גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

על העיוורון: סיכוני האקלים אינם מנוהלים - ויהיו לכך השלכות

סיכוני האקלים המתעצמים צפויים להשפיע על חברות רבות, גם כאלה שאינן "מזהמות", ובראשן הבנקים ● דוח תקדימי של הבנק המרכזי באירופה חושף ששום בנק באירופה לא מתקרב לעמוד בציפיותיו בהתמודדות עם סיכוני האקלים והסביבה ● מהן ההשלכות לבנקים ולחברות הצורכות מהם אשראי, וכיצד ניתן להיערך?

מפגיני איכות סביבה על הבנק האירופי המרכזי / צילום: Associated Press, Michael Probst
מפגיני איכות סביבה על הבנק האירופי המרכזי / צילום: Associated Press, Michael Probst

משבר האקלים גורם שינויים ויוצר אתגרים עצומים בשוקי ההון. עיקר הדיון מתמקד בהיקפי המימון הנדרשים למימון "פרויקטים ירוקים" ותהליכי "מעבר" להפחתת פליטות וזיהומים, לצד התמודדות עם הסיכונים לעתידן של חברות "חומות" מזהמות.

כך נותרות מחוץ לפוקוס מרבית החברות במשק, הנמצאות בטווח שבין הירוק לחום, אך עלולות להתמודד עם סיכוני אקלים מהותיים לפעילותן כבר בטווח הקצר והבינוני. כתוצאה מכך, סיכוני האקלים בחברות אלה אינם מתומחרים כיום על ידי המשקיעים.

דוח תקדימי באירופה

בראש הסקטורים שאינם מזהמים ישירות, אך עלול לספוג הפסדים כבדים בעתיד מאירועי אקלים, נמצא הסקטור הפיננסי, הכולל את הבנקים, חברות הביטוח וגופים מוסדיים. לכן, מעניינים במיוחד הממצאים שהוצגו בדוח תקדימי שפרסם בשבוע שעבר הבנק המרכזי האירופי (ה-ECB). הדוח סוקר את היערכות 112 הבנקים הגדולים באירופה, בעלי נכסים בהיקף 24 טריליון אירו, בתחום ניהול סיכוני אקלים וסביבה.

כרקע לדוח, בנובמבר 2020 ה-ECB פרסם 13 עקרונות לניהול נאות של סיכוני אקלים וסביבה, הנוגעים לאסטרטגיה העסקית, תהליכי העמדת האשראי, ניהול הסיכונים והממשל התאגידי, ודרש מהבנקים לבצע הערכה עצמית לגבי עמידתם בהם.

הדוח שפורסם מציג ממצאים עגומים ומטרידים, הנובעים מהערכות אלה. לדעת ה-ECB, שום בנק אינו עומד בדרישות ואפילו אינו מתקרב לכך. רובם נמצאים בשלבים ראשוניים בלבד של פיתוח יכולות בתחום.

כל הבנקים שנבחנו מעריכים שלסיכוני האקלים והסביבה תהיה השפעה מהותית על פרופיל הסיכונים שלהם בשלוש עד חמש השנים הקרובות, ועל ביצועיהם כבר בטווח הזמן הקצר עד הבינוני. למרות זאת, רק בנקים בודדים השכילו לשלב סיכונים אלה באסטרטגיות העסקיות ובפרופיל הסיכון שלהם, בעוד שלמרביתם אין תוכניות קונקרטיות כיצד לעשות זאת.

 

דוח ה-ECB מציין כי חלק מהבנקים אומנם התחילו למדוד את השפעת סיכוני האקלים על תיקי האשראי שלהם, ואת עמידתם ביעדים הגלובליים להפחתת פליטות. זאת, בעיקר כדי לצמצם חשיפות להפסדים מ"תהליכי מעבר" לכלכלה ירוקה והפחתת זיהומים. ואולם, אלה צעדים ראשוניים ובסיסיים בלבד.

בפרט, בדוח צוין שלבנקים באירופה ישנן "נקודות עיוורון" רבות לגבי סיכונים אקלימיים פיזיים, הנובעים מהשפעות פגעי מזג האוויר ותהליכים נלווים. על רקע תוצאות הסקירה קרא ה-ECB לבנקים לשפר בדחיפות את אופן ההתמודדות עם סיכוני האקלים.

