גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

על העיוורון: סיכוני האקלים אינם מנוהלים - ויהיו לכך השלכות

סיכוני האקלים המתעצמים צפויים להשפיע על חברות רבות, גם כאלה שאינן "מזהמות", ובראשן הבנקים ● דוח תקדימי של הבנק המרכזי באירופה חושף ששום בנק באירופה לא מתקרב לעמוד בציפיותיו בהתמודדות עם סיכוני האקלים והסביבה ● מהן ההשלכות לבנקים ולחברות הצורכות מהם אשראי, וכיצד ניתן להיערך?

מפגיני איכות סביבה על הבנק האירופי המרכזי / צילום: Associated Press, Michael Probst
מפגיני איכות סביבה על הבנק האירופי המרכזי / צילום: Associated Press, Michael Probst

משבר האקלים גורם שינויים ויוצר אתגרים עצומים בשוקי ההון. עיקר הדיון מתמקד בהיקפי המימון הנדרשים למימון "פרויקטים ירוקים" ותהליכי "מעבר" להפחתת פליטות וזיהומים, לצד התמודדות עם הסיכונים לעתידן של חברות "חומות" מזהמות.

כך נותרות מחוץ לפוקוס מרבית החברות במשק, הנמצאות בטווח שבין הירוק לחום, אך עלולות להתמודד עם סיכוני אקלים מהותיים לפעילותן כבר בטווח הקצר והבינוני. כתוצאה מכך, סיכוני האקלים בחברות אלה אינם מתומחרים כיום על ידי המשקיעים.

דוח תקדימי באירופה

בראש הסקטורים שאינם מזהמים ישירות, אך עלול לספוג הפסדים כבדים בעתיד מאירועי אקלים, נמצא הסקטור הפיננסי, הכולל את הבנקים, חברות הביטוח וגופים מוסדיים. לכן, מעניינים במיוחד הממצאים שהוצגו בדוח תקדימי שפרסם בשבוע שעבר הבנק המרכזי האירופי (ה-ECB). הדוח סוקר את היערכות 112 הבנקים הגדולים באירופה, בעלי נכסים בהיקף 24 טריליון אירו, בתחום ניהול סיכוני אקלים וסביבה.

כרקע לדוח, בנובמבר 2020 ה-ECB פרסם 13 עקרונות לניהול נאות של סיכוני אקלים וסביבה, הנוגעים לאסטרטגיה העסקית, תהליכי העמדת האשראי, ניהול הסיכונים והממשל התאגידי, ודרש מהבנקים לבצע הערכה עצמית לגבי עמידתם בהם.

הדוח שפורסם מציג ממצאים עגומים ומטרידים, הנובעים מהערכות אלה. לדעת ה-ECB, שום בנק אינו עומד בדרישות ואפילו אינו מתקרב לכך. רובם נמצאים בשלבים ראשוניים בלבד של פיתוח יכולות בתחום.

כל הבנקים שנבחנו מעריכים שלסיכוני האקלים והסביבה תהיה השפעה מהותית על פרופיל הסיכונים שלהם בשלוש עד חמש השנים הקרובות, ועל ביצועיהם כבר בטווח הזמן הקצר עד הבינוני. למרות זאת, רק בנקים בודדים השכילו לשלב סיכונים אלה באסטרטגיות העסקיות ובפרופיל הסיכון שלהם, בעוד שלמרביתם אין תוכניות קונקרטיות כיצד לעשות זאת.

 

דוח ה-ECB מציין כי חלק מהבנקים אומנם התחילו למדוד את השפעת סיכוני האקלים על תיקי האשראי שלהם, ואת עמידתם ביעדים הגלובליים להפחתת פליטות. זאת, בעיקר כדי לצמצם חשיפות להפסדים מ"תהליכי מעבר" לכלכלה ירוקה והפחתת זיהומים. ואולם, אלה צעדים ראשוניים ובסיסיים בלבד.

בפרט, בדוח צוין שלבנקים באירופה ישנן "נקודות עיוורון" רבות לגבי סיכונים אקלימיים פיזיים, הנובעים מהשפעות פגעי מזג האוויר ותהליכים נלווים. על רקע תוצאות הסקירה קרא ה-ECB לבנקים לשפר בדחיפות את אופן ההתמודדות עם סיכוני האקלים.

