גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

עובדים בחגי תשרי? אלה הזכויות שמגיעות לכם

כל עובד זכאי לתשעה ימי חג בשנה בתשלום, ומי שעבד במהלך ימי חג זכאי לתוספת שכר ● רגע לפני סיום תקופת החגים, כדאי לכם לוודא שזכויותיכם נשמרות

משרד. ימי חול המועד נחשבים ימי עבודה רגילים / צילום: Shutterstock, luchunyu
משרד. ימי חול המועד נחשבים ימי עבודה רגילים / צילום: Shutterstock, luchunyu

אנחנו בתקופת החגים והחופשים, ומשבר הקורונה המתמשך משפיע בין היתר גם על זכויות העובדים. מומחים לדיני עבודה - עו"ד לימור ארגוב שנהב, שותפה ומנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד וקסלר ברגמן ועו"ד שי בן-נתן, מנהל מחלקת דיני עבודה במשרד חדד רוט שנהר הלפר מסבירים מה מגיע לעובד ואיך הקורונה יכולה להשפיע.

מה מגיע לעובד בחגים?

ימי חופשה בתשלום - ככלל, כל עובד יהודי זכאי לתשעה ימי חג בשנה בתשלום. כלומר ימי חופשה בתשלום בעת החגים, בנוסף לימי החופשה השנתיים העומדים לזכותו. ימי החג הקבועים בחוק הינם: ימי ראש השנה, יום הכיפורים, שני ימי סוכות, שני ימי פסח, חג השבועות ויום העצמאות.

עובד שאינו יהודי יבחר האם לקבל תשלום לפי חגי ישראל או לפי דתו. עובד שבחר את חגי דתו, ומקום עבודתו סגור בחגים יהודיים, לא יקבל כפל תשלום אלא ימים אלה ינוכו ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר.

האם המעסיק יכול לקבוע עובדים את חול המועד כחופשה מרוכזת?
עו"ד בן נתן מסביר כי המעסיק יכול להחליט שהוא מוציא את העובדים לחופשה מרוכזת בימי חול המועד, "אך על הדבר להיעשות תוך תיאום עם העובד והתחשבות בצרכיו, ככל הניתן. ככל שאורך החופשה הוא שבוע ומעלה, המעסיק יקבע את מועד תחילת החופשה המרוכזת לפחות שבועיים מראש ויודיע לעובדיו".

אם העובד ניצל את כל ימי החופשה, האם המעסיק רשאי לחייב אותו לצאת לחופשה מרוכזת בחול המועד?
המעסיק אינו רשאי לחייב עובד שניצל את ימי חופשתו לצאת לחופשה מרוכזת. עו"ד בן נתן מסביר כי המעסיק מחויב לשלם את שכרו של עובד אם העובד מסרב לצאת לחופשה מאחר ואין לו ימי חופשה בלתי מנוצלים. זאת גם אם לא עבדו בפועל. בן נתן מוסיף בהקשר זה, כל חופשה ללא תשלום מחייבת את הסכמת הצדדים בכתב.

עו"ד ארגוב-שנהב מוסיפה כי "מעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה מרוכזת על חשבון ימי חופשתם הצבורים. לרוב, על המעסיק להשתמש בזכותו זו בתום-לב ולנסות לקבוע חופשה זו מראש עם עובדיו תוך התחשבות ברצונם, אולם לבסוף המעסיק רשאי על פי הדין לנהוג בהתאם לשיקוליו העסקיים והניהוליים".

בכל מקרה מוסיפה ארגוב שנהב, אם החופשה עולה על שבעה ימים רצופים, מחויב המעסיק בהודעה מוקדמת של 14 יום לפחות לעובד על יציאתו לחופשה מרוכזת. עם זאת, יודגש כי לא ניתן לכפות על עובד שלא צבורים לו מספיק ימי חופשה לצאת לחופשה מרוכזת ולהיכנס ליתרה שלילית של ימי חופשה.

האם יש הבדלים בזכויות בין עובד בשכר חודשי, לבין עובד שעתי או יומי?
לדברי עו"ד בן נתן, עובד ששכרו משולם לו על בסיס חודשי ("עובד במשכורת") זכאי להמשיך ולקבל את מלוא שכרו גם בחודשים בהם חלים חגים, ועל כן דמי חגים משולמים למעשה רק לעובד ששכרו משולם לו על בסיס שעתי/יומי/תוצרת ("עובד בשכר").

