גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

המשק זקוק לכך: להקים בית משפט כלכלי לענייני משפחה

כ-50% מהחברות הנסחרות בבורסה הן בשליטה משפחתית - הדבר מציב בפנינו אתגר משמעותי, ויש לקדם מענה לכך ● הגיעה העת להקים בישראל בית משפט כלכלי לסכסוכים משפחתיים

הגיעה העת להקים בישראל בית משפט כלכלי לסכסוכים משפחתיים / צילום: Shutterstock
הגיעה העת להקים בישראל בית משפט כלכלי לסכסוכים משפחתיים / צילום: Shutterstock

עסקים משפחתיים הם עמוד השדרה של הכלכלה העולמית. ההכנסות השנתיות של 500 העסקים המשפחתיים הגדולים בעולם עומדות על סכום העולה על 7 טריליון דולר, והם מעסיקים כ-24 מיליון עובדים. אם עסקים משפחתיים היו מדינה, הם היו הכלכלה השלישית בגודלה בעולם, אחרי ארה"ב וסין.

גם בישראל יש לעסקים המשפחתיים מעמד מפתח בכלכלה. נכון לשנת 2018, כ-50% מהחברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב היו בשליטה משפחתית, בעת שהבורסה השיקה את מדד "ת"א-פמילי", שנסחרות בו חברות מובילות בכל הענפים המרכזיים במשק - תשתיות, קמעונאות במגוון רחב של תחומים ועוד. 

מאפיינים ייחודיים

לעסקים משפחתיים יש שורת מאפיינים ייחודיים. מצד אחד, עסקים משפחתיים, בוודאי הגדולים שבהם, מתנהלים כחברות מסחריות בעלות ממשל תאגידי ותהליכים ניהוליים סדורים. מצד שני, מאחר שעסקים אלה מצויים בבעלות או בשליטה וניהול משפחתיים, פעמים רבות היחסים המשפחתיים ואופיים משליכים ומשפיעים על אופן ניהול העסקים (ולהפך). ליחסים אלה ולאופיים יש משקל גדול ומשמעותי יותר עם הצטרפותו של דור ההמשך לעסק המשפחתי במסגרת תהליך ההעברה הבין-דורית - הצטרפות המייצרת כשלעצמה אתגרים משמעותיים.

למרבה הצער, לעתים ניצתים בעסקים משפחתיים חילוקי דעות וסכסוכים שהרקע להם מעורב: אישי-משפחתי וכלכלי. חילוקי דעות וסכסוכים אלה הם אחת הסיבות לכך שרק 30% מהעסקים המשפחתיים עוברים לדור השני, ורק 10% מהעסקים המשפחתיים עוברים לדור השלישי - כשכישלונות אלה פוגעים בראש ובראשונה בכלכלה, במשק ובעשרות, אם לא מאות, אלפי עובדים נאמנים התלויים בהם.

בעיתונות הכלכלית בישראל דווחו בשנים האחרונות חילוקי דעות וסכסוכים משפחתיים קשים וכואבים, שהביאו לפגיעה בחברות מהידועות במשק ולנתק בין בני המשפחה שנמשך בחלק מהמקרים עד הלום. זהו כמובן רק קצה הקרחון, שכן הרוב המכריע של חילוקי הדעות והסכסוכים בעסקים משפחתיים אינו מדווח ומטבע הדברים מתנהל בחיסיון.

בשנת 1995 הוקם בישראל בית המשפט לענייני משפחה. מטרתו הייתה לרכז את כל הסמכויות שהוקנו לבתי המשפט האזרחיים בעניינים משפחתיים ובסוגיות של מעמד אישי, דוגמת סכסוכי גירושים, משמורת קטינים, אימוץ, צוואות ועיזבונות, בידי בית משפט ייעודי, בעל מומחיות וניסיון רב בסוגיות ובהיבטים הייחודיים לתחום זה.

החוק קובע כי הדיונים בבתי המשפט לענייני משפחה יתנהלו בדלתיים סגורות, עובדה המאפשרת לברר ולהכריע בחילוקי הדעות ובסכסוכים האישיים והמשפחתיים, ללא ליווי ופרסומים תקשורתיים, בכפוף כמובן לחובות הדיווח החלות על חברות ציבוריות.

