"מבצע גישוש" ברשות השידור: מציעה מחילה על חובות אגרה

כחצי מיליון בתי-אב - בעיקר סטודנטים, עולים חדשים או רווקים - קיבלו מכתב מהרשות ובו מתאפשרת להם הזדמנות חד-פעמית לשלם 356 שקל במקום 467 שקל ולמחול להם על חובות עבר ■ רק מי שקיבל את ההודעה זכאי להנחה

רשות השידור פתחה במה שמכונה "מבצע גישוש", על מנת לעודד אוכלוסיות ספציפיות לשלם את אגרת הטלוויזיה.

קרוב לחצי מיליון בתי-אב - בעיקר סטודנטים, עולים חדשים או רווקים - קיבלו מכתב ובו מתאפשרת להם הזדמנות חד-פעמית לשלם סכום מוזל ללא חובות עבר.

הרשות מציעה לנמענים, שלא שילמו עד כה אגרה, לשלם 356 שקל במקום 467 שקל, ולמחול להם על חובות עבר. יש לציין כי רק מי שקיבל את ההודעה המדוברת זכאי להנחה.

ברשות החליטו לפנות לאוכלוסיות אלה, שכן הן נתפסות ככאלה שאינן משלמות אגרה בדרך-כלל, ולא מוצאות לנכון להודיע לרשות כי ברשותן מקלט וממיר, כפי שמחייב החוק.

על-פי חוק חלה חובה על כל אזרח המחזיק במקלט לדווח על כך לרשות תוך 30 יום ולשלם את האגרה. רבים מהנמענים מחזיקים שנים במקלט טלוויזיה מבלי לשלם אגרה.

קיראו עוד ב"גלובס"


"לצערנו, אזרחים רבים אינם מבצעים את חובותיהם החוקיות ונמנעים לשלם במשך שנים את האגרה על אף שבפועל הינם מחזיקים במקלט" אמרו ברשות השידור.

עוד נמסר כי "לצורך איתור אותם אזרחים פועלת רשות השידור בכמה מישורים, הן באמצעות שליחת הודעות תזכורת על חובת התשלום והן באמצעות ביקורי בית לאיתור מקלטים. המבצע לתשלום האגרה אליו מתייחסת הפנייה נשלח לאוכלוסיות שהיענות לחובת התשלום הינה קטנה כגון: רווקים, סטודנטים, עולים חדשים וכו'.

"היינו שמחים אם אזרחים היו פונים מיוזמתם כמתחייב בחוק על מנת להודיע על החזקת מקלט, ובכך מונעים מצב שהרשות נאלצת לבזבז משאבים מיותרים על חיפוש אחר משתמטים מחובת התשלום וההודעה, ובכך מאפשרים לרשות לתעל כסף זה לשיפור השידור הציבורי".