תקנות חדשות יוזילו את האגרות על מידע הנמסר לציבור

אגרת הבקשה תוזל ב-80%, מ-100 שקל ל-20 שקל; דף מודפס יעלה 20 אגורות במקום 1.35 שקל לעמוד; תקליטור יעלה 2.5 שקלים במקום 5.34 שקלים

בשורה לשוחרי חופש המידע: תקנות חדשות שגובשו במשרד המשפטים, והממתינות לאישור משרד האוצר, יוזילו משמעותית את האגרות הנגבות על מידע הנמסר לציבור במסגרת בקשות על-פי חוק חופש המידע.

כך, אגרת הבקשה תוזל ב-80%, מ-100 שקל ל-20 שקל; דף מודפס יעלה 20 אגורות לעמוד במקום 1.35 שקל לעמוד; תקליטור יעלה 2.5 שקלים במקום 5.34 שקלים; והרשויות יחויבו להציע לפונים דרכים מוזלות להעברת המידע לציבור – למשל באמצעות מייל.

ההנחיות החדשות גובשו בהנחייתה של שרת המשפטים ציפי לבני, שהורתה גם לאפשר פטור כולל מאגרות ל-3 קבוצות: נזקקים, ארגונים חברתיים הפועלים למען מטרות ציבוריות, וחוקרים אקדמיים המבקשים את המידע לצורך מחקר אקדמי. בנוסף, קובעות התקנות כי רשות שלא תספק את המידע המבוקש תוך פרק הזמן הנדרש, לא תורשה לגבות אף אגרת טיפול או בקשה – זאת לאחר שהתגלה כי רשויות ציבוריות אינן מקפידות לעמוד בלוח הזמנים הקיים לטיפול בבקשות חופש המידע.

"אין שום הצדקה שאזרחים ייאלצו לשלם סכומים גבוהים על-מנת לקבל מידע השייך להם", מסרה שרת המשפטים, "אנו משרתי ציבור, וחייבים לו דין-וחשבון על מעשינו – במדינה דמוקרטית מתוקנת כסף לא יכול להוות מחסום להשגת מידע שזכותו של כל אזרח לקבל. הדגשתי כבר פעמים רבות בעבר את חשיבות עקרון השקיפות בדמוקרטיה – היא מאפשרת לציבור לבחון ולבקר את פעילות הרשויות הציבוריות, ולכן גם מחזקת את אמון הציבור במערכת הציבורית כולה, שהיא שלו ולמענו. שקיפות מהווה תרופת מנע לשחיתות ולניצול לרעה של שררה, וכן תמריץ יעיל להתייעלות".