גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דירקטורים, היזהרו: חוסר הוודאות גובר, ופוליסות הביטוח מרקיעות שחקים

חלפו הימים שבהם ההתלבטות הגדולה של הדירקטור הייתה בין בורקס גבינה לבורקס תרד: עבודת הדירקטוריון בחברות הציבוריות הפכה מורכבת וקשה הרבה יותר ביחס לעבר, ובמקביל חלה עלייה חדה בעלויות הביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה ● הנה כמה טיפים שיסייעו לתפקד בהצלחה בעידן החדש

נוכחות בישיבות כבר איננה תנאי מספיק לדירקטורים / אילוסטרציה: Shutterstock
נוכחות בישיבות כבר איננה תנאי מספיק לדירקטורים / אילוסטרציה: Shutterstock

עם תחילת שנת 2022 ניתן לקבוע בוודאות שעבודת הדירקטוריון בחברות הציבוריות הפכה מורכבת וקשה הרבה יותר ביחס לשנים הקודמות. יותר מתמיד, דירקטורים נדרשים לפעול וליזום באופן אקטיבי; לוודא שיש בידיהם את מכלול המידע שנאסף ביד מקצועית ובאופן אובייקטיבי; לשקול מעטפת רחבה של שיקולים - דוגמת תרומה לקהילה ולסביבה והתחשבות באוכלוסיות עם צרכים ייחודיים; לקבל החלטות בסביבת חוסר ודאות גבוהה מאוד, כדוגמת התפרצות נגיף הקורונה; וכל זאת כשעלויות פוליסות הביטוח מרקיעות שחקים.

בקבלת ההחלטות נדרשים הדירקטורים לתמרן בסביבה מורכבת, הכוללת בעלי שליטה, רגולטורים דוגמת רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון ובעלי המניות, המחזיקים בידיהם את איום התביעה הייצוגית או הנגזרת.

מאז הקמת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי, וביתר שאת בשנתיים האחרונות, בדיקת עבודת הדירקטוריון נעשתה קפדנית יותר. כדי לצלוח את משימותיו, ולעמוד בחובות החוקיות החלות על דירקטור - חובות הזהירות והנאמנות - ישנם מספר נושאים שרצוי שכל דירקטור ייתן דעתו לקיומם ולחשיבותם.

נוכחות, אקטיביות ומעורבות בתהליך קבלת ההחלטה

החלטה לפעול או להימנע מפעולה, בדרך שתיטיב עם החברה, היא ליבת פועלו של הדירקטוריון. אחריותו הראשונה במעלה של הדירקטור היא שמירה על האינטרס של החברה.

לאחרונה הוסיף ביהמ"ש העליון נדבך למערך השיקולים, הסבוך גם כך, כאשר חייב נושאי משרה בחברת פינרוס החזקות בע"מ בתשלום פיצויים של למעלה ממיליון שקל, לאחר שמצא שבנסיבות המקרה היה על הדירקטוריון לשמור דווקא על האינטרס של בעלי מניות המיעוט, ולפעול למניעת מחיקת החברה ממסחר.

בעניין זה מצא ביהמ"ש שנושאי המשרה בחברה ידעו, ולכל הפחות היה עליהם לדעת, שהפעולות שנקטו יובילו למחיקת החברה, אך על פי רוב דווקא חוסר ודאות הוא מנת חלקו של הדירקטור.

בעת קבלת ההחלטה, הדירקטוריון יכול אך לשער ולהעריך מה יהיו תוצאותיה, וכיצד תשפיע על החברה ועל בעלי המניות. כדי לשקול באופן מיטבי, על הדירקטוריון להיחשף למסד נתונים רחב ואובייקטיבי ככל האפשר. דירקטור שחש שאין לו כל המידע הדרוש לו, או שהמידע הנמסר לו מוטה באופן זה או אחר, חובה עליו לדרוש מידע נוסף - חוות דעת נוספת, ייעוץ חיצוני וכו'.

חלפו הימים שבהם ההתלבטות הגדולה של הדירקטור הייתה בין בורקס גבינה לבורקס תרד. נוכחות ומעורבות הן דרישות סף היום. על דירקטורים להקפיד לנכוח בעצמם בישיבות הדירקטוריון ובוועדות השונות, ובצוק העתים להיעזר בדירקטור חליף, תוך הבנה שגם שימוש בכלי זה אינו מנקה אותם מאחריות.

