גלובס - עיתון העסקים של ישראלאתר נגיש

שיכון ובינוי: שאלת המיליארד

כל מכירה של חברת נדל"ן ממשלתית וסוכנותית הניבה טענות על שווי המכירה ועל האוצרות הנסתרים שהיו בחברה ולא נלקחו בחשבון, אבל לבירור משפטי מגיעה רק עיסקת מכירת שיכון ובינוי ההסתדרותית לטד אריסון

אם או איך קנה טד אריסון המנוח בכמה עשרות מיליוני שקלים, בתוספת ערבויות, את השליטה בחברת שיכון ובינוי, ששווייה מעל למיליארד שקל? למה ההסתדרות בחרה למכור את הנכס הכבד הזה שלה על פי הערכת השווי הנמוכה מבין השלוש שקיבלה?

האם קיים או לא קיים ניגוד עניינים בעובדה, שמנהלי שיכון ובינוי, עוזי ורדיזר ואפרים צדקה, היו המתווכים שהובילו את העיסקה בין ההסתדרות לאריסון, ונהנו אחריה מכמות נאה של מניות? האם מצבה של החברה באותה עת אכן היה כה גרוע כפי שהמוכרים טרחו להדגיש, או לא?

זאת תמצית הפרשה הנידונה בתיק 1931/00, בבית המשפט המחוזי בתל אביב, "שיטרית שמעון נ. אריסון", שהדיונים בו החלו היום (א') באולמו של השופט ניסים ישעיה.

מצד אחד: עו"ד משה קפלנסקי, בשם קבוצת עותרים, חברי הסתדרות ותיקים, שבראשם פרופ' למשפטים שמעון שיטרית, לשעבר שר הכלכלה והתכנון, שר המדע והטכנולוגיה ושר הדתות, המבקשים שבית המשפט יכיר בתביעתם כתובענה נגזרת.

שיטרית וחבריו טוענים, כי נזק של כמיליארד שקל נגרם לחברי ההסתדרות בגין העיסקה. אם יוכחו טענותיהם כנכונות, ויסתבר כי החברה נמכרה בתמורה בלתי נאותה ובלתי ראויה, יאלצו ההסתדרות ועמיר פרץ להגיש תביעה נגד מי שהיה מעורב בעיסקה והיה לו אינטרס אישי בה - קבוצת אריסון, עוזי ורדיזר ואפרים צדקה, תביעה בה יידרשו להשלים את תמורת המכירה.

ממול, הסוללה הבאה: עו"ד יעקב וינרוט בשם עמיר פרץ מזכ"ל ההסתדרות, וההסתדרות הכללית החדשה, שמכרה את השליטה בשיכון ובינוי.

עו"ד רם כספי מייצג את ורדיזר מנכ"ל שיכון ובינוי אחזקות, ואת צדקה יו"ר שיכון ובינוי, בעלי התפקידים האלה לפני, בזמן ואחרי המכירה, שהיו פעילים ביותר בביצוע העיסקה ונהנו מאופציות נדיבות בגינה.

עו"ד פנחס רובין מייצג את אריסון השקעות, החברה שהיתה באותה עת בשליטת טד אריסון המנוח, והיום בשליטת שרי אריסון-דורפמן, אחיה מיקי אריסון ושלמה נחמה, שרכשה את השליטה בשיכון ובינוי.

תמצית העיסקה: קבוצת שיכון ובינוי אחזקות, שהתאגדה כחברה ציבורית באוקטובר 1987, היתה אחת הקבוצות הגדולות שפעלו תחת כנפי הסתדרות העובדים הכללית החדשה. עד יולי 1996 הוחזקו 94.2% ממניות החברה על ידי קרן ההסתדרות, ואז מכרה ההסתדרות את מלוא אחזקותיה בחברה.