לדעתנו מלמדים ממצאים אלה על פער עצום ומדאיג במיוחד, בין עוצמת סיכוני האקלים והסביבה, ובין היעדר פעולה קונקרטית להתמודדות מולם, במיוחד כאשר מדובר בבנקים המתוחכמים והגדולים בעולם, המתמחים בניהול סיכונים ומחזיקים במשאבי עתק לשם כך.

אתגרים עצומים

האתגר בהתמודדות עם סיכוני האקלים בסקטור הבנקאי גדול במיוחד, בין היתר בשל הקושי למדוד כבר כיום השפעות תהליכים שצפויים להתרחש על פני ציר זמן ארוך במיוחד בתהליכי העמדת אשראי וניהול הסיכונים.

המחשה לאתגר ניתן לראות בסוגיית אופן שילוב סיכוני האקלים במסגרת הקצאת ההון הרגולטורי, תחת כללי באזל III, תהליך שנמצא כיום בחיתוליו. לאחר התלבטויות ודיונים, גישת ועדת באזל הינה שסיכוני האקלים ניתנים לטיפול תחת מסגרות הלימות ההון הקיימות, אך נדרשת עבודה משמעותית כדי לחבר סיכונים אלה לניהול החשיפות בבנקים, בעיקר לסיכוני האשראי, ולהעריכם באופן מהימן.

הקושי נובע ממיעוט הנתונים הנוגעים לסיכוני האקלים ומהקושי בחיזוי לתקופות זמן ארוכות, בעוד שמדידת סיכוני האשראי לצורכי הלימות הון נעשית לאופק זמן של שנה בלבד.

אתגר משמעותי נוסף שעלול ליצור השפעות על דרישות ההון נוגע לשילוב הסיכונים האקלימיים השונים במבחני הקיצון הפיקוחיים, שנועדו להעריך את עמידות הבנקים למשברים קשים. כישלון במבחני הקיצון עלול להוביל לדרישות הון מוגברות נוספות, לצד דרישות לשיפור תהליכים בניהול הסיכונים ובבקרות.

הבנק המרכזי בבריטניה היה הראשון לבצע מבחני קיצון אקלימיים לבנקים הבריטיים, מוקדם יותר השנה. גם מפקחים נוספים, בעיקר באירופה, צפויים לעשות כן בעתיד הקרוב.

במקביל למפקחים המקומיים, ישנה התקדמות ועלייה במודעות ובדרישות גם ברמה הגלובלית. ועדת באזל פרסמה החודש 18 עקרונות מנחים לניהול הסיכונים הפיננסיים הקשורים לסיכוני אקלים. עקרונות אלה עשויים להפוך בקרוב לדרישות מקיפות חדשות מטעם המפקחים על הבנקים, ולהגביר את הלחץ על הבנקים להיערך.

במבט לישראל, לפני כחודש התבטא המפקח על הבנקים שעד הרבעון השלישי של 2022 תתקיים הסדרה בנושאי ניהול סיכוני אקלים וסביבה - שיכלול אסדרת תיאבון לסיכון ומדיניות ניטור ובקרה - ושבעתיד הנושא ישולב במבחני הקיצון.

השלכות למשקיעים

להערכתנו, הבנקים בעולם צפויים להתמודד עם אתגרים משמעותיים בתחום סיכוני האקלים והסביבה בשנים הקרובות. בנקים שלא ייערכו כיאות עלולים לחוות שילוב בין עלייה בדרישות ההון הרגולטוריות כנגד סיכוני אקלים ובין ספיגת הפסדים מהתממשות הסיכונים. השילוב עלול להקטין את התשואה להון שיניבו אותם בנקים בעתיד, ובהתאם - לפגוע מהותית במחירי מניותיהם.

שנית, הלחץ הרגולטורי והסיכונים המתהווים צפויים להאיץ את התאמת תיאבון הסיכונים ותהליכי חיתום האשראי בבנקים לסיכוני האקלים.

לכן, חברות מזהמות או כאלה החשופות לסיכוני אקלים פיזיים, צפויות להיתקל בצמצום בהיצע האשראי הבנקאי ובעליות מחירים. לצד מגמת ה-ESG המתעצמת בשוקי ההון, שתיצור אפקטים דומים בשוקי האג"ח, עלול להיווצר מחסור במקורות מימון לחברות אלה כבר בשנים הקרובות.

