גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

מודלים כלכליים: שוויה הכלכלי של בזק 8 מיליארד ש', %30 יותר משווי השוק שלה

ד"ר יעקב שיינין מעריך כי רווחי בזק מפעילות הטלפוניה לא ייפגעו עקב פתיחת התחום לתחרות * להערכת שיינין, פלא-פון כמעט ואינה צפויה להיפגע מהכנסת מפעיל שלישי של טלפון סלולרי, אולם לשם השמרנות הוא נוקב ברווח צפוי של 230 מיליון שקל לפלא-פון, לעומת 400-350 מיליון בשנתיים האחרונות

חברת מודלים כלכליים שבבעלותו של ד"ר יעקב שיינין, אחת מחברות הניתוח הכלכלי המוערכות ביותר בשוק ההון, המפעילה בין השאר גם חברה לניהול תיקים, מעריכה כי בזק נסחרת בשווי שוק נמוך משוויה הכלכלי. על פי ההערכות של מודלים, שוויה הכלכלי של בזק צריך לנוע בין 7.5 מיליארד שקל, לפי הנחות שמרניות מאוד, ל-8 מיליארד שקל, לפי הנחות סבירות יותר - %21 עד %29 יותר משווי השוק הנוכחי של בזק, המסתכם ב-6.2 מיליארד שקל.

ד"ר שיינין, מנכ"ל מודלים כלכליים, המכהן גם כיו"ר ועדת ההשקעות של קופות הגמל של הבנק הבינלאומי, מבסס את התחזית שלו על צפי הרווחיות העתידית של בזק. הוא מפריד בין פעילותה הכללית של בזק לבין פעילות חברת פלא-פון, שבה שותפה בזק בשיעור של %50.

להערכתו, הרווח המייצג של בזק מפעילות הטלפוניה שלה הוא 450-400 מיליון שקל בשנה, בדומה לרווח שהציגה בזק מפעילות זו בשנת 96'. שיניין מעריך, אם כן, שהרווח המייצג מפעילות הטלפוניה של בזק לא ייפגם, למרות הפתיחה של תחום התקשורת הבינלאומית לתחרות כבר השנה, ולמרות התוכנית לפתוח גם את תחום התקשורת המקומית לתחרות בעתיד (ועדת וקס-ברודט-ליאון).

הסיבה לכך היא הערכתו של שיינין כי בזק תקבל פיצוי כמעט מלא על פתיחת תחום התקשורת הבינלאומית לתחרות. הפיצוי העסקי יהיה בדמות גידול בהיקף השיחות הבינלאומיות, שיפצה חלקית על ירידת התעריפים בתחום זה (שיינין קובע כי בזק תהיה חייבת להשוות את תעריפיה לאלו של שני מפעילי השיחות הבינלאומיות האחרים, הנמוכים מתעריפי בזק כיום בעשרות אחוזים).

לכך יתווסף גם התשלום שתקבל בזק עבור השימוש במרכזיות שלה (דמי נגישות) מכל שיחה בינלאומית, שיגדל גם הוא יחד עם הגידול בהיקף השיחות הבינלאומיות. בנוסף לפיצוי העסקי יהיה גם פיצוי ממשלתי, בדמות הקטנת התמלוגים שמשלמת בזק למדינה והקטנת מקדם ההתייעלות המוטל עליה (שניהם קטנו ב-%3).

באופן מפורט יותר מסביר שיינין כי ההכנסות של בזק משיחות בינלאומיות בשנת 96' הסתכמו במיליארד שקל. מודלים כלכליים צופה כי התעריפים בתחום יירדו בכ-%70, וכי נתח השוק של כל אחד מהמפעילים בתחום זה יהיה זהה. מכאן, שההכנסות של בזק מתחום השיחות הבינלאומיות יצטמקו לכ-300 מיליון שקל בלבד, והיא למעשה תפסיד עליו גולמית.

עם זאת, בזק תזכה לפיצוי של כ-100 מיליון שקל מדמי הנגישות שישלמו לה שני המפעילים השונים, ובנוסף היא תזכה לפיצוי ע"י הקטנת מקדם ההתייעלות ועקב הצמיחה הצפויה של צריכת התקשורת בארץ - במודלים מעריכים את הצמיחה הזו בכ-%15 בשנה. כל אלה יחד יחזירו את בזק בתוך כשנתיים לסל הכנסות זהה למיליארד שקל שהיו לה משיחות בינלאומיות לפני עידן התחרות.

