מועצת הרשות השנייה: אין פסול במינוי יעקב שחם

‎המועצה השיבה על טענות העמותה לאיכות השלטון, לפיהן לשחם, יו"ר הוועדה המייעצת להסדרת שידורי הטלוויזיה, יש אינטרס המנוגד למטרות הוועדה

יעקב שחם מקבל רוח גבית ממועצת הרשות השנייה, שמבהירה היום (ד') כי לשיטתה אין פגם במינויו ליו"ר הוועדה המייעצת להסדרת שידורי הטלוויזיה - הוועדה המכונה "ועדת שחם".

"הטענה שנטענת בעלמא, לפיה יו"ר הוועדה ואף חלק מהיושבים בה הם בעלי עניין במדיה הכתובה באופן היוצר חשש לניגוד עניינים, מועלית ללא יסוד", נכתב במכתב ששלחה הלשכה המשפטית של הרשות השנייה, בתגובה לטענות שהעלתה התנועה לאיכות השלטון בפני שר התקשורת.

קיראו עוד ב"גלובס"


לפני מספר שבועות פנתה התנועה למען איכות השלטון בישראל אל שר התקשורת גלעד ארדן, עם שורת טענות לגבי אופן כינון הוועדה ומינויה, תוך שימת דגש על ניגוד אינטרסים לכאורה שקיים בין פעילויותיו של יו"ר הוועדה יעקב שחם, כגורם פעיל בעיתונות הכתובה, לבין תפקידו כיו"ר הוועדה - השותף להטלת כללים מגבילים על ענף הפרסום.

במכתב שהעבירה הלשכה המשפטית של הרשות השנייה למשרד התקשורת ולתנועה לאיכות השלטון, שהגיע לידי "גלובס", נכתב: "מינויו של מר שחם כחבר מועצה אושר על-ידי הוועדה לבדיקת מינויים ברשות החברות הממשלתיות לאחר הבאה בחשבון של עיסוקיו האחרים שהיו ידועים לוועדה גם באותה עת, והוא משמש מזה למעלה מ-3 שנים כיו"ר ועדת הטלוויזיה. הטענה, שלפיה היו"ר ואף חלק מהיושבים בה הם בעלי עניין במדיה הכתובה באופן היוצר חשש לניגוד עניינים, מועלית ללא יסוד ואף ללא פירוט".

מענה לשינויים בשוק התקשורת

סוגייה נוספת שבה עסק מכתבה של התנועה לאיכות השלטון הייתה השינוי הצפוי במפת התקשורת, הן לאור הכוונה לייצר את "ברית-המועצות" (איחוד מועצת הרשות השנייה ומועצת הכבלים והלוויין) והן בשל המעבר הצפוי לרישיונות: "ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת שר התקשורת להקים רשות לשידורים מסחריים בטלוויזיה וברדיו, שנועדה ליצור גוף רגולטורי אחד שירכז את סמכויות ההסדרה המצויות היום בידי הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו, שבמסגרתה תפעל מועצה ציבורית שתהיה עצמאית במילוי תפקידיה ותופקד על כלל ההסדרה של תחום השידורים.

"משכך, נבקש לברר מדוע אפוא, יש מקום למנות ועדה נוספת אשר עניינה הסדרת הטלוויזיה, וכיצד ועדה זו הינה תחת המסגרת של הרשות השנייה, שהינה רק אחת מתוך הגופים הרגולטורים בתחום הטלוויזיה?", נכתב אז במכתב, ונטען כי "בתוך שלל השינויים והרפורמות הצפויות, נתכבד ונשאל מהו מעמדה של הוועדה? האם נלקחה בחשבון העובדה שבינואר 2014 מפת התקשורת עוברת לעידן של רישיונות?".

על כך משיבה עתה הרשות השנייה: "דומה כי ברור לכל שאין בכך כדי למנוע המשך פעילות סדירה של מועצת הרשות השנייה והוועדות המוקמות מטעמה, וביניהן אף הוועדה המייעצת למועצה. למותר לציין כי שינוי חקיקה, ככל שיהיו רלוונטיים לדיון, יובאו בגדר שיקולי מועצת הרשות בבואה לדון בהמלצות הוועדה".