למרות הסיכונים המתהווים, לדעתנו חברות ריאליות רבות אינן נערכות מספיק בתחום. די לקרוא את מדיניות ה-ESG של חברות ציבוריות, הממוקדות בסיסמאות עקרוניות בתחומים החברתיים ושל ממשל תאגידי, ודוחקות לפינה את הסיכונים הסביבתיים בפעילותן.

לכן, לדעתנו ראוי שחברות תשקענה בגיבוש מדיניות ותוכניות מוסדרות להפחתת סיכונים סביבתיים בפעילותן, לצד הצבת יעדים מאתגרים לעתיד להפחתת זיהומים ופליטות. שילוב יעדים אלה בתוכניות המימון, והמכשירים הפיננסיים שבהם החברות משתמשות, כגון הלוואות ואג"ח צמודות למדדי קיימות מבוססי יעדים סביבתיים, יאפשר לחברות אלה לגייס מימון ייעודי לתהליכי מעבר והפחתת זיהומים, בהיקפים מוגדלים ובעלויות מופחתות.

הכותבים  הם מנכ"ל ומנהלת בחברת הייעוץ הפיננסי Complex. הגורמים בטור זה עשויים להשקיע בניירות ערך או מכשירים, לרבות אלה המוזכרים בו. האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

עוד כתבות

יהודה עמיחי 16, תל אביב. עלייה של 240 אלף שקל בחצי שנה / צילום: שלומי יוסף

מחיר שתי דירות באזור שדה דב קפץ במיליון שקל בתוך חודשים. הסיבה: מכרזי קרקעות של המדינה

מכרזי הקרקעות בשדה דב בתל אביב ובשכונת נווה גן ברמת השרון תרמו לעלייה חריגה במחירי הדירות במתחמים סמוכים, כך עולה מבדיקת גלובס בסיוע yad2 ומשרד השמאים קמיל טרשנסקי רפאל ● המתווכת מירי אופק: "המכרזים השפיעו על מחירי הדירות בנווה גן, שעלו ב-10% ו-15%"

סמנכלית שיווק אייס, יפעת טולדו / צילום: תמר מצפי

יפעת טולדו מספרת איך הופכים "רשת של גברים" למשפחתית

אחת המשימות של יפעת טולדו, סמנכ"לית השיווק של קבוצת מולטי ריטייל גרופ, הייתה להפוך את המותג אייס לרשת משפחתית לשדרוג הבית - ולא רק מקום לגברים ● איך היא עשתה את זה, וכיצד מחברים בין בני ה-65 לדור ה-Z ● הזווית של סמנכ"לי השיווק בחברות הבולטות במשק

מנכ''ל חברת המשכנתאות Better.com, וישאל גארג / צילום: צילום מסך

המנכ"ל שפיטר 900 אנשים בזום חזר לעבודה

וישאל גארג, מנכ"ל Better.com, יצא לחופשה בדצמבר לאחר שסרטון שהראה אותו מפטר מאות עובדים בשיחת ועידה - הועלה לרשת

נמרוד בורוביץ / צילום: סיון פרג'

מנסה שוב: כנפיים מבקשת לתגמל בן למשפחת בורוביץ ב-850 אלף שקל בשנה

קבוצת כנפיים מבקשת לאשר את תנאיו של נמרוד בורוביץ כמנהל עסקים ראשי של חברת תעופה קפריסאית שרכשה, זמן קצר לאחר שירדה מהפרק השקעה בחברת מויה תיירות של יריב מוזס-בורוביץ

השוק במנצ'סטר, בריטניה. האינפלציה מזנקת לגבהים חדשים / צילום: Associated Press, Jon Super

האינפלציה שוברת שיאים בעולם: עד מתי השקל החזק יגן על ישראל?

