גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

דוח התעסוקה לשנת 2021: התאוששות חדה לצד הגדלת פערים

בחודש פברואר 2021 הגיע מספר דורשי העבודה בישראל ל-867 אלף, ועם פתיחת הסגרים חלה ירידה עקבית ורצופה במספרם ● בדצמבר 2021 עמד מספר דורשי העבודה הרשומים עד ל-177.8 אלף נשים וגברים ● מגמת השיפור והחזרה החדה לשגרה תקפה לאוכלוסייה הכללית, אולם בפילוח לפי חברות ואוכלוסיות וענפים - התמונה מתונה יותר

לשכת התעסוקה בחולון / צילום: איל יצהר
לשכת התעסוקה בחולון / צילום: איל יצהר

אם את שנת 2020 סיכם שירות התעסוקה עם שיעורי אבטלה חסרי תקדים שמקורם במגפת הקורונה והמשבר שבא בעקבותיה, סיכום שנת 2021 מציג כבר שינוי מגמה חד וחזרה לשגרה, כך לפחות בכל הנוגע לאוכלוסייה הכללית.

בחודש פברואר 2021 הגיע מספר דורשי העבודה בישראל ל-867 אלף, ועם פתיחת הסגרים חלה ירידה עקבית ורצופה במספרם. היציאה ההדרגתית אך המהירה מהאבטלה התחזקה בחודשים הבאים בשל ההסרה ההדרגתית של המגבלות וחזרה הדרגתית לתעסוקה. המגמה זו התחדדה עם תום הפסקת הזכאות לדורשי עבודה בחודש יולי (מתחת גיל 45) ובחודש אוקטובר (גיל 45 ומעלה), כשמספר דורשי העבודה ירד ל-341.6 אלף ו-206 אלף בהתאמה. הירידה נמשכה, גם אם באופן מתון יותר, עד כי בדצמבר 2021 עמד מספר דורשי העבודה הרשומים עד ל-177.8 אלף נשים וגברים.

בשירות התעסוקה מציינים כי כבר בחודש אוגוסט 2021 חצה מספר המועסקים בישראל את המספר שעמו נכנסה ישראל למשבר הקורונה. עם זאת, כאשר מביאים בחשבון את מגמות הגידול שאפיינו את שוק העבודה הישראלי בשנתיים שקדמו למשבר, הרי שמספר המועסקים בדצמבר היה מגיע לקו מגמה זה - כ-4.04 מיליון. בסוף 2021 נסגר הפער בין המספר שחזו על בסיס המגמות שאפיינו את השנתיים שקדמו למשבר לבין מספר המועסקים בפועל. בשירות אף מציינים כי "בכל המדינות חל מעבר ממשבר לשלב צמיחה, שמאפשר להן לנקוט במדיניות אקטיבית לקידום תעסוקה ותעסוקה איכותית, תוך אפשרות שאדוות מסוימות של המשך המשבר עלולות להשפיע".

 

ד"ר גל זהר, מנהל יחידת המחקר והמדיניות בשירות התעסוקה, מסביר בשיחה עם גלובס כי "המשק הישראלי חזר במובנים מסוימים למשק של לפני המשבר. יש התאוששות מאוד מהירה, וזה משהו שרואים בכל העולם. עם זאת, מגמת החזרה לעבודה היא לאו דווקא באותו מקום. אפשר לראות את זה במספר הנמוך של דורשי העבודה".