79.2% נמכרו לעובדי שיכון ובינוי, ו-15% לאריסון השקעות. המכירה התבצעה על פי תשקיף, הצעת מכר לעובדים, בשווי חברה כולל של 326 מיליון שקל. אריסון שילם את חלקו, והעביר בטחונות לשאר המניות שנקנו על ידי העובדים, במימון הלוואות שנלקחו מהבנק הבינלאומי. מניות החברה שימשו בטחונות לערבויות של אריסון.

הימים היו אז ימים טובים לענף הנדל"ן. שיכון ובנוי, אחת מהחברות הגדולות בענף, פועלת בכמה מגזרים: יזמות ומכירת מקרקעין, קבלנות בנייה, סלילה ותשתית, ייצור ומכירת חומרי גלם לבנייה וסלילה, קבלנות אלקטרומכנית וקבלנות בחו"ל. שלוש הערכות שווי הוכנו אז לשיכון ובינוי. הן בוצעו בעזרת סיוע ונתונים שנמסרו למעריכים על ידי המנכ"ל דאז והיום, עוזי ורדיזר, שמצוין בתביעה כמי שהיה הרוח החיה במכירה. ההערכות היו רחוקות משמעותית זו מזו.

* הערכה ראשונה, מבית קבוצת אהרון דוברת ויצחק שרם, נקבה בשווי שבין 270 ל-314 מיליון שקל.

* הערכה שנייה, של יעקב גדיש ושלמה שטנר, נקבה בשווי חברה בין 750 ל-793 מיליון שקל.

* מעריך שלישי, רו"ח גד סומך, העריך את השווי בין 500 ל-550 מיליון שקל, לאחר הפחתה לפיצויי העובדים וסכומים המשקללים את האפשרות שהעובדים יתבעו בונוסים בגין מכירת החברה.

בשנת המכירה היו לשיכון ובינוי הפסדים צבורים לצורך מס בשווי של 725 מיליון שקל.

העיסקה בוצעה על פי הערכת השווי הנמוכה ביותר, זו של קבוצת דברת-שרם: 326 מיליון שקל. בתובענה נכתב: "בדיעבד נתגלה, כי קבוצת דברת-שרם נהנתה מאוחר יותר מההשקעה של שיכון ובינוי בחברת קלד"ש (קלנר-דברת-שרם) השייכת לקבוצה. עובדה זו עוררה שאלות ותהיות באשר למניעיה של דוברת-שרם, וכן חששות כי העריכה את שיכון ובינוי תוך ניגוד עניינים. עוד יצוין, כי כעבור פחות משנה לאחר מכירת שיכון ובינוי, שימשה חברת לידר, חברה-בת של דברת-שרם, כחתם התשקיף של סולל בונה, חברה-בת בבעלות מלאה של שיכון ובינוי".

ההסברים שניתנו על ידי ראשי ההסתדרות למחיר הנמוך של המכירה מצוינים בניירות בית המשפט. חיים אורון, אז גזבר ההסתדרות מסיעת "חיים חדשים" שהוקמה על ידי חיים רמון, אמר: "היה צורך להכניס למחיר העיסקה את האפשרות הריאלית, שהרוכש יהיה מעוניין לפטר עובדים בחברה, ובמשא ומתן על פיצויי פיטורים יצליחו העובדים להשיג פיצויים גבוהים בהרבה מ-100%".

ורדיזר, האיש שנשא ונתן עם קבוצת אריסון בעניין המכירה, טען: "אני לא שמעתי שמישהו בעולם קונה חברה במכפיל 6, כשיש לה גרעון של 100 מיליון דולר בהון עצמי".

לצד הכלכלי גייסו התובעים את הכלכלן יעקב אשד ממשרד תשואות יועצים. הוא התבקש להעריך את שווייה האמיתי של החברה בעת ביצוע העיסקה, והאם אכן היתה אז במצב פיננסי איום ונורא, כפי שמצטייר מדברי המוכרים.

מפרק הדו"חות הכספיים שצורף לתשקיף שהתפרסם כבסיס למכירה, עולה, כי לחברה היה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת. ב-1993 כ-146 מיליון שקל, ב-1994 - 177 מיליון וב-1995 - 155 מיליון. הכל במחירי דצמבר 1995.

