גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

בית הדין לעבודה נגד טייסי ארקיע שסירבו להטיס בדיקות אנטיגן מדרום קוריאה

ביה"ד לעבודה הוציא צו מניעה המורה לוועד טייסי ארקיע להשתבץ ל-6 טיסות מטען שאמורות להמריא לסיאול כדי להביא לארץ ערכות של בדיקות קורונה ● העובדים טענו כי אינם נוקטים עיצומים, אך ביה"ד קבע כי מדובר בפעולה קיבוצית מתואמת ● הטייסים פנו לרת"א שתתערב בהחלטה

מטוס ארקיע / צילום: מיכל רז חיימוביץ
מטוס ארקיע / צילום: מיכל רז חיימוביץ

שופטת בית הדין לעבודה בתל אביב, דפנה חסון-זכריה, החליטה להוציא צו מניעה המורה לוועד הטייסים של עובדי ארקיע להשתבץ ל-6 טיסות מטען שאמורות להמריא לסיאול שבדרום קוריאה, החל מהיום בשעה 17:00 ועד ליום שבת 22.1.22, על-מנת להביא לארץ ערכות של בדיקות קורונה (אנטיגן).

לטענת ארקיע, טייסיה נוקטים עיצומים, חרף קיומו של סעיף של שקט תעשייתי, ובהיעדר הכרזה על סכסוך עבודה. לטענת ארקיע, מבצע זה תואם עם משרד הבריאות, תוך שארקיע התחייבה לעמוד בלוחות זמנים שסוכמו עם המשרד. הטייסים סירבו להשתבץ לטיסות אלה, ויו"ר הוועד התנה את הסכמת הטייסים להשתבץ לטיסות בשיפור תנאיהם של הטייסים. 

הטייסים: לא מדובר בעיצומים

לטענת הטייסים, הם אינם נוקטים עיצומים, אלא דרישת ארקיע להשתבץ לטיסות חורגת מחובתם על-פי ההסכמים הקיבוציים, ועל כן אין מקום למתן צווי המניעה.

ועד הטייסים וועד עובדי ארקיע טענו בבית הדין כי הטייסים לא נוקטים עיצומים, וכי ככל שהדבר היה תלוי בטייסים, זמני הבלוק התקצרו. עוד נטען כי הטייסים גילו נכונות להשתבץ בטיסות לא מתוכננות ואף הסכימו להשתבץ בשבת האחרונה לטיסות מטען להבאת בדיקות אנטיגן, אלא שאלה בוטלו בסופו של דבר על-ידי החברה.

בנוסף, טענו הוועדים, סירוב הטייסים שלא להשתבץ לטיסות המטען אינו מהווה עיצומים, שכן הדרישה להשתבץ לטיסות אלה חורגת מחובת הטייסים על-פי ההסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים.

הטייסים הדגישו כי ככלל, ארקיע אינה מקיימת טיסות מטען, ובדרך-כלל לא נדרשות שעות טיסה רבות כל-כך ושהייה כה ארוכה מחוץ לבית, כפי שנדרש לשם עמידה במבצע הבאת בדיקות האנטיגן.

עוד הם שבו והדגישו כי בהתאם להסכם ה-FTL, הטייסים רשאים לסרב להשתבץ לטיסות מבלי לנמק את סירובם. מכל מקום, נטען, סירוב הטייסים להשתבץ בטיסות אינה פעולה קיבוצית מתאומת אלא בסירוב ברמת הפרט. כך למשל, ישנו טייס עם ילד עם מחלה קשה שאינו יכול להשאירו לבדו לזמן ממושך; טייס אחר הוא אב לילדים בבידוד; טייס נוסף קבע חיסון לתור לילדים וביקש מראש שלא לטוס במועדים הרלוונטיים; לטייס אחר יש ילדים חולים בקורונה; ישנו טייס ללא רישיון על הסימולטור; וטייס נוסף חייב לשהות בביתו ביום חמישי עקב נסיבות אישיות.