עולם התעסוקה שאחרי המגפה: הרבה יותר משרות חלקיות

הפרדוקס לפי זהר הוא בכך שלמרות שרבים חזרו לעבודה, מספר המשרות הפנויות עדיין גדול. "אחד הדברים שרואים אצלנו הוא עלייה במספר המשרות החלקיות. כלומר, אנשים חזרו לעבודה, אבל יכול להיות שרק במשרה חלקית, ולכן הם לא רשומים כדורשי עבודה". ירידה בשעות העבודה, מסביר זהר, היא מגמה עולמית שאף קדמה לקורונה, והועצמה בעקבותיה. עדות לכך ניתן לראות בנתונים - לפי הדוח, מספר המועסקים במשרה מלאה היה בדצמבר 2021 גבוה בכ-1.6% מזה שנהג ערב המשבר, אולם, הוא נמוך משמעותית מהתחזית אם לא הייתה פורצת מגפה. "אילולא פרץ המשבר מספר המועסקים במשרה מלאה בסוף 2021 אמור היה להיות גבוה בכ-2.5% (כ-80 אלף מועסקים) ממספרם בפועל", מציינים בדוח.

נוסף לכך הם מזכירים כי שכרם של המועסקים במשרה חלקית, נמוך יחסית במקום עבודה אחד. "כדי לעמוד נכונה על מצב שוק העבודה, קצב ואופן התאוששותו יש לבחון גם את אופי המשרות שאוישו בתקופת הקורונה והיקפן", מציינים בשירות התעסוקה, ובין היתר מסבירים כי משבר הקורונה הגדיל את הפערים בין מגזר השירותים למשל, שבו היכולת לעבוד "מרחוק" גבוהה יותר, ובו למשק הישראלי יתרון יחסי, לבין ענפים שבהם הפריון נמוך כמו מסחר סיטונאי וקמעונאי.

עדיין נותרו מאחור: נשים ומבוגרים

מגמת השיפור והחזרה החדה לשגרה תקפה לאוכלוסייה הכללית, אולם בפילוח לפי חברות ואוכלוסיות וענפים - התמונה מתונה יותר. כך למשל, בסוף 2021 מספר המועסקים הגברים אמנם חצה את המספר החזוי (ללא המגפה) ב-11.8 אלף מועסקים, ואילו מספרן של הנשים בסוף 2021 היה נמוך ב-17 אלף ממספרן החזוי.

יתרה מכך - הדוח מציין כי חשוב להדגיש כי מרבית המועסקים במשרה חלקית הן בעצם מועסקות, כך שהתרחבות התופעה של משרה חלקית עשויה להגדיל פערים מגדרים. בכל הנוגע לתעסוקת נשים בחברה הכללית, מזכירים בשירות התעסוקה כי הנשים היו הראשונות להיפלט משוק העבודה עם פרוץ מגפת הקורונה והסגרים, משום שבמקרים רבים הן היו "ברירת המחדל" שנשארה בבית עם הילדים, כשמערכת החינוך נסגרה.

אוכלוסייה נוספת שאמנם חוותה התאוששות ב-2021, אך היא מתונה יותר בהשוואה לכלל האוכלוסייה, היא המבוגרים בדגש על נשים. "עם תום הסגר השלישי, מרבית קבוצות הגיל באוכלוסייה חוו התאוששות ניכרת בשיעור השתתפותן בכוח העבודה, למעט מבוגרים (גברים כנשים בני 60 ומעלה) אשר שיעור השתתפותם בעבודה ירד בהשוואה לתקופה שקדמה למשבר, כאשר אצל נשים מגמה זו נרשמה כבר בקרב בנות 55 ומעלה".

הבדלים ניכרים נמצאים גם בקבוצות אוכלוסייה אחרות שמוכרות כבעלות פערים, כמו החברה הערבית והחברה החרדית. "שיעור דורשי העבודה מהחברה הערבית בדצמבר 2021 גבוה משמעותית מרמתו לפני הקורונה ועמד על כ-38%", מציינים בדוח לשכת התעסוקה. "מספר דורשי העבודה הערבים עלה מכ-51 אלף דורשי עבודה בסוף 2019 לכ-183 אלף במהלך 2020. בשנת 2021 מספרם מן הסתם פחת, אולם ברמה הקטנה ביותר, כך שבסוף שנת 2021 מספרם עמד על כ-63 אלף דורשי עבודה - כלומר כ-12 אלף דורשי עבודה יותר בהשוואה לתקופה שקדמה לקורונה". זה המקום להזכיר כי נתוני לשכת התעסוקה מסתמכים על "דורשי עבודה", הנרשמים כמבקשי עבודה בלשכה, ולא כלולים כאן לא מועסקים שאינם רשומים.