ואין די בנוכחות עצמה: דירקטור נדרש להיות אקטיבי ומעורב בדיון ובהליך קבלת ההחלטה; לשאול שאלות, לעורר קשיים, לאתגר את הנהלת החברה ואף להתנגד לבעל השליטה, שלא אחת אחראי על מינויו לדירקטוריון.

בימים אלה ממתין לדיון בביהמ"ש העליון ערעור בעניין גפן-נוסבאום, שהטענה המרכזית בו היא שהנתבעים הציגו לדירקטוריון מידע כוזב וחסר, שהוביל למכירת מניות לנתבעים "בנזיד עדשים"; התביעה נדחתה במחוזי, לאחר שנמצא שהדירקטורים מטעם התובעים נעדרו תדיר מישיבות הדירקטוריון, ולא עשו מאמץ לקבל מידע נוסף, שיסייע בקבלת החלטה מיטבית. 

פרוטוקולים ופרוצדורה

ברוב המקרים יידרש ביהמ"ש לשאלת אחריות הדירקטוריון זמן רב לאחר קבלת ההחלטה, ולאחר שתוצאותיה ידועות. הכלי העיקרי העומד לרשות ביהמ"ש הוא בחינת הפרוטוקולים מאותן ישיבות שבהן דנו בהחלטה, ובחינת נימוקי הדירקטוריון לקבלתה. בהתאם, על הדירקטורים לעמוד על כך שפרוטוקול הישיבה ישקף נאמנה את הדיון שהתנהל ואת חלקם בו, כעדות לאמור לעיל: נוכחות, אקטיביות, מסד נתונים רחב והשיקולים שנשקלו.

גם בעניין פינרוס וגם בעניין גפן-נוסבאום, ביהמ"ש בחן לעומק את הפרוטוקולים הרלוונטיים ועמד על הפגמים שנפלו בהליך. משמעות רבה נודעת לגודלם ולמהותם של פגמים בהליך, בכל הנוגע לנכונותו של ביהמ"ש להתעלות מעליהם ולהכשיר בדיעבד החלטה, או פעולה מסוימת.

בפסק הדין בעניין אסם-נסטלה, למשל, ניתח ביהמ"ש המחוזי לפרטי פרטים את הליך אישור העסקה עם בעלת השליטה, ומצא לא מעט פגמים; למרות זאת נדחתה הבקשה לתביעה ייצוגית, משנמצא שעבודת הוועדה הבלתי תלויה היתה סבירה בנסיבות, ושהעסקה אושרה ברוב גדול מבין בעלי מניות הציבור.

ממש לאחרונה נדחה ערעור על פסק הדין הזה, ונקבע כי: "החזקה בדבר הוגנות העסקה חלה כל עוד הוועדה שמונתה קיימה הליך אפקטיבי ובלתי תלוי כמצופה ממנה". החידוש, העשוי להתגלות כקריטי, הוא הקביעה שעסקת בעלי עניין, שהמו"מ לגביה נוהל באמצעות ועדה בלתי תלויה שפעלה בהליך תקין ומיומן, וזכתה לאישור הקבוע בחוק, תיהנה באופן גורף מביקורת שיפוטית ברף של שיקול דעת עסקי, המקנה לדירקטורים חסינות.

חסינות זו אינה דבר של מה בכך, וכוחה יפה גם כאשר אין מדובר בעסקה עם בעל שליטה; צעד משמעותי נעשה בעניין בטר-פלייס, כאשר ביהמ"ש המחוזי, החיל את כלל שיקול הדעת העסקי עוד בשלב מקדים למשפט עצמו, ודחה את התביעה על הסף. טוב יעשה כל דירקטור אם יקרא את החלטת השופט גרוסקופף, שבה הוא פורט לפרוטות את משמעות הכלל במציאות התאגידית הישראלית. ערעור עניין זה טרם הוכרע בביהמ"ש העליון.

ממשל תאגידי, פטור ושיפוי וביטוח מקצועי

ממשל תאגידי תקין תופס משקל גדול יותר באופן שבו רגולטורים ובתי משפט בוחנים חברות. אינדיקציה אפשרית לחברה בריאה ומסודרת היא פעילות תחת קובץ נהלים מוקפד, המסדיר עניינים פנים-חברתיים, וכולל בתוכו, למשל, נוהל עבודת דירקטוריון, נוהל דיווחים מידיים, נוהל עסקאות עם בעלי עניין, קוד אתי ועוד. שמירה על ממשל תאגידי, גם היא באחריות הדירקטוריון, וגם על רקע זה עלולות להתגלע מחלוקות.

