מנכ"ל רשות השידור דרש תוספות שכר לעובדים - ונדחה

יוני בן-מנחם ביקש גם לאפשר לעובדים בפנסיה צוברת לפדות ימי מחלה, לבטל הקפאת דרגות אישיות ולחדש את שכירת ראשי דסקים ■ האוצר: "בעת הזאת, כשעתיד השידור הציבורי נדון בוועדת לנדס, מדובר במהלך תמוה"

בלב הסערה הציבורית סביב רשות השידור, פנה מנכ"ל הרשות, יוני בן-מנחם, במכתב לממונה על השכר באוצר, קובי אמסלם, בבקשה לתוספות שכר ודרגות לעובדי רשות השידור, לצד תקנים חדשים לקבלת עובדים לרשות.

ל"גלובס" נודע כי במשרד האוצר דחו את בקשתו של בן-מנחם, בטענה כי בימים שבהם נועדת ועדת לנדס, אין טעם לדון בנושא.

בן-מנחם שלח את המכתב לבקשת אגודת העיתונאים בירושלים, שנוקטת בימים אלה עיצומים. בן-מנחם, שכיתב את האגודה למכתב, ביקש לגלגל את האחריות אל האוצר.

במכתב ששלח בן-מנחם והגיע לידי "גלובס", הוא כתב: "ידוע לנו היטב שוועדת לנדס יושבת על המדוכה, אולם עד להחלטה אחרת, ועד לקבלת ההחלטות בדבר יישום המלצותיה, אם בכלל, נדרשת רשות השידור להמשיך ולמלא את תפקידיה על-פי חוק ולקיים שידור ציבורי.

"דברים אלה נכתבים ביתר שאת בעקבות המלצת בית הדין לעבודה, שדן בבקשה שהגישה רשות השידור להפסקת העיצומים שנוקטים העיתונאים בקול ישראל, ואשר במסגרתו הביע בית הדין את עמדתו, שלפיה רשות השידור אינה יכולה להקפיא את הסכמי העבודה ויחסי העבודה בציפייה למסקנותיה של ועדה נוספת בעניינה, וכי יש לפתור סוגיות שונות העומדות על הפרק".

קיראו עוד ב"גלובס"


על כן מבקש בן-מנחם להחיל את ההסכמים הקיבוציים שנחתמו בשנים האחרונות במשק, שמשמעותם העלאות שכר של עד 12%. כמו כן מבקש בן-מנחם פדיון ימי מחלה לעובדים בפנסיה צוברת, ביטול ההקפאה על דרגות אישיות וביטול ההקפאה של רמות התקנים ברשות השידור, שמונעת לדבריו את קידום העובדים בסולם הדרגות. לצד כל אלה הוא מבקש לשכור ראשי דסקים חדשים לרשות השידור - הקפאה שהטיל משרד האוצר.

בשיחותיו עם המנהלים ברשות השידור אומר בן-מנחם: "קיים קושי לנהל את רשות השידור ולקיים שידור ציבורי במצב דברים זה".

אתמול (ב') חשף "גלובס" את המתווה המסתמן שעליו תמליץ ועדת לנדס ככל הנראה בסוף השבוע הקרוב. על-פי המתווה יעזבו את רשות השידור קרוב ל-1,000 עובדים מתוך כ-1,700 עובדים כיום, ותוקם מינהלת חדשה לצד רשות השידור. זו תיקח עליה בהדרגתיות את כל משימות רשות השידור.

ממשרד האוצר נמסר כי "בעת הזאת, כשעתיד השידור הציבורי נדון בוועדת לנדס, חלוקת תוספות שכר היא מהלך תמוה, בוודאי כשהוא לא חלק מהסדרה כוללת של הנושא".

מרשות השידור נמסר: "מנכ"ל הרשות פנה לממונה על השכר בנושאים שוטפים, ועל-פי ההסכמים, כל עוד אין מצב חוקי שונה החל על רשות השידור, עליה להמשיך ולהתנהל ללא לחצים וללא התערבות חיצונית".