לדעתנו מלמדים ממצאים אלה על פער עצום ומדאיג במיוחד, בין עוצמת סיכוני האקלים והסביבה, ובין היעדר פעולה קונקרטית להתמודדות מולם, במיוחד כאשר מדובר בבנקים המתוחכמים והגדולים בעולם, המתמחים בניהול סיכונים ומחזיקים במשאבי עתק לשם כך.

אתגרים עצומים

האתגר בהתמודדות עם סיכוני האקלים בסקטור הבנקאי גדול במיוחד, בין היתר בשל הקושי למדוד כבר כיום השפעות תהליכים שצפויים להתרחש על פני ציר זמן ארוך במיוחד בתהליכי העמדת אשראי וניהול הסיכונים.

המחשה לאתגר ניתן לראות בסוגיית אופן שילוב סיכוני האקלים במסגרת הקצאת ההון הרגולטורי, תחת כללי באזל III, תהליך שנמצא כיום בחיתוליו. לאחר התלבטויות ודיונים, גישת ועדת באזל הינה שסיכוני האקלים ניתנים לטיפול תחת מסגרות הלימות ההון הקיימות, אך נדרשת עבודה משמעותית כדי לחבר סיכונים אלה לניהול החשיפות בבנקים, בעיקר לסיכוני האשראי, ולהעריכם באופן מהימן.

הקושי נובע ממיעוט הנתונים הנוגעים לסיכוני האקלים ומהקושי בחיזוי לתקופות זמן ארוכות, בעוד שמדידת סיכוני האשראי לצורכי הלימות הון נעשית לאופק זמן של שנה בלבד.

אתגר משמעותי נוסף שעלול ליצור השפעות על דרישות ההון נוגע לשילוב הסיכונים האקלימיים השונים במבחני הקיצון הפיקוחיים, שנועדו להעריך את עמידות הבנקים למשברים קשים. כישלון במבחני הקיצון עלול להוביל לדרישות הון מוגברות נוספות, לצד דרישות לשיפור תהליכים בניהול הסיכונים ובבקרות.

הבנק המרכזי בבריטניה היה הראשון לבצע מבחני קיצון אקלימיים לבנקים הבריטיים, מוקדם יותר השנה. גם מפקחים נוספים, בעיקר באירופה, צפויים לעשות כן בעתיד הקרוב.

במקביל למפקחים המקומיים, ישנה התקדמות ועלייה במודעות ובדרישות גם ברמה הגלובלית. ועדת באזל פרסמה החודש 18 עקרונות מנחים לניהול הסיכונים הפיננסיים הקשורים לסיכוני אקלים. עקרונות אלה עשויים להפוך בקרוב לדרישות מקיפות חדשות מטעם המפקחים על הבנקים, ולהגביר את הלחץ על הבנקים להיערך.

במבט לישראל, לפני כחודש התבטא המפקח על הבנקים שעד הרבעון השלישי של 2022 תתקיים הסדרה בנושאי ניהול סיכוני אקלים וסביבה - שיכלול אסדרת תיאבון לסיכון ומדיניות ניטור ובקרה - ושבעתיד הנושא ישולב במבחני הקיצון.

השלכות למשקיעים

להערכתנו, הבנקים בעולם צפויים להתמודד עם אתגרים משמעותיים בתחום סיכוני האקלים והסביבה בשנים הקרובות. בנקים שלא ייערכו כיאות עלולים לחוות שילוב בין עלייה בדרישות ההון הרגולטוריות כנגד סיכוני אקלים ובין ספיגת הפסדים מהתממשות הסיכונים. השילוב עלול להקטין את התשואה להון שיניבו אותם בנקים בעתיד, ובהתאם - לפגוע מהותית במחירי מניותיהם.

שנית, הלחץ הרגולטורי והסיכונים המתהווים צפויים להאיץ את התאמת תיאבון הסיכונים ותהליכי חיתום האשראי בבנקים לסיכוני האקלים.

לכן, חברות מזהמות או כאלה החשופות לסיכוני אקלים פיזיים, צפויות להיתקל בצמצום בהיצע האשראי הבנקאי ובעליות מחירים. לצד מגמת ה-ESG המתעצמת בשוקי ההון, שתיצור אפקטים דומים בשוקי האג"ח, עלול להיווצר מחסור במקורות מימון לחברות אלה כבר בשנים הקרובות.

