השר גלעד ארדן החל בתהליך מינוי מועצת הרשות השנייה

מועצת הרשות מונה כ-15 חברים ■ כהונת המועצה הנוכחית תסתיים בינואר 2014

שר התקשורת גלעד ארדן החל בהליך התייעצות לאיתור מועמדים לאיוש מועצת הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו.

ארדן יחל בימים הקרובים את תהליך ההתייעצות לגיבוש רשימת המועמדים למועצת הרשות השנייה. כהונת המועצה הנוכחית תסתיים בינואר 2014, ובהתאם לחוק הרשות השנייה פונה שר התקשורת לגופים שונים ולמוסדות ציבור, כדי שהללו ימליצו על מועמדים לאיוש הרכב המועצה הבאה.

מועצת הרשות השנייה מונה כ-15 חברים, וכהונתה קצובה ל-4 שנים. בתום הליך ההתייעצות ולאחר גיבוש רשימת המועמדים יובאו חברי המועצה לאישור הוועדה לבדיקת מינויים (ועדת ברנר) ולאישור הממשלה.