הסתדרות העובדים טענה אף היא אין מדובר בעיצומים, שכן הדרישה להשתבץ בטיסות אלה, הכרוכה בשהייה ממושכת מחוץ לבית, חורגת מחובת הטייסים מכוח ההסכמים הקיבוציים החלים על הצדדים. בהסכם הקיבוצי אין תגמול נוסף בגין העבודה הנוספת הנדרשת מהם לשם ביצוע הטיסות הנוספות. מכל מקום, נטען, על ההנהלה חלה חובה להידבר עם העובדים, ולא להורות להם להשתבץ לטיסות בהודעות SMS חד-צדדית. 

בית הדין: פעולה קיבוצית מתואמת

בית הדין לעבודה קבע כי אין מדובר בסירוב של יחידים במישור האינדיבידואלי, כי אם בפעולה קיבוצית מתואמת, על רקע דרישתם הארגונית של המשיבים לעבור לתקופה השנייה ולחתום על הסכם הטייסים.

לדברי בית הדין, "פעולה קיבוצית מתואמת זו ננקטת שלא כדין, מאחר שהיא נעשית בתקופת התחייבות לשקט תעשייתי ומיצוי תביעות, ומאחר שלא אושרה כדין על-ידי ארגון העובדים היציג, שהוא בלבד מוסמך להכריז על סכסוך עבודה ושביתה".

בית הדין התייחס לכך שדרישת ארקיע להשתבץ לטיסות מטען חורגת מהרגיל, ועובדה זו אף לא הוכחשה על-ידי ארקיע. "בנוסף, מקובלת עלינו טענת ההסתדרות כי מן הראוי היה שבנסיבות אלה היה על המבקשת לבוא בדברים עם המשיבים ולהציע להם תגמול הולם", אלא שלאחר מכן קבע בית הדין כי "בשים לב לצו השעה, שעה שטייסי ארקיע נדרשים לשתף פעולה עם החברה לשם הבאת בדיקות אנטיגן הדרושות לשם שמירה על בריאות הציבור ולהמשך פעילות תקינה של המשק, בשיאו של גל הקורונה הנוכחי בו מצויה כעת מדינת ישראל, מצופה היה מהמשיבים לשתף פעולה עם החברה, ולא לנצל שעה זו לשם השגת הישגים כלכליים במישור הקיבוצי".

השופטת חסון-זכריה כתבה כי "בנסיבות שכאלה, החלטה לעבוד 'לפי הספר' מהווה עיצומים". עוד נכתב כי "בנסיבות העניין, גם סירוב סתמי להשתבץ לטיסות, שלא על רקע דרישות כלכליות כאלה ואחרות, רק 'כי לא בא לטייסים', חורג אף הוא מחובת תום-הלב המוטלת על הצדדים ליחסי עבודה קיבוציים, שכן אין מדובר בצעד מידתי לאור הנזק העלול להיגרם מהסירוב להשתבץ לטיסות".

הטייסים פנו לרת"א שתתערב בהחלטה

בעקבות החלטת בית הדין לעבודה, ועד טייסי ארקיע פנה לרת"א (רשות התעופה האזרחית) בתקווה שתתערב בהחלטה. יצוין כי מדובר בהליך חריג שבו מחלוקת בין עובדי החברה להנהלה מגיעה לפתחה של רת"א ולעומד בראשה, יואל פלדשו.

הטייסים מלינים על מכתב ששיגר להם המשנה למנכ"ל בארקיע, עוז ברלוביץ, בו הוא דורש מהם לקיים את צו בית הדין. ברלוביץ' ציין כי "אי-היענות ואי-זמינות מצד הטייסים מהווה הפרה של הצווים". 

בעקבות זאת פנו הטייסים כאמור לרת"א: "אנו, טייסי ארקיע, כולנו אזרחים שומרי חוק, וחלה עלינו החובה למלא אחר הוראות החוק. כך היה וכך יהיה. עם זאת, באמירה זו שאינה מצוטטת מתוך לשון החלטת בית הדין (ועל כן היא מהווה את פרשנותו שלו להחלטת בית הדין), יש משום איום ממשי על כל טייס וטייס על כך שעליו להיות זמין ולהיענות לדרישות החברה, שאם לא כן, ייחשב כמפר צו בית המשפט.

