גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

היועץ המשפטי לממשלה החליט לסגור את תיק החקירה נגד בנימין נתניהו

התיק נסגר מחוסר ראיות מספיקות במידה הנדרשת להעמדה לדין פלילי; היועץ המשפטי מותח בהחלטתו ביקורת חריפה על נתניהו

היועץ המשפטי לממשלה, אליקים רובינשטיין פירסם היום את החלטתו לסגור את תיק החקירה כנגד ראשהממשלה לשעבר, בנימין נתניהו ורעייתו שרה נתניהו, וכן נגד מנכ"ל משרד ראש הממשלה לשעבר, משה ליאון, ומנהל אגף המשק והבינוי במשרד ראש הממשלה לשעבר, עזרא סיידוף.

למרות החלטתו מתח רובינשטיין ביקורת על ראש הממשלה לשעבר: "אכן, התחושה איננה יכולה בשום פנים ואופן להיות נוחה מהעובדה שמר נתניהו, כראש הממשלה וכמי שמכהן בתפקיד האקסקלוסיבי הבכיר ביותר במערכת הציבורית, אינו מוסר מידע על עצם קיומו של חוב פרטי, או מברר אם אין מדובר בחוב פרטי, שאולי נקשר, באורח זה או אחר, לחשבון המופקע שהוגש".

החשדות שיוחסו לזוג נתניהו לליאון ולסיידוף נוגעים לחשבון שהגיש קבלן ההובלות, אבנר עמדי, בגובה למעלה מ-400 אלף שקל, למשרד ראש הממשלה, בגין עבודות פרטיות שביצע קדמי עבור בני הזוג נתניהו.

רובינשטיין מציין, כי החליט לסגור את התיק מחוסר ראיות מספיקות במידה הנדרשת להעמדה לדין פלילי. לדבריו, שוכנע משפטית כי על אף החשדות שעלו מהראיות שנאספו, הן בשל קשיים הקשורים בדלות ראיות ובבעיות של משקל הראיות, לא יעמוד התיק במבחן של סיכוי סביר להרשעה. במקרה כזה, ציין היועץ, "עם כל אי הנחת, בלשון המעטה שבהמעטה - אחריותנו היא שלא יוגשו כתבי אישום שסברם ותוחלתם בבית המשפט אינם סבירים, והמחליט מעריך בסופו של דבר, לאחר סחרור וטלטול, תוצאתם לא תהיה הרשעה... בנסיבות של הערכה זו, אין מקום להביא את התיק לפתחו של בית המשפט".

רובינשטיין מציין כי אין חולק כי עמדי לא קיבל כל שכר בגין עבודות שביצע עבור משפחת נתניהו, ואולם יש חילוקי גירסאות בין משפחת נתניהו לעמדי בשאלה אם ביקש את שכרו לאורך השנים בהן עבד עבור המשפחה. בכל מקרה, לדברי היועץ, לא ניתן הסבר מתקבל על הדעת בקשר לאי התשלום.

קיימת מחלוקת עובדתית באשר לסיבת אי תשלום החוב לעמדי. שרה נתניהו טענה כי עמדי סירב לקבל תשלום בעד העבודות ואולם עמדי טוען כי משפחת נתניהו סירבה לשלם לו את החוב.

בעניין זה נבדק חשד לשוחד, ונמצאו ראיות שונות לכך שנתניהו סייע לעמדי בעניינים שונים, ואולם, לדברי היועץ, "אין בראיות חיבור כנדרש, בין ביצוע העבודות לבקשת טובות ההנאה. הודעותיו של מר עמדי... אינן מגבשות מסכת קוהרנטית של ראיות... אין בידינו... כדי לבסס את הזיקה שיצר בין המתת לטובות ההנאה. אף שאין בכוונתנו לומר בכך שיסודות גירסתו של מר עמדי אינם אמת, נוכח החסרים הראייתיים הללו, אין בידינו להשתית תיק על גירסתו. כמו כן, אין די ראיות להוכחת מודעות מר נתניהו ולו בעצימת עיניים, לכך שהמתת שבשירותי מר עמדי ניתן עקב ציפייה לטובת הנאה בפעולה הקשורה בתפקידו של מר נתניהו, ברמה הנדרשת במשפט פלילי.