בשנתיים האחרונות אנחנו עדים גם לעלייה חריפה בעלויות הביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה, ובמקביל לצמצום הכיסוי הביטוחי עצמו. כך למשל, התפרסם כי פועלים אי.בי.אי שילמה כ-280 אלף דולר עובר פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שרק שנה קודם לכן עלתה כ-160 אלף דולר בלבד.

לאחרונה נוכחנו שברבעון השני של 2021 נרשמה עלייה נוספת במחיר, בשיעור של למעלה מ-15% ביחס לרבעון המקביל ב-2020. רשות ניירות ערך קבעה בקיץ 2020 הקלה מסוימת, המאפשרת לחברות לכלול במדיניות התגמול שלהן התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי בלבד, ללא הכרח באישור אסיפת בעלי מניות, כיוון שלא נדרש עדכון מדיניות התגמול. עדיין, מדובר בנטל מכביד שיש לתת עליו את הדעת.

עו"ד גרזי הוא שותף ומנהל מחלקת שוק ההון במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ. עו"ד פרציגר הוא עורך דין במחלקה

עוד כתבות

מדד התחבורה הציבורית / צילום: תמר מצפי

הצצה לאוטופיה: פסח הדגים מה קורה לאוטובוסים כשהנתיבים פנויים

לפי מדד גלובס ו-Moovit, באפריל (ללא חול המועד פסח) שהיה רווי חופשות רק 16% מהאוטובוסים איחרו לתחנה בלמעלה מ-10 דקות, ואילו 11% הקדימו ביותר מ-5 דקות ● חול המועד סיפק מבט למציאות שבה תנועת האוטובוסים זורמת בחופשיות והם כמעט ולא איחרו באופן משמעותי

מירי בוהדנה בקמפיין שופרסל / צילום: צילום מסך

מי הזיז את הגבינה: הפרסומות לחג השבועות מתקשות להיחרט בתודעת הצופים

למרות שכמעט כל חברות החלב הצטיידו בפרזנטורים מוכרים כמו מירי בוהדנה, רותי ברודו ואייל שני, הן לא התברגו בדירוג הזכורות והאהובות של גלובס וגיאוקרטוגרפיה ● הקמפיין של סופר-פארם מגוון בלי להתאמץ

תוחלת חיים בשנים

תוחלת החיים בישראל גבוהה ב־9 שנים מברשות הפלסטינית

בואו לצלול איתנו למספרים ולנתונים שמאחורי החיים עצמם ● והפעם:תוחלת החיים בישראל גבוהה ב־9 שנים מברשות הפלסטינית

ג'רום פאוול, יו''ר הפדרל ריזרב / צילום: Associated Press, Alex Brandon

הפרוטוקולים מגלים: הפד שוקל העלאת ריבית מהירה וחדה יותר

בבנק המרכזי של ארצות הברית מתכוונים לבצע העלאות ריבית נוספות של 50 נקודות בסיס, כך לפי הפרוטוקולים שפורסמו ● המילה אינפלציה הוזכרה 60 פעמים. "כל המשתתפים אישרו מחדש את מחויבותם החזקה ונחישותם לנקוט במהלכים הדרושים כדי להחזיר את יציבות המחירים", נכתב

סופרמרקט / צילום: Shutterstock

מאז הריקול של שטראוס המתחרות העלו מחירים ב-5%

לפי נתונים מ-58 רשתות ותתי רשתות, מאז הריקול של חברת שטראוס, עלו מחירי מוצרי השוקולד של חברות אחרות בממוצע בכ-5% ● "עליות המחיר האלה מקוממות, ושוב מטילות את מלוא הנטל על הצרכן", אומרים במועצה לצרכנות, שערכה את הבדיקה

מעסיקים רבים הפנימו שדפוסי העבודה הולכים להשתנות / צילום: Shutterstock, Arthur Bargan