מסעיף השימושים עולה, כי בשנת 93' רכשה החברה רכוש קבוע ב-104 מיליון שקל. ב-94' - 89 מיליון, ובשנת 95' - 103 מיליון.

משרד רו"ח יגאל ברייטמן, שביקר את מאזני החברה, כתב במאזן 1995, כי למרות שהון החברה שלילי - הרי נכסי המקרקעין שלה הם בעלי ערך כלכלי גבוה בהרבה מהעלות המותאמת שהם רשומים בה בספרי החברה. השנים היו שנות שיא בענף הנדל"ן, והביקוש לחברות אלה, לאור גלי העלייה מברית המועצות לשעבר, היה גבוהה.

תובעים שואלים: האם כך נראית חברה במצב פיננסי גרוע?

והם כותבים: "התשקיף שפורסם במועד הצעת הרכש חשף חלק מ"ההון הסמוי" החבוי במאזן החברה, ולפיו ההון העצמי האמיתי עלה במאות מיליוני שקל על הגרעון החשבונאי. כלומר, הצורה בה הוצג הונה האמיתי של החברה היה מטעה בכך שחשף נתונים חשבונאים גרידא במחירים היסטוריים".

ואלה כוכבי הפרשה:

טד אריסון המנוח. עוד משנת 93' היה אריסון שותף של שיכון ובינוי בחברת הנדל"ן סקום, ומכאן ההיכרות בין אריסון לורדיזר-צדקה.

עוזי ורדיזר, מנהלה הוותיק ורב ההשפעה של שיכון ובינוי עד היום, מכונה בתובענה "השושבין", וכך נטען בה: "ורדיזר שימש בעיסקת המכר בתפקיד משולש: המנהל, המתווך ונציג העובדים, קיבל ב-98' שכר שנתי בעלות של 13.4 מיליון שקל, הכוללת הטבה בסך 9.1 מיליון שקל, הגלומה בני"ע שהוקצו לו בסמוך למועד רישום המניות בבורסה".

עוד כותב קפלנסקי בשם התובעים, כי "בולטת כמות המניות החריגה של 4%-3% שקיבל ורדיזר, תוך שהוא משקיע סכום של 900 אלף שקל בלבד תמורת מניות ששוויין לפי ההערכה היה כ-12 מיליון שקל, ושוויין בפועל עם רישום שיכון ובינוי למסחר הגיע ל-40 מיליון שקל".

העיסקה הפכה את ורדיזר, לטענת התובעים, מעובד שכיר לבעל שליטה נרחבת בחברה: "ברשותו מניה המקנה לו את הזכות למנות מחצית מהדירקטורים בחברת ניהול, שתייצג את גרעין העובדים באסיפות הכלליות של החברה".

אפרים צדקה. פרופ' מרצה לכלכלה ויו"ר שיכון ובינוי החל מ-1989. עליו נכתב: "נחשב שנים לרודף צדק חברתי, אשר נהג להטיף למדיניות כלכלית סוציאליסטית. צדקה, אשר חבר לורדיזר בעיסקת התיווך, קיבל כ-2% מהמניות, תוך שהוא משקיע סכום של כ-450 אלף שקל תמורת מניות ששוויין לפי ההערכה היה כ-6 מיליון שקל, ושוויין בפועל הגיע ל-20 מיליון שקל.

צדקה יתבקש ליתן תשובה בעזרת כליו וכישוריו בתחום הכלכלה אודות ה"נס" המימוני, לפיו חברה, שלצורך עיסקת הפרטה הוערכה ב-300 מיליון שקל, מקבלת שנתיים לאחר מכן שווי של 1.25 מיליארד שקל.

