השר זאב אלקין נשאל בגלי צה"ל על מדיניות הממשלה הנוכחית לגבי האיום האיראני, ולפני שהשיב על השאלה ערך השוואה בין הממשלה הנוכחית לקודמת. "אני הייתי חבר הקבינט (המדיני-ביטחוני) גם בממשלה הקודמת והוא כמעט ולא התכנס", הוא אמר למראיין ספי עובדיה, "כל זמן תפקוד הממשלה היה אולי כינוס אחד, שניים, שלושה - לא יותר מזה. בגלל האיבה שהייתה בין נתניהו לגנץ, פשוט נתניהו לא כינס את הקבינט. היום הקבינט מתכנס בצורה סדורה..."

האיבה ששררה בין נתניהו לגנץ במהלך הממשלה הקודמת היא אינה סוד. אבל האם זה נכון שתחת הממשלה הקודמת, שכיהנה כשנה, הקבינט התכנס רק פעמיים או שלוש? בדקנו.

ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי, המוכרת לציבור כקבינט המדיני-ביטחוני, קיימת מכוח סעיף 6 לחוק הממשלה (התשס"א-2001). על פי החלטות ממשלה שהתקבלו במהלך השנים, הקבינט עוסק במערכת הביטחון ומדיניותה, יחסי החוץ של ישראל, אישור תכניות פיתוח והצטיידות של מערכת הביטחון וגופי המודיעין ועוד. עם זאת, החוק אינו קובע כל כמה זמן עליו להתכנס ולא מגדיר רף מינימום של מפגשים. יתרה מכך, בהתאם לסעיף 35 לחוק יסוד: הממשלה (חוק שונה מזה שהזכרנו קודם) מועדי כינוס הקבינט המדיני-ביטחוני לא מפורסמים על ידי מזכירות הממשלה מבעוד מועד, וגם לאחר הפגישות לא מדווח עליהן באופן רשמי. מידע על כינוסי הקבינט ניתן לאסוף, אם כן, רק על סמך דיווחים בתקשורת.

בחנו את הדיווחים שהתפרסמו בתקשורת במהלך כהונת הממשלה הקודמת ואלה הממצאים: בסך הכל, מאז כינון הממשלה במאי 2020 ועד הקמת ממשלת בנט-לפיד ביוני 2021 התכנס הקבינט לפחות שלוש עשרה פעמים. מהפרסומים נראה כי באופן כללי הקבינט התכנס בערך אחת לחודש, כשבתקופת שיא המתיחות הקואליציונית, בחודשים דצמבר וינואר, הוא לא כונס כלל. מנגד, במהלך מאי האחרון, כשהממשלה כבר הייתה בגדר ממשלת מעבר, והמתיחות הביטחונית גברה ובהמשך התפתחה למבצע "שומר החומות", הקבינט כונס לפחות ארבע פעמים תוך עשרה ימים.

התנהלות ממשלת נתניהו-גנץ הייתה אמנם חריגה, אך הפיחות במעמדו של הקבינט - שמספר חבריו הלך וגדל עם השנים - נמשך כבר כמה עשורים. גם במהלך הממשלות הקודמות של נתניהו אך גם לפניהן. בתקופת נתניהו למשל הגוף היוקרתי יותר שבו התנהלו דיונים ביטחוניים היה "השביעיה" או "השמיניה", למרות שמבחינה פורמלית גופים אלה הם נטולי סמכות, והם אינם מוגדרים בחוק.

ומה קורה כעת בממשלת בנט-לפיד? אלקין טען כי כעת הקבינט מתכנס כסדרו, ואכן, לפי פרסומי העיתונות נראה שמאז הקמת הממשלה הקבינט מתכנס בערך פעם בשבועיים, ובקצב הנוכחי ירשמו 21 התכנסויות שלו. זאת, כאמור, בהשוואה ל-13 התכנסויות שנרשמו במהלך הממשלה הקודמת, ש-4 מתוכן היו קשורות לאירועים החריגים בעזה.

בשורה התחתונה: דבריו של אלקין אינם נכונים ברובם. בתקופת הממשלה הקודמת הקבינט אמנם כונס בתדירות נמוכה, אך מספר כינוסיו היה גבוה משמעותית מפעמיים או שלוש. בכל הנוגע לממשלה הנוכחית, החוק אמנם לא מגדיר את התדירות שבה צריך להתכנס הקבינט, אך נראה כי בהתאם לטענת אלקין כעת תדירות הפגישות גבוהה בצורה ניכרת.

 

תחקיר: אורי כהן