גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בחברות הממשלתיות וברשויות נכשלים בהשקעות: הפערים המדהימים אל מול השוק

מבקר המדינה בחן את תיקי ההשקעות של גופים ממשלתיים ועיריות, ומצא כי בחברות הממשלתיות לא נהנים מהגאות בשוק ההון, עד כדי תשואה בגובה מחצית מהתשואה של מדד ת"א 125 • תיק ההשקעות של עיריית ת"א מהווה 50% מסך תיקי ההשקעות של 23 הרשויות שנבדקו ומחזיקות השקעות לטווח ארוך ● דוח מבקר המדינה 

מבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: יוסי זמיר
מבקר המדינה מתניהו אנגלמן / צילום: יוסי זמיר

התשואה השנתית הממוצעת של השקעות לטווח ארוך של הרשויות המקומיות עמדה בין השנים 2017-2019 על 2.4%, הרבה פחות מאשר התשואה שהשיגו תשע קרנות הפנסיה החדשות באותה התקופה, אשר עמדה על פי נתוני גמל נט על 7.27%. הפערים האלו בין השקעות גופים ציבוריים לבין השוק הפרטי נחשפים גם בהשוואה לתשואות שהשיגו חברות הממשלתיות ותאגידים סטטוטוריים שבדק משרד מבקר המדינה בהשקעות שוטפות, שם עמדה התשואה הממוצעת בין השנים 2017-2019 על 3.83%.

במשרד מבקר המדינה בחנו עשרות רשויות מקומיות וכן שורה של גופים ממשלתיים, החל מהחברות אשרא (הפועלת כמבטח בתחום ביטוח אשראי לטווח בינוני וארוך), קנט (עוסקת בביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות) וקרנית (מטפלת בנזקי גוף ומטרתה לפצות נפגע הזכאי לפיצויים לפי חוק הפלת"ד), ועד לחברת החשמל, נמלי אשדוד וחיפה ורשות שדות התעופה.

ממצאי הבדיקה גילו כי תיקי ההשקעות הסולידיים של הגופים הממשלתיים פגעו בהם ובחוסכים בשנות גאות בבורסה, אך בעתות משבר, כמו לדוגמה בעת הירידות בשוק ההון בסוף שנת 2018 וכן עם פרוץ נגיף הקורונה בתחילת 2020 סייעו להם לשמור על הכספים.

 

באשר לחברות הממשלתיות, מבדיקת המבקר עולה כי בשנת 2017 התשואה שלהם נעה בין 1.28% (קרנית) עד 5.01% (אשרא). זאת למול תשואה ממוצעת של קרנות ההשתלמות בתקופה המקבילה אשר הסתכמה ב-6.9%, ותשואה של מדדי ת"א 125 ותל בונד 60 בתקופה המקבילה שהסתכמה ב-6.87% וב-5.79% בהתאמה. לשם השוואה, בשנה זו השיגה קרן הפנסיה של אלטשולר שחם במסלול לבני 50 ומטה תשואה מצטברת של 12.28%, יותר מפי שניים ביחס לחברות הממשלתיות.

תמונה דומה השתקפה בשנת 2019 שגם היא הייתה שנה של עליות בשוק ההון. בגופים שנבדקו נעה התשואה בין 5.58% (קרנית) עד 10.36% (אשרא) למול רווח של קרנות ההשתלמות בתקופה המקבילה אשר הסתכם ב-11.94%, ורווח של מדדי ת"א 125 ותל בונד 60 בתקופה המקבילה שהסתכם ב-21.2% וב-7.37% בהתאמה.

לעומת זאת, בשנים קשות בשוקי ההון, התמונה כאמור הפוכה. בשנת 2018, שהסתיימה בירידות שערים שמחקו את ההצלחה במשך רוב השנה, בגופים שנבדקו נעה התשואה מהפסד של 1.17% (אשרא) עד רווח של 2.47% (קרנית) למול הפסד של קרנות ההשתלמות בתקופה המקבילה אשר הסתכם ב-1.22%, והפסד של מדדי ת"א 125 ותל בונד 60 בתקופה המקבילה שהסתכם ב-2.44% וב-0.79% בהתאמה.