עמיר פרץ, ח"כ ומזכ"ל ההסתדרות מ-1995. התובענה: "פרץ מתיימר לייצג את ההסתדרות, חבריה ועובדי המדינה, כאשר את עיתותיו הוא משחית על פופוליזם, במקום להשקיע מזמנו ומרצו בצמצום ההפסדים האדירים שנגרמו להסתדרות מחמת גזילת רכושה. נראה, כי את כל זמנו ומרצו מנקז ומנתב לאפיקים פוליטיים. עליו לשמור אמונים למבקשים התובעים כמי שניצב בראש ההסתדרות, ברם הלה רודף כביכול אחר המיליונרים, ונראה כי הוא משתמש בתפקידו למטרות אישיות-פוליטיות".

במאי 1998, שנתיים אחרי העיסקה, נרשמו מניות החברה למסחר בבורסה. ערך החברה היה 1.25 מיליארד שקל.

"הפער בין ערך שיכון ובינוי בעת מכירתה לבין ערכה במועד רישומה למסחר בבורסה, בתקופה בת שנתיים, מוביל למסקנה לכאורה, כי בתהליך מכירה בלתי רגיל עסקינן", טוענים התובעים. "בעיסקה זו עברה השליטה בנכסי ציבור אדירים מידי שיכון ובינוי, קרי חברי ההסתדרות, לידי מיליארדר אחד, מנכ"ל אחד, יו"ר ומספר דירקטורים ועובדים של החברה, על בסיס רבע משווים. המכירה מעידה על תהיות המצביעות על חוסר ניקיון כפיים בעליל של המעורבים, אשר ניצלו מעמדם לרעה והתעשרו שלא כדין על חשבון כספי הציבור של ההסתדרות".

ל אחד מהמשיבים לתובענה מבקש לסלק את התביעה. לא קמה למבקשים זכות להגשת תביעה נגזרת, הם טוענים, ולדעתם המקום הנכון לבירור התביעה היא רשות השיפוט ההסתדרותית. המשיבים גם דוחים את טענות המבקשים המתייחסות בדיעבד לשווי שיכון ובינוי במועד המכירה, לפי ערכה בעת הגשת התביעה.

"החלטת קרן ההסתדרות להפריט את חברת שיכון ובינוי על ידי מכירת מניותיה לעובדים, היתה החלופה הנכונה והטובה מבין כל החלופות", טוענים ורדיזר וצדקה בכתב התשובה. חברת אריסון השקעות טוענת, כי התביעה נגדה הוגשה משיקולים של מאבקים פוליטיים בין ראשי התובעים לראשי ההסתדרות. היא ביקשה להעביר את התביעה לבוררות על פי הסדר הנאמנות הקיים.

עוד טוענת אריסון: "אף אם נחמיר עם עצמנו ונניח כי מחיר המכירה עליו משליכים המבקשים את יהבם נקבע על יסוד טעות שהיתה למוכרת לגבי שווייה של שיכון ובינוי, או אפילו על יסוד הטעיה שהטעו אותם המשיבים - אין בכך כדי לסייע בידי המבקשים, שכן חוק החוזים קובע מפורשות, כי טעות שאינה אלא בכדאיות העיסקה - לא טעות היא, וזאת בין אם מדובר בטעות גרידא ובין אם מדובר בטעות שהיא תוצאה של הטעיה".

עוד אומרת אריסון, כי מחיר מכירה אינו פונקציה של הערכת שווי, אלא של משא ומתן בין מוכר לקונה: "שיכון ובינוי באותה עת היתה ספינה גדולה עם גירעון ומוכרת המניות אף היא טרופה בים הצרות הכלכליות שפקדו את ההסתדרות באותם ימים".

את המכירה ביצעה קרן ההסתדרות, אומרת ההסתדרות, שהיא אישיות משפטית נפרדת מההסתדרות עצמה. עוד נטען, כי העובדה שהתובענה הוגשה רק 4 שנים לאחר העיסקה "אומרת דרשני" ומשמעותה "חוכמה לאחר מעשה". ההסתדרות אומרת, כי אופן ביצוע עיסקת המכר לעובדים, בהיבט הפרוצדורלי ובהיבט המהותי - נקי מכל רבב.

