הנקראות ביותר

יוני בן-מנחם יפסיק לקבל שכר מנכ"ל ברשות השידור

הממונה על השכר באוצר, קובי אמסלם, הודיע לבן-מנחם כי כל עוד לא יחתום על חוזה העסקה כמנכ"ל - הוא לא זכאי לקבל שכר בהתאם

סאגת השכר של מנכ"ל רשות השידור, יוני בן-מנחם, מגיעה לקיצה, לאחר שהממונה על השכר באוצר, קובי אמסלם, הודיע לו וליו"ר רשות השידור, אמיר גילת, כי הוא דוחה את טענותיו של בן-מנחם ודוגל בכך שכל עוד המנכ"ל לא חותם על חוזה העסקה כמנכ"ל - הוא לא זכאי לקבל שכר בהתאם.

בן-מנחם מכהן כמנכ"ל רשות השידור כבר שנה וחצי ,אך נמנע מלחתום על חוזה חדש כמנכ"ל.

במכתב שהוציא אמסלם ושהגיע לידי "גלובס", הוא מציין כי החל ממשכורת אפריל יזכה בן-מנחם לשכר נמוך יותר לפי דרגה 46 בדירוג המח"ר, כולל תוספות שכר.

אמסלם מבהיר כי הזכויות הפנסיוניות של בן-מנחם לא ייפגעו, אלא רק שכר הבסיס שממנו הן נגזרות. כמו כן, הובהר במכתב כי לא יוחלו על שכרו של בן-מנחם הסכמים קיבוציים הקיימים ברשות השידור או בשירות המדינה.

לדברי אמסלם, "בן-מנחם זכאי לשכר בהתאם לקבוע בחוק שכר המינימום, וזאת כל עוד העסקתו לא מוסדרת בהסכם זה או אחר".

עוד בנושא נתח שוק וצרכנות


אמסלם דחה על הסף את הטענות השונות שהעלה בן-מנחם במכתב תגובה בנושא שנכתב בינואר השנה. כך, מציין אמסלם כי מינויו של בן-מנחם למנכ"ל הרשות מסיים את תפקידו ככתב המדיני וכמנהל הרדיו, ולכן תנאי העסקתו הקודמים אינם רלבנטיים.

כמו כן, אמסלם שולל את טענת בן-מנחם כי הסכם העסקתו אמור להיות מוארך עד 2015 - אך זה אינו מאושר על-ידי מנכ"ל רשות השידור, וכך גם לא הממונה על השכר.

עוד הוסיף אמסלם כי "אין לי אלא להצר על טענתו של בן-מנחם כי יש בדרישת הממונה להסדיר את תנאי העסקתו כמנכ"ל הרשות... משום פגיעה בו".

עוד נכתב כי "אין ממש בטענת באת-כוחו של בן-מנחם כי מדובר ב'ניסיון' להציגו כמי שמסרב לחתום על חוזה העסקה. אלה הם הדברים כהווייתם".

אמסלם גם סירב להתייחס לטענות שהועלו במכתב התגובה של בן-מנחם בדבר "שיקולים זרים" או "התנכלות של ממש".

בסיכומו של המכתב מציין אמסלם כי הוא עדיין לא קיבל החלטה בנוגע להשבות שכר בגין השכר ששולם לא שלא כדין, והוא ייתן לבן-מנחם 30 יום כדי לחתום סוף-סוף על חוזה העסקה חדש.

מרשות השידור טרם נמסרה תגובה.

עקבו אחרינו ברשתות