים וזה יצר בום נדל"ני

שוק הנדל"ן למגורים באזורים הכפריים באירופה, במיוחד אלה הקרובים לים, מתפוצץ בזכות נהירה מהערים הגדולות ומחירי הבתים מטפסים ● הצפיפות, מיעוט השטחים הפתוחים וגלי החום של השנים האחרונות מבריחים את האירופים לכפר לא פחות ממגבלות הקורונה על הערים הגדולות

שר התקשורת יועז הנדל / צילום: אייל מרגולין

ממרץ 2022: בזק תחל לספק שירותי אינטרנט מלאים ללא הפרדה

משרד התקשורת הודיע היום כי הוא מאשר הסכמי מדף של חברת בזק עם ספקיות אינטרנט ● המשמעות היא שבתוך חצי שנה החברה תספק שירות אינטרנט מלא, וכבר לא תחול בשוק התקשורת ההפרדה בין ספק לתשתית

אביגדור ליברמן, שר האוצר / צילום: איל יצהר

האוצר מקדם חוק: סרבתם להתחסן ופוטרתם? לא תהיו זכאים לדמי אבטלה במשך 90 יום

רגע לפני כניסת חג סוכות, הפיץ משרד האוצר תזכיר חוק, שקובע כי עובד אשר פוטר או התפטר עקב סירובו להתחסן או להיבדק יהיה זכאי לדמי אבטלה רק לאחר 90 יום בדומה למי שהתפטר ● התזכיר פתוח להערות הציבור עד ליום שלישי הבא בלבד

מירי רגב / צילום: רמי זרנגר

מכינה את הקרקע לתפקיד היו"ר? מירי רגב התפקדה להסתדרות

רגב טרם הודיעה אם בכוונתה להתמודד בבחירות להסתדרות שיתקיימו במאי 2022, אך בליכוד מעריכים כי היא מכינה את הקרקע לאפשרות הזו ללא מעורבות נתניהו ● מטעם רגב נמסר בתגובה: "ח"כ רגב ראתה לנכון להתפקד להסתדרות על-מנת לחזק ולתמוך בערכים שההסתדרות מייצגת; את דרכה הפוליטית היא תעשה אך רק בתוך הליכוד"