גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

כחלק מהמאבק בפשע: יופקעו מכרזים בהיקף של 7 מיליארד שקלים מהרשויות הערביות

בדוח שגיבש צוות בין משרדי ליישום תוכנית החומש בחברה הערבית, הומלץ להעביר את ניהול המכרזים הפנימיים לידי גופים ממשלתיים ● המטרה: לצמצם לחצים מצד ארגוני פשע על הרשויות המקומיות ● אלא שהמהלך הוביל לטענות שמדובר באפליה ופגיעה בעצמאותן של הרשויות הערביות

רחובות אום אל פחם / צילום: איל יצהר
רחובות אום אל פחם / צילום: איל יצהר

אין ספק שלתוכנית החומש למגזר הערבי יש חשיבות רבה לצמצום פערים חברתיים וכלכליים בישראל. לא פעם אחת נכתב עליה בגלובס, לרבות השוואתה לתוכנית החומש הקודמת. על פי נתוני משרד הפנים, מאות מיליוני שקלים מכספי התוכנית הקודמת ומתקציבי הרשויות בחברה הערבית - הגיעו לארגוני פשע בעיקר באמצעות מכרזים שעליהם השתלטו.

בתכנית החומש החדשה, שאושרה בממשלה באוקטובר 2021, נקבע שהסיוע התקציבי הניתן לרשויות המקומיות הערביות, ותוענק עדיפות לביצוע התוכנית על ידי משרד ממשלתי או גוף אחר שייבחר על ידו. במסגרת זו, מונה סגן השר לביטחון הפנים, יואב סגלוביץ', להיות אחראי על הסוגיה, והוא הקים צוות בין משרדי ליישום תוכנית החומש בחברה הערבית.

בראש הצוות עמד מנכ"ל משרד הפנים יאיר הירש, והשתתפו בו בין השאר ד"ר גיל לימון - המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, חיים ביבס - יו"ר מרכז השלטון המקומי הלי רוטנברג - החשב הכללי, ראשי רשויות, נציגי המשטרה ובכירים נוספים. השבוע הצוות הגיש לממשלה את דוח המפרט כיצד לבצע את תוכנית החומש, אשר המלצותיו הגיעו לידי גלובס.

יאיר הירש, מנכ''ל משרד הפנים / צילום: יוסי זמיר

על פי הדוח שהוגש, בטווח הקצר ובטווח הבינוני, כלומר בשנתיים הקרובות לפחות, הצוות ממליץ על הוצאת רוב מכרזי הביצוע של תוכנית החומש ותקציבי הפיתוח של משרד הפנים מידי ראשי הרשויות והעברתם למנגנונים "על-רשותיים", כהגדרתם. בין השאר, מדובר על חברות ממשלתיות כמו "ערים" ו"נתיבי איילון" ובעיקר "החברה למשק וכלכלה" (משכ"ל) של המרכז השלטון המקומי.

מחאות ללא כיסוי, ניגודי עניינים והעברת סמכויות

בדוח נכתב שהמנגנונים העל-רשותיים יספקו את אותם שירותים או מוצרים עבור הרשויות המקומיות - שעד היום יכלו לספק אותם בעצמן - על מנת לא לפגוע בסמכויותיהן, מעורבותן בפרויקטים ובחופש הבחירה שלהן. בנוסף, צוין בדוח שיבחנו בטווח הארוך תמריצים לרשויות המקומיות. מדובר בתקציבים בהיקף של 6-7 מיליארד שקלים מתוך תכנית החומש.

כיום, אופן התשלום לקבלנים באמצעות שיקים מנוכים או תשלום ישירות במזומן. לטענת חברי הצוות הבין משרדי, תשלום באמצעים אלו מעודד את השימוש במזומן - המזינים מעגלי פשיעה. הצוות ממליץ לבחון איסור שימוש בהעברת המחאות, ולחייב תשלום באמצעות העברות בנקאיות או תשלום באמצעות מערכות סליקה למעט מקרים חריגים. אלא שכדי לממש את המלצה זו, יש לפעול לתיקון חקיקה - מהלך לא פשוט בימי קואליציה שבריריים אלה.

בנוסף, הצוות ממליץ שכדי למנוע ניגודי עניינים, תתווסף לדיני המכרזים המקומיים הוראה שלפיה חבר ועדת מכרזים שיש לו ולקרוביו זיקה אישית או מוסדית בנושא הנדון בוועדה - לא יוכל להשתתף בדיון באותו העניין, למעט חריגים שיבחנו. בנוסף, חברי ועדות המכרזים בשלטון המקומי יידרשו להצהיר שלא קיבלו הוראה או הנחיה כיצד להצביע. גם בסעיף הזה נדרש תיקון חקיקה.