היועץ ציין, כי אין חולק שבכירי משרד ראש הממשלה פעלו בצורה נמרצת למציאת פיתרון לגבי החשבון שהגיש עמדי ואולם הקושי הראייתי המרכזי הינו בחוסר יכולת להוכיח בעובדות שמעבר לספק סביר כי כל הארבעה, חרף חשדות שעוררה התנהגותם, היו מודעים או עצמו עיניהם, לאפשרות שהחשבון הינו כוזב שכן הוא כולל גם דרישה לתשלום בגין חוב פרטי של משפחת נתניהו.

היועץ כותב, כי אף בהנחה שנתניהו היה מודע לקיומו של חוב פרטי מהעבר, עדיין אין ראיה של ממש לכך שידע כי החוב הפרטי "מוחלק" לחשבון שדווח לו. כן הוא מציין, כי נתניהו היפנה את ליאון וסיידוף לרעייתו, לשם בדיקת החשבון. לדעת היועץ, נתניהו לא עשה בכך די ואולם, אין בכך כדי לבסס כנדרש במשפט פלילי את היסודות של מודעות לכזב בחשבון אותו מתבקש ראש הממשלה לשלם.

באשר לחשד להפרת אמונים, לדעת היועץ, יש קושי ראייתי להוכיח את מודעותו של נתניהו לכך שבחשבון שהוגש על ידי עמדי נעשה מעשה מירמה ואת אי מניעתו של מעשה המירמה על ידיו. התשתית הראייתית הקיימת אינה מספקת לצורך הוכחת היסודות הנדרשים לצורך עבירת הפרת אמונים. במילים אחרות: אין ראיות לכך כי באי אמירתו כי יש חוב פרטי, רצה נתניהו כי הוא יסודר על ידי המדינה או יימחל על ידי עמדי.

עם זאת מציין היועץ, כי קשה לקבל את העובדה שמי שנתן למשפחת נתניהו שירותים במשך שנים, ממשיך ונותן שירותים לאחר שנתניהו נבחר לראשות הממשלה, בהזמנת המשפחה, "משל היה הדבר עניין פרטי וללא שמוסדר נושא העסקתו בהתאם לנהלים התקינים במשרד ראש הממשלה. בכך עלול להתעמעם הגבול בין הפרטי לציבורי, תוך יצירת ניגוד עניינים, בין החוב שעל המשפחה לשאת בו במישור הפרטי לבין החוב שעל המדינה לשאת בו במסגרת הזכויות העומדות לראש ממשלה. אחת המטרות העיקריות לקיומם של נהלים וכללים במשרדי הממשלה וברשויות השלטון, היא הגנה על טוהר המידות, שמירה על נורמות במסגרת השימוש בכספי ציבור, ומניעת מניפולציות והעברת כספים ללא שקיפות, על כל הפוטנציאל לשחיתות הטמון בה".

באשר לפרשת המתנות, ציין היועץ כי לא ניתן להוכיח את נטית המתנות ברמה הדרושה במשפט פלילי, הן לגבי נתניהו והן לגבי רעייתו. כן ציין היועץ, כי חסרות כמאה מתנות יקרות ערך ואולם אין כיום דרך של ממש לבדוק אם נעשו מעשים אלה בעבר ובאילו היקפים.

לאור כל זאת, החליט היועץ בעניין נתניהו, על סגירת התיק מחוסר ראיות מספיקות וכן לאור קשיים של משקל הראיות. הוא מציין כי בתיק נעדרת התשתית הראייתית הלכאורית המתחייבת לשם הגשת כתב אישום.

באשר לשרה נתניהו, ציין היועץ כי חרף חשדות העולים ממעשיה השונים, מגירסאותיה ומהימנעותה להפנות תשומת לב אנשי המשרד לקיום החוב הפרטי, אין די ראיות להוכחת עבירה של נסיון לקבלת דבר במירמה.

באשר לליאון, ציין היועץ כי אין ראיות במידה המספקת בתחום הפלילי, שידע או עצם עיניו לכך שהחשבון כוזב וכולל עבודות פרטיות. לכאורה היה מקום להעמדה לדין משמעתי, אך לא יהא זה "מן המידה והעניין, בשעה שנסגר התיק נגד בעלי הדבר העיקריים".

