הנקראות ביותר

נוהל התקשרויות רשות השידור עם היוצרים: סמכויות נרחבות למנכ"ל

נוהל ההתקשרויות החדש הועבר באחרונה ליוצרים לאחר חודשים ארוכים של בקשות ■ רשות השידור: "הנוהל אושר במוסדות הרשות"

נוהל ההתקשרויות החדש של רשות השידור עם היוצרים מעניק סמכויות נרחבות, שלא היו קיימות בעבר, למנכ"ל רשות השידור, יוני בן-מנחם. בארגוני היוצרים חוששים שהדבר יוביל לפוליטיזציה מוגברת של התכנים שמופיעים בערוץ הציבורי ולהכנסת שיקולים זרים שלא ייטיבו עם השידור הציבורי.

אתמול (ג'), לאחר חודשים ארוכים של בקשות, הועבר נוהל ההתקשרויות החדש של רשות השידור לארגוני היוצרים. ניתוח משווה בין הנוהל הישן לזה החדש מעלה תהיות לגבי אופן ההתנהלות העתידי של רשות השידור מול היוצרים.

נוהל ההתקשרויות החדש מעניק סמכויות רבות למנכ"ל שלא היו בנוהל הקודם. כך לדוגמה, בעוד שבנוהל הישן גיבשה הרשות את רשימת הנושאים להפקות החיצוניות - בנוהל החדש רק המנכ"ל הוא זה שמגבש את הרשימה.

עוד עולה כי על-פי הנוהל החדש, באין הסכמה בוועדת ההתקשרויות על הצעות המוצעות להפקה, זכות ההכרעה עוברת למנכ"ל. זאת בניגוד לנוהל הישן, שלפיו ועדת סינון הייתה מסננת באופן ראשוני את ההצעות, מדרגת אותן על-פי אמות-המידה שפורסמו בציבור ולאחר מכן מעבירה את ההצעות ללקטורים חיצוניים, שמונו על-ידי מנהל הטלוויזיה. רק אז היו מועברות התוצאות לוועדת התקשרויות, וזו הייתה בוחרת את ההצעה הזוכה.

לא נדרש רוב קולות

כמו כן, בעוד שעל-פי הנוהל הישן הנהלת הרשות הייתה רשאית לאשר התקשרויות שלא באמצעות פנייה לציבור - על-פי הנוהל החדש, ועדת התקשרויות, בראשות בן-מנחם, היא שרשאית לאשר התקשרויות כאלה. על-פי הנוהל החדש, לוועדת ההתקשרויות יזומן מנהל המחלקה הרלוונטי ומנהל חטיבת מבצעים והפקה רק על-פי צורך.

עוד בנושא נתח שוק וצרכנות


לבסוף, אחד הדברים המשמעותיים ביותר בנוהל החדש הוא היעלמותו של פרק בנוהל הישן, שלפיו כל ההחלטות של ועדת ההתקשרויות צריכות להתקבל ברוב קולות, ונדרש רישום פרוטוקול בידי יו"ר הוועדות, שיכלול נימוקים לקבלת ההחלטות.

על-פי הנוהל הישן, ניתן היה לאשר התקשרויות שלא באמצעות פנייה לציבור בהיקף שלא יעלה על 30% מתקציב כלל ההתקשרויות - ואולם בנוהל החדש ניתן לאשר התקשרויות בהיקף של עד 50% מתקציב כלל ההתקשרויות. יחד עם זאת, ניתנה סמכות-יתר לוועדת ההתקשרויות בראשות המנכ"ל, כאמור, לאשר חריגה מאחוז זה.

בתגובה לפניית "גלובס" לגבי הנוהל החדש והסמכויות הרבות החדשות שהוענקו למנכ"ל, נמסר מרשות השידור כי "הנוהל אושר במוסדות הרשות".

עקבו אחרינו ברשתות