מדד המחירים לצרכן של בריטניה לחודש דצמבר שבר שיא של 30 שנה, ולונדון לא לבד ● מברלין ועד וושינגטון, האינפלציה במדינות המערב מזנקת לגבהים חדשים ודוחקת את הבנקים המרכזיים להכרעה בשאלת הריבית: בלימת ההתייקרויות עבור משקי הבית עלולה לעלות בהאטת הצמיחה

ניצן צעיר הרים, מנכ''ל ווישור / צילום: ערן ירדני

על רקע קשיים בענף: ווישור חתמה על הסכמי ביטוח משנה עם מיוניק רי

חברת הביטוח הדיגיטלית המתמחה בביטוחי רכב ודירה חתמה על הסכמים לשנתיים ולשלוש עם מבטחת המשנה הגרמנית ● סירוב של מבטחי משנה לבטח פעילות בארץ כבר הביא לסיום שיווק פוליסות סיעוד פרטיות

וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock

העליות בניו יורק מתחזקות: נאסד"ק ממריא בקרוב ל-2%, סולאראדג' מטפסת

מגמה מעורבת באירופה ● מספר תביעות האבטלה הראשוניות בארה"ב זינק ב-55 אלף ● הבנק המרכזי של סין הודיע על הורדת הריבית על הלוואות לשנה ב-0.1% ועל הפחתת ריבית על הלוואות ל-5 שנים ב-5 נקודות בסיס ● יציבות בשוק הקריפטו, מחיר הנפט בנסיגה

השקעה פסיבית / אילוסטרציה: Shutterstock

5 דברים שצריך לדעת על השקעה פסיבית

דמי ניהול נמוכים ואפשרויות מגוונות: ישנו ויכוח ארוך שנים האם יש יתרון בהשקעה אקטיבית על ידי זיהוי חברות מוצלחות והשקעה בהן, או שכדאי להשקיע באופן פסיבי ● עובדתית, מעט מאוד מנהלי השקעות הצליחו להשיג תשואה יותר גבוהה מהמדדים לאורך זמן ● אז מה כדאי לדעת על השקעה פסיבית? גלובס עושה סדר

מנכ''ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר אשל, ומנכ''ל טיסנקרופ, ד''ר רולף וירץ, בטקס החתימה על עסקת הצוללות / צילום: אריאל חרמוני, משרד הביטחון

מיליארד אירו לצוללת: ישראל חתמה על חוזה עתק עם טיסנקרופ

מדינת ישראל חתמה היום על חוזה עתק עם תאגיד טיסנקרופ הגרמני לאספקת שלוש צוללות בעלות מוערכת של 3 מיליארד אירו ● ממשלת גרמניה צפויה לממן כ-600 מיליון אירו בלבד מעלות הצוללות (20%) ● ההסכם כולל גם רכש גומלין בהיקף של למעלה מ-850 מיליון אירו

השופט בדימוס חנן מלצר / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

בעקבות מינוי חנן מלצר ליו"ר מגדל: הצעת חוק לחובת צינון על שופטים

ח"כ שמחה רוטמן הגיש הצעת חוק המטילה לראשונה חובת צינון על שופטים ● ההצעה הוגשה לאחר הפרסום בגלובס אודות התנהלות השופט בדימוס חנן מלצר, אשר דן בעניינה של חברת מגדל לפני חצי שנה, וכעת ממונה לתפקיד יו"ר החברה

בוב סטרנפלס / צילום: MCKINSEY & CO

מנהל חברת הייעוץ מקינזי רוצה לשנות את האופן שבו החברה פועלת

בוב סטרנפלס, השותף המנהל החדש של חברת הייעוץ, מדבר על קבלת החלטות מהירה יותר, חשיבה מחדש על הערכות עובדים ומניעת שערוריות עתידיות

שריפת פסולת בג'לג'וליה, אוקטובר 2021 / צילום: אזרחים למען אוויר נקי

בישראל יש 14 אלף אירועי שריפות פסולת בשנה, אבל רק 14 פקחים בכל המדינה

שריפת פסולת בלתי חוקית היא מכת מדינה שעולה לתושבים בבריאות ● עם המצב האקוטי בשטח, שמחמיר משנה לשנה, מתמודד כוח עבודה דל במיוחד של פקחים בכל הארץ ● בינתיים, בחלק מהיישובים אין תשתית לפינוי פסולת, האכיפה דלה, העונשים מגוחכים, ואת רוב הפורעים בכלל אי אפשר לאתר ● תוכנית עבודה מסודרת לפתרון הבעיה אין בנמצא, כשבשטח העבריינים חוגגים

