גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דירקטורים, היזהרו: חוסר הוודאות גובר, ופוליסות הביטוח מרקיעות שחקים

חלפו הימים שבהם ההתלבטות הגדולה של הדירקטור הייתה בין בורקס גבינה לבורקס תרד: עבודת הדירקטוריון בחברות הציבוריות הפכה מורכבת וקשה הרבה יותר ביחס לעבר, ובמקביל חלה עלייה חדה בעלויות הביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה ● הנה כמה טיפים שיסייעו לתפקד בהצלחה בעידן החדש

נוכחות בישיבות כבר איננה תנאי מספיק לדירקטורים / אילוסטרציה: Shutterstock
נוכחות בישיבות כבר איננה תנאי מספיק לדירקטורים / אילוסטרציה: Shutterstock

עם תחילת שנת 2022 ניתן לקבוע בוודאות שעבודת הדירקטוריון בחברות הציבוריות הפכה מורכבת וקשה הרבה יותר ביחס לשנים הקודמות. יותר מתמיד, דירקטורים נדרשים לפעול וליזום באופן אקטיבי; לוודא שיש בידיהם את מכלול המידע שנאסף ביד מקצועית ובאופן אובייקטיבי; לשקול מעטפת רחבה של שיקולים - דוגמת תרומה לקהילה ולסביבה והתחשבות באוכלוסיות עם צרכים ייחודיים; לקבל החלטות בסביבת חוסר ודאות גבוהה מאוד, כדוגמת התפרצות נגיף הקורונה; וכל זאת כשעלויות פוליסות הביטוח מרקיעות שחקים.

בקבלת ההחלטות נדרשים הדירקטורים לתמרן בסביבה מורכבת, הכוללת בעלי שליטה, רגולטורים דוגמת רשות ניירות ערך ורשות שוק ההון ובעלי המניות, המחזיקים בידיהם את איום התביעה הייצוגית או הנגזרת.

מאז הקמת המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי, וביתר שאת בשנתיים האחרונות, בדיקת עבודת הדירקטוריון נעשתה קפדנית יותר. כדי לצלוח את משימותיו, ולעמוד בחובות החוקיות החלות על דירקטור - חובות הזהירות והנאמנות - ישנם מספר נושאים שרצוי שכל דירקטור ייתן דעתו לקיומם ולחשיבותם.

נוכחות, אקטיביות ומעורבות בתהליך קבלת ההחלטה

החלטה לפעול או להימנע מפעולה, בדרך שתיטיב עם החברה, היא ליבת פועלו של הדירקטוריון. אחריותו הראשונה במעלה של הדירקטור היא שמירה על האינטרס של החברה.

לאחרונה הוסיף ביהמ"ש העליון נדבך למערך השיקולים, הסבוך גם כך, כאשר חייב נושאי משרה בחברת פינרוס החזקות בע"מ בתשלום פיצויים של למעלה ממיליון שקל, לאחר שמצא שבנסיבות המקרה היה על הדירקטוריון לשמור דווקא על האינטרס של בעלי מניות המיעוט, ולפעול למניעת מחיקת החברה ממסחר.

בעניין זה מצא ביהמ"ש שנושאי המשרה בחברה ידעו, ולכל הפחות היה עליהם לדעת, שהפעולות שנקטו יובילו למחיקת החברה, אך על פי רוב דווקא חוסר ודאות הוא מנת חלקו של הדירקטור.

בעת קבלת ההחלטה, הדירקטוריון יכול אך לשער ולהעריך מה יהיו תוצאותיה, וכיצד תשפיע על החברה ועל בעלי המניות. כדי לשקול באופן מיטבי, על הדירקטוריון להיחשף למסד נתונים רחב ואובייקטיבי ככל האפשר. דירקטור שחש שאין לו כל המידע הדרוש לו, או שהמידע הנמסר לו מוטה באופן זה או אחר, חובה עליו לדרוש מידע נוסף - חוות דעת נוספת, ייעוץ חיצוני וכו'.