בנוסף מעריך שיינין כי האיום של דו"ח ועדת וקס-ברודט-ליאון על הפעילות המקומית של בזק הוא לא רציני. שיינין ציין כי ההשקעות בתשתית הנדרשות לשם תחרות עם בזק בשיחות המקומיות הן אדירות, וספק אם יימצא מי שישקיע סכומים כאלו בשוק קטן כמו מדינת ישראל (בשל היתרון לגודל ממנו נהנית בזק).

גם עבור חברות הכבלים מדובר ברף כניסה לענף שהוא כמעט בלתי ישים. שיינין מציין כי מבין חברות הכבלים השונות רק תבל ערוכה עם תשתית כבלים מתאימה להעברת שיחות טלפון (חברות הכבלים האחרות הניחו כבלים זולים יותר, אשר אינם מסוגלים לשאת שיחות טלפון), וכי גם עבור תבל ההשקעות הנדרשות בהקמת מרכזיות טלפונים הן גבוהות מאוד, וספק אם תמצא לנכון לבצע אותן. לדעתו, איפוא, המונופול של בזק בתחום השיחות המקומיות צפוי להישמר.

שיינין מציין כי מדובר במונופול בתחום צמיחה מובהק, משום שענף התקשורת כולו הוא אחד הענפים הצומחים ביותר בעולם כיום. להערכתו, כל פגיעה שתיגרם לבזק כתוצאה מהגברת התחרותיות בתחום שבו היא פועלת, תפוצה בשל הגדלת מגוון השירותים והיקף השימוש כתוצאה מצמיחת הענף.

בהקשר זה הוא מתייחס גם לעקב אכילס העיקרי של החברה - מצבת כוח האדם הגדולה שלה - ואומר כי בחברת צמיחה, מצבת כוח אדם גדולה מדי אינה מהווה איום אמיתי על הרווח: די בכך שחברה אינה קולטת עובדים חדשים, כדי שתוך מספר שנים צמיחת הפעילות שלה תהפוך את מצבת כוח האדם שברשותה לסבירה ויעילה.

שיינין מזכיר גם את ההשקעות הכבדות שביצעה בזק בהפיכת כל מרכזיות הטלפון שלה לדיגיטליות, כאשר היום בזק היא החברה המתקדמת ביותר בעולם בתחום הדיגיטציה. למעשה, היא מתקדמת כל כך עד שהועלתה הטענה כי מדובר בהשקעת יתר שביצעה החברה. שיינין מסכים כי אכן מדובר בהשקעת יתר, שספק אם היתה נעשית לו בזק היתה חברה פרטית. עם זאת, לדבריו, לאחר שההשקעה נעשתה היא מעניקה לבזק יתרון תחרותי עצום לקראת המשך הצמיחה של ענף התקשורת בארץ ובעולם.

בתחום הפלא-פון מעריך שיינין רווח מייצג שמרני של 230 מיליון שקל בשנה, לעומת רווח של 350 עד 400 מיליון שקל שהרוויחה חברת פלא-פון בכל אחת משתי השנים האחרונות.

הוא הוריד את הרווח המייצג של פלא-פון בשל החשש מהשפעה אפשרית של כניסת מפעיל שלישי לתחום הסלולרי, על אף שלדעתו כניסת מפעיל כזה היא מיותרת ולא תתרום הרבה להגברת התחרות בתחום - תחום שמחולק כבר היום שווה בשווה בין שתי חברות תחרותיות מאוד.

שיינין מציין את ה"נס הכלכלי", לדבריו, של שתי חברות בעלות פלח שוק זהה ועם הבדל מהותי בתעריפים שהן גובות (התעריפים של פלא-פון יקרים משמעותית מאלו של סלקום, דבר שמתבטא גם בהבדלי הרווחיות הגדולים בין שתי החברות).

להערכתו, הדבר מלמד כי שתי החברות אינן מוכרות מוצר זהה, וכי לקוחות מוכנים לשלם יותר עבור איכות הקליטה והשידור הטובה יותר שמעניקה להם פלאפון. היתרון האיכותי הזה ימשיך לעמוד לזכות בזק גם מול מתחרה שלישי, ולדעתו של שיינין יתבטא היתרון הזה בכך שככל שאיכות השידור של סלקום תשתפר כך היא תתאים את תעריפיה לאלו של פלא-פון, ולחץ המחירים על פלא-פון בהכרח יקטן.

פלא-פון, אם כן, להערכת מודלים, כמעט ואינה צפויה להיפגע בפעילותה העתידית. על אף זאת, ולשם השמרנות, נלקח רווח מייצג נמוך של פלא-פון בסך 230 מיליון שקל - כלומר, תרומה לרווחיות המייצגת של בזק של כ-120 מיליון שקל בשנה.