כך היה גם במחצית הראשונה של 2020, עם השפעת הקורונה בתחילת אותה שנה. אשרא רשמה רווח של 2.08% בעוד קרנות ההשתלמות רשמו בממוצע בתקופה המקבילה הפסד שהסתכם ב-5.1%, ואילו מדדי ת"א 125 ותל בונד 60 ירדו ב-18.18% וב-5.49% בהתאמה.

כאשר בוחנים את תיקי ההשקעות של שלושת הגופים הממשלתיים, אפשר לראות כי מה שסייע לאשרא להצטיין אל מול קרנות ההשתלמות ואל מול מדד ת"א 125, הוא מיעוט ההחזקה של החברה במניות. בחודשים ינואר-יוני 2020, עם התפרצות הקורונה, שיעור המניות של אשרא עמד על 14% בלבד, לעומת 27% בקרנית. לעומת זאת, אשרא מחזיקה 54% מהתיק בבאג"ח קונצרניות ו-7% במזומן.

עובדי חברת החשמל הפסידו פחות עם תחילת הקורונה

המבקר בחן כאמור גם ארבע חברות ממשלתיות - חברת החשמל, הנמלים באשדוד ובחיפה ורשות שדות התעופה. מהנתונים שנאספו עולה כי התשואות שהשיגו בחברות אלה מהשקעות עבור החסכונות הפנסיוניים של עובדיהן קרובים הרבה יותר לנעשה בשוק וחלק מהן אף השיגו תשואה טובה יותר לעומת קרנות מרכזיות לפיצויים.

כך למשל, בשנת 2019 רשם תיק ההשקעות לפנסיה של חברת החשמל תשואה מצטברת של 11.1%, גבוה יותר מאשר ממוצע הקרנות המרכזיות לפיצויים שעמד על 10.87%. גם הקרן של רשות שדות התעופה רשמה באותה שנה תשואה נאה של 9.4%.

איכות ניהול ההשקעות של חברת החשמל באה לידי ביטוי גם במחצית הראשונה של 2020, כשהיא רשמה ירידה של 1.02% בלבד בעקבות הנפילות בשוק ההון כתוצאה מהקורונה. זאת בעוד ממוצע הקרנות המרכזיות לפיצויים עמד על תשואה שלילית של כ-5%. המשמעות היא שתיק ההשקעות הותאם לירידות יותר מאשר בשנת 2018, אז איבד התיק של חברות החשמל 4.6%, בעוד ממוצע השוק עמד על ירידה של 1.33%.

ברשות שדות התעופה רשמו בחודשים ינואר-יוני 2020 תשואה שלילית של 3.8% ובנמלי אשדוד וחיפה תשואות שליליות של 3.23% ו-3.69% בהתאמה.

מבט על הרכב תיק ההשקעות של החברות הממשלתיות מראה כי התיק של חברת החשמל נכון לסוף חודש יוני 2020 הוא הסולידי ביותר, כאשר 57% ממנו מושקע באג"ח ממשלתיות, 25% באג"ח קונצרני ורק 7% במניות. לעומתו, ברש"ת מאמינים פחות באג"ח ממשלתי (43%) ביחס לחברות האחרות, ויותר במניות (18%), אך משקיעים גם באג"ח לא סחיר (7%). בשני הנמלים החזיקו שיעור זהה של אג"ח ממשלתי (52%), אך באשדוד מאמינים יותר באג"ח קונצרני - 8% יותר מאשר בחיפה, ופחות במניות - 4% פחות.

ומה לגבי היקף התיקים המנוהלים? התיק של רשות שדות התעופה, שעמד בסוף יוני על 3.75 מיליארד שקל, מנוהל בניהול עצמי באמצעות 11 מנהלי תיקים. יתרת תיק ההשקעות לפנסיה של חברת החשמל הסתכמה בתקופה זו ב-1.57 מיליארד שקל המנוהלים על ידי שני מנהלי השקעות, כשלצדה יתרת קופת גמל מרכזית לקצבה הסתכמה בכ-36.2 מיליארד שקל אשר מורכבת בעיקר מאגרות חוב, ממניות, מקרנות השקעה, מפיקדונות וממזומנים.