חלפו הימים שבהם ההתלבטות הגדולה של הדירקטור הייתה בין בורקס גבינה לבורקס תרד. נוכחות ומעורבות הן דרישות סף היום. על דירקטורים להקפיד לנכוח בעצמם בישיבות הדירקטוריון ובוועדות השונות, ובצוק העתים להיעזר בדירקטור חליף, תוך הבנה שגם שימוש בכלי זה אינו מנקה אותם מאחריות.

ואין די בנוכחות עצמה: דירקטור נדרש להיות אקטיבי ומעורב בדיון ובהליך קבלת ההחלטה; לשאול שאלות, לעורר קשיים, לאתגר את הנהלת החברה ואף להתנגד לבעל השליטה, שלא אחת אחראי על מינויו לדירקטוריון.

בימים אלה ממתין לדיון בביהמ"ש העליון ערעור בעניין גפן-נוסבאום, שהטענה המרכזית בו היא שהנתבעים הציגו לדירקטוריון מידע כוזב וחסר, שהוביל למכירת מניות לנתבעים "בנזיד עדשים"; התביעה נדחתה במחוזי, לאחר שנמצא שהדירקטורים מטעם התובעים נעדרו תדיר מישיבות הדירקטוריון, ולא עשו מאמץ לקבל מידע נוסף, שיסייע בקבלת החלטה מיטבית. 

פרוטוקולים ופרוצדורה

ברוב המקרים יידרש ביהמ"ש לשאלת אחריות הדירקטוריון זמן רב לאחר קבלת ההחלטה, ולאחר שתוצאותיה ידועות. הכלי העיקרי העומד לרשות ביהמ"ש הוא בחינת הפרוטוקולים מאותן ישיבות שבהן דנו בהחלטה, ובחינת נימוקי הדירקטוריון לקבלתה. בהתאם, על הדירקטורים לעמוד על כך שפרוטוקול הישיבה ישקף נאמנה את הדיון שהתנהל ואת חלקם בו, כעדות לאמור לעיל: נוכחות, אקטיביות, מסד נתונים רחב והשיקולים שנשקלו.

גם בעניין פינרוס וגם בעניין גפן-נוסבאום, ביהמ"ש בחן לעומק את הפרוטוקולים הרלוונטיים ועמד על הפגמים שנפלו בהליך. משמעות רבה נודעת לגודלם ולמהותם של פגמים בהליך, בכל הנוגע לנכונותו של ביהמ"ש להתעלות מעליהם ולהכשיר בדיעבד החלטה, או פעולה מסוימת.

בפסק הדין בעניין אסם-נסטלה, למשל, ניתח ביהמ"ש המחוזי לפרטי פרטים את הליך אישור העסקה עם בעלת השליטה, ומצא לא מעט פגמים; למרות זאת נדחתה הבקשה לתביעה ייצוגית, משנמצא שעבודת הוועדה הבלתי תלויה היתה סבירה בנסיבות, ושהעסקה אושרה ברוב גדול מבין בעלי מניות הציבור.

ממש לאחרונה נדחה ערעור על פסק הדין הזה, ונקבע כי: "החזקה בדבר הוגנות העסקה חלה כל עוד הוועדה שמונתה קיימה הליך אפקטיבי ובלתי תלוי כמצופה ממנה". החידוש, העשוי להתגלות כקריטי, הוא הקביעה שעסקת בעלי עניין, שהמו"מ לגביה נוהל באמצעות ועדה בלתי תלויה שפעלה בהליך תקין ומיומן, וזכתה לאישור הקבוע בחוק, תיהנה באופן גורף מביקורת שיפוטית ברף של שיקול דעת עסקי, המקנה לדירקטורים חסינות.

חסינות זו אינה דבר של מה בכך, וכוחה יפה גם כאשר אין מדובר בעסקה עם בעל שליטה; צעד משמעותי נעשה בעניין בטר-פלייס, כאשר ביהמ"ש המחוזי, החיל את כלל שיקול הדעת העסקי עוד בשלב מקדים למשפט עצמו, ודחה את התביעה על הסף. טוב יעשה כל דירקטור אם יקרא את החלטת השופט גרוסקופף, שבה הוא פורט לפרוטות את משמעות הכלל במציאות התאגידית הישראלית. ערעור עניין זה טרם הוכרע בביהמ"ש העליון.