בהתבסס על שני אלה, עולה כי הרווח המייצג של בזק לדעת מודלים כלכליים עומד על כ-520 מיליון שקל בשנה (לעומת רווח של 650 מיליון בשנת 96'). על פי מכפיל רווח של 15 מתקבל כי שוויה של בזק צריך לעמוד על 7.5 מיליארד שקל לפחות.

למעשה, במודלים מאמינים כי השווי האמיתי של בזק צריך להיות גבוה יותר, גם בגלל שהרווח המייצג של פלא-פון ושל הטלפוניה יהיה לדעתם גדול יותר, ובגלל שכחברת צמיחה מכפיל הרווח שלה צריך להיות גבוה בהרבה. לפיכך, מעריכים במודלים כלכליים כי שוויה של בזק למעשה כ-8 מיליארד שקל. «מאת מירב ארלוזורוב «מודלים כלכליים: שוויה הכלכלי של בזק 8 מיליארד ש', %30 יותר משווי השוק שלה «ד"ר יעקב שיינין מעריך כי רווחי בזק מפעילות הטלפוניה לא ייפגעו עקב פתיחת התחום לתחרות * להערכת שיינין, פלא-פון כמעט ואינה צפויה להיפגע מהכנסת מפעיל שלישי של טלפון סלולרי, אולם לשם השמרנות הוא נוקב ברווח צפוי של 230 מיליון שקל לפלא-פון, לעומת 400-350 מיליון בשנתיים האחרונות

עוד כתבות

סוחרים בבורסת ניו יורק/ צילום: רויטרס, Brendan McDermid

נעילה חיובית בוול סטריט; מניית טסלה ירדה 2.5%

המסחר בבורסת ניו יורק ננעל בעליות שערים קלות ● מדד הדאו ג'ונס הוביל עם עלייה של 0.37% ● הליש"ט זינק על רקע הודעת ההתפטרות של רה"מ בריטניה, תרזה מיי ● במסחר בנפט רושם חוזה מסוג ברנט עלייה של 1% לרמה של 68.4 דולר לחבית לאחר ירידה חדה של כ-6% אתמול

פרופ' סנג'איי סוברהמניאם ופרופ' קנת' פומרנץ / צילום: ענבל מרמרי, Shutterstock

ההיסטוריה לא כמו שלימדו אותנו: הכירו את החוקרים שקוראים אחרת את אירועי העבר

זה רק מקרה שמהפכת הקיטור התרחשה במערב, וההתעשרות האירופית בכלל התאפשרה הודות לסין ● פרופ' קנת' פומרנץ ופרופ' סנג'איי סוברהמניאם, זוכי פרס דן דוד לשנת 2019, מבקשים לספר את ההיסטוריה מזווית אחרת, וטוענים שמה שחשבנו על חלוקת העושר, הטכנולוגיה וההשפעה בעולם פשוט לא נכון

בני גנץ ויאיר לפיד / צילום: שלומי יוסף

מבחן ראשון לזוגיות של גנץ ולפיד: האם יצליחו לסחוף את ההמונים?

במוצ"ש יעלו לבמה בכיכר המוזיאון בכירי האופוזיציה במטרה לעורר את המאבק בשינויים המשפטיים שמקדם נתניהו ● לא בטוח שיש להם את היכולת להלהיב את ההמונים ● בינתיים במגעים הקואליציוניים: הולכות ומתגבשות ההסכמות שיבצעו מהפך חוקתי במערכת המשפט - מהפך שייטיב עם ראש הממשלה ● פרשנות

החיידקים שגורמים לנו לרוץ / איור: Shutterstock/א.ס.א.פ קרייטיב

החיידקים שגורמים לנו לרוץ: מה למערכת העיכול ופעילות גופנית?