תיק ההשקעות המיועדות לפנסיה בנמל אשדוד הסתכם בסוף יוני 2020 ב-506 מיליון שקל והוא נוהל על ידי חמישה מנהלי תיקים בפיקוח ועדת ההשקעות של הנמל, ואילו תיק ההשקעות המיועדות לפנסיה של נמל חיפה הסתכם באותה עת ב-611 מיליון שקל ונוהל גם הוא בידי חמישה מנהלי תיקים ובפיקוח ועדת השקעות.

הרשויות העשירות מייצרות עוד כסף לטווח ארוך

מבקר המדינה בחן גם את תיקי ההשקעות של הרשויות המקומיות. הבדיקה הסתמכה על 23 רשויות מקומיות שהחזיקו בתיק השקעות לטווח ארוך והשיבו לשאלון המבקר, וממנה עולה כי סך התיק לטווח ארוך של הרשויות שנבדקו עמד בסוף יוני 2020 על 4.9 מיליארד שקל, וכי עיריית תל אביב יפו מנהלת כ-50% מהסכום הכולל שמנוהל ברשויות שנבדקו, כשהיא מנהלת 2.46 מיליארד שקל.

מהבדיקה עולה עוד כי קיים פער משמעותי בין הרשויות הנמצאות בדירוג חברתי-כלכלי גבוה לרשויות שנמצאות בדירוג חברתי-כלכלי נמוך. כך לדוגמה, 82% מהרשויות בדירוג גבוה (5 עד 10) מחזיקות בתיק השקעות פעיל, ואילו מהרשויות בדירוג נמוך החזיקו בתיק השקעות פעיל 28% בלבד.

פער ניכר נוסף נמצא בין רשויות יהודיות (ללא תל אביב-יפו), שבהן שווי התיק לטווח ארוך מסתכם ב-120 מיליון שקל בממוצע, לרשויות הערביות והמעורבות עם שווי תיק של 19 מיליון שקל בממוצע וכי תיק ההשקעות ארוך הטווח בעיריות (ללא תל אביב-יפו) עמד על 133 מיליון שקל, לעומת 47 מיליון שקל ברשויות האזוריות והמקומיות, ותיק ההשקעות של הרשויות ממרכז הארץ (ללא תל אביב-יפו) עמד על כ-132 מיליון שקל, לעומת 36 מיליון שקל ברשויות מהפריפריה.

כאשר בוחנים את התשואה של תיקי ההשקעות של העיריות בין 2017 לסוף המחצית הראשונה של 2020, רואים כי את התשואות הממוצעות הגבוהות ביותר השיגו ברמת השרון (2.74%), הרצליה (2.70), מודיעין-מכבים-רעות (2.68%) ומועצת תמר (2.68%). תל אביב נמצאת במרכז הדירוג עם תשואה ממוצעת של 2.23% כשבתחתית חוף הכרמל (1.93%) ושוהם (1.90%).

מהשוואת התשואה בתיק ההשקעות של הרשויות לתשואה בקרנות ההשתלמות והקופות המרכזיות לפיצויים עולה כי בתקופה הנבדקת, בא לידי ביטוי מבנה התיק השמרני נטול המניות של הרשויות בתנודתיות הנמוכה יחסית של התיק ביחס לקרנות ההשוואה.

כך לדוגמה, בשנים שבהן הייתה תשואה חיובית גבוהה (2017 ו-2019) השיא תיק הרשויות תשואה שעמדה על כמחצית התשואה שהתקבלה בקרנות ההשוואה. בתקופת משבר הקורונה, אשר הובילה לירידות חדות בשווקים בעיקר בחודש מרץ 2020, ספג תיק הרשויות ירידה נמוכה יחסית בתקופה שבין ינואר 2020 ליוני 2020, ירידה שעמדה על 1.6% בלבד לעומת ירידה של 5% ומעלה בקרנות ההשוואה.