באשר לסיידוף, גם כאן עלו קשיים ראייתיים. עם זאת, במהלך החקירה עלו נגדו חשדות נוספים ועיקרם קבלת שוחד בסכום של 30 אלף שקל. בעניין זה תינתן החלטה על ידי הפרקליטות בנפרד.

היועץ מסיים באומרו כי הוא מקווה כי "לא על גבנו יחרשו חורשי הפוליטיקה ולוואי ולא תהיה זו תקוות שווא".

כן ציין כי מדובר בתיק קשה, שהקושי בו נובע מהפער שבין תמונה עגומה של ההתנהלות הקשורה בנתניהו ורעייתו ובממלאי תפקידים במשרד רוה"מ - לבין התוצאה הסופית. זאת בשל קשיים ראייתיים גדולים. לדבריו, במקרים לא מעטים נוצרת מראית עין של אי הלימה בין התמונה העולה מתיק פלוני והנראית בעליל כבלתי ראויה, לבין ההחלטה הניתנת במישור הפלילי ואולם "זוהי תוצאה הנשלטת על ידי הדין ובמידה רבה מובנית בו".

כן ציין כי "על נבחרי ציבור ועובדיו, לא כל שכן העומדים בראש הפירמידה ובסמוך לו, להקפיד עם עצמם לבל ייכשלו בדבר שגם אם לא הוכחה פליליותו ברמה הנדרשת במשפט פלילי, יש בו ממידת ה'כיעור'".

עוד כתבות

ההפגנות בבלפור. "אין סגר בלי פיצוי מראש" / צילום: טל קירשנבאום

עד קילומטר מהבית, עד 20 איש: הממשלה אישרה את ההגבלות על ההפגנות

עוד בתקנות שאושרו הלילה כלולה הוראה להארכת הסגר עד 14 באוקטובר, ואיסור שהייה בסוכה שאינה הסוכה של בני הבית ● שר האוצר ישראל כ"ץ הצביע נגד ההארכה של הסגר בשל העדר תוכנית יציאה והקלה על המגזר העסקי

משה לארי / צילום: דוברות בנק מזרחי טפחות

תם ונשלם: יו"ר אגוד הוחלף לאחר 21 שנים בתפקיד ומכירת האשראי ליהלומנים לפנינסולה הושלמה

בנק מזרחי טפחות מיישם את היותו בעל הבית באגוד וממנה את המנכ"ל משה לארי ליו"ר אגוד, יחד עם עוד 4 דירקטורים מטעמו ● פנינסולה קיבלה הנחה נוספת של 8.1 מיליון דולר על תיק האשראי שרכשה ושעליו שילמה 21.3 מיליון דולר

מטוסי אל על מושבתים בשדה התעופה / צילום: Oded Balilty, Associated Press

"לא מתקנים עוולה בעוולה": למה באמת אוסרים על טיסות בסגר

בראיון לרשת ב', נימקה ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות את ההחלטה למנוע מהציבור לטוס בכך ש"יש אנשים שלא יכולים לזוז, ויש אנשים שיכולים לקנות כרטיס טיסה" ● דבריה עוררו סערה בקרב חברות הטיסה ואף בקרב אפידמיולוגים

ערן דוד, בעלים של עסק להתקנת מערכות מולטימדיה ואביזרים לרכב     / צילום: תמונה פרטית

"המדינה תיכנס לכאוס אמיתי בעוד חצי שנה. עסקים פה יקרסו על ימין ועל שמאל"

לערן דוד יש עסק להתקנת מערכות מולטימדיה ואביזרים לרכב בפתח תקווה ● "המשבר הגיע במרץ 2020 וריסק אותנו לגורמים. חטפתי את המכה ביום אחד, בבום" ● "גלובס" שם את הסיוע לעסקים קטנים ולעצמאים במרכז

שי נוביק, יו"ר אנלייבקס. פונים לשוק האמריקאי / צילום: איל יצהר

תוצאות מבטיחות בתרופה לקורונה של אנלייבקס: המניה מזנקת ב-120% בתל אביב

לאחר הטיפול במוצר של אנלייבקס חמישה חולים קשים התאוששו במידה המאפשרת שחרור לביתם ● המסחר במניה חודש בשעה החולפת ואנלייבקס מקפיצה את מד הביומד בכ-5%

מטיילות עם מסכות בחומה הסינית / צילום: Andy Wong, Associated Press

שורה של מקרי דבר התגלו בסין. האם העולם צריך לדאוג ממגפה נוספת?