עובד בשכר זכאי לתשלום דמי החגים בתנאי שעבד לפחות שלושה חודשים ושלא נעדר מהעבודה יום לפני או אחרי החג, אלא בהסכמת המעסיק. לכן עובד אינו זכאי לתשלום עבור יום חג החל בשבת (אשר בו הוא ממילא אינו עובד), יום חג החל ביום שישי (ככל שהוא עובד 5 ימים בשבוע) וביום בו ממילא לא היה מתוכנן לעבודה. עובד שימי עבודתו אינם סדירים, ולא ידוע מראש האם יעבוד ביום החג, ישולמו דמי החגים יחסית להיקף משרתו.

התשלום עבור יום החג הוא בגובה התשלום עבור יום עבודה רגיל - בהתאם לממוצע שעות עבודתו בשנה האחרונה - וללא תוספות כמו דמי נסיעות ושעות נוספות.

האם אפשר להעסיק עובדים בימי חג? אם כן, מה תוספת השכר הנדרשת?
ניתן להעסיק עובד ביום חג אך המעסיק חייב לקבל היתר ממשרד העבודה. עו"ד בן נתן מסביר שעובד במשכורת חודשית זכאי לתוספת של 50% מערך שכרו היומי, עבור שעות עבודתו ביום חג. ככלל, עובדים יומיים או שעתיים שהועסקו בחג שלא מתוך בחירה זכאים לשכר בשיעור של 150% משכרם הרגיל עבור שעות עבודתם בימי החגים וכן תשלום עבור דמי חג. כלומר - ישולם להם ביום החג שכר בשיעור של 250% (150% עבור שעות עבודתו במהלך החג ובנוסף 100% נוספים כדמי חגים). הנטל להוכיח כי העבודה בחג הייתה מתוך רצון של העובד ולא מתוך כורח, מוטל על המעסיק. הסדר זה אינו חל על עובדי אבטלה.

בנוסף לתוספת השכר, זכאי העובד גם לשעות מנוחה חלופיות ("מנוחת פיצוי") במספר ובזמן שנקבעו בהיתר שלפיו הועבד.

מה הדין בערב חג?
בהתאם לחוק, במקומות העובדים שישה ימים בשבוע יעבדו העובדים בערב החג עד שבע שעות וכל שעה מעבר לכך תיחשב כשעה נוספת. במקומות בהם עובדים חמישה ימים בשבוע יעבדו העובדים בערב החג שמונה שעות בתשלום של תשע שעות, או שבע שעות בתשלום של שמונה שעות. זאת לבחירת המעביד ונציגות העובדים. החריג הוא יום הכיפורים - אז יעבדו העובדים שש שעות בתשלום של שעות גבוה יותר.

ימי חול המועד נחשבים לימי עבודה רגילים?
עו"ד בן נתן מסביר כי ימי עבודה בחול המועד הם ימי עבודה רגילים, כל עוד לא קיים הסכם, צו או נוהג, הקובעים אחרת. ככל שמקובל במקום העבודה לעבוד בימים אלה באופן מצומצם, המעביד מחויב להמשיך ולפעול כך, שכן כל שינוי יהווה שינוי חד צדדי של תנאי העבודה של העובד.

האם אהיה זכאי לתשלום דמי חג על אף שאני עובד מהבית בעקבות משבר הקורונה?לדברי עו"ד ארגוב שנהב, עובדים יומיים או שעתיים (שהשלימו שלושה חודשי עבודה במקום העבודה; היו אמורים לעבוד ביום החג; ועבדו ביום שלפני החג וכן לאחריו) זכאים לתשלום עבור ימי חג שבהם נעדרו מהעבודה, בתנאי שימי החג אינם חלים בשבת או בשישי וכי התשלום עבור ימי החג הוא בנוסף לימי החופשה השנתית שכל עובד צובר.

עובדים בשכר חודשי יהיו זכאים להיעדר מעבודתם בימי חג מבלי ששכרם החודשי יפגע, וזאת החל מהיום הראשון לעבודתם.

באשר לעובדים המועסקים מביתם באישור המעסיק בעקבות התמשכות משבר הקורונה - הרי שהם זכאים בדיוק לאותן הזכויות שהיו זכאים להן בתקופת עבודתם במקום העבודה, למעט החזר הוצאות נסיעה. כלומר, שינוי במקום ביצוע העבודה אינו משליך על זכאות העובד לתשלום דמי חג ולכן יש לוודא שהתקבל במלואו.

