החבילה הנבחרת: חבילה משולבת: מינוי + כרטיס לוועידת ישראל