למרות הסיכונים המתהווים, לדעתנו חברות ריאליות רבות אינן נערכות מספיק בתחום. די לקרוא את מדיניות ה-ESG של חברות ציבוריות, הממוקדות בסיסמאות עקרוניות בתחומים החברתיים ושל ממשל תאגידי, ודוחקות לפינה את הסיכונים הסביבתיים בפעילותן.

לכן, לדעתנו ראוי שחברות תשקענה בגיבוש מדיניות ותוכניות מוסדרות להפחתת סיכונים סביבתיים בפעילותן, לצד הצבת יעדים מאתגרים לעתיד להפחתת זיהומים ופליטות. שילוב יעדים אלה בתוכניות המימון, והמכשירים הפיננסיים שבהם החברות משתמשות, כגון הלוואות ואג"ח צמודות למדדי קיימות מבוססי יעדים סביבתיים, יאפשר לחברות אלה לגייס מימון ייעודי לתהליכי מעבר והפחתת זיהומים, בהיקפים מוגדלים ובעלויות מופחתות.

הכותבים  הם מנכ"ל ומנהלת בחברת הייעוץ הפיננסי Complex. הגורמים בטור זה עשויים להשקיע בניירות ערך או מכשירים, לרבות אלה המוזכרים בו. האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק השקעות, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם

עוד כתבות

ברזיל / צילום: Shutterstock

הונאת הביטקוין הגדולה בברזיל: עוקץ של יותר מ-7 מיליארד דולר

מלצר, שהפך למיליונר בעזרת חברת ההשקעות במטבעות קריפטו, מואשם כעת בשורה של פשעים כלכליים ● החברה, שהבטיחה למשקיעים בה תשואה חודשית של 10%, נחשפה כאחת מהונאות הפירמידה הגדולות ביותר בברזיל 

Mondelez. העלתה תחזיות למרות העלייה במחירי הסחורות / צילום: Shutterstock

המדדים בארה"ב נופלים השנה? זו לא סיבה להיות מודאגים

די ברור שהריבית בארה"ב צפויה להתחיל לעלות השנה, בקצה מהיר מהצפוי, בתגובה להתחממות הכלכלה, וזו גם הסיבה לאובדן הגובה של המדדים בשוק האמריקאי מתחילת 2022 ● אבל יש כמה סקטורים שמסוגלים להתמודד ואף להרוויח מלחצי אינפלציה, ואחרי שהמשקיעים יסתגלו למצב החדש, העליות עשויות לחזור

מסכים אדומים בבורסה / אילוסטרציה: Shutterstock

אופקו, אורמת ונובה הובילו את מדד ת"א 35 לירידה של 3% בנעילה

הבורסה הצטרפה היום לירידות החדות בבורסות העולם, לאחר סופ"ש אדום בשווקים ● מדד ת"א ביומד צלל בכ-4.6% מדד הטכנולוגיה בכ-3.5% ומדד הבנקים ב-2.8% ● מחזור המסחר הסתכם בכ-1.66 מיליארד שקל

נמל חיפה / צילום: Shutterstock

בגיבוי המדינה: היצואנים הישראלים ביטחו אשראי בהיקף של 2.8 מיליארד דולר

אשרא, החברה הממשלתית לביטוח סיכוני סחר חוץ רשמה בשנת 2021 זינוק של יותר מ-50% בהיקף העסקאות לעומת שנת 2020 • מרבית האישורים העקרוניים ניתנו עבור עסקאות ייצוא לאמריקה הלטינית, אפריקה ואסיה, בעיקר בתחומי תשתיות של בריאות, מים, חינוך וביטחון

יעקב אדרי - ראש עיר אור עקיבא - בית משפט הארכת מעצר / צילום: שלומי יוסף

שוחד במאות אלפי שקלים: ראש עיריית אור עקיבא יועמד לדין בכפוף לשימוע

יעקב אדרי יואשם בכפוף לשימוע בעבירות שביצע לכאורה במסגרת תפקידו - לקיחת שוחד של מאות אלפי שקלים בשש פרשות שונות, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי עובד ציבור, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט, עבירות אלימות ועבירות מס ● סנגוריו: "תיק השוחד ייסגר בשימוע"

מסכים אדומים בבורסה / צילום: Shutterstock

לאן הולכים השווקים? אלו התחזיות של שלושה כלכלנים בכירים

מדדי תל אביב הצליחו לחמוק עד כה ממרבית הירידות הדרמטיות שנרשמו בשוווקים הגלובליים, ובניגוד למדדי וול סטריט הם אפילו התחזקו מעט מאז שהחלה השנה ● מההסלמה מול רוסיה דרך התפוצצות בועת מניות הצמיחה ועד להעלאת הריבית הצפויה בארה"ב: מה צפוי לשווקים בקרוב?