פערים ניכרים גם בחלוקה גיאוגרפית. שיעור דורשי העבודה בסוף שנת 2021 גדל בהשוואה לסוף 2019. בתוך כך, כאשר מספר דורשי העבודה מאזור הצפון עמד על כ-44 אלף איש ואשה, ומאזור הדרום על כ-39 אלף. בתל אביב לעומת זאת הצטמצם המספר מ-20 אלף ל-19 אלף.

זרוע העבודה: שיפור שיעור התעסוקה של נשים בחברה החרדית והערבית

במקביל לדוח של שירות התעסוקה, גם זרוע העבודה במשרד הכלכלה הוציאה דוח משלה. גם כאן ניתן לראות התאוששות חדה - מעבר לתחזיות ואף בהשוואה למגמה העולמית. בזרוע העבודה מציינים כי שיעור התעסוקה של נשים מהחברה החרדית והערבית ברבעון הרביעי של 2021 היה גבוה בהשוואה ל 2019, כך שנשים חרדיות הגיעו ליעד התעסוקה של 2030 - 81%. גם בקרב נשים מהחברה הערבית ניכר שיפור שיעור התעסוקה על 41% - גבוה ב-4 נקודות אחוז משיעורו בסוף שנת 2019.

רוני שניצר, מנהלת אגף מחקר ואסטרטגיה מסבירה בשיחה עם גלובס כי "בקרב נשים בחברה החרדית וגם הערבית, כבר הייתה עלייה לפני הקורונה. מה שאנו רואים זו מגמת שיפור שחזרה וכעת היא ממשיכה", היא מסבירה. שניצר מציינת כי בחברה הערבית השיעור עדיין נמוך מאוד, אבל הוא כן הולך ומשתפר. עוד היא מזכירה את נושא המשרות החלקיות. "אצל נשים בחברה החרדית יש 80% שעובדות, אבל בתוכן יש משרות חלקיות רבות. זה אומר שיש לעזור להן ולגוון את תחומי העיסוק. היום הן עובדות בעיקר בתחומי החינוך, וחלק מהמהלכים שיש לעשות הוא להרחיב תחומים אלה לענפים נוספים". בכל הנוגע לגברים בחברה הערבית, מציינת שניצר כי כאן ניכר ייצוג נמוך בענפים מתגמלים בתחומים שעברו עם הקורונה לתעסוקה מרחוק. "תת הייצוג הוא בשכר ובתחומים המתגמלים. עבודה מרחוק שהייתה נפוצה בקורונה נשארה אתנו, והאוכלוסייה הערבית בפער גם שם, אם זה משום שהם מיוצגים במקצועות מסורתיים מתגמלים פחות, או כאלה שלמשל לא מצריכים עבודה מול מחשב מהבית.

הנתונים של שירות התעסוקה כמו גם של זרוע העבודה מצביעים על יציאה מהירה מהמשבר, אך האופטימיות מוגבלת. אופי ההתמודדות עם משבר הקורונה העצים פערים קיימים בשוק, ולצד זאת נותרה שאלה נוספת - שוק הטכנולוגיה וההייטק תרם רבות לקצב ההתאוששות, וימים יגידו איך צמצום הגיוסים בו, ישפיע על שוק התעסוקה של 2022.