עוד כתבות

יעקב ליצמן / צלם: אמיל סלמן

המהלך של ליצמן מקפיץ שוב את מניות הקנאביס: שוקל הקלות למשתמשים בקנאביס רפואי

לפי הצעתו של סגן שר הבריאות, לא יהיה צורך ברישיון שימוש בקנאביס ממשרד הבריאות באישור המשטרה עבור אונקולוגיה, נוירולוגיה, גסטרואנטרולוגיה והמחלות הזיהומיות ● משרד הבריאות: "מדובר במהלך שיקל באופן מהותי על הליכי הבירוקרטיה לציבור החולים הקשים"

הנהלת NSO ומייסדיה / צילום: בני סהר

שינויים בצמרת של NSO: נשיאה משותפת בחברה עוזבת

תמי מזאל-שחר, נשיאה משותפת בחברת הסייבר NSO, האחראית על התחום העסקי, מסיימת את תפקידה בחברה לאחר קרוב לארבע שנים

עמנואל מקרון/ צילום: רויטרס

מקרון: מדיניות ארה"ב מוטה לטובת חברות הטכנולוגיה הפרטיות

"המודל של ארה"ב נוטה לחלוטין לטובת שחקנים מהסקטור הפרטי וכבר לא נתון לאיזונים ובלמים דמוקרטיים" אמר מקרון בכנס הטכנולוגיה VivaTech בפריז

יפעת אורון, מנכ"לית לאומיטק/צילום: איל יצהר

הקרן האירופית להשקעות ובנק לאומי מגדילים את תכנית האשראי לחברות חדשניות להיקף של 600 מיליון דולר

במסגרת תכנית הורייזון 2020 לקידום מחקר וחדשנות, חברות שמשקיעות בחדשנות, מעסיקות למטה מ-500 עובדים ועומדות בתנאי הבנק לקבלת אשראי, זכאיות למימון של עד 8.8 מיליון דולר בתנאים מועדפים ● זהו הסכם המשך שני לחוזה המקורי בין הקרן האירופית ובין בנק לאומי, והוא מגדיל את סכום המימון מ-200 מיליון דולר בשנה שעברה ו-100 מיליון דולר ב-2016

פרופיל הפייסבוק של מארק צוקרברג / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קריאייטיב

פייסבוק הקימה חברת טכנולוגיה פיננסית חדשה בשווייץ שתתמקד בבלוקצ'יין

ליברה נטוורקס, שבעלת המניות שלה היא פייסבוק גלובל הולדינגס, תתמקד בהשקעות, תשלומים, שירותים פיננסיים, ניהול זהות, אנליטיקה, ביג דאטה, בלוקצ'יין וטכנולוגיות אחרות ● בינתיים, הסנאט האמריקאי מבקש ממארק צוקרברג להסביר כיצד מערכת הקריפטו שפייסבוק מתכננת תעמוד בדרישות הרגולציה

האירוויזיון בתל אביב \ צילום: רויטרס

היום שאחרי הפקת הענק: הכירו את ארבע הנשים הבולטות שמאחורי האירוויזיון

מאחורי הפקת הענק שהגיעה לנקודת הרתיחה שלה, מסתתרות ארבע נשות מקצוע שהפכו את האירוויזיון למה שהוא • בשיחה עם "גלובס" הן מספרות איך משדרים ל-50 מדינות במקביל, מה עמד מאחורי מהלכי הדיגיטל המוצלחים, ולמה לא הגיעו לכאן תיירים כפי שציפו להם

גיל שויד / צילום: יחצ

בעלי מניות טאואר וצ'ק פוינט יתבקשו לאשר ביוני את תגמולי הבכירים

בטאואר תיערך הצבעה על מענק שנתי במניות חסומות, בשווי כ-4 מיליון דולר, למנכ"ל ראסל אלוואנגר ● בצ'ק פוינט מבקשים לאשר הקצאת אופציות למנכ"ל גיל שויד, בשווי של 154 מיליון דולר נכון למחיר המניה כיום