ממשל תאגידי, פטור ושיפוי וביטוח מקצועי

ממשל תאגידי תקין תופס משקל גדול יותר באופן שבו רגולטורים ובתי משפט בוחנים חברות. אינדיקציה אפשרית לחברה בריאה ומסודרת היא פעילות תחת קובץ נהלים מוקפד, המסדיר עניינים פנים-חברתיים, וכולל בתוכו, למשל, נוהל עבודת דירקטוריון, נוהל דיווחים מידיים, נוהל עסקאות עם בעלי עניין, קוד אתי ועוד. שמירה על ממשל תאגידי, גם היא באחריות הדירקטוריון, וגם על רקע זה עלולות להתגלע מחלוקות.

בשנתיים האחרונות אנחנו עדים גם לעלייה חריפה בעלויות הביטוח לדירקטורים ולנושאי משרה, ובמקביל לצמצום הכיסוי הביטוחי עצמו. כך למשל, התפרסם כי פועלים אי.בי.אי שילמה כ-280 אלף דולר עובר פוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה, שרק שנה קודם לכן עלתה כ-160 אלף דולר בלבד.

לאחרונה נוכחנו שברבעון השני של 2021 נרשמה עלייה נוספת במחיר, בשיעור של למעלה מ-15% ביחס לרבעון המקביל ב-2020. רשות ניירות ערך קבעה בקיץ 2020 הקלה מסוימת, המאפשרת לחברות לכלול במדיניות התגמול שלהן התייחסות להיקף הכיסוי הביטוחי בלבד, ללא הכרח באישור אסיפת בעלי מניות, כיוון שלא נדרש עדכון מדיניות התגמול. עדיין, מדובר בנטל מכביד שיש לתת עליו את הדעת.

עו"ד גרזי הוא שותף ומנהל מחלקת שוק ההון במשרד פרל כהן צדק לצר ברץ. עו"ד פרציגר הוא עורך דין במחלקה

עוד כתבות

פרופ' יו מונטגומרי / צילום: תמונה פרטית

החוקר שגילה על הר הפומורי מה אנחנו צריכים כדי לשרוד בטיפול נמרץ

פרופ' יו מונטגומרי, רופא וחוקר של הישרדות בתנאי קיצון, יצא לבדוק מה גורם לאנשים מסוימים לשרוד ולאחרים למות, ומה אפשר ללמוד מזה על טיפול בחולים במחלות קשות ● אבל בכובעו כפעיל נלהב למען משבר האקלים, הוא בכלל לא בטוח שלתובנות שלו תהיה הרבה תועלת: "אם לא נעשה משהו עכשיו, לאף אחד לא יהיה סיכוי. הכול תלוי ביחידים ובעסקים"

טרייפל משמש / צילום: Shutterstock

שבועות טבעוני: מתכון שגם אוכלי גבינות יעמדו בתור כדי לקבל פרוסה ממנו

זה שאתם נמנעים ממוצרי חלב לא אומר שאתם לא יכולים ליהנות מקינוח לשבועות: 
טרייפל טבעוני עם ליים ומשמשים. תרשמו מתכון

וול סטריט, ניו יורק / צילום: Shutterstock, orhan akkurt

על שם מי נקרא מדד הדאו ג'ונס, שחוגג השבוע את יום הולדתו ה-124? הטריוויה השבועית

למה נקראת מחלת אבעבועות הקוף בשם זה, אם המחלה מועברת בכלל דרך מכרסמים, ומהו "יום המגבת"? ● הטריוויה השבועית 

הלגונה בדובאי. יחידות הדיור הבינוניות עד מפוארות הן המבוקשות ביותר על ידי משקיעים / צילום: Shutterstock

איפה אפשר למצוא דירה ב-400 אלף שקל? חפשו בשוק הנדל"ן הלוהט של האמירויות

דוח של ברקשייר האתוויי קובע כי ב־2021, שוק הנדל"ן באיחוד האמיריות רשם את קצב הצמיחה הגבוה ביותר באזור המזרח התיכון, אפריקה ואירופה ● מה קובעים דיני המסים במדינה, מה צריכים לקחת בחשבון המשקיעים הזרים וממה הם צריכים להיזהר?