עוד כתבות

בניין הנאסד''ק בניו יורק / צילום: תמר מצפי

נעילה חיובית בוול סטריט; מניות יצרניות השבבים ירדו

אמש וול סטריט נסגרה בירידות: מדד הנאסד"ק רשם ירידה של 1.3%, הדאו ג'ונס ירד ב-0.8% ומדד S&P 500 נסוג בכ-0.9% ● מיקרון טכנולוגיה נופלת בכ-6% לאחר שהחברה פרסמה תחזית מאכזבת לרבעון הרביעי והזהירה כי תיתכן פגיעה במכירות הסמארטפונים ● בשוק הסחורות, חבית נפט ברנט נסחרת סביב 108 דולר, בעוד חבית נפט גולמי נסחרת סביב 105 דולר

כשהבוס הוא אלגוריתם / צילום: shutterstock

וולט ואובר הן רק ההתחלה: מה קורה לעובדים כשהמנהל הישיר שלהם הוא אלגוריתם

חוקרים שליוו מקרוב את חברת אובר כדוגמה לניהול האלגוריתמי שופכים אור על הצדדים הפחות מדוברים של השיטה: החברה שמנצלת את פערי המידע לטובתה, נהגים שמנסים להטעות את האלגוריתם, כי ממילא הם לא לא מרגישים שייכים ● הפקולטה, מאמרים של חוקרי הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב 

פסל ''לב הים'' של משה זורע / צילום: גיא מלל

גם ביומיים לא תספיקו לחוות את כל מה שיש לקיבוץ הזה להציע

​בין הר כרמל לים התיכון מתערסל לו קיבוץ מעגן מיכאל: מבוסתן של 110 עצי פרי אקזוטיים דרך מוזיאון למורשת הקיבוץ, אמנות ואומנות ועד לבית אופנה מקומי-מקורי ויוזמות תיירות חדשות שזה עתה נפתחו

טקס פרישת השופט ג'ורג' קרא, בית המשפט העליון / צילום: יונתן זינדל/פלאש 90

חוות דעת של היועמ"שית עשויה להשפיע דרמטית על אסטרטגיית הפרסום באינטרנט

במסגרת תביעה ייצוגית קובעת בהרב־מיארה שאתרי תוכן אחראים לוודא כי קטינים אינם נחשפים לתוכן אסור ● העמדה רלוונטית הן לאתרים ישראליים והן לענקיות תוכן כמו פייסבוק ● מאחר שהורים וילדים משתמשים לעתים באותו מחשב, המשמעות היא הגבלת התאמת הפרסומות להיסטוריית הגלישה

ירידות בבורסה / עיבוד: טלי בוגדנובסקי

הירידות בבורסה החריפו בסיום: מדד ת"א 90 צנח ב-2.7% בנעילה

המסחר בבורסה הושפע מהירידות החדות בוול סטריט ומדד ת"א 35 ננעל בירידה של 1.9%, מדד הנפט והגז נפל ב-3.8% ומדד מניות הביטוח ירד ב-3.6% ● מחזור המסחר הסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל

הדליפה במניפת צאלים / צילום: רשות הטבע והגנים

כבר חודש שכיל מזהמת את הטבע, ואף רשות לא עוצרת אותה

בזמן שהיא מתגאה מעל כל במה בקיימות, השקעות בסביבה ובאחריות תאגידית, כיל חזרה להפעיל ללא תיאום עם הרגולטור תעלה המזרימה מי תמלחת לקרקע, וזורעת הרס תוך הרג של ערכי טבע מוגנים ● לפי מידע שהגיע לגלובס, אושר לחברה חלחול של 2% מההזרמה, וכעת כלל לא ברור אם ניתן לעצור את פעילותה ● כך ביקשה כיל הקלות מהמשרד להגנת הסביבה לאחר הפרת הוראות סביבתיות, וקיבלה את מבוקשה

מנסור עבאס עם יאיר לפיד במליאת פיזור הכנסת / צילום: רפי קוץ

כיצד עמדו המפלגות בהסכמים הקואליציוניים, ומה ניתן ללמוד מזה

מבדיקת המרכז להעצמת האזרח עולה כי ביחס לזמן הכהונה הקצר, הממשלה היוצאת רשמה הישגים ביצועיים רבים מקודמותיה ● המצטיינת במימוש ההסכמים הקואליציוניים היא רע"ם, עם ביצוע של 63% מסעיפי המדיניות שהתחייבה להם ● המפלגה הגדולה בממשלה, יש עתיד, הגיעה ל־53% בלבד

אורטל פלג, בונה כלי נגינה / צילום: איריס כץ

איפה מוצאים אירוע מיוחד לבעלי אוזן מוזיקלית ונפש פיוטית?