"איום כזה מייצר לחץ בלתי סביר על טייסים למלא את תפקידם כאנשי צוות טסים, גם כאשר אינם מרגישים שהם כשירים לביצוע משימתם, וזאת כפי שדורש מהם החוק. על כך נוסיף את דרישת החוק לחתימת הצהרת בריאות 'Fit to fly' אליה מחויב כל טייס טרם יציאתו לטיסה, ואשר הנחייתו של המשנה למנכ"ל כאמור עלולה לגרום לטייסים חתימה על הצהרה כוזבת".

הטייסים ציינו כי מכתבו של ברלוביץ' נשלח כשעה לפני טיסה שתוכננה בלו"ז, ועל כן עשוי להיווצר מצב שבו יפרו הטייסים את זמן המנוחה הקבוע בתקנות הטיס לפני טיסות.

"נבקשך לבדוק ולפעול מול הנהלת חברת ארקיע על-מנת להסיר איום בלתי סביר זה מעל ראשי הטייסים, וזאת כמובן מבלי לגרוע מכך שאנו נפעל למלא אחר החלטת בית הדין כלשונה ובתום-לב".

את ארקיע ייצגו עורכי הדין אורלי אבירם וברק גבעוני ממשרד נ. פינברג ושות'. 

עוד כתבות

מטבעות קריפטו / אילוסטרציה: Shutterstock, Dan Eady

קריסת הקריפטו חושפת עד כמה ההבטחה הליברטריאנית שלו חלולה

ללא אפשרות להחליף את הדולר, קריפטו הפך לסתם עוד נכס שאין לו את ההגנות שיש לנכסים מסורתיים אחרים בשוק

בניין רשות המסים / צילום: איל יצהר

עושים סדר בהטבת המס החדשה להורים: מי ירוויח כמה - ומתי?

הכנסת אישרה תוספת נקודות זיכוי מס להורים לילדים בני 6-12. ההטבה נוגעת ל-610 אלף הורים עובדים, והיקפה נאמד ב-2.1 מיליארד שקל ● "תוספת נקודות הזיכוי מיטיבה רק מרמת הכנסה מסויימת, כך שבעלי הכנסות נמוכות לא יהנו כלל מההטבה גם אם יש להם ילדים בגילאים הרלוונטים", מסבירה סגנית נשיא לשכת יועצי המס, דנה זטלאוי-כהן

קתרינה טיכונובה / צילום: Reuters, Evgenia Novozhenina

דיווחים בגרמניה: בתו של פוטין טסה "לפחות 50 פעם" למינכן

לפי הדיווחים, קתרינה טיכונובה, בת 35 כיום ורקדנית לשעבר, נמצאת במערכת יחסים עם איגור מנהל הבלט של מדינת המחוז בוואריה ● לשניים ככל הנראה יש בת משותפת, שעד כה לא היה ידוע עליה ● לפי הדיווחים טיכונובה טסה באמצעות מטוסים שלפחות בכמה פעמים נחכרו על ידי הממשלה הרוסית

שלישיית מה קשור בקמפיין אלקטרה / צילום: צילום מסך

פלאפון ואלקטרה מנסות להרשים בכל מחיר, אבל נופלות בפרטים הקטנים

השקעה גבוהה במדיה לא יכולה לחפות על קריאטיב חלש בפרסומת עצמה, כך עולה מדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה ● דיסקונט ומזרחי טפחות מבקשים למצב עצמם כמספר 3 חזק בדירוג הבנקים, אך לא זוכים לאהדה גדולה

ביל קלינטון / צילום: Associated Press, Rogelio V. Solis

זה היה מחזה יוצא דופן של ניתוק והגזמה. שבועיים אחר כך הגיעה הקריסה

בסוף החודש שעבר ישבו על במה אחת נשיא ארה"ב לשעבר ביל קלינטון, ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר, ולידם המיליארדר סם בנקמן פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX ונותן החסות לכנס ● לא חלפו שבועיים, ועולם הקריפטו זועזע על ידי קריסתו המהדהדת של טרה ● אחר כך ראינו את הנפילות מגיעות גם לשתי ענקיות קמעונאות: וול מארט וטרגט