בוריס ג'ונסון כבר מגבש תוכנית חירום: הבריטים לא רוצים לחזור לעבודה במשרדים

גם לאחר הסרת כל מגבלות הקורונה, העובדים בבריטניה עדיין עובדים מהבית 1.93 ימים בממוצע בכל שבוע - מה שמשנה את שוק המשרדים במדינה, שהתפוסה בו ירדה בחצי מלפני המגפה ● ראש הממשלה זועם, וחושב על תוכניות שיקימו את העובדים מהספה בבית

חוב הארנונה / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי

הארנונה במוקד: העיריות והממשלה מתווכחות על הנוסחה ופרויקטי הנדל"ן נתקעים

כשהמדינה מחזיקה ב־41% מתקציב הרשויות המקומיות והארנונה למגורים הפסדית, קשה למצוא עיריות שממהרות לבנות עוד דירות ● הסכמי הגג אמנם לא הצליחו לזרז בנייה למגורים, אבל ייתכן שהפיתרון מסתתר בהם

אלכס גינצבורג, רותי שמחה ועידו ויגדור, ויולה קרדיט / צילום: באדיבות ויולה קרדיט

ויולה קרדיט גייסה 700 מיליון דולר כדי לספק קווי אשראי לחברות פינטק

קרן החוב הוותיקה ויולה קרדיט מציעה קווי אשראי של 3-4 שנים לחברות פינטק שזקוקות להון זמין לצורך מתן הלוואות ללקוחות הקצה ● המשקיעים מאחורי ויולה קרדיט הם גופים מוסדיים ישראלים

אזרח מקומי צופה על אזור העסקים של ריאד / צילום: Shutterstock

עשרות אנשי עסקים טסו לאחרונה לסעודיה עם דרכון ישראלי

חשיפת גלובס: עשרות אנשי עסקים הגיעו לסעודיה עם דרכון ישראלי לאחר שזו ביטלה את האיסור על נחיתת ישראלים בשטחה ● המטרה: לנצל את התחממות היחסים בין המדינות לטובת חתימה על הסכמים כלכליים בין הצדדים

מכוניות חשמליות / צילום: Shutterstock

כמה תשלמו על כל ק"מ ברכב חשמלי? פרטים חדשים על תוכנית המיסוי של האוצר

בחדרים הסגורים של האוצר מדברים על הטלת מס נסועה על רכב חשמלי לקראת אמצע 2023 או תחילת 2024. לגלובס נודע כי המס יסתכם בעלות של כ-3,000 עד 4,000 שקל לרכב עם נסועה ממוצעת של כ-20 אלף ק"מ בשנה ● וגם: תוך כמה שעות נחטפו המכוניות החשמליות הראשונות של טויוטה בישראל? ● השבוע בעולם הרכב

בנין חברת חשמל ת''א / צילום: איל יצהר

"בניינים עומדים ריקים חודשים": למה הקבלנים מפחדים כל כך מחברת החשמל

קבלנים שבונים במחוז תל אביב מתלוננים על התנהלות קשה מול אחד הגורמים המרכזיים בשלב קבלת טופס אכלוס - חברת החשמל • העיכובים מגדילים את העלויות לקבלנים, ומאלצים את הדיירים לחפש מקום מגורים זמני • חברת החשמל: "ההזמנות מבוצעות לפי אמות המידה שקבעה רשות החשמל"

קבוצת תיירים בירושלים / צילום: Shutterstock

מפיזור גיאוגרפי ועד סדרות טלוויזיה: מומחה התיירות העולמי עם עצות מיתוג לישראל

המומחה הבינלאומי למיתוג ערים, אנגין קליקבס, סבור שישראל צריכה לייצר "קואליציה של גופים" - ומציג שלוש דרכים למיתוג המדינה ביום שאחרי הקורונה ● על הפרק: קידום יעדים חדשים מחוץ לתל אביב וירושלים, קמפיינים ממוקדים ושימוש במדיום הטלוויזיוני

זיו ספיר / צילום: אילן בשור

אי.בי.אי מצטרפת לטרנד החם: מגייסת קרן של 200 מיליון דולר להקמת חוות שרתים

קרן החוב וולקנו מבית אי.בי.אי מסכמת שנת פעילות שבמהלכה כבר השלימה גיוס של מיליארד שקל, למימון מיזמי נדל"ן מניב בארה"ב

המגרש למכירה בשכונת נווה גן / צילום: משרד דסה נייר

בין קריית שאול לתל ברוך צפון: עיריית רמת השרון מוכרת קרקע במחיר מינימום של כ־39 מיליון שקל

העירייה פרסמה מכרז עבור שטח של כדונם וחצי שבו היא מחזיקה עם בעלים פרטיים, מדרום לתוכנית "רצועת הנופש מערב" ● על המגרש ניתן לבנות בניין בן 12 קומות ו־23 יח"ד ● מועד אחרון להגשת הצעות: בעוד כחודש

טאלנטים מסרבים למשימות / אילוסטרציה: Shutterstock

"טאלנטים מסרבים לבצע משימות": האם הגיע הזמן להציע תשלום על מבחני קבלה?