עוד נקבע בחוק בתי המשפט לענייני משפחה ובפסיקת בית המשפט העליון ("הלכת חבס") כי לבית המשפט לענייני משפחה מוקנית סמכות שיפוט בלעדית בחילוקי דעות ובסכסוכים משפחתיים ללא מגבלות בכל הקשור למהותם ולהיקפם הכלכלי, ובלבד שמדובר בסכסוך שעילתו המרכזית היא משפחתית, וזאת גם אם יש לו היבטים עסקיים ומסחריים בולטים. 

 סוגיות כלכליות מורכבות

הקמת בית המשפט לענייני משפחה נחלה הצלחה רבה. אלא שאליה וקוץ בה: שופטי בית המשפט לענייני משפחה הם שופטים בעלי ידע וניסיון ייחודיים בסוגיות הקשורות למעמד אישי, אולם לחלק מהם (ללא כל הכללה) אין ניסיון וידע הנדרשים לצורך יישוב או הכרעה בסוגיות מסחריות וכלכליות.

במאמר מוסגר נעיר כי חרף העובדה שמעמדו של בית המשפט לענייני משפחה ושל שופטיו זהה למעמדם של שופטי בית משפט שלום, הרי שהאחרונים אינם מוסמכים, ככלל, לדון ולהכריע בסכסוכים שהיקפם הכספי עולה על סכום של 2.5 מיליון שקל - מגבלה שאינה חלה על שופטי בית המשפט לענייני משפחה. 

למרבה הצער, מציאות זו מביאה לכך שבתי המשפט לענייני משפחה מתקשים לעתים רבות ליישב או להכריע בסכסוכי משפחה שבהם מתעוררות סוגיות כלכליות ומסחריות מורכבות, שהיקפן הכספי הוא אדיר והולך וגדל משנה לשנה. כתוצאה מכך, מתדיינים רבים נתקלים בכשלים במובן המשפטי והכלכלי המהותי, ואילו חלק מהשופטים נאלצים לדון ולהכריע בסכסוכי ענק שהם אינם מנוסים ובקיאים דיים להכריע בהם. קשיים אלה פוגעים לא רק במשפחות עצמן, אלא גם בחברות ובעסקים משפחתיים, במשקיעים, בחוסכים לפנסיות, בעובדים - ולמעשה בכלכלה כולה.

בדצמבר 2010 הוקמה בישראל המחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (וכיום גם בחיפה), וזאת נוכח ההבנה כי הגיעה העת להקים בית משפט שייתן מענה ויפתח מומחיות בסוגיות תאגידיות ומסחריות מורכבות, שבתי המשפט האזרחיים הרגילים התקשו להתמודד עימן. המחלקה הכלכלית נחלה הצלחה מסחררת, זכתה לתשבחות בישראל ובעולם וזוכה למחמאות מכלל העוסקים במלאכה. 

לשכפל את ההצלחה

עליית מספר והיקף ה"מגה-תיקים" הנובעים מסכסוכים משפחתיים ונדונים בבית המשפט לענייני משפחה - מחד, והמומחיות הייחודית שפיתחה המחלקה הכלכלית - מאידך, מביאות לטעמנו למסקנה כי הגיעה העת "לשכפל" את ההצלחה ולהקים בישראל בית משפט כלכלי לסכסוכים משפחתיים.

בפן המעשי, אנו מרשים לעצמנו להציע שבית משפט זה יפעל במסגרת המחלקות הכלכליות הקיימות בבתי המשפט המחוזיים, באמצעות תיקון החוק והרחבת סמכויות המחלקות, כך שיחולו גם על חילוקי דעות ועל סכסוכים משפחתיים שעניינם העיקרי טמון בסוגיות כלכליות ומסחריות מובהקות - להבדיל מסוגיות שעיקרן בתחום המעמד האישי ודיני המשפחה. זאת, תוך שמירה (בכפוף להוראות כל דין) על החיסיון הקיים בבית המשפט לענייני משפחה, נוכח הרגישות הרבה הטמונה בסכסוכים אלה.