בכל הנוגע למכרזי איסוף פסולת והסעות - בהם ניכרת חדירה ממשית של ארגוני הפשיעה, והם מבוססים על תקציבים שוטפים של הרשויות - הצוות הבין משרדי ממליץ להעביר אותם לגורמים ממשלתיים, או למשכ"ל. אולם, מדובר במהלך וולונטרי שיצטרכו להחליט לגביו ראשי הרשויות, ולא בקביעה מגורם ממשלתי. בדוח נכתב שעד 31 באוגוסט תקבע רשימה של כל האפשרויות למכרזים על-רשותיים במסגרת הזו.

קביעת תנאי סף להשתתפות קבלנים

בטווח הארוך, הצוות ממליץ להקים מאגר של קבלנים רשומים שיוכלו להשתתף במכרזים, וזאת לאחר שיקבלו חוות דעת משטרתית פרטנית אודותיהם כתנאי סף, דוגמת רשימת הספקים והקבלנים של מערכת הביטחון. טרם נקבע איזה רשות ממשלתית תהיה ממונה על כך, ולמהלך נדרש תיקון חקיקה - בין השאר כדי לאפשר גישה למידע מהמרשם הפלילי.

עוד הומלץ בדוח לפרסם אמות מידה מומלצות לעריכת מכרז ברשויות המקומיות בחוזר מנכ"ל משרד הפנים. בין היתר, יפורסמו אמות מידה מומלצות לחילוט ערבות, אופן העסקת קבלני משנה, בחינת תיאום מחירים, מספר מציעים למכרז ועוד. במסגרת זו, חוזה ייחתם מול כל קבלן וכן קבלני המשנה שיועסקו על ידו, שיצהירו בפני הרשות המקומית על אי ביצוע עבירה פלילית בדגש על עבירות מסוג איומים, סחיטה, תאום מכרזים וכן התנהגות שלא בתום לב.

אחד מהסעיף המעניינים במדד הוא הגדרה מדויקת של הכללים ואופן העסקתם של קבלני משנה מטעם הקבלן הראשי. הסעיף נקבע בעקבות מכרזים שאליהם ניגשים קבלני דמה המעבירים את העבודות ואת הכסף לקבלנים מטעמם של ארגוני הפשע.
סעיף חשוב בהמלצות הוא שינוי הרכבי ועדות המכרזים ברשויות, שיכללו גורמי מקצוע רלוונטיים: מנכ"ל הרשות, מקבילו או נציגו, גזבר הרשות או נציגו והיועץ המשפטי לרשות או נציגו. וזאת במקום חברי מועצת הרשות, הנמצאים בוועדה כיום ונתונים ללחצים רבים. לטובת מימוש ההמלצה יוגש תזכיר חוק על ידי משרד הפנים בתיאום עם משרד המשפטים בתוך חודשיים.

ההמלצות לא זוכות לתמיכה גורפת

ועד ראשי הרשויות הערביות התנגד להוצאת המכרזים מהרשויות, והביע עמדתו זו בדיונים פנימיים, אך היא לא התקבלה. לטענת ראשי הרשויות, שחיתויות במכרזים קיימות גם ברשויות שאינן ערביות, והמהלך הזה מפלה אותם ומגביל את פעילותם.

במהלך חודש ינואר, הוועד הארצי לראשי הרשויות המקומיות הערביות ומרכז אינג’אז ועדאלה - המרכז המשפטי לזכויות הציבור הערבי בישראל, העבירו אל ראש הממשלה, היועץ המשפטי לממשלה, ושרי הפנים וביטחון הפנים, את דרישתם לבטל את היחס המיוחד למכרזים ברשויות הערביות. בין השאר, בנייר עמדה שהגישו, נטען שהעברת המכרזים לידי הממשלה תפגע במעמדן, בעצמאותן, בחופש בחירתן ובשיקול דעתן של הרשויות המקומיות הערביות, וכן ביעילות ובניצול המשאבים שיופנו לתושביהם.

כמו כן, בוועד הארצי ובמרכז אינג’אז ועדאלה טוענים שהמכרזים שינוהלו במסגרות על-רשותיות יפגעו בעסקים הקטנים של היישובים, ובכך גם יביאו לפגיעה עקיפה באיתנות היישוב כולו. בנייר העמדה מודגש ששלילת ניהול מכרזים על בסיס שיוך אתני של תושבי הרשויות המקומיות מייצרת הלכה למעשה שתי מערכות שלטון מקומי הנבדלות בסמכויות ובשיקול הדעת המוקנים להן על בסיס לאום.