בחודש האחרון חלו בדבר כמה תושבים באזורים שונים בסין ונמצאו חולדות שמתו מהחיידק ● השלטונות הכניסו השבוע את אחד המחוזות לסגר והכריזו על מצב חירום ● כל הסיבות לפחד מדבר וכל הסיבות להירגע

בניין הבורסה לניירות ערך בתל אביב / צילום: Baz Ratner , רויטרס

מתחזקות העליות בת"א; אנלייבקס מקפיצה את מדד הביומד

בית החולים הדסה חשף אתמול כי חמישה חולי קורונה שטופלו בבית החולים בניסוי ראשוני במוצר של חברת אנלייבקס שוחררו אחרי שמצבם השתפר ● מניית בנק פועלים מטפסת ב-1.7%, סייברוואן עולה בכ-5%, הראל מטפסת ב-3.5%

אפליקציה של Kucoin – בורסת הקריפטו מסינגפור שנפרצה  / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

שוק הקריפטו מתקרר? המסחר בביטקוין צנח לשפל של שנתיים

יתרות הביטקוין בבורסות הקריפטו בעולם צנחו בספטמבר לרמות הנמוכות ביותר מאז נובמבר 2018 ● מנגד, שתי החברות הוותיקות בתחום בישראל מדווחות על עלייה בהיקפי המסחר בביטקוין בחודשים האחרונים

חזי כאלו / צילום: איל יצהר, גלובס

מנכ"ל בנק ישראל בראיון פרידה: "המצב הכלכלי הולך ונעשה רע. אם יש דבר אחד שהוא ייהרג ובל יעבור זה חדירה לבנק"

מנכ"ל בנק ישראל חזי כאלו פורש אחרי שהשלים את הקמת מאגר נתוני האשראי ואת המבנה הלא ביטחוני הממוגן ביותר בארץ ● בראיון סיכום תפקיד הוא מגלה כיצד נבלמה ההסתערות על הבנקים במרץ, מה דעתו על ועד העובדים של הבנק ומה האיום הכי מדאיג על המערכת הפיננסית

כרטיסי אשראי / צילום: שאטרסטוק

חברות כרטיסי האשראי סיכמו על מתווה לדחיית החזרי הלוואות: למי הן יוכלו לסרב?

ישראכרט, כאל ומקס סיכמו על מתווה אחיד לדחיית החזרי הלוואות של לקוחות פרטיים לתקופה של עד 3 חודשים ● בכפוף לשיקול דעת החברה תתאפשר גם דחייה בהחזרי הלוואות לעסקים בעלי מחזור של עד 25 מיליון שקל לשנה ● המתווה טרם נכנס לתוקף

נוסעים אזרים עולים למטוס של ישראייר שנחת בטשקרט וממריא לבאקו / צילום: מוני שפיר

נדחתה עתירת ישראייר על מתווה התעופה

התקווה של ענף התעופה נגוזה כאשר העתירה שהגישה חברת ישראייר נגד מתווה התעופה בטענה להפרות חוק יסוד האדם עם המניעה לצאת מהארץ נדחתה

עו"ד דינה זילבר, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה / צילום: איל יצהר

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה: אין מניעה שנתניהו יגביל הפגנות

בתגובה לפנייה שהגישה קבוצת "מבצר הדמוקרטיה" כתבה זילבר כי "אכן קיים קושי מסוים בעיסוק של נבחרי הציבור בנושא, אולם בהינתן העובדה שהממשלה מורכבת ממילא מנבחרי ציבור - אין מנוס מהמסקנה שבנסיבות מסוימות מעורבותה בנושא היא בלתי נמנעת"

נוסעים בנתב"ג בתקופת הקורונה  / צילום: שלומי יוסף, גלובס

עתירה נגד חברה שזכתה במכרז לביצוע בדיקות קורונה בנתב"ג: מציעה דגימות לא מדויקות במחירי הפסד

