פורום השיווק ישתף פעולה עם איגוד יועצי התקשורת והיח"צ

במסגרת שיתוף-הפעולה האסטרטגי ישונה שם הפורום ל"הפורום לחדשנות בשיווק"

פורום השיווק הישראלי, שהוקם לפני מספר חודשים ופועל בשיתוף פעולה עם הפקולטה לניהול באוניברסיטת תל-אביב, הודיע על שיתוף-פעולה אסטרטגי עם איגוד יועצי התקשורת ויחסי הציבור בישראל.

במסגרת שיתוף-הפעולה ישונה השם ל"הפורום לחדשנות בשיווק". בנוסף, יו"ר איגוד יועצי התקשורת, פופי אריאלי, מצטרפת להנהלה המייעצת של פורום השיווק.

יו"ר פורום השיווק, רונן עפר, וחברים נוספים יכהנו בפאנל שופטי תחרות "האריה השואג" השנתית של האיגוד.