שטראכה  עם הקנצלר סבסטיאן קורץ / צילום: רויטרס, Heinz-Peter Bader

המלכודת באיביזה: 24 השעות שטלטלו את אוסטריה ואת הימין הפופוליסטי באירופה כולה

מנהיג מפלגת החירות הימנית, הצעירה שהתחזתה לאחיינית אוליגרך, והקריירה הפוליטית שנגדעה במפתיע ● כך הובילה עסקת הון-שלטון נוסח אוסטריה את המדינה לבחירות בזק, דווקא ערב הבחירות לפרלמנט האירופי שהיו אמורות לבסס את מעמד הימין הפופוליסטי ביבשת

זירת התאונה ביבנה/ צילום: ג'וזף

לא גזרה משמיים: אחרי עוד יום קטלני בענף הבנייה, כך ניתן לעצור את מכת תאונות העבודה

יום קטלני ביבנה הסתיים עם ארבעה עובדים הרוגים באתר בנייה בעקבות קריסת עגורן • מתחילת השנה נהרגו 20 עובדים באתרי בנייה • "גלובס" מציע פתרונות למכת תאונות העבודה: מהקמת רשות לבטיחות, מציאת דרכים להגשת כתבי אישום נגד קבלנים, ועד מתן סמכויות לעיריות למנוע מקבלנים לגשת למכרזים בשטחן

רוברט אנטוקול ואנריקה איגלסיאס צילום: לנס הפקות

חגיגה בינלאומית גם באיביזה: פלייטיקה הטיסה את 2,500 עובדיה לסופ"ש באי

וגם: יצחק תשובה חוגג עם עו"ד יעקב וקסלר ומודה לו על החזון? ● הרשת החברתית

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ /צילום: shutterstock

טראמפ: אנחנו רוצים מהגרים צעירים, משכילים, דוברי אנגלית

הבית הלבן מציע מדיניות הגירה חדשה: עדיפות תינתן לא לקשרים משפחתיים, כנהוג עתה, אלא לבעלי כישורים וידע שיכולים לתרום לחברה האמריקאית ● מהגרים פוטנציאליים יקבלו ציון שיבוסס על שורת מדדים; כל מדד יוסיף – והיעדרו יגרע – נקודות לציון הסופי ● הערכות: הדמוקרטים יכשילו את היזמה, שצריכה לעבור את משוכת הקונגרס

קריסת המנוף ביבנה / קרדיט צילום: מדא

ארבעה הרוגים בקריסת עגורן צריח באתר בנייה ביבנה

(עדכון) - תאונות הבניין ממשיכות לגבות מחיר כבד: הבוקר קרס חלק מעגורן צריח ברחוב ז'בוטינסקי ביבנה והביא למותם של 4 פועלים ● 8 אנשים עוכבו לחקירה ● ראובן בן שמעון, מייסד הפורום למניעת תאונות עבודה: "הקבלנים בונים דירות יוקרה על גופות של פועלים, והרגולטור נותן יד להפקרות"

שריל סנדברג / צילום: רויטרס

שריל סנדברג: "פירוק פייסבוק לא יפתור את הבעיות. צריך רגולציה"

סמנכ"לית התפעול של פייסבוק ומספר שתיים בחברה הביעה התנגדות לרעיון הפירוק של הרשת החברתית, על רקע קריאות לפירוקה שהשמיעו מספר מועמדים דמוקרטיים לנשיאות ארה"ב

גלי עטרי ונבחרת הזמרים בגמר האירוויזיון / צילום: REUTERS/Ronen Zvulun

מסתבר שמדונה רק קילקלה את הערב: מסכמים אירוויזיון ברשת

חגיגות אירוויזיון 2019 הגיעו לסופן עם זכייה צפויה יחסית של הולנד ● איך התקבלו השירים של חמש הגדולות? ● למה נזכרו לתרגם את השיר של סלובניה לאנגלית רק בערב האחרון? ● למה גלי עטרי ריגשה את הצופים, ואיך מדונה קילקלה את המופע? ● ברשת מסכמים את תחרות השירה הגדולה באירופה

