הוועד המנהל ברשות השידור הגיש דוח שנתי בן 5 עמודים בלבד

גורמים במליאת הרשות הביעו פליאה על חוסר הפירוט בדוח ■ בין השאר מציין הדוח את ריבוי התלונות נגד אגף הגבייה ברשות השידור - אך לא את הטיפול בהן

הוועד המנהל של רשות השידור קיים 28 ישיבות וניהל 4 שיחות טלפון דחופות במהלך שנת 2012 - כך עולה מדוח סיכום שנה בן 5 עמודים בלבד שהגיש הוועד למליאת הרשות.

החוק מחייב את הוועד המנהל להגיש דוח שנתי בסיכום כל שנה למליאת הרשות. במליאת הרשות היו מי שהרימו גבה לאור דלותו של הדוח ולאור העובדה שהוגש ימים ספורים לפני הדיון המתוכנן בנושא במליאה.

"אני שמח וגאה כי בעזרתם של חברי הוועד המנהל הצלחנו לעשות מספר שינויים חיוניים ומהותיים ברשות השידור, ובכך תרמנו גם את חלקנו לשיפור השידור הציבורי בישראל", כתב יו"ר הרשות, אמיר גילת, בפתח הדוח.

על-פי הדוח, הוועד המנהל החל כבר להיערך לתקציב החלופי והמקוצץ, שנהגה בוועדת הכספים בראשותו של דוד חיון, ואשר לוקח בחשבון את אי-קיום הרפורמה. במסגרת ההיערכות המיוחדת יבוצע קיצוץ של 140 מיליון שקל.

עוד עולה מהדוח כי אוישו 20 תפקידים חדשים ברשות השידור, על-פי הוראת דוח מבקר המדינה, שמתח ביקורת על העניין. יש לציין כי הדוח ממעט מאוד בפירוט בנושא.

קיראו עוד ב"גלובס"


כמו כן, הדוח מציין כי הרשות התקשרה עם מפיקים חיצוניים לצורך הפקות מקור בהיקף של 73 מיליון שקל - אולם אין פירוט מי המפיקים או מה מהות ההפקות.

"חשוב לציין", נכתב בדוח, "כי חרף הפעילות והמאמצים כאמור, נכון ליום כתיבת המסמך טרם הוצגו בפני הוועד המנהל הסכמות בין הנהלת הרשות לבין ארגוני העובדים, המאפשרות את אשרור ההסכם הקיבוצי שנחתם בנושא בשנת 2011. משכך לא הושלם התנאי האחרון המאפשר את התנעת הרפורמה".

באשר לפעילות אגף הגבייה השנוי במחלוקת, מציין הוועד המנהל את ריבוי התלונות אך לא את הטיפול בהן, ואת סגירת סניף טבריה.

מרשות השידור נמסר כי "הוועד המנהל הגיש למליאה, כנדרש, דין וחשבון על פעילותו. הדוח השנה זהה במתכונתו לדוח שהועבר למליאה בשנת 2012, ובמהלך הדיון שנערך במליאה לא הושמעה כל הערה לגביו. עוד יצוין כי ככל הידוע לא הוגשו בעבר דוחות מסוג זה למליאה, והוועד המנהל הנוכחי מקפיד על קיום החוק".