האם עובד הנדרש לבידוד או חולה במהלך תקופת החופשה המרוכזת בחגים יהיה זכאי לדמי בידוד, חופשה או מחלה?
לדברי עו"ד ארגוב שנהב, עובד שאובחן כחולה קורונה יהיה זכאי לתשלום דמי מחלה ולא ינוכו לו חופשה. גם עובד שנמצא בבידוד בתקופת חופשה מרוכזת יהיה זכאי לימי מחלה ולא ינוכו לו ימי החופשה, זאת למקסימום הקבוע בחוק - שלושה ימים.

האם מעסיק רשאי לבטל הטבות הניתנות בחגים (שי לחג או הסדרים מיטיבים בחול המועד סוכות)?
הדין אינו מחייב מעסיק להעניק לעובדיו שי לחג וההחלטה היא בידי המעסיק. כך גם בנוגע ימי עבודה מקוצרים בתשלום מלא בתקופת חול המועד.

לדברי עו"ד ארגוב שנהב, המעסיק אמנם מחויב לנוהג שיצר במקום העבודה ברבות השנים. אולם המעסיק רשאי לשנות מנוהג זה - הן לגבי גובה השי, ההטבה או לביטולם כליל - כל עוד הוא עושה זאת באופן רוחבי, מטעמים סבירים ובתום-לב. למשל - המעסיק רשאי לעשות זאת מסיבות של צמצומים או שינוי לרעה במצבו הכלכלי. סיבה סבירה היא גם היערכותו להמשך משבר הקורונה ולהשלכות הכלכליות האפשריות.

ארגוב שנהב מוסיפה כי "במקרים מסוימים, עשוי ביטול ההטבה לעלות כדי הרעה משמעותית בתנאי ההעסקה המזכה את העובד באפשרות להתפטר בדין מפוטר, אולם ספק אם על רקע המשבר המתמשך יסבור בית הדין לעבודה כי מדובר בהרעה משמעותית, בוודאי כאשר יתר תנאי העסקתו של העובד נשמרו במלואם".

במקומות עבודה שחלים עליהם צווי הרחבה או הסכמים קיבוציים המחייבים מעסיקים להעניק לעובדים שי או הסדר מיטיב לתקופת חול המועד, מחויבים המעסיקים לפעול בהתאם ולא יוכלו לשנות באופן חד צדדי את תנאי ההסכם הקיבוצי.

עוד כתבות

טל אוחנה, ראשת המועצה ירוחם וצורי דבוש, יו''ר קליל / צילום: מורג ביטן

תרבות ואיזון בין עבודה למשפחה: איך להפוך את ירוחם לאטרקטיבית?

בכירי פורום Superbrands נפגשו עם ראש עיריית ירוחם, טל אוחנה, ודנו איתה באסטרטגיה שיווקית לעיר ● מנכ"ל ומייסד קרן פימי, ישי דוידי, מעריך: "אנחנו הולכים לתקופה מעניינת, שבה הטכנולוגיה והחדשנות תבוא לידי ביטוי בכל סוגי החברות" ● וגם: ישראלי נכנס לרשימת ההאקרים הטובים המובילים בעולם ● אירועים ומינויים

שר הביטחון בני גנץ / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

גנץ: אין שום תוספת בתקציב המוצע עבור פנסיות למשרתי צה״ל

בדיון של ועדת החוץ והביטחון בעניין התקציב אמר שר הביטחון כי בדיונים עם שר האוצר והרמטכ"ל עובדים על תוכנית לתוספת עבור דמי הקיום של החיילים הסדירים ● כמו כן, לפי דיווחים שונים, צה"ל ומשרד הביטחון ישקיעו במאמץ למענה בטחוני לאיום הגרעין האיראני יותר מ-5 מיליארד שקלים מתקציב הביטחון

מטע בקליפורניה שננטש בגלל הבצורת / צילום: Associated Press, Adam Beam

בקליפורניה נרשמה השנה הצחיחה ביותר מאז 1924

רוב המדינה נמצאת במצב של בצורת קיצונית

הופקדה תוכנית התחדשות עירונית הכוללת מגדלים בגובה 25 קומות בנוף הגליל / הדמיה: SO אדריכלים בע''מ

הופקדה תוכנית התחדשות עירונית הכוללת מגדלים בגובה 25 קומות בנוף הגליל

התוכנית שהופקדה בוועדה מחוזית צפון מציעה פינוי של חמישה מבני שיכון ובהם 120 יח"ד, כאשר במקומם ייבנו 8 מגדלים ובהם 758 יח"ד ● לצד תוספת המגורים המשמעותית ייבנו גם מבנה משרדים בשטח של 3600 מ"ר, שטחי מסחר בהיקפים של כ-5000 מ"ר, מבני ציבור ושטחים ירוקים

מנהל בתי המשפט מרזל / צילום: דוברות בתי המשפט

מדוע סירבה הנהלת בתי המשפט לבקשה שהטיפול בה אורך שניות?