"כיוון שהתשואה על תיק ההשקעות מאפשר לרשות להגדיל את המקורות התקציביים שלה, מומלץ כי משרד הפנים יבחן את הסיבות לכך שרשויות רבות מאלו שנבדקו בשאלון (54%, 27 מתוך 50 רשויות) אינן מנהלות תיק השקעות ארוך טווח. במסגרת זו מוצע להבחין בין רשויות ללא עודפי כספים פנויים להשקעה לרשויות שלהן יש עודפי כספים והנמנעות מהשקעה בתיק עם ניירות ערך", הסביר מבקר המדינה.

עוד כתבות

פרויקט למגורים של אזורים ברמת גן / הדמיה: 3DVISION

מי שיאנית מחירי הדירות ובאיזו חברה תמצאו דירה במיליון שקל בלבד: מה מסתתר בדוחות של יזמיות הנדל"ן

הדוחות הכספיים של חברות הבנייה למגורים מלמדים כי הללו מכרו השנה מאות דירות יותר מבשנה שעברה, ובמחירים גבוהים יותר, שעמדו בממוצע על יותר מ-2 מיליון שקל ● שיאנית המכירות - אזורים; שיאנית המחירים - אפריקה מגורים; והרווחית ביותר - פרשקובסקי ● ומי מוכרת דירות תמורת כמיליון ש'

קונים בסופרמרקט במיזורי ארה''ב. האמריקאים מודאגים מעליית מחירי המזון / צילום: Reuters, Lawrence Bryant

סקר "וול סטריט ג'ורנל": האינפלציה מתגלה כחשש המרכזי של האמריקאים

סקר חדש של ה"וול סטריט ג'ורנל" מגלה שרוב המצביעים אומרים שהאינפלציה גורמת להם ללחץ פיננסי

הבורסה בניו יורק - וול סטריט / צילום: תמר מצפי

נעילה חיובית בוול סטריט; אפל עלתה בעוד 2.3% לשיא חדש

צים ריכזה מחזור גבוה וסיימה בירידה של 3.2% ● בורסות אירופה ננעלו במגמה מעורבת עם נטייה לירידות ● סנטינל וואן רשמה ירידה של 4.7% ואילו וויקס קפצה בכ-5%

ג'רום פאוול, יו''ר הפדרל ריזרב. ''האינפלציה הייתה יותר מתמידה וגבוהה משציפינו'' / צילום: Associated Press, Susan Walsh

מדדי אג'יו לחודש נובמבר: האופטימיות מתפוגגת והשוק מקשיב לסיכונים

העדפת מדדי מניות בישראל על מדדים בחו"ל יצרה פער תשואה של כ-3.5% בנובמבר ● אינפלציה של 6% לא תאפשר לנגיד האמריקאי לעמוד מנגד עם הרחבה מוניטרית וריבית כה נמוכה ● כל ההסברים קורסים והשווקים מגיבים בעצבנות ● חוסר הוודאות לשלוש השנים הקרובות גדל

אילוסטרציה - בורסה ת''א / צילום: שלומי יוסף

עליות קלות בבורסה; לייבפרסון מטפסת ב-3.8%, טבע ב-1.5%

מדד ת"א 35 מטפס בכ-0.2% ומדד ת"א 90 עולה ב-0.1% ● מגמה מעורבת באסיה ● פריון מעלה תחזיות ומפרסמת תשקיף לגיוס של כ-100 מיליון דולר ● השקל נסחר ביציבות מול הדולר

הכותל המערבי / צילום: עינת לברון

לאחר הטענות שהונו את המדינה וגרפו מיליונים: "יזמי הכותל" משיבים אש

במענה לצו המניעה הזמני טוענים "יזמי הכותל" כי הגו יחד מיזם אומנותי דיגיטלי חדשני במסגרתו ביקשו ליצור ולמכור מודלים ויזואלים תלת מימדיים ביחס לכל אבן כותל ● לטענת המדינה, ניתן אישור לצילום הכותל אולם לא לעיבוד התמונה לצרכים מסחריים ● "המבקשת מנועה ומושתקת (ולו מכוח עיקרון תום הלב) מלטעון כי לא ניתן לעשות שימוש מסחרי בצילומי הכותל המערבי"