אנו סבורים כי יש למנות למחלקות החדשות שופטים נוספים מבין שופטי בתי המשפט המחוזיים שהם בעלי רקע כלכלי מובהק, לצד הניסיון הנדרש להבנת המורכבויות הייחודיות שבסכסוכי משפחה.

המחלקות הכלכליות החדשות יאפשרו למערכת המשפט לתת מענה לסכסוכים כלכליים מורכבים, המשלבים את אותו עירוב ייחודי של עסקים משפחתיים - דבר שלטעמנו אף יתרום לחיזוק אמון הציבור במערכת המשפט.

אנו קוראים לכל העוסקים במלאכה - נשיאת בית המשפט העליון, שר המשפטים, עורכי דין ואנשי אקדמיה - לפעול לתיקון חוק בתי המשפט לשם כינונן של המחלקות החדשות - צעד חיוני וחשוב, ויפה שעה אחת קודם.

עו"ד רם כספי הוא שותף וראש משרד כספי ושות'; עו"ד שלום הרשקוביץ הוא שותף וראש מחלקת לקוחות פרטיים והעברות בין-דוריות בעסקים משפחתיים במשרד פישר (FBC)

עוד כתבות

צפרה כץ, מנכ''ל אורקל העולמית / צילום: תם חוגינוב

מנכ"לית אורקל על בועת ההייטק: "המחירים לא הגיוניים. לא ביצענו רכישות כבר כמה שנים"

מנכ"לית אורקל צפרה כץ כבר ראתה משבר גלובלי אחד או שניים בקריירה של כמעט 40 שנה ● בשיחה עם "גלובס" במהלך ביקור בישראל היא מסבירה מה יקרה לסטארט-אפים הראוותניים, למה משברים כאלה הם הזדמנות וגם מספקת תחזית לעתיד השוק: "אנשים חושבים שזה זמני. זה נכון, אם הכוונה ב'זמני' היא לכמה שנים"

נחשפו עשרות רופאים שביצעו עבירות זהות / צילום: Shutterstock, Tikhonova Yana

כיצד הפכה "הונאת הפריות" למכה עולמית

"הונאת הפריות", במסגרתה רופאים משתמשים בזרע שלהם במקום להפרות את הנשים בהן טיפלו בזרע מתורם אנונימי או מהבעלים שלהן, נתפסה בעבר כאפיזודה חד-פעמית ● בשנים האחרונות מתברר כי מדובר בתופעה נרחבת, לאחר שנחשפו עשרות רופאים שביצעו עבירות זהות ● האם גם בישראל קיימים מקרים כאלה? כנראה לא נוכל לדעת לעולם

טורבינות רוח בים הצפוני בדנמרק / צילום: Associated Press, Heribert Proepper

פסגה בדנמרק: במקום גז רוסי, מדינות אירופה בונות על הרוחות בים הצפוני

מנהיגי גרמניה, בלגיה והולנד הגיעו היום ל"ועידת אנרגיית רוח" שמתקיימת בדנמרק, במטרה לדון בצעדים נוספים לקידום התחום באזור ● הרוחות העזות בים הצפוני עשויות לעזור למדינות אירופה לצמצם את התלות בגז והנפט הרוסי

פערי שכר / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

בקרוב מעסיקים ייאלצו לחשוף את פערי השכר בחברה, וזו לא תהיה משימה פשוטה

ב-1 ביוני יידרשו לראשונה חברות פרטיות עם יותר מ-518 עובדים וחברות ציבוריות להגיש דוח על פערי השכר המגדריים הקיימים בהן ● איך מעסיקים יכולים להתגבר על סוגיית הפרטיות, מה משמעות הדרישה לפרסום פומבי, ומה צפוי לארגון שלא יפרסם את הדוח? ● מומחים עונים על השאלות הפתוחות, ומאמינים שבשנה הבאה נראה דוחות אחרים

שביל הפסגה במירון. עתיר נקודות תצפית ונוף חלומי / צילום: Shutterstock

טיול קליל עם נוף מרהיב בהר מירון ועוד מסלולים מיוחדים לל"ג בעומר

הליכה נעימה בשביל הפסגה בהר מירון, זחילה מאתגרת במערות המסתור של בר כוכבא והצצה למערת רבי שמעון בר יוחאי בפקיעין