עודד שריקי / צילום: איל יצהר

עודד שריקי הוא הקבלן מדרום הארץ שנחקר בחשד לסחיטה והלבנת הון

שריקי, יזם נדל"ן מנתיבות, הוא הקבלן המוכר מאזור הדרום שנחקר בחשד לעבירות של סחיטה באיומים, הלבנת הון, קבלת דבר במרמה וחשבוניות פיקטיביות

רכבים משומשים / צילום: Shutterstock, Fedorovekb

המשקיעים והיזמים הישראלים חגגו, אך אתר הרכב המשומש איבד כבר 98% מהשיא

כמו סטארט-אפים רבים בשנים האחרונות, גם ורום - שנולד על ציר ישראל-ארה"ב - התמקד על צמיחה בהכנסות וזנח את ההשקעה בלוגיסטיקה ושירות ● התוצאה: אחרי שזינקה לשווי של מעל 7 מיליארד דולר, מניית ורום איבדה 98% מערכה

חצי שעה של השראה עם ינון קרייז / צילום: כדיה לוי, מנחם רייס

ֿהוא הציל את ברבי והפך למנכ״ל ענקית הצעצועים שכולם מכירים

כשינון קרייז נחת בכיסא המנכ"ל של ענקית הצעצועים האמריקאית מאטל - החברה שמאחורי ברבי והוט ווילס - היא סבלה מהפסדים, מתזרים שלילי ומאובדן נתח שוק ● ארבע שנים אחרי היא רושמת צמיחה של 19% ורווח תפעולי של יותר ממיליארד דולר ● כך הוא עשה את זה

שיא במחירים, וגם במכירות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

שיא במחירים וגם במכירות: ישראל סובלת ממשבר דיור, אבל יש כוכבית

המדד המזנק? היחס בין החזרי המשכנתה לשכר? או דווקא מחירי השכירות, שעולים הרבה יותר לאט? ● החוקרים חלוקים לגבי השאלה מהו בכלל משבר הדיור ואיך מודדים אותו, אבל מסכימים שהממשלות לדורותיהן לקחו מעט מדי אחריות בצינון הענף ● כתבה ראשונה בסדרה

קמפיין הגיוס החדש של התעשייה האווירית ברמת החייל / צילום: יוסי כהן

מותר בהחלט לבקר את התעשייה האווירית, אבל מותר גם להעריך את הניסיונות לגייס אליה עובדים מוכשרים

בעולם שעדיין סובל מעודף ביקוש, אין שום פסול מכך שחברה ממשלתית מנפנפת גם באידיאלים ובציונות. הציניקנים יגחכו, אבל ימשיכו לישון בלילה רגועים בזכות המערכות שתפתח להם עלמה מהתעשייה האווירית ● כוכבי השבוע

אבישי אברהמי WIX / צילום: שלומי יוסף

מה גרם לאבישי אברהמי להתחפש בערב שלאחר פרסום דוחות הרבעון?

אבישי אברהמי, המנכ"ל הוותיק של וויקס, עטה על עצמו ביום שני האחרון תחפושת של ספק מדביר ספק גנן, כשהוא מחזיק צינור השקייה בידו האחת ושלט בידו השנייה, עם הכיתוב: "קיצוצים! אין וויסקי, יש רק טקילה" ● מה פשר התמונה ואיך זה קשור לביקורת הציבורית על חברות הטכנולוגיה

טלטלה בשווקים

זה היה מחזה נדיר של ניתוק והגזמה. ואז הגיעה הקריסה - ועוד 9 כתבות שכדאי לכם לקרוא על על הטלטלה בשווקים

החברה היחידה ששרדה את המפלה ● וורן באפט יוצא למסע רכישות ● והשריף של משבר 2008 מזהיר מפני תרחיש האימה ● מיטב הכתבות מהשבוע האחרון על הטלטלה בשווקים

מדורת ל''ג בעומר / צילום: Shutterstock, Lerner Vadim

למי קרא מנחם בגין "בר כוכבא" ואיזו תנועת נוער נוסדה בל"ג בעומר?