משרדי משרד הבריאות בירושלים / צילום: איל יצהר

תשתיות המו"פ הדיגיטלי בבתי החולים יתחדשו במענק של 55 מיליון שקל

הגופים יזכו לתמיכה של עד 8 מיליון שקל עבור תוכניות להקמה או הרחבה של תשתיות המידע דיגיטלי שלהם ● תחום הבריאות הדיגיטלית הוא אחד מתחומי ההשקעה החמים היום, וישראל נחשבת כמובילה בתחום

חן עמית, מנכ''ל טיפלתי / צילום: תמונה פרטית

"טיפלתי" נכנסת לצמרת חברות הפינטק הפרטיות בעולם עם שווי 8.3 מיליארד דולר

חברת טיפלתי, המפתחת פתרונות בתחום אוטומציה של תשלומים, גייסה 270 מיליון דולר לפי שווי גבוה פי ארבעה מלפני שנה ● גיוס זה הופך את טיפלתי לחברת הטכנולוגיה בעלת השווי השלישי בגובהו בישראל ולחברת הפינטק הפרטית ה-14 בשוויה בעולם

התחלתם ללמוד השבוע לתואר שני? רובכם מבזבזים זמן וכסף / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

שוקלים לוותר על השכלה אקדמית? אתם בדרך לנכות תעסוקתית

אינטרסנטים ועתידני עולם העבודה החדש מובילים דור שלם להאמין שבהייטק כבר לא צריך השכלה ● ניהול וקריירה

אברהם קוזניצקי / צילום: תמר מצפי

מת אברהם קוזניצקי, מייסד חברת הבנייה מנרב

קוזניצקי הקים את חברת מנרב כשהיה בן 30, לאחר עשור שבו עבד כמורה וכמנהל בית ספר ● במרץ השנה מכר קוזניצקי את החברה לפי שווי של 750 מיליון שקל, לקבוצת משקיעים בראשות אסנס פרטנרס ובהשתתפות כלל, מגדל ולאומי פרטנרס

מפעל סוכריות הגומי טופ גאם. השווי נחתך בכ-45% / צילום: מצגת החברה

מתחילים הכי גבוה ובסוף מתפשרים: המנגנון שמאחורי קיצוץ מחיר ההנפקות בבורסה בת"א

פעם אחר פעם "נאלצות" החברות המנפיקות לחתוך 20%, 30% ואפילו 50% מהשווי אליו כיוונו טרם ההנפקה ● עם זאת, ברוב המקרים נראה שמדובר במצב שבו כל הצדדים יוצאים מרוצים - החברה מגייסת לפי שווי סביר מבחינתה, והמשקיעים המוסדיים יוצאים כמי שלחצו אותה מטה ● ואיך כל זה קשור לדמי השכירות של רמי לוי?

יוחנן לוי, בעלי ''יוחנן לוי, סופר סת''מ'' / צילום: תמונה פרטית

"מזל שהיו מענקים מהמדינה שהצילו אותנו. פשוט לא הייתה עבודה"

יוחנן לוי, תושב ירושלים, בן 41 ● נשוי פלוס 5 ילדים ● בעל "יוחנן לוי, סופר סת"מ" ● "השוק רווי מתחרים אבל הבעיה העיקרית היא שיש כ"כ הרבה סופרים שעובדים בשחור. זה קשוח להתחרות מולם" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז  

כביש חוצה צפון / צילום: בר - אל

הפעם לא הצליח לה: תביעת מיליונים של שפיר הסתיימה בפיצוי סמלי

קבוצת שפיר, שמשמשת זכיינית בכמה מקטעים בצפון כביש 6, תבעה מספר פעמים את חברת חוצה ישראל בשל שינויים במהלך העבודה על הפרויקט ● הפעם היא דרשה 80 מיליון שקל, אך זכתה רק ב־650 אלף שקל ● חוצה ישראל: "פסק דין חשוב", שפיר:"הפרויקט הסתיים בהקדמה משמעותית בלוח הזמנים"