שדה דב לאחר הפינוי / צילום: איל יצהר

הושגה פשרה בין רמ"י לארקיע בנוגע לקרקעות בשדה דב

לפי ההסכם, ארקיע תוותר על קרקע שרשומה על שמה בהערת אזהרה בשדה דב תמורת 26 מיליון שקל, ובתמורה יסלקו רמ"י ורשות שדות התעופה את התביעות נגד החברה על דמי שימוש בסך של כ-55 מיליון שקל

איתמר ג'ובני, מנכ''ל חברת הפינטק PayEm / צילום: איל יצהר

"פתאום מכרתי עבודות ב-150 אלף דולר": הכירו את איתמר ג'ובני, האמן שכבש את ניו יורק והפך ליזם פינטק

אחרי שפרח בסצנת האמנות של ניו יורק, איתמר ג'ובני החליט לחתוך בשיא ההצלחה - ולהפוך ליזם ● אלא שאז, הסטארט-אפ שלו התרסק ● זה לא עצר אותו מלבנות חברה חדשה שכבר גייסה 27 מיליון דולר ● בראיון הוא מספר איך למד בזכות הכישלון להריח מקומות מסוכנים, ולמה הוא מוכן לחזור על הכל מחדש

דניאל ספיר / צילום: איל יצהר

אופציות ב-6.6 מיליון שקל: זו חבילת השכר של מנכ"ל סלקום החדש

עלות העסקתו המוצעת של ספיר תגיע לכ-4.4 מיליון שקל בשנה ● התגמול ההוני המוצע נמוך מהתגמול ההוני של המנכ"ל הקודם אבי גבאי

חדי קרן.  הרוב המכריע בקרב עובדי ההייטק בישראל סובלים מחוסר שקיפות באשר לחלק מהותי מחבילת התנאים שלהם / צילום: Shutterstock

יש אופציה אחרת: שוק ההון מתקרר, ועובדי ההייטק מחפשים ערוצים חדשים לאקזיט

בישראל אין שוק משוכלל למכירת מניות בחברות פרטיות, והחקיקה שהייתה יכולה לקדם הקמת בורסות שניוניות תקועה ● הגידול הניכר במספר חברות ההייטק הפרטיות ששוות מיליארדים, לצד ההתקררות בשוק ההון, הופכים את ההזדמנות של העובדים לאקזיט לרחוקה ומעורפלת

שר הביטחון בני גנץ / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

הממשלה צפויה לאשר היום הקמת ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הצוללות

ההצעה להקמת ועדת החקירה צפויה לקבל תמיכה ממרבית השרים; רה"מ בנט נוטה להימנע בהצבעה, שקד הודיעה כי תתנגד, ואלקין צפוי להחליט רק אחרי הדיון בנושא ● אמש קיים שר הביטחון גנץ שיחת זום עם התנועה לאיכות השלטון שדחפה להקמת הוועדה, בהשתתפות בכירים לשעבר במערכת הביטחון

אוזניות שקופות במארז שקוף - ה-Ear 1 של Nothing / צילום: Shutterstock, Mr.Mikla

לא רעות, אבל גם לא קרובות לפסגה: בדקנו את האוזניות החדשות של מייסד וואן פלוס

למותג החדש קוראים "Nothing", ומי שמוביל את המיזם הזה הוא מייסד וואן פלוס שעזב את החברה ● האוזניות, Ear 1, מביאות יותר גימיק מאשר בשורת סאונד. ובכל זאת, הן שוות את המחיר ● בדיקת גלובס

סבטה ואיליה טורץ / צילום: גיא ליברמן

כבר בדייט הראשון הם דיברו על השקעות בנדל"ן, עכשיו הם בדרך לנכס הרביעי

כבר בדייטים הראשונים סבטה ואיליה טורץ הבינו ששניהם חולקים תשוקה עזה להשקעות נדל"ן ●  מאז הם חישבו כל צעד, כולל הסכם הפרדה רכושית לפני החתונה, בדרך למסע נדל"ני שכבר כולל שלושה נכסים, כשהרביעי נראה באופק ● ולא, הם לא חוששים ממינוף גבוה: "מי שלא לוקח סיכונים לא שותה שמפניה", הם טוענים ● האזינו

