ערוץ 10 למילצ'ן: אתה מסכן פרנסת אלפי עובדים

ערוץ 10 מאיים לנקוט הליכים אם ארנון מילצ'ן לא ישתף פעולה בהליכי בקשת הרישיון ■ מקורבי מילצ'ן: "האחריות להמשך הערוץ רובצת לפתחו של רון לאודר"

עליית מדרגה ביחסים המעורערים בין ערוץ 10 לבעל המניות ארנון מילצ'ן: במכתב ששלח עו"ד יורם בונן, המייצג את הערוץ, לעורך דינו של מילצ'ן, עו"ד ליאור פורת, מאיים ערוץ 10 לנקוט הליכים במקרה שמילצ'ן לא ישתף פעולה בהליכי בקשת הרישיון. על-פי המכתב, הערוץ ערוך לבקשת רישיון בתוך שבוע.

קיראו עוד ב"גלובס"


בינתיים טוען מילצ'ן כי רון לאודר התחייב בפניו להחזיר לו את כל השקעתו בערוץ 10, אם ירצה לעזבו. בסביבתו של לאודר דוחים טענה זו מכל וכל.

"בחודשים האחרונים פנינו אליך פעמים רבות בכתב ובעל-פה בבקשה לקבלת המסמכים הדרושים ובעלי עניין בהן לצורך הגשת הבקשה לרישיון טלוויזיה בערוץ 10", כותב עו"ד בונן לעורך דינו של מילצ'ן. "ואולם, על אף פניותינו החוזרות והנשנות בבקשה להירתמות לעניין ולהעברת המסמכים הדרושים ללא דיחוי, נכון למועד זה לא זכינו למענה כלשהו לגופו של עניין, ואף ניסיונותינו להבין את סטטוס הטיפול עלו בתוהו. בכל הכבוד, התנהלות זו אינה ברורה לנו.

"למעט המסמכים הנדרשים מכם, אנו ערוכים להגשת הבקשה לרישיון בתוך מספר ימים. אנו שבים ומבקשים אפוא כי תמלאו את החובות המוטלות עליהן כבעלות מניות בישראל 10 ותעבירו לידינו את כל המסמכים הדרושים להגשת הבקשה לרישיון תוך 7 ימים מיום מכתבנו זה.

"איננו רואים מנוס מלהזכיר כי התנהלות זו צפויה לגרום נזקים כבדים לישראל 10 ולבעלי מניותיה, וכבר מעמידה בסיכון את המשך פעילותה של ישראל 10 ואת מקור פרנסתם של אלפי עובדים, מפיקים ויוצרים, ומנגד - כל שנדרש ממרשותיך הוא אישור כי לא חלו שינויים בפרטים הנוגעים אליהן.

"נוכח חיוניות קבלתו של הרישיון להמשך פעילותה של ישראל 10, ולאור המאמץ הרב וההון העצום שהושקעו על-ידי חלק מבעלי המניות במטרה לעמוד בהתחייבויות הנדרשות על מנת לקבל רישיון לשידורי טלוויזיה, המשך ההתעלמות מפניותינו לא תותיר בידי ישראל 10 כל ברירה אלא לנקוט הליכים הנדרשים על מנת לעמוד על זכויותיה, ובכלל זה לאכוף על מילצ'ן לקיים את חובותיו".

מקורביו של מילצ'ן מסרו כי "מי שמסכן את קיומו של ערוץ 10 ואת עובדיו הוא זה שמסרב לעמוד בהתחייבויותיו להחזיר למילצ'ן את ההשקעה בערוץ במקרה שזה לא יעלה על מסלול של רווחיות. האחריות להמשך דרכו של הערוץ רובצת לפתחו של אדם אחד - רונלד לאודר".