אחרי שנים שבהן התמקדה הגישה לשיפור הבריאות והביצועים הספורטיביים בתפקוד התאים, נראה שזו הגיעה לקצה גבול היכולת הפיזיולוגית ● הפתרון נמצא במקום חדש ופחות צפוי: חיידקי הגוף

עירית לינור ובני ציפר / צילום: איל יצהר

כן לאקדחים, לא לבג"ץ: רוחות של שינוי בכנס השמרנות הישראלית הראשון

הרבה גברים חמושים, מעט נשים, הרבה דיבורים על דיקטטורת בג"ץ, שוק חופשי והאיום האסלאמי על אירופה, מעט התייחסות להפלות ואבולוציה ● יום בכנס השמרנות הישראלית הראשון

מיכלי הענק של בזן/ צילום: גיל ארבל

הזיהום והקרב על הנראטיב: היום שאחרי דליפת הגז הגדולה בחיפה

הפעם זה היה כמעט: כמויות גדולות של גז דלפו בצומת מרכזי בחיפה, בסמוך לתחנות דלק, והמקום נחסם ליומיים ● סיור בשטח מגלה שכל צד מעוות את המציאות: במפעלים טוענים שהם פועלים לפי תקנים מחמירים, והארגונים הירוקים טוענים שהם ממשיכים לפגוע בבריאות הציבור ● אבל גם התוכנית לפינוי התעשייה מהאזור לא מבטיחה עתיד ירוק לחיפה

בנימין נתניהו / צילום: רויטרס

המו"מ הקואליציוני: אף מפלגה לא חתמה על הסכם עם הליכוד עד כה

בציר שבין יהדות התורה לליברמן, הוויכוח על חוק הגיוס ממשיך לשמש כסמל לאופי הוויכוח ● ליברמן לליכוד: "תתחייבו להעביר את חוק הגיוס בקריאה השנייה והשלישית בנוסח המקורי, ותראו איך הכול מסתדר"

נשיא צרפת, עמנואל מקרון / צילום: שאטרסטוק, א.ס.א.פ קריאייטיב

צרפת: לפחות שמונה פצועים בפיצוץ בליון; מקרון: "זו מתקפה"

הרשויות במדינה דיווחו כי שמונה בני אדם נפצעו כתוצאה מהפיצוץ במרכז העיר ● הנשיא מקרון תיאר את התקרית "מתקפה ללא קורבנות" ● המשטרה המקומית פתחה בחקירת נסיבות האירוע

קרייזלר פסיפיקה / צילום: יחצ

בית על גלגלים: המיניוואן של קרייזלר מותאם בעיקר למציאות האמריקאית

המיניוואן המסוגנן של קרייזלר מתאים במיוחד למשפחות גדולות ופעילות שמחפשות שפע של מרחב ● הוא מציע הרבה אבזור וטכנולוגיה ונוחות נסיעה טובה, אבל ממדיו וצריכת הדלק שלו מותאמים יותר למציאות האמריקאית ופחות לכבישים עירוניים וצרים

נטע ברזילי בהופעה בחצי גמר האירוויזיון / צילום: Ronen Zvulun, רויטרס

תוכן כחול לבן בסכנה: תעשיית ההפקות המקוריות בטלוויזיה גוססת. איך ממשיכים מכאן?

תאגיד השידור הציבורי משמש מאז הקמתו צינור חמצן לתעשיית ההפקה, אבל ההוצאות של האירוויזיון והאיומים לקצץ בתקציבו עלולים לסגור את הברז • זאת לא הסיבה היחידה למשבר: הצופים נודדים לטלוויזיה האינטרנטית שלא מחויבת להשקיע בהפקות, קשת ורשת מתמודדות עדיין עם הפיצול והמיזוג, והפורמטים שנמכרים לחו"ל מביאים יותר תהילה מכסף • קווים לגסיסת תעשיית התוכן הישראלית

אביגדור ליברמן / צילום: יוסי גמזו

ליברמן: "גם היום לא נמליץ על אף אחד חוץ מנתניהו"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן ממשיך במתקפת הנגד כלפי הליכוד בעקבות ההאשמות שהוא יגרום לבחירות חדשות ולאי הקמת קואליציית הימין ● יחד עם זאת הבהיר ליברמן כי נתניהו יהיה ההמלצה של מפלגתו והבהיר כי חוק הגיוס הוא המכשול העיקרי העומד בין שתי המפלגות ● ביום ה' ליברמן לא נכחסי בפגישת חירום שכינס נתניהו עם ראשי סיעות הימין והחרדים

שר התחבורה ישראל כ"ץ ועובדים סינים בפרויקט הרכבת הקלה./ צילום: רויטרס

לא רק סין וארה"ב: כך הולכת ישראל ונשאבת לתוך מלחמת הסחר

ישראל היא זירה משנית וזניחה במאבק הגלובלי הנוכחי בין ארה"ב לסין ומנסה בכל כוחה להישאר כזו, אף שלאחרונה הלחץ האמריקאי מתחיל להשפיע גם עלינו ● וגם: מה הוביל את דירקטוריון חברת החשמל לחתום ויתור על חוב של 2.3 מיליארד דולר שנפסק לטובתה בבוררות בשווייץ ● פרשנות