מבנה שירות המיון הארצי של דואר ישראל / צילום: איל יצהר

דירקטוריון דואר ישראל יתכנס בשבוע הבא לאישור תוכנית ההבראה

לגלובס נודע כי ביום חמישי נערכה פגישה בין ראשי הדואר, משרד התקשורת, אגף התקציבים ורשות החברות על מנת לסיים את המחלוקת סביב תוכנית ההבראה של החברה ● לפי תוכנית ההבראה המעודכנת, הפיטורים צומצמו ל-1,100 עובדים, שעלותם 1.1 מיליון שקל לעובד ● המדינה תגדיל את מימון הביניים ותקבל תמורה מ-42 נכסים שיימכרו

תצפית מהר אורה על מנזר גורנינסקי בעין כרם / צילום: פנינה עין מור

לאכול עוגת אגסים מושלמת בנקודת התצפית היפה ביותר בירושלים

כיפות הבצלים של עין כרם, עוגת האגסים של אוגוסטה ויקטוריה, מגדל ימק"א ותצפית שקיעה על החומות. לקראת יום ירושלים בחרנו את ארבע נקודות התצפית היפות ביותר בעיר ובכל אחת מהן משהו טעים לאכול

פינוי בינוי בתל אביב / צילום: ינאי אלפסי

המחוזי חיזק: התמורה בפינוי-בינוי נמדדת לפי התוספת במ"ר ולא לפי השווי הכספי

בעלת דירה בקומת קרקע התנגדה לפרויקט תמ"א בבניין משום שקיבלה דירה בקומה השנייה • המפקחת על המקרקעין קיבלה את טענתה אולם המחוזי הפך את ההחלטה

הסוד השמור של עולם היהלומים / צילום: Reuters, Uli Deck

האם היהלומים שלכם באמת טבעיים? הסוד של התעשייה נחשף

סרט דוקומנטרי חדש של במאי שרק רצה לספר סיפור מעניין חשף כמעט באקראי את מה שניסתה להחביא תעשיית היהלומים העולמית במשך שנים: לתוך משלוחי היהלומים הטבעיים מסתננים יהלומים סינתטיים שנמכרים במחיר מלא ● האם זה יצליח לערער את הענף

מה אפשר לקנות ב-2.2 מיליון שקל בגליל המערבי / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

מה אפשר לקנות ב-2.2 מיליון שקל בגליל המערבי?

דירות עם 4 חדרים בשלומי, בעכו או בכרמיאל או דירת 5 חדרים בנהריה

ימית אפריאט / צילום: איל יצהר

יועצת המשכנתאות שלא מפחדת מהעלאות הריבית ודבקה במסלול הפריים

ימית אפריאט מייעצת ללקוחותיה להיזהר דווקא מהאינפלציה העולה וממסלולי הריבית המשתנה, ומגלה שהאיסור לקחת מימון על חשבון דירה קיימת, גלגל את המשקיעים לשוק החוץ בנקאי

הדפסת דולרים / צילום: Associated Press, Jacquelyn Martin

ריקוד הטנגו המסוכן של הריבית והחוב הגדל באמריקה

בתחילת החודש הודיע הפדרל ריזרב על העלאת הריבית וצמצום המאזן שלו ● השווקים בכלל והנאסד"ק במיוחד הגיבו הפעם בקריסה ● כיצד תשפיע העלאת הריבית על השווקים הפיננסיים ותיקי החיסכון והפנסיה והאם לפד יש אופציות אחרות ● מבט מקרוב על הריבית במשק האמריקאי

התחדשות עירונית ברחוב מכבי 8 רעננה / הדמיה: תמיר חטיבה

פרויקט התמ"א ברעננה שנתקע ואז קם לתחייה

בפרויקט ברחוב מכבי ברעננה הוחלפו ארבעה קבלנים, ועכשיו רואים את הסוף ● כל דירה תקבל תוספת של 23 מ"ר