חברת פנגיה, שהפסידה במכרז, עתרה לביהמ"ש נגד זכיית "אומגה המכון להוראה מודרנית" ● בין היתר, נטען כי ההצעה הזוכה תשתמש במשאבים ציבוריים של ביה"ח רמב"ם ● אומגה: ההצעה שלנו עומדת בכל התנאים

צוותי רפואה עובדים במחלקת קורונה התת קרקעית שנבנתה בשיב"א, רמת גן  / צילום: Maya Alleruzzo, Associated Press

שיא חדש: 8,919 נבדקים אובחנו אמש כחיוביים לקורונה

מדובר ב-13.6% בדיקות חיוביות מכלל הבדיקות שנערכו אמש בארץ ● אחוז הבדיקות החיוביות הגבוה מעיד על "תחלואה סמויה" רחבה ● מספר החולים במצב קשה פחת במעט, ועומד על 810 בני אדם, לאחר שאתמול הגיע לשיא של 838 מאושפזים במצב קשה בבתי החולים השונים

הפרויקט של אלדד פרי במודיעין / צילום: משה כהן

פרשת אלדד פרי: שלב התביעות נגד ספקיות האשראי של קבוצות הרכישה

חברי קבוצת רכישה ממודיעין שארגנה פרי נדל"ן תובעים את נותנות האשראי, ובהן בנק ירושלים, ומבקשים ערבויות חוק מכר במאות אלפי שקלים ● התביעה עשויה להשפיע על מאות רוכשים אחרים

שי באב"ד / צילום: איל יצהר

שי באב"ד הסיר את מועמדותו לניהול התעשייה האווירית: "עדיף מנכ"ל עם רקע ביטחוני נרחב"

למרות הניסיון והקשרים מנכ"ל משרד האוצר לשעבר ומי שנחשב לאחד המתמודדים הבולטים על תפקיד מנכ"ל התעשייה האווירית החליט לפרוש מהמירוץ ● מקורבי באב"ד: "עמדת משרד הביטחון אותה שי חולק, הינה כי מין הנכון שדמות ביטחונית בכירה תעמוד לפחות באחד התפקידים הבכירים בחברה"

זירת המסחר בוול סטריט / צילום: Lucas Jackson , רויטרס

עליות באירופה; באייר צונחת ב-10% בצל אזהרת רווח

באייר צופה פגיעה קשה מהצפוי במגזר החקלאות נוכח משבר הקורונה ● בורסות סין הונג קונג וקוריאה סגורות לרגל חג ● החוזים העתידיים בוול סטריט מטפסים ● חברת האופנה H&M הציגה תוצאות טובות לרבעון השלישי

בידוד בצל הקורונה / צילום: רויטרס

ברוב מדינות ה-OECD הממשלה מממנת את שכר העובדים שנמצאים בבידוד

על פי דו"ח השוואתי של ה-OECD שפורסם ביולי האחרון, תמונת המצב במדינות הארגון דווקא הפוכה מזו שאומצה בישראל ● מהדו"ח עולה, כי 20 מתוך 24 המדינות שלגביהן יש מידע הורידו לאפס את השתתפות המעסיק בתשלום על 14 ימי בידוד, במקרה שיש חשד לקורונה

ישראלים מבלים על חוף הים בתל אביב, החודש / צילום: Amir Cohen, רויטרס

חודש ספטמבר בישראל: החם ביותר מאז החלו מדידות הטמפרטורה

בחלקו הראשון של החודש שרר גל חום ששבר שיאים הן בערכי הטמפרטורה שנמדדו בו והן בהמשכו ● באופן כללי, מדובר בחודש הרביעי החם ביותר שנמדד בישראל ב-70 השנה האחרונות בהשוואה לכלל חודשי העבר

תלוש משכורת / צילום: תמר מצפי

בניכוי כל המפוטרים והיוצאים לחל"ת מצבנו מעולה: השכר הממוצע במשק ביולי עמד על 11,651 שקל

השכר הממוצע במשק בחודש יולי דומה לממוצעי מאי ויוני וגבוה בכ-7% מהשכר הממוצע בחודש מרץ ערב משבר הקורונה ● העלייה בנתוני השכר הממוצע אינה מעידה על עלייתה בשכרם של העובדים, אלא נובעת מהפסקת עבודתם של כחצי מיליון שכירים כתוצאה ממשבר הקורונה