האנגר של התעשייה האווירית / צילום: יח''צ

מנכ"ל התעשייה האווירית: "אנחנו רוצים לקדם את ההנפקה. מאוד"

החברה דיווחה היום על קפיצה של 86% ברווח הנקי ברבעון הראשון, לעומת הרבעון המקביל אשתקד, ל-78 מיליון דולר ● היו"ר עמיר פרץ: "בחודשים האחרונים חלה תמורה של ממש בעסקאות הביטחוניות עם מדינות הסכמי אברהם, ומרוקו בראשן"

תפקיד בכיר בחברה גדולה או מנכ”ל בחברה קטנה? / צילום: Shutterstock

מה עדיף, תפקיד בכיר בחברה גדולה או מנכ"ל בחברה קטנה?

שורה של משתנים עיקריים מגדירים את פוטנציאל הקידום לתפקידי ניהול בכירים – גודל החברות, רמת המורכבות שלהם, מסלול הקריירה והמקצוע בו צמח המנהל

 

שלמה פילבר / צילום: יוסי זמיר

למרות ההישגים להגנה, פילבר לא חוזר בו מפגישת ההנחיה

עד המדינה שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר, ממשיך לנסות לרצות את שני הצדדים ● בחקירה הנגדית הוא טוען כי השיקול העיקרי שלו היה מקצועי, וכי יותר סביר שהדפדפת הצהובה עם סיכום הדברים הייתה לקראת הפגישה ולא אחריה ● בחקירה החוזרת, התביעה תנסה ליישב את הדברים עם עדותו המקורית

רכבים משומשים / צילום: Shutterstock, Fedorovekb

המשקיעים והיזמים הישראלים חגגו, אך אתר הרכב המשומש איבד כבר 98% מהשיא

כמו סטארט-אפים רבים בשנים האחרונות, גם ורום - שנולד על ציר ישראל-ארה"ב - התמקד על צמיחה בהכנסות וזנח את ההשקעה בלוגיסטיקה ושירות ● התוצאה: אחרי שזינקה לשווי של מעל 7 מיליארד דולר, מניית ורום איבדה 98% מערכה

שיפוד תמנון ושרימפס בג׳וספר (תנור גחלים) במסעדת אנימאר / צילום: גיל חכמון

לכבוד ל"ג בעומר: 11 המסעדות הכי טובות בארץ לאוכל מעושן

טעם של מדורה: סצנת המעושנים הישראלית תוססת גם בלי קשר לל"ג בעומר ● המלצות לאוכל מעושן משובח מפרדס חנה ועד ירושלים, וגם מדריך ביתי לעישון בסיר על הגז

משה ברקת, הממונה על שוק ההון / צילום: רפי קוץ

הרפורמה בחיסכון יוצאת לדרך: אפשרות לביטול "דמי הניהול הכפולים"

רשות שוק ההון תשנה בנוסף את החלוקה לשלושה מסלולי תלויי גיל והם יוחלפו במסלולים לפי שנת הפרישה, מתוך מטרה למזער פגיעת מפולת בשוק ההון עבור מי שעומד לפני יציאה לגמלאות ● וגם: מי הגופים הקרובים ביותר לתקרת ההוצאות הישירות

הממונה על שוק ההון משה ברקת / צילום: יוסי זמיר

ברקת אישר: עסקת רכישת השליטה באיילון יוצאת לדרך

הממונה על שוק ההון אישר את קיפול השכבה בין איילון אחזקות לאיילון ביטוח ונתן לווישור ולצבי ברק היתר שליטה בחברה הממוזגת ● קיסריה של בני הזוג ברק העבירה לווישור תשלום ראשון בסך 100 מיליון שקל ותצטרך לגרעין השליטה בווישור ● כפי שפורסם בגלובס, למרות הירידה בערך המניות החברות דבקו במחיר עליו סיכמו

שיעור ההייטק מהייצוא הישראלי בשנת 2021

עד כמה גדולה ההשפעה של ענף ההייטק על המשק הישראלי

בואו לצלול איתנו למספרים ולנתונים שמאחורי החיים עצמם ● והפעם: ענף ההייטק לבדו תופס 56% מהיצוא מהמדינה

בניין רשות המסים / צילום: איל יצהר

עושים סדר בהטבת המס החדשה להורים: מי ירוויח כמה - ומתי?