הזן החדש “אומיקרון” / הדמיה: Reuters, EyePress News

וריאנט אומיקרון: תוצאות ראשונות הגיעו, והן לא מעודדות

במחקר קטן שנערך בדגימות מ-12 נבדקים בדרום אפריקה נמצא כי מחלימים ומחוסנים מוגנים יותר מהוריאנט ● נתונים נוספים שהגיעו מגרמניה כבר מציגים תמונה לא טובה גם לגבי ההגנה באמצעות שלושה חיסונים ● ד"ר טל רוה, חוקרת במכון לרפואה משקמת באוניברסיטת סטנפורד: "קשה לאמוד את המשמעות הרפואית של התוצאות הללו. מה שברור הוא שיעילות הנוגדנים המנטרלים יורדת מול האומיקרון, וסביר שהדבר יתבטא בפחות הגנה מפני הדבקה"

התעשייה המסורתית רוצה למשוך את הצעירים / עיצוב: טלי בוגדנובסקי

גם התעשייה המסורתית רוצה להיות הייטק: כך היא מתכננת למשוך את הצעירים

צוות שהקימה התאחדות התעשיינים מיפה את החסמים שמונעים מהצעירים להיענות למשרות טכנולוגיות וינסה להתאים את עצמו לדרישות של דור ה"אני מה יוצא לי מזה", או בקיצור - אמילי ● ניהול וקריירה

גוד פארם / צילום: באדיבות הרשת

רמי לוי נכנס לתחום בדיקות ה-PCR: משיק בדיקות ב-89 שקל בסניפי גוד פארם

הבדיקות מיועדות לטסים ולמי שזקוק לבדיקה צורכי תו ירוק או סיום בידוד ● הרשת נכנסה זה מכבר לתחום בדיקות הקורונה עם בדיקות אנטיגן המוצעות בסניפיה במחיר של 49 שקל

רועי קליין ורואי שמיר / צילום: איל יצהר

בית ספר לקריפטו: בין הצופים לבגרויות, הנערים האלה מנהלים בנק דיגיטלי

בין הדרכה בצופים לבגרויות, רועי קליין ורואי שמיר עסוקים בתפקידם כנגידי הבנק המרכזי של גימנסיה הרצליה בתל אביב ● בימים אלה הם עובדים על הנפקת מטבע וירטואלי שישמש ליצירת כלכלת שוק אמיתית בתוך בית הספר ● אבל כל זה, הם חולמים, הוא רק פיילוט ליצירת כלכלת נוער מבוססת קריפטו שתאפשר מסחר בינלאומי בתוך מערכת החינוך, ותסייע לבני נוער בקשיים כלכליים

בנק ישראל בירושלים / צילום: אורית דיל

במחאה על הקיצוץ בתקציב: עובדי בנק ישראל סגרו את החשמל בבניין

עובדי בנק ישראל מוחים נגד ההנהלה ומאשימים אותה בחוסר שקיפות ● העובדים הורידו במחאה את התאורה כדי להביע "תמיכה" בחיסכון בתקציב

אלון מאסק / צילום: Shutterstock

אלון מאסק מתנגד להצעת ביידן שתעודד רכישת מכוניות חשמליות

מנכ"ל טסלה מתח ביקורת על הצעת חוק מרכזית של ממשל ביידן בעת ריאיון שערך במסגרת כנס ועידת המנכ"לים שמארח הוול סטריט ג'ורנל ● "בכנות, הייתי מסלק את הצעת החוק הזו כולה"

אדם מוסרי בסנאט / צילום: Reuters, ELIZABETH FRANTZ

האם אינסטגרם שומרת על צעירים? מנהל הרשת החברתית העיד מול הסנאט

מנהל אינסטגרם, אדם מוסרי, התייצב אמש מול הסנאט כדי להעיד על מה שנטען כלפי הרשת החברתית אותה הוא מנהל: ההשפעות השליליות הקשות שיש על צעירים, ובעיקר צעירות ● מוסרי ניהל את המערכה כמו שצריך, וכמעט הצליח לשכנע אנשים שאין פה שום האשמות רלוונטיות