בקשת הלשכה להפקת נתונים הקשורים לעומס בבתי המשפט נדחתה בנימוק כי נדרשת הקצאת משאבים בלתי סבירה ● גוף פרטי הפיק את המידע ב-7 שניות

נשיא סין, שי ג'ינפינג / צילום: Associated Press, Nicolas Asfouri

נשיא סין משכתב את ההיסטוריה של המפלגה הקומוניסטית

החלטה היסטורית תשים את המנהיג במדרגה אחת עם מאו ועם דנג שיאופינג, ותציג את כוחו על אף האתגרים הכלכליים והדיפלומטיים איתם מתמודדת המדינה

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: יוסי זמיר

מבקר המדינה חשף מי באמת מנהל אותה

משרד האנרגיה גרם לאובדן של מאות מיליוני שקלים מקרן העושר, הסכמי הגג בקושי צולעים, וההשקעות לטווח ארוך של רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות לא קרובות למימוש הפוטנציאל שלהן ● מבקר המדינה חושף שורה של כשלים כלכליים, אבל נמנע מלקרוא לאשמים בשמם

רן גוראון / צילום: תמר מצפי

הנהלת פלאפון ובזק בינלאומי מאיימת בהשבתת מגן

בעקבות עיצומי העובדים ההולכים ומחריפים, הנהלת קבוצת אלפא מזהירה מפני השבתת מגן שבכוונתה לנקוט

אילוסטרציה - בורסה ת''א / צילום: שלומי יוסף

תל אביב ננעלה בעליות קלות; הדולר נחלש 0.5%

מדד ת"א 35 התקדם ב-0.1%, מדד ת"א 90 עלה 0.5% ומדד ת"א 125 התחזק ב-0.2% ● אל על במגעים למיזוג עם ארקיע ● הדולר ירד ב-0.5% ושערו היציג נקבע על 3.21 שקלים ● וגם: כך משפיע משבר הגז על מחירי הנפט

דורון כהן, מנכ''ל נכסים ובניין / צילום: תמר מצפי

בדרך לרכישת שליטה בגב-ים: נכסים ובניין ממשיכה לממש נכסים שאינם בליבת עסקיה

לאחר שמכרה את עסקי הקניונים שלה והעמידה על המדף פעילויות נוספות בארה"ב ובישראל, מקדמת נכסים ובניין את מימוש חלקה בבית אבגד ברמת גן באמצעות מכירה לפתאל החזקות תמורת 97 מיליון שקל

שר המשפטים גדעון סער / צילום: עמית שאבי - ידיעות אחרונות

הצעת החוק של סער: ח"כ שיש נגדו כתב אישום בעבירה שעונשה שלוש שנות מאסר ומעלה לא יוכל להרכיב ממשלה

למרות שנראה כי החוק נתפר במיוחד למידותיו של נתניהו ונועד לחסום את דרכו חזרה לראשות הממשלה, הוא יעביר סמכויות נרחבות ליועמ"ש שיוכל למנוע כהונת כל ראש ממשלה באשר הוא - אם רק יוגש נגדו כתב אישום ● מהליכוד נמסר בתגובה: "חוק אנטי דמוקרטי נוסח איראן"

בנין ידיעות אחרונות ראשון לציון / צילום: כדיה לוי

קבוצת "ידיעות אחרונות" מקימה חטיבת חדשות מאוחדת ומסתערת על הדיגיטל

העורך הראשי נטע ליבנה הודיע לעובדים על שינויים ארגוניים ופרסונליים הכוללים את הקמת החטיבה החדשה שבראשה יעמוד ניר (שוקו) כהן ● החטיבה תהיה מורכבת משלוש זרועות: דסק החדשות של "ידיעות אחרונות", דסק החדשות של ynet וריכוז כתבים משותף ל"ידיעות" ול-ynet, שבראשו תעמוד שרון ליס