הכנסת אישרה תוספת נקודות זיכוי מס להורים לילדים בני 6-12. ההטבה נוגעת ל-610 אלף הורים עובדים, והיקפה נאמד ב-2.1 מיליארד שקל ● "תוספת נקודות הזיכוי מיטיבה רק מרמת הכנסה מסויימת, כך שבעלי הכנסות נמוכות לא יהנו כלל מההטבה גם אם יש להם ילדים בגילאים הרלוונטים", מסבירה סגנית נשיא לשכת יועצי המס, דנה זטלאוי-כהן

בן ברננקי, יו''ר הפד לשעבר / צילום: Associated Press, J. Scott Applewhite

השריף של משבר 2008 מפרסם ספר חדש ומזהיר מתרחיש האימה של השווקים

לפני 45 שנה ניתנה לפדרל ריזרב משימה כפולה: להשיג יציבות מחירים – ותעסוקה מלאה. כיום ברור שהוא לא עמד בה ● הנגיד לשעבר, בן ברננקי, מבקר במשתמע את יורשיו, שהקלו ראש בחצי הראשון של המשימה ומזהיר מפני "סטגפלאציה" ● הוא מצטט את אחד מקודמיו, ב־1970, שאינפלציה של 6% הביאה אותו להכריז בסוף כהונתו: "נכשלתי"

מירב כהן, יש עתיד / צילום: יח''צ

האם הממשלה הגדילה את הסיוע לחלק מניצולי השואה ב-13 אלף ש'?

איך השתנה מצבם של ניצולי השואה מאז השנה שעברה? בדקנו ● המשרוקית של גלובס

מסחר בבורסה / צילום: Shutterstock

לאחר המגמה המעורבת בוול סטריט: עליות של יותר מ-1% באסיה

מניות הטק בהונג קונג עולות: שיאומי עולה ב-4.8%, Alibaba ב-3.54%, וטנסנט ב-2.3% ● אמש וול סטריט נסגרה בירידות שערים ● הביטקוין עולה קלות ונסחר סביב 30 אלף דולר

ג'רום פאוול, יו''ר הפדרל ריזרב / צילום: Associated Press, Alex Brandon

התחמושת של הפדרל ריזרב מצומצמת הפעם

הפד מבקש לצנן את פעילותה של הכלכלה האמריקאית על מנת למתן את האינפלציה, כך שבואה של ההאטה אמור על פניו לעודד את מקבלי ההחלטות בבנק המרכזי ● היו"ר ג'רום פאוול חושש, ובצדק, מהמשך עלייתה של האינפלציה בארה"ב, ופועל להידוק התנאים הפיננסים שאפשרו למחירי הנכסים להרקיע שחקים. אלא שזה קורה מאוחר מדי

פניות חשודות במייל / צילום: Shutterstock

הותר לפרסום: שב"כ חשף פעילות של גורמי מודיעין איראניים נגד אנשי אקדמיה ישראלים

גורמי המודיעין האיראניים פנו לאותם ישראלים תוך התחזות לאנשי אקדמיה, עיתונאים אנשי עסקים ופילנתרופים, בניסיון למשוך אותם לנסיעות בחו"ל למטרות חטיפה ורצח ● האזרחים הישראלים שקיבלו את הפניות, נמנעו מלהיענות להן ואף התריעו עליהן בפני גורמי הביטחון, וכך נחשף הניסיון

שלמה זוהר / צילום: יונתן בלום

שלמה זוהר מונה כממלא מקום יו"ר חברת פרטנר

זוהר יחליף את אסנת רונן, שפרשה היום מהחברה לאחר שהודיעה על עזיבתה באפריל בעקבות כניסת בעלי השליטה החדשים ● אתמול קוצרה תקופת הצינון של אבי גבאי מסלקום, וכעת הוא יוכל להצטרף לפרטנר