בנימין נתניהו בקלפי / צילום: חיים צח-לעמ"

כשבג"ץ משבש את עבודת הממשלה, פסקת ההתגברות הכרחית

פסקת ההתגברות היא "קץ הדמוקרטיה"? ממש לא ● השיח הציבורי מתמקד בחוקים שנפסלו, אבל בג"ץ משבש לא פעם את עבודת הממשלה, בין היתר גם בהחלטות כלכליות ● פרשנות

גרארד קושנר דונלד טראמפ / רויטרס

מהסמינר הכלכלי למחאת אמזון - כמה אתם שולטים בחדשות?

כמה עלה כל פרק בעונה האחרונה של משחקי הכס, מה קרה לתחזית הצמיחה של ישראל ומי אמר שהוא לא רלוונטי? 10 שאלות מהסיפורים החדשותיים של השבוע שחלף

ברק עילם  / צילום : שלומי יוסף

"בסוף אתה בודד בצמרת": ברק עילם מציג – כך הפכתי את נייס לאחת מחברות הטכנולוגיה המצליחות

חמש שנים אחרי שנכנס לתפקיד מנכ"ל נייס, החברה היחידה שהוא אי פעם עבד בה, ברק עילם יכול להציג לא מעט קבלות ונתונים מרשימים ● עכשיו הוא מדבר על ההחלטה להפסיק לפעול בתחום הביטחוני, על החברה הישראלית כפי שהיא נראית אחרי שנים של מגורים בארה"ב ועל אסטרטגיית הניהול שלו ● ראיון מיוחד

ביטקוין / צילום: רויטרס

מלחמת הסחר מזניקה את שוק הקריפטו? הביטקוין שוב מתחזק

הביטקוין טיפס השבוע ביותר מ-13%, לאחר שרק לפני 8 ימים רשם שיא של יותר מ-9 חודשים ● בראיון למגזין "פורצ'ן" הצביע משקיע בולט בתחום על מתאם בין עליית הביטקוין לבין המשבר בשיחות הסחר בין ארה"ב לסין ● רשת BBC דיווחה כי פייסבוק מתכננת להשיק מטבע דיגיטלי כבר ברבעון הראשון של 2020

הארווי ויינשטיין הסגיר את עצמו לרשויות / צילום: רויטרס

דיווח: הארווי ויינסטין ישלם 44 מיליון דולר לקורבנותיו

ה"וול סטריט ג'ורנל": הכסף יגיע מחברות ביטוח ולא ישפיע על תביעה פלילית המתנהלת נגד ויינשטיין במנהטן, במסגרתה הוא מואשם באונס ופשעי מין נוספים

פיט בודג'אג', אחד מהמועמדים הדמוקרטים לנשיאות ארה"ב / צילום: Shutterstock

מועמד המפלגה הדמוקרטית: "ארה"ב צריכה להיות נאמנה לישראל, לא לנתניהו"

פיט באטג'ג', אחד מהמתמודדים הדמוקרטים המובילים במירוץ לנשיאות: "תמיכה בישראל אין פירושה תמיכה באג'נדה של הימין בישראל, בדיוק כפי שלהיות פרו-אמריקאי אין פירושו להיות פרו-טראמפ" ● ההתבטאות משקפת תפיסה של אישים דמוקרטים רבים, ובהם ברק אובמה

 

בנימין נתניהו בקלפי / צילום: חיים צח-לעמ"

נתניהו מאיים על ליברמן באקדח ללא כדורים | פרשנות

מן ההודעה של ליברמן אתמול בלילה לפיה "ישראל ביתנו תתנגד בתוקף לממשלת הלכה, ממשלת 60" עולה שהוא לא ירים את אצבעותיו באמון בעד כינון הממשלה, והפוך: הוא יצביע נגדה ● פרשנות

פלג כהן / צילום: פלג כהן

מבוגרים יותר, מחוברים יותר, בזבזנים יותר: קווים לדמותה של התרמילאות הישראלית מודל 2019

יעדי התרמילאות שאליהם נוהרים הישראלים לא השתנו במיוחד בשנים האחרונות, עדיין מדובר בדרום אמריקה, המזרח הרחוק, אוסטרליה וניו זילנד ● עם זאת, חל שינוי משמעותי בתרמילאי הישראלי עצמו: המטיילים מבוגרים יותר, בזבזנים יותר ולא מפסיקים להצטלם ולדווח מהשטח