בני גנץ / צילום: יוסי זמיר

בג"ץ לשרי האוצר והביטחון: מדוע לא מבוטלת מיד חלק מ"תוספת הרמטכ"ל" לפנסיות הצבאיות

על-פי הצעת החוק שנועדה להלבין את הגדלות הרמטכ"ל, תוחלף התוספת הנוכחית בתוספת חדשה שתהיה נמוכה יותר ● בהחלטת ביניים שהתקבלה היום קבעו השופטים כי הרמטכ"ל, ושרי האוצר והביטחון נדרשים להסביר מדוע המדינה ממשיכה לשלם את מלוא ההגדלה בשעה שהצעה לשלם פחות נמצאת בהליכי חקיקה

ביל גייטס. יותר ממקרה אחד / צילום: Associated Press, Markus Schreiber

מנהלים במיקרוסופט אמרו לביל גייטס להפסיק לשלוח הודעות לאחת העובדות

עורך דין מוביל ומנהלת כוח-האדם יידעו כמה דירקטורים במיקרוסופט על כך שאמרו למייסד השותף והמיליארדר שהודעות ששלח לאחת העובדות בחברה היו בלתי ראויות

כתב היד היהודי העתיק ''מחזור לוצאטו'' שיימכר במכירה פומבית של בית המכירות ''סות'ביס'' / צילום: אתר Sotheby's

ביקורת בצרפת: למה המדינה לא עוצרת את המכירה הפומבית של "מחזור לוצאטו" היהודי

עצומה מקוונת של אנשי תרבות צרפתים, מהקהילה היהודית ומחוצה לה, קראה לממשלת צרפת להכריז על כתב היד כאוצר לאומי ולמנוע את מכירתו, אך הדבר לא התרחש ● "זהו כתב יד מופלא, ובלתי מתקבל על הדעת שהוא יעזוב את צרפת", אמרה מומחית לעיתון הצרפתי "לה מונד"

מכוניות טסלה מועמסות בנמל בסין / צילום: SIPG

טסלה ממשיכה "להפציץ": משלוח נוסף של כ-1,600 כלי רכב בדרך לארץ

המשלוח צפוי להביא את סך המכירות של החברה בישראל ב-2021 ל-6,300 ולנתח של יותר מ-70% מסך המכירות בפלח החשמלי ● בשל העומסים על הנמלים בשנחאי, המשלוח צפוי להגיע באיחור של לפחות שבוע - אמצע/סוף נובמבר

עו''ד כרמית יוליס / צילום: קובי שירביט

במקומו של ארז קמיניץ: זו המשנה החדשה ליועמ"ש

המינוי של יוליס, ראשת אשכול נדל"ן במשרד המשפטים, למשנה ליועמ"ש לעניינים אזרחיים, במקומו של עו"ד ארז קמיניץ, דורש אישור הממשלה ● יוליס גברה על מועמדים בכירים, ומדובר בקפיצה משמעותית מתפקידה הנוכחי ● היא צפויה להעדיף את צורכי הדיור על זכות הקניין של הפרט

לי ג'ון, מנכ''ל שיאומי / צילום: Reuters, Ke wei

שיאומי מתכננת: מכונית חשמלית ראשונה כבר ב-2024

עוד ועוד מתחרות על שוק הרכב החשמלי הפורח של סין ● לצד Nio וטסלה, מצטרפת עכשיו גם יצרנית הסמארטפונים Xiaomi לתחרות, שמתכננת להציג את המכונית הראשונה שלה עוד בתחילת 2024

השופטת דהן קבעה כי נראה שאומד דעתו של האב לעת פטירתו היה, כי בנו יירש את רכושו ולא אחיו / אילוסטרציה: Shutterstock, New Africa

האב נישל את בנו מהירושה לפני 35 שנה; ביהמ"ש קבע שהצוואה בטלה

בפסק דין חריג קבע ביהמ"ש למשפחה כי מאחר שהצוואה נכתבה בעת שהאב לא היה בקשר עם בנו אך בהמשך חודש הקשר, היא אינה משקפת את רצונו

פיקסל 6 / צילום: צילום מסך

גוגל מציגה את דגמי פיקסל 6 החדשים, בתוכם מערכת עצמאית על שבב של החברה

גוגל מציגה הערב את ה-Pixel 6 וה-Pixel 6 Pro ● המחירים יתחילו מ-599 דולרים לדגם הרגיל, ו-899 דולרים לפרו, והמוצר יגיע לחנויות ב-28 באוקטובר