בשיא הביקוש לעובדים, הרשתות התמלאו דיונים על עול המטלות שניתנות למועמדים כחלק מתהליך הגיוס והיו גם מעסיקים שנענו לבקשות תשלום ● רוב החברות עדיין נמנעות מכך ● האם זה ישתנה, ואיזה סטארט-אפ משלם עד 1,000 שקל למועמד רציני ● ניהול וקריירה

מטוס של חברת ישראייר / צילום: תמר מצפי

ישראייר מסכמת רבעון עם רווח נקי של 1.8 מיליון דולר

הרווח הגולמי של ישראייר ברבעון הראשון של השנה הסתכם ב-4.7 מיליון דולר - פי שלושה מהרווח הגולמי ברבעון המקביל ב-2019, טרום הקורונה ● רואי החשבון של ישראייר העריכו כי החברה מסוגלת לעמוד בכל התחייבויותיה בעתיד הנראה לעין ● מההנהלה נמסר: "ישראייר לא עצרה מלכת לכל אורך משבר הקורונה"

מיטל גוטמן, מקינזי אירופה / צילום: רונן גולדמן

מקינזי מגייסים את הקהילה הלהט"בית

בפירמת הייעוץ מקינזי מקיימים אירוע גיוס כישרונות ונטוורקינג לסטודנטים וצעירים מהקהילה הלהט"בית בלבד. בחברה מסבירים כי המהלך נולד נוכח ייצוג החסר הלהט"בי בעולם העסקים ● וגם: ארגון March of Life מקיים את "מצעד העמים" בשביל ישראל, בתאריכים 26-28 במאי ● אירועים ומינויים

יאיר לפיד והלל קוברינסקי מאחוריו/ צילום: רוני שיצר

ללא תפקיד רשמי או הסכם ניגוד עניינים: האיש של יאיר לפיד שמושך בחוטים וממנה בכירים

הלל קוברינסקי הוא ממקימי יש עתיד ונחשב לאחד האנשים המקורבים לראש הממשלה החליפי ● למרות שרשמית הוא לא אוחז בתפקיד רשמי, נראה שחלק גדול מהמהלכים של לפיד, כמו גם מינויים של בכירים עוברים דרכו ● וגם: מדוע הקואליציה נדרכה כשזועבי הציבה דרישות, אבל נשארה אדישה למרד של ביטון?

דוד כץ / צילום: יוסי כהן

קנס בגובה רבע מיליון שקל הוטל על חברה המצויה בלב פרשת הונאת משקיעים

משרד הבינוי והשיכון הטיל עיצום כספי על "סיגניצ'ר ספיר", אותה מנהל כיום יזם הנדל"ן דוד כץ שמצוי תחת חקירה של רשות ני"ע ● הקנס הוטל על החברה לאחר שנמצא כי הפרה את חוק המכר בנוגע למתן בטוחות במכירת נדל"ן בפרויקט בדרום הארץ ● לטענת כץ הוא לא היה מעורב בחברה בתקופה הרלוונטית אלא במועד מאוחר

סניף סגור של המשביר לצרכן, נובמבר 2020 / צילום: בר - אל

מי יספוג את הנזק? קניוני עופר והמשביר ממשיכים במאבק על דמי השכירות בתקופת סגרי הקורונה

חברת אזו-ריט מקבוצת קניוני עופר תבעה בנובמבר 2021 את המשביר לצרכן בסכום של 12.7 מיליון שקל בגין אי תשלום דמי שכירות החל ממרץ 2020 על נכס בירושלים ● מאוחר יותר הוגשה מטעם המשביר לצרכן תביעה נגדית, בה נטען כי השטח המושכר קטן בכ-15% משסוכם ● לאחרונה הגישה אזו-ריט כתב הגנה לתביעה שכנגד, במסגרתו טענה שההתביעה "מופרכת"