מחפשים הפתעה ליום הולדת? טיול מיוחד לחובבי טבע צמחונים? ספא שווה? מקום מיוחד להצעת נישואים? יש את מי לשאול!

האחים זלקינד וצחי נחמיאס / צילום: ישראל הדרי, ורד פיצ'רסקי

צחי נחמיאס והאחים זלקינד מוציאים לדרך את האסטרטגיה של דסק”ש

בעלי השליטה החדשים בדסק"ש, שנכון להיום מופסדים על השקעתם בה, מקווים להשיג פרמיית שליטה מהותית במכירת מניות סלקום ● המתעניינים ברכישה, ובהם קרנות הפרייבט אקוויטי סקיי ואייפקס, יידרשו להתמודד עם חוב פיננסי של 2.8 מיליארד שקל ועם סימני שאלה על עתיד החברה בתוך ענף התקשורת

חן ליכטנשטיין / צילום: שלומי יוסף

חן ליכטנשטיין מציג: ספיד דייטינג לפתרון המחסור העולמי בחיטה

חן ליכטנשטיין, סמנכ"ל הכספים והחדשנות של תאגיד החקלאות השוויצרי סינג'נטה, סבור שאיום משבר התזונה רלוונטי מתמיד אבל הוא משוכנע שהפתרון כבר אצלו: "לקחנו 500 חוות בסין שהן בפיגור של 40 שנה, הפכנו אותן להיי אנד והבאנו לעלייה דרמטית בתפוקה"

בניין ברחוב בר כוכבא בתל אביב / צילום: איל יצהר

פסיקה דרמטית של העליון: העברת נכס מקרקעין לנאמנות חייבת במס שבח ורכישה

הפסיקה הדרמטית של בית המשפט העליון סוגרת את הפתח לתכנוני מס והעברות נכסים באמצעות מנגנון הנאמנות ● מומחי מס: "מדובר בביטול של מכשיר הנאמנות הישראלי, כאשר המפסידים העיקריים יהיו תושבי חוץ אשר בבעלותם נכסי נדל"ן בישראל"

מחירי הדלק מעמידים למבחן את התיאבון האמריקאי למלחמה קרה חדשה נגד רוסיה

ביידן, הלכוד בין יעדי שינוי האקלים והאינפלציה, צריך להסתכל לעבר גרמניה ואיך המפלגה הירוקה שם התאימה את מדיניות האנרגיה שלה

מתוך הפרסומת של מודיבודי / צילום: צילום מסך

מה אפשר ללמוד מהקמפיין לתחתוני מחזור ועוד כתבות שאהבתם השבוע

גלובס מלקט 5 כתבות (אולי קצת יותר) שאהבתם מהשבוע האחרון וכדאי להקדיש להן עוד קריאה • השבוע: תחנת הרכבת בקריית שמונה, ביט עובר דירה, הרובע החדש של תל אביב ועובדים שעושים "גוסטינג"

מימין: אלקין, ליברמן ושקד / צילום: דוברות האוצר

חלופת שקד וחוק המכר אושרו: מה יקרה לשאר תוכניות הדיור אחרי פיזור הכנסת?

הממשלה קידמה בשנה האחרונה שלל צעדים לטיפול במשבר הדיור ● חלק מהמהלכים אושרו ברגע האחרון, ואחרים עוד ממתינים ● מה עוד אפשר לקדם למרות פיזור הכנסת, ומה ייאלץ להמתין לממשלה הבאה?