גם בין ראשי הרשויות קיימים חילוקי דעות - חלקם מעדיפים להעביר את רוב המכרזים מידיהם כדי להפחית את הלחצים מצד ארגונים ומשפחות פשע. לדבריי גורם במשרד לביטחון פנים, חלק מראשי הרשויות הערביות נוטים לתמוך במהלך שמסיר מעליהם עול ולחצים מצד גורמי פשע, בהם חמולות אליהן הם משתייכים. מנגד, ברשויות אחרות טוענים שהמכרזים מנוהלים באופן תקין, והכללה על בסיס אתני היא אפליה, ולכן יש למקד את המהלכים הללו ברשויות שבהן הוכח קשר לארגוני הפשע.

ברע"ם מקווים ליישם את ההמלצות במהרה

בשלב זה, הקמתו של אגף בקרה ייעודי במשרד הפנים, שנועד להגביר את הפיקוח על פעולות הרשויות המקומיות ותהליכי העבודה שנעשים על ידיהם בהתאם לכללי מנהל תקין, נדחתה לשנה הבאה. עוד נקבע שהנושא יעלה במסגרת דיוני התקציב לשנה הבאה עם משרד האוצר ואגף התקציבים. חלק מראשי הרשויות התנגדו לכך שאגף הבקרה הייעודי יפעל רק מולם ולא מול רשויות שאינן ערביות, ולכן הוא הוגדר כאגף בקרה כללי לכלל הרשויות והעיריות.

בשורה התחתונה, משרד הפנים, המשרד לביטחון הפנים והממשלה יצטרכו לקבוע אם לאשר את ההמלצות, ובכך אולי לעכב את יישומה של תכנית החומש. יש לציין שמדובר במהלך חשוב במיוחד למפלגת רע"ם, המבקשת להציג הישגים בחברה הערבית - בוודאי אם יוקדמו הבחירות.

עוד כתבות

מסחר בבורסה / צילום: Shutterstock

ירידות בבורסות אירופה; דריכות לקראת פרסום נתוני מאקרו

בספרד פורסם היום (נתון ראשוני) כי קצב האינפלציה השנתי ביוני הגיע ל-10.2%, לעומת 8.7% במאי וצפי כלכלנים לרמה של 9% ● ה-GDP בארה"ב צפוי לרדת ב-1.5% ברבעון הראשון ורכיב האינפלציה (PCE) שבתוך הנתונים צפוי לרשום עלייה שנתית של 8.1%

קנצלר גרמניה אולף שולץ נואם בפסגת G7 / צילום: Associated Press, Martin Meissner

בלי החלטות מהותיות, צעדים חדשים נגד פוטין או פתרון למשבר המזון: פסגת G7 הסתיימה בקול ענות חלושה

פורום הכלכלות המובילות בעולם מתקשה לגבות מחיר כלכלי נוסף מרוסיה, ומסתפק בהבטחות "להמשיך ולעבוד" על סנקציות נוספות ● בינתיים, הוא גם מכשיר את ההשקעה בגז טבעי, למרות שהבטיח בעבר לעצור השקעות בדלקי מאובנים "בגלל הנסיבות החריגות ובאופן זמני"

גיליין מקסוול / צילום: Reuters, PA Images

גיליין מקסוול נשפטה ל-20 שנות מאסר על סחר בקטינות

מקסוול, בת 60, הורשעה בדצמבר על כך שגייסה וסחרה 4 נערות עבור אפשטיין, שהיה אז בן זוגה ● השופטת, בעת שהכריזה על העונש, קראה לפשעיה של מקסוול "אכזריים"

מימין: דקל פרסי, ד''ר שירה ברזיס, חיים זילברשץ, גיא וולטש, ד''ר גיא נבון, נפתלי גיא, גיא ימין, עו''ד רז טפר, סא''ל מיל. זיוה שבתאי / צילום: נוי דקל

בוגרי מערך המבצעים המיוחדים של צה"ל משיקים מועדון יזמות ועסקים

מועדון היזמות והעסקים של בוגרי מערך המבצעים המיוחדים (מ"מ), מהיחידות המסווגות ביותר בצה"ל, הושק. בין החברים בו: מייסדי חברות הייטק, מנכ"לים ומשקיעים בקרנות הון סיכון ● וגם: עו"ד ארז קמיניץ, לשעבר המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, עשוי לחזור בקרוב לתפקיד ציבורי ● אירועים ומינויים

חיים כצמן / צילום: עינת לברון

חיים כצמן: "בת"א אפשר לייצר היצע של עוד חצי מיליון דירות, פשוט"