הרצל מתיתיהו, בעלי ''סלסה'' חנות צעצועים ומכשירי כתיבה / צילום: תמונה פרטית

"אנחנו אולי לא חיוניים למשק אבל בהחלט חיוניים לשכונה וצריכים לקבל גיבוי ממשלתי וציבורי לזה"

הרצל מתיתיהו, בן 57 מרמת גן ● נשוי + 3 ● בעלי "סלסה", חנות צעצועים ומכשירי כתיבה ● "התחלתי כ'טמבוריה', והצרכים של תושבי השכונה הובילו אותי לשנות את האופי של החנות" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז 

נמל אשדוד / צילום: Shutterstock

למרות העומס, בהסתדרות מתבצרים: "עמדת המדינה מאיימת על הנמלים"

ההסתדרות הכריזה בתחילת השבוע על סכסוך עבודה בנמלי אשדוד וחיפה בעקבות הכוונה לאפשר לנמל המפרץ לפרוק גם אוניות מטען כללי בניגוד להתחייבויות ● משרדי האוצר והתחבורה טענו כי לא הייתה התחייבות שכזו, והיום אמר בתגובה יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות כי עמדת המדינה "נחזית כשליפה גחמתית ולא אחראית מהמותן"

ססמאות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

משתמשים תמיד באותה הסיסמה? כדאי לכם להכיר את הכלי הזה

ברחבי האינטרנט אורבות סכנות גדולות ואתגרים לא פשוטים, וחשוב לדעת איך שומרים על המידע בטוח ● בשביל כך, צריך לוודא שהסיסמאות אינן חוזרות על עצמן ואינן קלות לפיענוח ● איך עושים את זה? הכירו את מנהל הסיסמאות, על סוגיו השונים ● הטיפ היומי

נפתלי בנט, ימינה / צילום: רפי קוץ

האם אוכלוסיית בית שמש גדלה בקצב הגבוה ביותר בישראל?

ראש הממשלה בנט טען כי בית שמש היא העיר שמציגה את קצב הגידול הגבוה בישראל ● האם זה נכון? רק כמעט ● המשרוקית של גלובס

סוחר בבורסת ניו יורק. מניות הטכנולוגיה אינן חביבות כבעבר על המשקיעים / צילום: Associated Press, Richard Drew

בית ההשקעות אופנהיימר: "מחצית מהחברות הישראליות בוול סטריט ירדו במעל 50% מהשיא"

לדברי סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט אופנהיימר, המעבר ממניות צמיחה למניות ערך פוגע מאוד בחברות הטכנולוגיה מישראל ● "ריבית אפסית תומכת בתמחורים גבוהים יותר לחברות צמיחה, ולכן האמירות על הכוונה להעלות ריבית הן הגורם המרכזי לירידות בהן"

מתקן להפקת מים מהאוויר של חברת ווטרג'ן / צילום: ווטרג'ן

מרכז התערוכות באבו דאבי רכש טכנולוגיה ישראלית להפקת מי שתייה מהאוויר

מכשירי חברת ווטרג'ן הישראלית יסייעו להפוך את המרכז לנקי מבקבוקי פלסטיק

מטרת החוק היא למנוע פגיעה בבעלי חיים / צילום: Shutterstock

הצעת חוק מבקשת להעניק לראשונה מעמד משפטי לבעלי חיים

לשכת עורכי הדין מקדמת הצעת חוק שתעניק מעמד משפטי לבעלי חיים כיצור בעל תחושות ורגשות ● התיקון נועד להבטיח כי היחס לבעלי החיים יהיה הולם את מעמדם הביולוגי, ברוח מגמת החקיקה העולמית, גם ללא הגעה לסף ההתאכזרות הפיזית הקבוע היום בחוק צער בעלי חיים

ג'סטין טרודו, רה''מ קנדה / צילום: Shutterstock

שיא של 30 שנה באינפלציה בקנדה, והזרקור מופנה לבנק המרכזי

כלכלנים צופים כי בנק קנדה יעלה את שיעור הריבית כבר בשבוע הבא על בסיס דוח מדד המחירים לצרכן ולחצי השכר שתועדו בסקר של תחזיות לגבי חברות שונות