עדן בן זקן / צילום: צילום מסך מיו טיוב

הלהיט שכבש את יוטיוב למרות כל הביקורות

איזו סדרה ישראלית מסעירה את נטפליקס, מה זה מדד המדינה הטובה, איזה אירוע ספורט העסיק את הגולשים במיוחד ולמה כולם הפסיקו לדאוג מהקורונה ● על מה כולם דיברו השבוע

לפי הנטען במחקר, טאבולה הישראלית אספה פרטים ללא אישור מפורש מהמשתמשים / צילום: Shutterstock, Kite_rin

מחקר חדש: רשתות פרסום אוספות מידע על המשתמשים גם ללא אישורם

מחקר אקדמי מצא שמספר רשתות פרסום, ביניהן טאבולה הישראלית, יאנדקס ופייסבוק, אספו מידע מתוך טפסים למילוי הפרטים האישיים של המשתמשים, גם אם הליך הרישום לא הושלם ● טאבולה: "למרות שלא נמצאו נתונים התומכים בכך, תיקנו אפשרויות של איסוף מיילים"

ממלכת החלבה בשוק מחנה יהודה. מימין: אורי ממן, דביר מועלם ושמעון ששון. / צילום: איל יצהר

דוכן החלבה שנוסד במרוקו ועבר לשוק מחנה יהודה: ביקור במוסד ירושלמי

הם מתחילים לעבוד רק בתשע, חייבים לדעת אנגלית כדי להסתדר עם התיירים
ולא מפסיקים לאכול ● ביקור בממלכת החלבה בשוק מחנה יהודה ● הברזייה

משרד האוצר / צילום: שלומי יוסף

אנשי האוצר חוזרים להניח בעקשנות אצבע על הבעיה שמנציחה את משבר הדיור

בחוק ההסדרים הקודם ניסו באוצר להעלות את הארנונה למגורים מדי שנה ב-2%, אבל כעת הם החליטו לתקוף מכיוון אחר ● כעת, לפחות בתיאוריה, רשויות מקומיות יפסיקו לחלום רק על הקמת מגדלי משרדים, והן אולי אפילו יחלמו על עוד דירות מגורים ● כוכבי השבוע

מייסדי סטארקוור: אלי בן־ששון ואורי קולודני / צילום: נטלי שור

קרן ההון סיכון המפורסמת מזהירה ממשבר ארוך, אבל תחום אחד עדיין פורח

קרן סקויה, שנחשבת לאחת הגדולות והנחשבות בעמק הסיליקון, המליצה ליזמים שלה להתכונן למשבר ממושך ● ועדיין הסטארט-אפים בעולמות הקריפטו ממשיכים לגייס מימון גבוה בשווי חלומי, כמו זה שקיבלה השבוע חברת הקריפטוגרפיה הישראלית סטארקוור ● השבוע שהיה בהייטק ומדע

הנרי קיסינג'ר בפורום הכלכלי בדאבוס לפני כעשור / צילום: Reuters, Stefan Wermuth

קיסינג'ר נגד סורוס על רוסיה ואוקראינה

שני האנשים בשנות ה-90 לחייהם מציעים חזונות סותרים על הסדר העולמי בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס

פייטון גנדרון. ביצע טבח בשכונה שחורה בהשראת תיאוריית הקונספירציה / צילום: Associated Press, Matt Rourke

המזימה נגד הגזע הלבן: אמריקה מתקרבת אל איזור הדמדומים

תיאוריית קונספירציה בת מאה חוזרת ומתפשטת בימין האמריקאי ● המזימה: להחליף לבנים בשחורים. היא מזינה לא רק רוצחי–המונים, גם חלקים של המערכת הפוליטית

גילעד אלטשולר / צילום: איל יצהר

כל הדרך למטה: מה קרה לבית ההשקעות אלטשולר שחם?

אחרי שנים שבהן אלטשולר שחם היה מלך בתי ההשקעות בישראל, עם מגע ידי הזהב של המייסד והמנכ"ל גילעד אלטשולר - הגיע השפל, והלקוחות הבורחים כבר לקחו איתם כ-30 מיליארד שקל בפדיונות ● אז מה בעצם הוביל לנפילה והאם יש סיכוי להתאוששות מטאורית בקרוב?