מייסד ומנכ"ל חברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי דיבר בוועידה הכלכלית השנתית של איגוד החברות הציבוריות ואמר כי "הממשלה צריכה להחליט אם היא רוצה מדיניות או רוצה לספסר בנדל"ן ● לדבריו, עליות המחירים הן כלל עולמיות, אך הוא צופה התאוששות מהירה בביקושים

מטבעות קריפטו / אילוסטרציה: Shutterstock, Dan Eady

בורסת הקריפטו שנאלצת להנפיק מטבעות בשווי 47 מיליון דולר כדי לחלץ לקוח

בורסת המטבעות הקריפטוגרפיים CoinFlex הודיעה כי תנפיק עד 47 מיליון דולר במטבעות "יציבים", במקביל לכוונותיה לחדש משיכות מחשבונות ● פעילות החשבונות תחודש לאחר שנעצרה לא מכבר על ידי CoinFlex, בעקבות קשיים אליהם נקלע אחד מהחשבונות הגדולים

דורון כהן / צילום: תמר מצפי

סלקום תחליף בעלות? קרן סקיי היא אחת המתעניינות בחברה

הוט בחנה אפשרות למיזוג עם סלקום לפני חצי שנה והדבר לא יצא אל הפועל. בגלל בעיות רגולציה ומחיר. על רקע רצונם של בעלי השליטה למכור את סלקום לא מן הנמנע שתבחן זאת שוב ● לדברי דסק"ש, היא קיבלה פניות ראשוניות ביחס למכירת החזקותיה, שאין בהן הצעה קונקרטית לביצוע עסקה

מרב מיכאלי ויאיר לפיד, בהצבעה על פיזור הכנסת / צילום: יוסי זמיר

בורות ופופוליזם בדרך לפיזור: כך נראים הימים האחרונים של הכנסת ה-24

רגע לפני פיזור הכנסת הקואליציה מנסה לקדם חוק להסדרת עתיד המיזם התחבורתי הגדול בתולדות המדינה ● האופוזיציה מתנגדת ללא נימוק ענייני, בעיקר כדי למנוע מהממשלה את ההישג ● שרת התחבורה מאיימת שבלי החוק הפרויקט ייתקע, למרות שבשלב זה ניתן לקדם את המטרו גם בלעדיו ● ואיפה האינטרס הציבורי? גלובס עושה סדר בסערה סביב המיזם שנועד לחלץ אותנו מהפקק

עדיקה. בדרך להפוך לחברה פרטית / צילום: ערן סלם יח''צ

המניה צנחה, עשרות מיליונים נמחקו ורגע לפני שהכסף נגמר: עדיקה מגיעה לסוף דרכה העצמאית

כארבע שנים לאחר שהונפקה כהבטחת אופנה מקוונת, במהלכן רשמה הפסד של עשרות מיליוני שקלים והמניה קרסה ב-85%, מגיעה עדיקה לסוף דרכה העצמאית ● בחברה מעריכים מעריכה כי בהעדר גיוס הון משמעותי בתקופה הקרובה היא לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה

צילום מסך מתוך OpenSea. רכש יצירות רגע לפני העלאתן לאתר

ה-NFT בבית המשפט: האם אפשר להחיל חוקי מסחר בני"ע על נכס דיגיטלי?

מנהל בפלטפורמת ה-NFT הגדולה OpenSea הואשם כי רכש יצירות רגע לפני שהעלה אותן לאתר, ומכר אותן ברווח ● הודעת משרד המשפטים האמריקאי כי האישום "נועד להכחיד את מסחר הפנים - בבורסה ובבלוקצ'יין", מעלה שאלות בסיסיות על העירוב בין התחומים

דב בהרב / צילום: חברת החשמל

מנהלת רשות החברות לדב בהרב: לא תוכל לכהן כדירקטור בחברה ממשלתית

דוח הבודק בנוגע למינויים בחברת חשמל יופץ בקרוב למעורבים ● כפי שנחשף בגלובס, הדוח הודף טענות שהעלה היו"ר הפורש בנוגע להליך מינוי המנכ"ל ● בצעד חריג הודיעה מיכל רוזנבוים לבהרב כי הרשות לא תתמוך בו יותר לתפקיד דירקטור בחברות ממשלתיות

תחנת דלק / צילום: איל יצהר

מחיר הדלק עבר את ה-8 שקלים: יעלה מחר בחצות ב-36 אגורות

המשמעות של העלייה במחיר הדלק היא התייקרות של כ-15 שקל נוספים בכל תדלוק בממוצע ● באוצר מקדמים את הארכת ההפחתה במס הבלו, אך לא בטוח אם היוזמה תצא לפועל על רקע היציאה לבחירות