ראש הממשלה נפתלי בנט. נמנע בהצבעה / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

ברוב מוחלט: הממשלה אישרה הקמת ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הצוללות

בנט נמנע, שקד התנגדה, ואלקין בסופו של דבר תמך: הממשלה אישרה היום את הקמת ועדת החקירה הממלכתית לרכש הצוללות ● "אני מאוד חוששת שוועדה כזו יכולה להפר את האיזון בין הדרג המדיני לדרג הצבאי", אמרה שקד ● הנדל התייחס במהלך הדיון להתפרעויות בעת מבצע "שומר החומות" וטען: "אם משתמשים בכלי של ועדת חקירה, צריך להשתמש בכלי הזה גם בנושא חוסר המשילות"

אולף שולץ, קנצלר גרמניה / צילום: Shutterstock, Alexandros Michailidis

סדקים בקואליציה: אוקראינה מאשימה את גרמניה ב"עידוד" התוקפנות הרוסית

גרמניה הטילה וטו על העברת נשק ארטילרי לאוקראינה, וגם מסרבת להעביר לה בשלב זה קסדות וציוד הגנתי נוסף ● העימות הפומבי בין אוקראינה לגרמניה מהווה בקיע משמעותי בקואליציה המערבית במקרה של תקיפה רוסית

מתוך מליאת הכנסת לקראת השבעת הממשלה / צילום: דוברות הכנסת, דני שם טוב

בהמשך לעסקת הטיעון: אריה דרעי הגיש את מכתב ההתפטרות מהכנסת

במסגרת עסקת הטיעון נקבע כי יו"ר ש"ס יודה בעבירות המס המיוחסות לו ויתפטר מהכנסת ללא הטלת קלון ● דרעי אומנם יעזוב את הכנסת אך לא את המערכת הפוליטית, והוא צפוי להמשיך להנהיג את מפלגת ש"ס שלא כחבר כנסת

וול סטריט. הסנטימנט בבורסות השתנה דרמטית בחודשים האחרונים / צילום: Shutterstock

חברות האינשורטק רצו להמציא מחדש את ענף הביטוח. למה זה לא קורה?

חברות האינשורטק הבטיחו לחדש את ענף הביטוח המיושן עם בינה מלאכותית וחיישנים לאיסוף מידע. האם קריסת מניות הביטוח הדיגיטלי בוול סטריט מסמנת את התפוצצות הבועה? ● וגם: מה חושבים מדעני נתונים על שאלות אתיות שנוגעות לעבודתם? ● השבוע שהיה בהייטק ומדע

חיילים אוקראינים בגבול עם רוסיה / צילום: Associated Press, Andriy Dubchak

משרד החוץ הבריטי: רוסיה מכוונת להחלפת ממשלת אוקראינה

ההאשמות באות במקביל לאזהרות על כך שרוסיה עלולה לפלוש לאוקראינה עם כוח המונה כ־100 אלף חיילים רוסים הפרושים סמוך לגבול בין המדינות

שרגא ברוש / צילום: תמר מצפי

בית המשפט דחה בקשה לחקור את קריסת החברות של שרגא ברוש

לפני כחודש הוצא צו עיכוב הליכים לחברות שבבעלות האחים ברוש, זאת לאחר שהחברות הודיעו כי הגיעו לחובות של כ-250 מיליון שקל ● לאחר עיכוב ההליכים, 9 נושים הגישו בקשה למנות חוקר שיבחן לאן נעלמו כספי החברות, אך בקשתם נדחתה כעת

המשקיעים רשמו שיא חדש - הן של משכנתאות שנלקחו, והן של מספר לווים / צילום: Shutterstock, Pormezz

רוכשי הדירות בשוק החופשי והמשקיעים הביאו לשיא המשכנתה של חודש דצמבר

12.2 מיליארד שקל נלקחו בדצמבר כמשכנתאות, גידול של 3% מהשיא החודשי הקודם, שנקבע בחודש אוגוסט בשנה שעברה ● כמות המשכנתאות שנלקחו בשוק החופשי על-ידי מי שאינם משקיעים הגיעה לשיא של 9.3 מיליארד שקל ● העובדה שכך קרה מחזקת את ההערכה כי מי שמלבה את שוק הדירות אינו רק המשקיעים, אלא רוכשי דירות שחוששים מעליות מחירים נוספות