: ענבל ומשה חוגג ופרופ' יוסף קלפטר, נשיא אוניברסיטת תל אביב, בהשקת מכון הבלוקצ'יין / צילום: חן גלילי

משקיע הקריפטו משה חוגג השיק מכון בלוקצ'יין על שמו באוניברסיטת ת"א: "צריכים להוביל בעולם בתחום"

בהשקת המכון השתתפו אנשי הפקולטה לניהול וחבר הנאמנים של האוניברסיטה וכמה מעמיתיו של חוגג מקרן סינגולריטים, מחברת סירין לאבס ומקהילת הבלוקצ'יין ● חוגג הוא התורם הצעיר ביותר של יותר ממיליון דולר לאוניברסיטת ת"א ● מחרתיים תארח בית"ר ירושלים של חוגג את אתלטיקו מדריד של עידן עופר

אבי ברזילי, מנכ"ל אפריקה נכסים / צילום: אירנה קוסטינסקי

לאחר שהפכה לחברה ללא גרעין שליטה: אפריקה נכסים מבקשת לשנות את שמה ל"אפי נכסים"

בד בבד מבקשת חברת הנדל"ן המניב לאשר חבילת שכר בעלות של עד 4.4 מיליון שקל בשנה למנכ"ל אבי ברזילי ● הרווח ברבעון הראשון - 40 מיליון שקל, צמיחה של כ-58% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ● הרווח הגולמי מפעילות השכרה וניהול של נכסים מניבים (NOI) גדל ב-9% ל-105.5 מיליון שקל

אמיר ירון / צילום: יח"צ

לקראת השבוע בשווקים: כוננות ספיגה לציוצי טראמפ בטוויטר וציפייה להודעת הריבית בישראל

בנק ישראל יפרסם מחר את גובה הריבית, לאחר נתוני צמיחה חזקים שפורסמו בשבוע שעבר ● נגידי הבנקים המרכזיים צפויים לנאום השבוע ● בוול סטריט נמשכת עונת הדוחות הכספיים לרבעון הראשון ● עיני השוק נשואות לציוצי הנשיא טראמפ סביב מלחמת הסחר ● תחזית השווקים השבועית של "גלובס"

זיוית דוידוביץ' / צילום: אוריה תדמור

זיוית דוידוביץ' צפויה להתמנות לסמנכ"לית התוכן ברשת 13

דוידוביץ', שהייתה המפיקה הראשית של האירוויזיון, מביאה עימה ניסיון טלוויזיוני עשיר ותצטרך להתמודד עם אתגרים רבים בערוץ, שהמיזוג שלו עם ערוץ עשר נעשה בחופזה

קובי מרימי בגמר האירוויזיון / קרדיט: אורית פניני, כאן תאגיד השידור הישראלי

כשקובי מרימי ניצח את מדונה: רייטינג ממוצע של 38.2% לגמר האירוויזיון בתאגיד השידור "כאן"

שיא הרייטינג של המשדר אמש עמד על 45% במהלך הסברי המנחים על אופן ההצבעה ● בזמן ההופעה של קובי מרימי נרשם רייטינג של 44.5% ● ההופעה של מדונה, למרות הבילד-אפ, זכתה לרייטינג של 34.3%

העובדים שהעסיקה חברת אדר שירותים / צילום: ההסתדרות

חברה שסיפקה שירותי ניקיון לאמדוקס תפורק בשל חוב לעובדים

לחברת אדר שירותים לאבטחה יש חוב בהיקף 1.2 מיליון שקל ל-32 עובדי ניקיון, שהעסיקה כקבלנית משנה בחברת אמדוקס ישראל ● בכוונת העובדים להמשיך במיצוי זכויותיהם הן מול החברה הקבלנית והן מול אמדוקס