אבנר צדוק, בעל חברת 'פלגים בריכות שחייה' / צילום: שבי קדם

החלים מסרטן והמציא עצמו מחדש בענף הבריכות: "עליות המחירים לא פוסחות עלינו. נאלצים לספוג אלפי שקלים"

אבנר צדוק, תושב כפר האורנים, בן 52 ● נשוי פלוס 3 ● בעל חברת 'פלגים בריכות שחייה' ● "הפער בין התמחור שנסגר בזמנו לבין העלויות בפועל הוא גדול" ● גלובס שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז   

סניף חברת האשראי החוץ-בנקאי יונט קרדיט בחולון / צילום: יוסי כהן

"הפרת אמונים כלפי החברה": מנכ"ל יונט קרדיט פוטר

ביונט מציינים כי החברה פנתה למנכ"ל המפוטר אזר להשיב לה במיידי, את כל הכספים שנטל ממנה שלא כדין ● כמו כן, בכוונת החברה "לנסות ולהיפרע מאזר בגין כל הנזקים שנגרמו לה" ● לאחרונה התגלו אי סדים בפעילות הצ'קים של יונט וחוסרים של מיליוני שקלים עליהם דיווחה החברה

ג'וני סרוג'י, סגן נשיא לפיתוח שבבים באפל, ובשאר אל מסרי, מייסד רוואבי / צילום: אפל

אפל חושפת: מפעילה מרכז מחקר ופיתוח ברשות הפלסטינית

במפגש של ג'וני סרוג'י, הישראלי הבכיר באפל, ונשיא המדינה יצחק הרצוג נחשף כי מאז שנת 2018 מפעילה ענקית המחשוב מרכז מחקר ופיתוח בעיר הפלסטינית רוואבי שבשומרון ● במרכז עובדים בשיתוף עם מרכזי הפיתוח בהרצליה ובחיפה על פרויקטי חומרה גלובליים ● אפל מתכוונת להרחיב את פעילותה ברשות הפלסטינית בשנים הקרובות

ירידות בבורסה / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

ירידות בבורסה בת"א; קבוצת דלק קופצת ב-5.5%, אורמת ב-4%

מדד ת"א 35 יורד ב-0.6% ות"א 90 נסוג בכ-0.7% ● המניות הדואליות מעיקות על השוק ● ירידות באירופה, יציבות בחוזים ● הדולר מתחזק, הנפט בעלייה קלה

חממה לגידול קנאביס / אילוסטרציה: Shutterstock

הוגה מיזם קנאביס נושל מהפרויקט. מה קבע בית המשפט?

יזם פעל להקמת פרויקט לגידול קנאביס ברמת הגולן, שותפו, בעל הקרקע החקלאית ביקש להוציאו מהמיזם בטענה כי השניים לא חתמו על הסכם שותפות ולא הסדירו בכתב את חלוקת הזכויות ● בית המשפט קבע כי הצדדים הסכימו מתחילת השיתוף ביניהם על חלוקה שווה

קארין אלהרר, יש עתיד / צילום: שלומי אמסלם, לע''מ

האם בזכות ההסכם שנחתם לאחרונה ישראל תייצא לראשונה גז לאירופה?

אם רק עכשיו נחתם הסכם רשמי, איך זה שגז ישראלי כבר הגיע לאירופה בעבר? ● המשרוקית של גלובס

יו''ר ועדת הכספים אלכס קושניר / צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

ועדת הכספים אישרה את השינוי במדד תשומות הבנייה. כך זה ייראה

אחרי ארבעה דיונים הושגו הסכמות סביב תיקון חוק המכר, שכוללות אימוץ של ההצמדה לרכיב הבנייה במדד רק לאחר תקופת מעבר, ושיפור מתווה הפיצויים על איחור במסירת דירה לטובת הקבלנים • סעיף שכר הטרחה וסוגיית הרטרואקטיביות הושארו בחוץ • ההערכות: החקיקה תושלם מחר

יונדאי איוניק 6 / צילום: netcarshow.com

איוניק 6, גרסת הספורט-סדאן של איוניק 5 החשמלית נחשפה

יונדאי פירסמה תמונות רשמיות ראשונות של מכונית הספורט-סדאן החשמלית "איוניק 6" ● המכונית תתבסס על הפלטפורמה החשמלית המודולרית שמשמשת את הדגמים איוניק 5 וקיה EV6 ותצויד באותם מכלולים ● טרם פורסמו מפרטים ומחירים רשמיים