יונתן כהן, בעל השליטה בגיבוי / צילום: אתר החברה

אפקט יונט? חשש לליקויים בפעילות המימון של גיבוי אחזקות שבשליטת יהונתן כהן

גיבוי דיווחה על מינוי בודק חיצוני עקב האטה בקצב פירעון הצ'קים בסניף הצפוני שלה וגידול בבקשות לפריסות תשלומים בסניף זה ● "החברה פועלת לניטור תיק האשראי והחלה לנקוט פעולות גבייה משמעותיות בתיק, הידוק ביטחונות ובקרה על עסקאות חדשות"

מייסד ומנכ''ל רשת תמנון, ברוך ריינר / צילום: יוסי כהן

בעלי רשת האופנה שלא רוצה למכור באונליין, להנפיק או לעבוד עם עזריאלי

מעטים בעולם העסקי מכירים מקרוב את ברוך ריינר, שייסד את תמנון לפני כ–30 שנה. הוא גם לא מנהל מערכות יחסים עם המתחרים, למרות שיש לו דעה מאוד מגובשת על האופן השגוי שבו הם מתנהלים ● עכשיו, בראיון מקיף ראשון, הוא מדבר על אלה שגורסים עודפים כדי שהמותג לא ייפגע, טוען שלא משתלם לעבוד עם עזריאלי, מסביר למה הנפקה היא לא רעיון טוב, ובוחר את המיצוב שנכון לו: "אנחנו חיית הטרף של השוק"

אפליקציית וואטסאפ / צילום: Shutterstock, Wachiwit

"אמנון המתמלל": המיזם של הישראלי שמאס בהודעות קוליות בוואטסאפ

לשילה מגן נמאס מההודעות הקוליות בוואטסאפ, והוא ניסה למצוא פתרון שיהפוך אותן לטקסט ● הפתרון שלו הוא בוט שמופיע כאיש קשר באפליקציה וממיר את ההקלטה להודעה כתובה ● לרוב השירות מספק את הסחורה, אך מומחי פרטיות מזהירים: שימו לב לאותיות הקטנות

אלון קסטיאל / צילום: שלומי יוסף

זהירות משיח פופוליסטי: כמה נתונים שכדאי להכיר כשמתווכחים על שחרור קסטיאל ודומיו

החלטת שחרורו המוקדם של עבריין המין אלון קסטיאל עוררה השבוע סערה ● אך מבעד לשיח הצר, התמונה מורכבת: הצפיפות בבתי הכלא מובילה בכל חודש לשחרורם של מאות אסירים, ללא ועדות וללא שיקום ● האם לא עדיף לשחרר את אלו שהשתקמו ושיפרו את התנהגותם? ● טור סופ"ש

עונת הסקרים / איור: גיל ג'יבלי

זהירות, סקר לפניך: הצצה אל מאחורי הקלעים של האובססיה הלאומית

עם פתיחת מערכת הבחירות חוזרת האובססיה הלאומית לסקרי המנדטים ● מיעוט נדגמים, לחץ של ערוצי טלוויזיה לפרסם סקר מהיום למחר, קושי באיתור מגמות הצבעה חדשות, והתבססות על נתונים שנשענים על שיעור מתלבטים גדול ● הצצה אל מאחורי הקלעים של תעשיית הסקרים לקראת הבחירות לכנסת ב-1 בנובמבר

בניית דירות חדשות / צילום: Shutterstock, Yuri Dondish

ראשי רשויות מוחים נגד האוצר שבלם תקצוב רשויות המאיצות בנייה למגורים

משרד האוצר מתמהמה באישור החלטת מועצת רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי לתקצוב רשויות ב-30 אלף שקל עבור כל יחידת דיור שתשווק ● ברשויות המקומיות טוענים כי המשרד פועל כך בכוונה תחילה: "הפקידות במשרד האוצר מנסה לטרפד בכל דרך את יישום ההחלטה" ● משרד האוצר בתגובה: "בוחנים את ההחלטה"