איזו חברה השיקה לאחרונה משקה בטעם של פיקסל, ובאיזה ספר מופיע חתול בשם פיקסל? ● הטריוויה השבועית

מימין:  מנסור עבאס, ג’ידא רינאוי-זועבי, נפתלי בנט / צילום: AP, Abir Sultan , נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת, מארק ישראל סלם, הארץ

המינוי שנתקע והמשחק של בני גנץ: מאחורי הקלעים של הטלטלה בקואליציה

הפרישה של חברת מרצ מדגימה את מצבה הקשה של הקואליציה, וההבנה של חבריה שכל אחד מהם יכול לדרוש את כל שעולה בדעתו ● בינתיים, שר הביטחון גנץ מוודא שחבריו בממשלה יבינו שהישארותו בקואליציה לא מובנת מאליה ● וגם: ההישג של עבאס שעצבן את שקד ואלקין

אילת / צילום: Shutterstock

לא רק עיר תיירות: אילת מנסה להמציא את עצמה מחדש

עיר התיירות של ישראל מאותגרת בשנים האחרונות מכמה כיוונים ובכמה חזיתות בו זמנית ● האתגר האחרון הוא פתיחת קו התעופה ההיסטורי בין נתב"ג לשארם א-שייח ● אבל במקום לקרוס, נדמה שאילת דווקא מנסה למצוא את עצמה מחדש

קריסת חומת ברלין השפיעה באופן שונה על מדינות הגוש הקומוניסטי / צילום: Reuters, Stringer Germany

החוקר שמזהיר מנהיגים: שינויים פוליטיים מדרדרים את בריאות הציבור

מקריסת הגוש הקומוניסטי ועד המשבר הפיננסי של 2008 - פרופ' מרטין מקי, מומחה לבריאות הציבור מאוניברסיטת לונדון, מסביר בראיון לגלובס את הקשר בין תהליכי שינוי פוליטיים וחברתיים במדינות לתוחלת החיים ולתחלואה ● ויש לו גם מסקנות איך אפשר להתגבר על זה

קובה בורגול צמחוני במסעדת תבל / צילום: גל שון

איך מארגנים יום כיף בגליל לחבורה של צמחונים-טבעונים?

מחפשים הפתעה ליום הולדת? טיול מיוחד לחובבי טבע צמחונים? ספא שווה? מקום מיוחד להצעת נישואים? יש את מי לשאול!

לנובו yoga i9 / צילום: יח''צ

המחשב הנייד החדש הזה יקר, אבל העיצוב מדהים והתמורה שווה

ה-Yoga 9i החדש של לנובו בא עם עיצוב יוקרתי ומרענן, סאונד חזק, וחיי סוללה טובים ● עם זאת, המחשב מושך את תשומת לב הצרכן באמצעות רעשים לא מוסברים

הבורסה בת''א / צילום: שלומי יוסף

נעילה אדומה בבורסה; ירידות חדות בבונוס ביוגרופ ובסלקום

ירידות בסיום המסחר בתל אביב: מדד ת"א 35 איבד 2.3%, מדד ת"א 125 ירד ב-2.6% ומדד ת"א 90 נחלש ב-3.4% ● בונוס ביוגרופ, סלקום, נובה ואיי.סי.אל רשמו ירידות חדות ● הדולר מזנק ב-1.5% ונסחר סביב 3.40 שקלים ● דוחות: אנרג'יקס דיווחה על עלייה חדה ברווח

האלגוריתמים כובשים את מדעי הרוח / אילוסטרציה: Shutterstock

האלגוריתמים כובשים את מדעי הרוח

איך מנתחים אוסף של מאות אלפי גלויות של ארץ ישראל מהמאה ה-19, כמה אנשים ידעו קרוא וכתוב בתקופות עתיקות והאם משפט אייכמן היה אירוע ראווה או אירוע משפטי? ● אלו כמה מהשאלות שחוקרים בתחומי מדעי הרוח בישראל מתמודדים איתן בעזרת כלים של בינה מלאכותית